دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، آذر 1395 

مقالات مروری

1. مروری بر خواص سلنیوم در تغذیه دام

صفحه 753-761

ش. قادرزاده؛ ف. میرزایی آقجه قشلاق؛ س. نیک بین؛ ب. نوید شاد


2. پیشرفت‌های جدید در احتیاجات روی در طیور

صفحه 763-767

ب. نوید شاد؛ س. جباری؛ ف. میرزایی آقجه قشلاق


6. برآورد ضرایب اقتصادی صفات باروری، تولید شیر و مرده‌زایی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 791-795

ح. قیاسی؛ ع. پاکدل؛ ا. نجاتی جوارمی؛ ا. گنزالس-رسیو؛ م. خسوس کارابانو؛ ر. آلندا؛ ع. صادقی سفید مزگی


7. آنالیز ترکیبی ژن‌های DGAT1، OPN و PPARGC1A برای صفات تولید و ترکیب شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 797-803

ح. خراتی کوپایی؛ م. پسندیده؛ م. دادپسند؛ ع. اسماعیلی‌زاده کشکوئیه؛ م. ر. محمدآبادی


11. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی

صفحه 833-840

م. راغبیان؛ ا. بابایی یزدی؛ ن. دبیری؛ ا. حاجی محمدی؛ پ. حاتمی؛ ع. راغبیان؛ ج. شمیزی؛ م.ج. بحرانی


16. بیان ژن‌های میوجنین و میوستاتین در گوسفند بلوچی

صفحه 873-878

ک. فروتن؛ م. امین افشار؛ ک. زرگری؛ م. چمنی؛ ن. امام جمعه کاشان


29. ساختار و کاربرد AMELX و AMELY در تعیین جنسیت گوزن مرال ایرانی (Cervus elaphus maral)

صفحه 963-968

ط. فرهوش؛ ر. واعظ ترشیزی؛ ع.ا. مسعودی؛ ح.ر. رضایی؛ م. تولایی


30. اثرات استفاده از ماهیان دفعی رودخانه نیل سفید بر عملکرد مرغان تخمگذار در منطقه گزیرا سودان

صفحه 969-978

ج.ای. سالیح؛ م.اس. النور؛ آ.ای. عبد-الگابر؛ م.آ. دفالاه؛ م.آ.ای. الخیری