دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، آذر 1392 

مقاله مروری

1. مروری بر عوامل‌مرتعی مؤثر بر مصرف ماده‌خشک گاوهای شیری در حال چرا

صفحه 629-652

آ.ال. روکا فرناندز؛ آ. گنزالو ردریگوئز


2. چالش‌های بالقوه در پرورش طیور ارگانیک در نیجریه: مقاله مروری

صفحه 653-656

او.اس. اددجی؛ تی.کا. اوگانسینا؛ آ.او. آکین وومی؛ اس.آ. آمن؛ او.او. اوجبییی؛ ج.آ. آکیندالا


7. اندازه گیری ظرفیت جذب اسید اقلام خوراکی طیور در آب دیونیزه و مغناطیسی

صفحه 687-694

ع. گیلانی؛ ح. کرمانشاهی؛ ا. گلیان؛ م. قلی زاده؛ ا.ع. محمدپور


8. افزودن کنجاله آفتابگردان و آنزیم به جیره جوجه‌های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی

صفحه 695-702

وا.آ.جی. آروجو؛ ال.اف.تی. آلبینو؛ اچ.اس. رستاگنو؛ پی.سی. گمس؛ جی.بی.اس. پسوآ؛ آر.کا.جی. مسیاس؛ جی.آر. للیس؛ و وی. ریبرو جی‌آر


10. -

صفحه 709-717

ام.ام میا؛ ام.آ.ام.ی. خاندوکر؛ اس.اس. هوساین؛ ام.او. فاروغ؛ دی.آر. نوتر؛ آ.اس. آپو


18. خصوصیات اسپرم منی منجمد گاو میش‌های نر و باروری در شرایط مزرعه

صفحه 777-783

کا.جی.ام. محمود؛ آ.آ.ای. ال-سکاری؛ ام.ای.آ. آبو ال-روس؛ آ.دی. عبد الغفار؛ ام. ناویتو


19. نقش هورمون FSH در بقا، فعال‌سازی و رشد بیشترکشت آزمایشگاهی فولیکول‌های بدوی گوسفند

صفحه 785-790

ف. اسماعیل زاده؛ س. م. حسینی؛ م. حاجیان؛ ز. نصیری؛ م. چمنی؛ م. امین افشار؛ M.H. Nasr-Esfahani


20. علائم قابل توجه فحلی در بز کوتوله غرب آفریقا

صفحه 791-795

آ. کنفاک؛ اف. نگولا؛ جی.پی. یومبی-مالونگا؛ اف. تندونکنگ؛ اچ.اف. دفانگ؛ آر. ابا-یکا؛ دی. توگولا؛ ای. پامو تدونکنگ


28. برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی بعضی از صفات تولید‌مثلی بزهای ماده نژاد سیاه بنگالی

صفحه 845-852

ام.ام. میا؛ ام.آ.ام.ی. خاندوکر؛ اس.اس. هوساین؛ ام.او. فاروق؛ دی.آر. نوتر؛ M.N. Haque