دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، خرداد 1395 
2. سطح بالای موننسین برای گاوهای شیری در اواسط شیردهی:قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی

صفحه 263-268

جی.ر. گاندرا؛ جی.ای. فریتاس جونیور؛ م. ماتورانا فیلهو؛ ر.و. بارلتا؛ ل.ن. رنو؛ سی.اس. تاکیا؛ ف.پ. رنو


10. اثر زمان‌های مختلف تغذیه روی عملکرد گاوهای شیری دو‌رگه در طی تنش گرمایی تابستان

صفحه 327-334

م. گول؛ آی. احمد؛ ر. خان؛ اس. ام سهیل؛ اس. اختر؛ آ. رحمان؛ آ. ایجاز؛ آ. گوهر


14. روشی جدید برای فعال کردن خارج از فصل سیستم تولید‪مثلی در میش‌های قزل

صفحه 357-361

ب. قاسمی-پناهی؛ س.ع. رافت؛ م. ابراهیمی؛ م.ح. اکبرزاده؛ ر. حاجی‪علیزاده ولیلو


25. عملکرد رشد و کیفیت لاشه خروس‌های تیپ تخمگذار و جوجه‌های گوشتی

صفحه 429-433

پ.اچ.ج.جی. دسیلوا؛ ی.م. ویکراماسینق؛ د.سی.آ. کالوبوویلا


30. تنوع آللی شناسایی شده ژن MYF5 در شترهای دوکوهانه

صفحه 467-472

ن. هدایت-ایوریق؛ س.ر. میرایی-آشتیانی؛ م. مرادی شهر بابک؛ و. واحدی؛ ح. عبدی