اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علیرضا صیداوی

تغذیه طیور استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

ijas.iaurasht.ac.ir
editorijas.ir
0000-0002-1903-2753

h-index: 25  

سردبیر

دکتر سید ضیاء الدین میرحسینی

ژنتیک و اصلاح نژاد استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

mirhosinguilan.ac.ir
0000-0002-5745-6231

h-index: 17  

مدیر اجرایی

دکتر محمدرضا پورقاسمی رودسری

علوم دامی استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

mohammad_poorghasemiyahoo.com
0000-0001-9199-0828

h-index: 5  

ویراستار انگلیسی

Dr Charlotte Brigden

Assistant Head of Equine, University of Myerscough, Preston, England

cbrigdenmyerscough.ac.uk

Dr Shamsideen Oladeinde Iposu

Senior Lecturer of Animal Science, Department of Animal Production and Health, Federal University of Agricalture, Abeokuta, PMB 2240, Nigeria

iposusofunaab.edu.ng

Dr Sam Mason

School of Biology, Faculty of Biological Science, University of Leeds, LS2 9JT, Leeds, United Kingdom

s.masonleeds.ac.uk

Dr Rita Payan-Carreira

Professor, Department of Zootecnics, University of Tras-os-Montes and Alto Douro, Vila Real, Portugal

rtpayangmail.com

Dr Giorgio Antonio Presicce

ARSIAL, Centro Regionale per la Zootecnia
Via R. Lanciani 38, Rome 00162, Italy

gpresiccearsial.it

Dr Roger Purchas

Associate Professor (Emeritus), Department of Animal Nutrition, Institute of Food, Nutrition and Human Health, Massey University, Palmerston North, New Zealand

r.purchasmassey.ac.nz

دکتر حسن درمانی کوهی

علوم دامی دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

darmani_22000yahoo.com

دکتر مازیار محیطی اصل

علوم دامی دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

m.mohitigmail.com

h-index: 9  

دکتر مسعود شیرعلی

ژنتیک انسانی Senior Quantitative Geneticist and Project Leader, Agri-Food and Biosciences Institute, Belfast, United Kingdom

masoud.shiraliigmm.ed.ac.uk

h-index: 7  

دکتر اسد تیموری ینساری

علوم دامی استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران

astymoriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

Dr Juan F. Capote Álvarez

Professor, Director of the Animal, Pasture and Forage Production Unit (UPA-PF),
Canarian Agricultural Research Institute (Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)), Vice-President of the International Goat Association (IGA), Tenerife, Spain

jcapoteicia.es
0000-0002-0665-9397

دکتر معصومه انوری

میکروبیولوژی دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

anvariiaurasht.ac.ir
0000-0002-9445-4112

h-index: 8  

دکتر لیلا اسدپور

میکروبیولوژی دامپزشکی دانشیار گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

l.asadpouryahoo.com
0000-0002-8437-0337

h-index: 8  

Tugay Ayasan

Poultry Nutrition Associate Professor, Osmaniye Korkut Ata University, Kadirli Academy of Applied Science, Osmaniye, Turkey

tugayayasanosmaniye.edu.tr
0000-0001-7397-6483

h-index: 13  

Dr Anna Catharina Berge

Professor, Department of Reproduction, Obstretics and Herd Health, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke, Belgium

catbergevetconsulting.com
0000-0001-6246-0836

Dr Rui Bessa

Associate Professor, Department of Animal Production and Food Safety, Faculty of Veterinary Medicine, Polo Universitário do Alto da Ajuda, Technical University of Lisbon, Lisbon, Portugal

rjbbessafmv.ulisboa.pt
0000-0003-4109-3488

h-index: 38  

دکتر محمد چمنی

علوم دامی استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

fariborzchamaniyahoo.com
0000-0002-4073-3597

h-index: 20  

Dr Maria Antonietta Colonna

Assistant Professor, Department of Agricultural and Environmental Science, University of Bari ‘Aldo Moro’, Bari, Italy

mariaantonietta.colonnauniba.it
0000-0002-2222-2902

Dr Angela Gabriella D’Alessandro

Professor, Department of PRO.GE.S.A., Faculty of Agriculture, University of Bari, Bari, Italy

angelagabriella.dalessandrouniba.it
0000-0002-1506-5427

Dr José Alberto Delgadillo Sánchez

Professor, Department of Ciencias Médico Veterinarias, Universidad Autónoma Agraria Atonio Narro, Periférico Raúl López Sánchez y Carretera a Santa Fe, Torreón, Coahuila, Mexico

joaldesayahoo.com
0000-0001-8351-0660

Dr Ólafur R. Dýrmundsson

Professor, The Farmers Association of Iceland, 109 Reykjavík, Iceland

oldyrmgmail.com

h-index: 6  

Dr Antón Rafael García Martínez

Professor, Department of Animal Production, Faculty of Veterinary, University of Cordoba, Cordoba, Spain

pa1gamaauco.es
0000-0003-1977-7752

Dr Francisco Alberto Garcia Vazquez

Professor, Department of Physiology, Veterinary School, University of Murcia, Murcia, Spain

fagarciaum.es
0000-0001-7665-3858

Dr Ilias Giannenas

Professor, Laboratory of Nutrition, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece

igiannenasvet.auth.gr
0000-0003-3145-3734

Dr Nicolas Lopez-Villalobos

Professor, Animal and Biomedical Science, Institute of Veterinary, Massey University, Palmerston North, New Zealand

n.lopez-villalobosmassey.ac.nz
0000-0001-6611-907X

h-index: 31  

دکتر سید ضیاء الدین میرحسینی

ژنتیک و اصلاح نژاد استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

mirhosinguilan.ac.ir
0000-0002-5745-6231

h-index: 17  

دکتر محمدرضا محمدآبادی

علوم دامی استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

mmohammadabadiyahoo.ca
0000-0002-1268-3043

h-index: 20  

Dr Joaquim Fernando Moreira da Silva

Professor, Department of Animal Reproduction, Faculty of Agrarian Science, University of the Azores, Angra do Heroísmo, Portugal

jsilvauac.pt
0000-0002-4748-8416

Dr Alejandro Palladino

Professor, Department of Animal Poduction, Faculty of Agriculture, University of Buenos Aires, Capital Federal, Argentina

rpalladiagro.uba.ar

دکتر علی احمد علو قطبی

علوم دامی استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

adian2000yahoo.com

Dr Marco Ragni

Professor, Department of Agricultural and Environmental Science, University of Bari ‘Aldo Moro’, Bari, Italy

marco.ragniuniba.it
0000-0003-2661-2470

h-index: 7  

دکتر منصور رضایی

تغذیه دام و طیور استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و ماهیان، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

m.rezaeisanru.ac.ir

دکتر علیرضا صفامهر

علوم دامی استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

arsafamehr51yahoo.ca

دکتر علی اصغر ساکی

علوم دامی استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

dralisakiyahoo.com
0000-0002-9653-6779

Dr Marcos Veiga dos Santos

Professor, Department of Nutrition and Animal Production, School of Veterinary Medicine, University of São Paulo, Pirassununga, Brazil

mveigausp.br
0000-0002-4273-3494

h-index: 25  

دکتر علیرضا صیداوی

تغذیه طیور استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

ijas.iaurasht.ac.ir
editorijas.ir
0000-0002-1903-2753

h-index: 25  

دکتر عبد الاحد شادپرور

علوم دامی استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

shadparvaryahoo.com

h-index: 9  

دکتر محمود شیوازاد

علوم دامی استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

shivazadut.ac.ir

h-index: 17  

دکتر محمد مهدی طباطبایی

علوم دامی دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

m-tabatabaibasu.ac.ir

Dr Alfredo Teixeira

Professor, Department of Animal Science, Agrarian School, Campus Santa Apolónia. Apart. 172, Polithecnic Institut of Bragança, 5301-855 Bragança, Portugal

teixeiraipb.pt
0000-0003-4607-4796

h-index: 23  

Dr David Thomas

Associate Professor, Department of Animal Nutrition, Institute of Food, Nutrition and Human Health, Massey University, Palmerston North, New Zealand

d.g.thomasmassey.ac.nz
0000-0001-7460-9351

Dr Antonella Tinelli

Professor, Department of Veterinary Medicine, University of Bari 'Aldo Moro', Bari, Italy

antonella.tinelliuniba.it
0000-0001-7964-0753

h-index: 13  

Dr Vincenzo Tufarelli

Professor, DETO - Section of Veterinary Science and Animal Production, University of Bari 'Aldo Moro', Bari, Italy

vincenzo.tufarelliuniba.it
0000-0003-0089-4393

h-index: 27