دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، آذر 1398 

مقالات تحقیقی

2. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال

صفحه 597-602

م.سی.آ. سیلوا؛ ن.م. کستا؛ جی.پی.اس. ریگوریا؛ د.ل.اس. جسوس؛ ن.ب.اس. سیلوا؛ و.اس. سیلوا فیلهو؛ جی.ت. سیلوا؛ جی.جی.اس. آرایوجو؛ وی.ر. روچا جونیور؛ د.د. آلوز؛ جی.م.آ. چامون؛ اف.پی. مونکااُ


3. تعیین ارزش غذایی انواع سویا با استفاده از روش‌‌های آزمایشگاهی (in vitro) و تکنیک‌های تولید گاز

صفحه 603-608

ت. آیسان؛ م. بوگا؛ م. بایلان؛ اس. ارگول؛ اچ. کوتای؛ اس. نعیم سابر؛ سی. میزرک؛ پی. کوبوکسو


7. اثر دانه‌های سویا و کانولای برشته بر بیان ژن PPARG و خصوصیات شیر گاو

صفحه 635-642

م. اَحسنی؛ م.ر. محمدآبادی؛ م. اسدی فوزی؛ ع. اسمعیلی زاده کوشکوئه؛ ا. خضری؛ م. ویتالیونا بوشتراک؛ M. Vitaliivna Bushtruk؛ س. واسیلیوویچ تکاچنکو؛ ر. ولادیمیریونا استاوتسکا؛ ن. ایگوریونا کلاپمکو


9. آنالیز ژنتیکی صفات تولیدمثلی میش‌ها در گوسفندان بلوچی

صفحه 651-657

م. جعفراوغلی؛ ع. صفری؛ ع.ا. شادپرور؛ ن. قوی حسین-‌زاده


10. بررسی ساختار جامعه و همخونی گوسفند سنگسری

صفحه 659-667

م. میرزایی ایلالی؛ س. حسنی؛ م. آهنی آذری؛ ر. عبداله‌پور؛ س. نقویان


13. توزیع آللی و ژنوتیپی در چندشکلی تک ‌نوکلئوتیدی (SNP) G.676A>G ژن گیرنده ملانوکورتین-1 (MC1R) در نژادهای بز اندونزی

صفحه 687-692

د. ماهارانی؛ اس. الیسر؛ آ.جی.اس. بودیساتریا؛ آ. باتوبارا؛ د.ن.اچ. هاریونو؛ آ.پی.ز.ن.ل. ساری