دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، آذر 1397 
8. کوچ‌نشینی بخش مزرعه‌ای گوسفند و بز در یونان

صفحه 615-622

آ سیاسیو؛ ک. گالانوپولوس؛ آی. میتسوپولوس؛ آ. راگکوس؛ و. لاگا


10. امکان سنجی اقتصادی تولید بره‌های پرواری تغذیه شده با تفاله آفتابگردان

صفحه 629-634

ف.پ. مونکائو؛ ا.ر. داُلیویرا؛ آ.م. دآرایوجو گابریل؛ ج.ر. گاندرا؛ ه.م.س. آراکی؛ ف. دآلمیدا ناسیمنتو؛ گ.س.گ. رودیگز؛ ت.ل. پرییرا


11. اثر اخته‌ قبل از بلوغ جنسی بر روی قطر پشم و هورمون تستوسترون در بره‌‌‌های نر نژاد قزل

صفحه 635-639

ف. نظری-زنوز؛ ق. مقدم؛ س.ع. رافت؛ ز. عبدی؛ ک. اعتماد گرگان؛ ر. نبوی


14. چندشکلی ژن هورمون رشد و اثر آن بر صفات تولیدی و تولیدمثلی بز

صفحه 653-659

ف. غلامحسین زاده گوکی؛ م.ر. محمدآبادی؛ م. اسدی فوزی