دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، آذر 1393 
6. بررسی ارتباط چند‌شکلی ژن کاپا-کازئین با برخی فراسنجه‌های خون در گاو بومی گیلان

صفحه 717-722

A. Sobar Poorrajabi Ghaziyani؛ S.Z. Mirhoseini؛ N. Ghavi Hossein-Zadeh؛ Z. Ansari Pirsaraei؛ H. Dehghanzadeh


14. ارتباط ژنتیکی بین چهار جمعیت گوسفند عربستان سعودی

صفحه 775-779

R.S. Aljumaah؛ M.A. Al-Shaikh؛ H. Kibogo؛ A. Kwallah؛ Jianlin Jianlin؛ O. Hanotte؛ M.M. Musthafa؛ F.M.M.T. Marikar