دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، خرداد 1393 

مقاله تحقیقی

3. اثر قارچ (پلوروتوس فلوریدا) بر ترکیب شیمایی

صفحه 257-261

م. ناصحی؛ ن.م. تربتی نژاد؛ س. زره‌ داران؛ ا.ر. صفایی


4. سیمای هورمونی مایع فولیکولی تخمدان و پلاسمای خون

صفحه 263-268

ص. طباطبائی؛ م. اصغری مقدم؛ م. مموئی؛ ک میرزاده؛ ع. آقایی


5. تحلیل لجیستیک برخی عوامل مؤثر بر وقوع جفت ماندگی در یک گله گاو هلشتاین

صفحه 269-274

ف. بحری بیناباج؛ ه. فرهنگ فر؛ س. عزیزیان؛ م. جعفری؛ ک. حسن‌پور


9. بررسی جایگزینی یونجه با علوفه شنبلیله در جیره‌های غنی از کنسانتره در آزمایشگاه

صفحه 291-296

ف. فریور؛ ن.م. تربتی نژاد؛ ی. جعفری آهنگری؛ س. حسنی؛ آ.م. قره باش؛ م. مهاجر


10. اثر فلاشینگ روی رشد، نمره وضعیت بدنی و راندمان تولید‌مثلی میشهای کوریدال در طی فصل جفت‌گیری و دوره

صفحه 297-304

ام. آمبرین؛ آ.اس. بهات؛ اچ.ام. خان؛ ام.تی. بندای؛ آ. رشید؛ اچ. غزالی؛ اچ. اشرف


13. اثر اسپرم تازه و منجمد ذخیره شده روی باروری آزمایشگاهی و توسعه بعدی جنین‌های بز

صفحه 325-330

اس. ساها؛ ام.آ.ام.ی. خاندوکر؛ ال.ی. اسد؛ آ.ام.ام.تی. رضا؛ آ. هوکیو


17. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد

صفحه 351-360

آی.سی. اوکلی؛ سی.ام. نوگو؛ آی.اف. اُتوک؛ آ.آ. اُمد؛ آی.پی. اوگبوو؛ اِن.اُ. آلادی؛ وی.ام.اُ. اُکرُ؛ ام.ان. اُپارا؛ سی. اِزما؛ ام.سی. یوچگبو؛ بی.یو. اِکنیم؛ جی.آ. آنیانو؛ ان.جی. اُکیودو؛ آ.بی.آی. یوددیبی؛ اف.ان. مادوبویک


20. اثر مکمل کولین کلراید بر پارامترهای عملکردی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

صفحه 373-378

ام.ای. حسین؛ جی.بی. داس؛ ام.ام. حسن؛ آ.اچ. شایکات؛ آ.اس.ام. باری


22. سلامت و عملکرد جوجه های گوشتی در پاسخ به شنبلیله و رازیانه

صفحه 387-391

ع.ا. ساکی؛ م. کلانتر نیستانکی؛ ع. رحمت‌ نژاد؛ ف. میرزاآقاتبار


24. -

صفحه 399-403

M. Effati؛ F. Samadi؛ B. Dastar؛ M.A. Azari؛ S.R. Hashemi