نمایه نویسندگان

آ

 • آیاسان، ت. عملکرد رشد و نرخ زنده‌مانی گوساله‌های قرمز آناتولی جنوبی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 591-595]
 • آبرا فیسا، آ. به‌کارگیری سنجش‌های بدنی گوسفندان سر سیاه سومالی به عنوان پارامترهایی برای برآورد وزن بدن [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 647-652]
 • آتشی، ه. رابطه نوع زایش و نوع آبستنی با عملکرد شیردهی و منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 215-220]
 • آدیینکا، آی.آ. آنالیز ژنتیکی جمعیت‌های بُز بومی نیجریه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 287-294]
 • آراکی، ه.م.س. امکان سنجی اقتصادی تولید بره‌های پرواری تغذیه شده با تفاله آفتابگردان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 629-634]
 • آیسا، آ. آنالیز مقایسه‌ای بین اثرات افزودن خوراک با پودر سیر (Allium sativum) و ریشه زردچوبه (Curcuma longa) روی عملکرد مرغان تخمگذار و کیفیت تخم مرغ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 693-701]
 • آیسان، ت. مقایسه تولید گاز آزمایشگاهی، ارزش تغذیه‌ای، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی برخی از واریته‌های نخود [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-136]
 • آیسیک، آ. عملکرد رشد و نرخ زنده‌مانی گوساله‌های قرمز آناتولی جنوبی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 591-595]
 • آکپا، جی.ن. آنالیز ژنتیکی جمعیت‌های بُز بومی نیجریه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 287-294]
 • آلزوآبی، م.آ. آنالیز تحرک اسپرم آواسی در دو محیط در سطوح مختلف دما، pH و اسمولاریته [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 431-438]
 • آلفونسوس، سی. آنالیز ژنتیکی جمعیت‌های بُز بومی نیجریه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 287-294]
 • آلومار، م. آنالیز تحرک اسپرم آواسی در دو محیط در سطوح مختلف دما، pH و اسمولاریته [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 431-438]
 • آماها، ن. به‌کارگیری سنجش‌های بدنی گوسفندان سر سیاه سومالی به عنوان پارامترهایی برای برآورد وزن بدن [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 647-652]
 • آنوپول آیپک، اس. همبستگی‌های فنوتیپی در کیفیت گوشت سینه و برخی از معیارهای آسایش: ملاحظات مدت و شدت روشنایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 511-518]
 • آواد، ای.آ. کارآیی جیره‌های مبتنی بر گیاهان بر پتانسیل رشد، مصرف انرژی، قابلیت هضم مواد مغذی، تکامل استخوان پا و کیفیت بستر جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]
 • آوسی، ن. خصوصیات تجزیه شکمبه‌ای در محل سیلو‌های ذرت، سورگوم و هبریدهای سورگوم-سودان گراس تحت تأثیر مرحله بلوغ [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]

ا

 • ابراهیمی، س.ه. تعیین ساختار جمعیت میکروبی شکمبه در بزهای سانن سازگار یافته به جیرهای با فیبر بالا در شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 271-279]
 • ابراهیمی، م. پاسخ جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با اسیدهای آلی و نانو نقره پوشش داده شده بر زئولیت تحت تنش گرمایی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 685-691]
 • ابراهیمی، م.ع. تأثیر اسانس‌های زنیان (Trachyspermum ammi) و آویشن (Thymus vulgaris) بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های خونی و عملکرد رشد در گوساله‌های نوزاد براون سوئیس [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 387-395]
 • ابراهیمی، ه. بررسی اثر محدودیت و شوری آب مصرفی روی عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم ظاهری خوراک در بره‌های نر بلوچی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 445-456]
 • ابراهیم‏پورطاهر، س. پتانسیل برنامه اصلاح نژادی ژنومی در مرغان بومی ایران [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 519-525]
 • ابراهیم نژاد، ی. ارزیابی پتانسیل پروبیوتیکی برخی سویه‌های بومی لاکتوباسیلوس بر عملکرد تخمگذاری و پارامترهای کیفی تخم بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 703-712]
 • اُجو، اُ.آ. آنالیز ژنتیکی جمعیت‌های بُز بومی نیجریه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 287-294]
 • احتشام، ش. تأثیر عصاره بره موم ایرانی بر تخمیر شکمبه، تولید متان و جمعیت میکروبی در شرایط برون‌تنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 33-41]
 • احمد‌زاده، ع. اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) بر عملکرد، کیفیت تخم و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون مرغ‌های تخمگذار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 119-124]
 • اُردونز-گومز، سی.آ. رابطه رشد گوسفندان پشمی آمیخته با برخی از سنجه‌های حیاتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 281-286]
 • ارگول، اس. مقایسه تولید گاز آزمایشگاهی، ارزش تغذیه‌ای، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی برخی از واریته‌های نخود [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-136]
 • اُرونمویی، م. آنالیز ژنتیکی جمعیت‌های بُز بومی نیجریه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 287-294]
 • اسدی فوزی، م. چندشکلی ژن هورمون رشد و اثر آن بر صفات تولیدی و تولیدمثلی بز [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 653-659]
 • اسرولی، آی. پتانسیل پسماندهای کشاورزی-صنعتی حاره‌ای به عنوان خوراک عملکردی برای طیور [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 375-385]
 • اسعدی، ا. رابطه نوع زایش و نوع آبستنی با عملکرد شیردهی و منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 215-220]
 • اسکندری نسب، م.پ. شناسایی جایگاه های صفات کمی مؤثر بر صفات تولید شیر بر روی کروموزوم 14 در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 607-614]
 • اسلام، ک.ن. پتانسیل‌های تولیدی و تولیدمثلی گروه‌های ژنتیکی مختلف گاوهای آمیخته پرورش یافته در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 201-206]
 • اسماعیلی‌پور، اُ ارزیابی دمای سطح بدن در جوجه‌های گوشتی بر اساس سن، دمای هوا و وضعیت پر در طول دوره پرورش [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 499-504]
 • اسمعیلی زاده، ع. تنوع ژنتیکی در ژن هورمون رشد و ارتباط بین الگوهای چند‌شکلی طول قطعه محدود (RFLP) و واریانس کمی صفات وزن زنده، وزن لاشه، رفتار، هتروفیل و لمفوسیت در بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 147-152]
 • اعتماد گرگان، ک. اثر اخته‌ قبل از بلوغ جنسی بر روی قطر پشم و هورمون تستوسترون در بره‌‌‌های نر نژاد قزل [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 635-639]
 • اقدم شهریار، ح. اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) بر عملکرد، کیفیت تخم و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون مرغ‌های تخمگذار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 119-124]
 • اُلیویرا، ای.ر. سطوح بالای آفتابگردان خرد شده در جیره‌ها برای بره‌های پرواری سبب کاهش عملکرد و کیفیت لاشه می‌گردد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 221-229]
 • اُلیویرا، ای.ر. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • ایمانی-نبئی، ر. اثر معماری ژنتیکی مختلف بر صحت انتخاب ژنومی به کمک سه روش بیزی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 53-59]
 • اینسی، اچ. مقایسه تولید گاز آزمایشگاهی، ارزش تغذیه‌ای، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی برخی از واریته‌های نخود [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-136]
 • انصاری-مهیاری، س. شناسایی جایگاه های صفات کمی مؤثر بر صفات تولید شیر بر روی کروموزوم 14 در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 607-614]

ب

 • بیات، ا.ع. تأثیر اسانس‌های زنیان (Trachyspermum ammi) و آویشن (Thymus vulgaris) بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های خونی و عملکرد رشد در گوساله‌های نوزاد براون سوئیس [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 387-395]
 • باتیستا، جِی.د.اُ. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • باقری، م. ارزیابی ژنتیکی برخی از خصوصیات لاشه ارزیابی شده با اولتراسونوگرافی بلادرنگ در گوسفند بلوچی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 457-468]
 • بالکانسکا، ر. تغذیه خانواده‌های زنبور عسل با یک افزودنی سولفات کبالت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 343-346]
 • بانی-سعادت، ح. تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و ابعاد بدن در سنین مختلف در گوسفندان نژاد ماکویی ایران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 77-82]
 • بانکوا، و. تأثیر عصاره بره موم ایرانی بر تخمیر شکمبه، تولید متان و جمعیت میکروبی در شرایط برون‌تنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 33-41]
 • بداس، ر. ارزیابی غلاف‌های کاهو (Ceratonia siliqua) و اقاقیای عسلی (Gleditsia triacanthos) به عنوان یک خوراک در گوسفند [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 247-256]
 • بدخشان، ی. ارزیابی دمای سطح بدن در جوجه‌های گوشتی بر اساس سن، دمای هوا و وضعیت پر در طول دوره پرورش [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 499-504]
 • براتی، س. بررسی نقش حاملی گوسفندان در عفونت با کلامیدیا پکوروم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 61-65]
 • برازنده، ا. ارزیابی دمای سطح بدن در جوجه‌های گوشتی بر اساس سن، دمای هوا و وضعیت پر در طول دوره پرورش [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 499-504]
 • بلو، آ.آ. تأثیرات غنی‌سازی کاه ارزن انگشتی (Eleusine coracana) با جیره‌های مبتنی بر فضولات خشک شده طیور بر عملکرد بزهای کونکان کانیال [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-90]
 • بهاری‌فرد، م. عملکرد، رفتار‌های تغذیه‌ای و پاسخ‌های فیزیولوژیکی گوساله‌های نر جوان هلشتاین به مکمل کروم متیونین در جیره وابسته به سن و وزن است [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 415-422]
 • بهروزلک، م. بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آویشن بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-یخ‌گشایی‌شده قوچ مغانی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 263-269]
 • بورته، آر.جی. تأثیرات غنی‌سازی کاه ارزن انگشتی (Eleusine coracana) با جیره‌های مبتنی بر فضولات خشک شده طیور بر عملکرد بزهای کونکان کانیال [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-90]
 • بوس‌بوآ، اچ. ارزیابی غلاف‌های کاهو (Ceratonia siliqua) و اقاقیای عسلی (Gleditsia triacanthos) به عنوان یک خوراک در گوسفند [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 247-256]

پ

 • پان، اس. اثر گروه ژنتیکی، فصل، اثر متقابل آنها، دما، رطوبت و شاخص دما-رطوبت بر رفتار نگهداری گاوهای نر داشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 207-213]
 • پرالتا، م.ف. تاثیر مخمر ساکارومایسس سرویزیه مرتبط با ترئونین روی عملکرد تولیدی در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 677-684]
 • پردل، ا. تجویز سطوح مختلف آرژنین و لیزین همراه با مس برای تغییرغلظت مس در شیر در میش‌‌های شیرده زندی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 241-246]
 • پریرا، ت.ل. سطوح بالای آفتابگردان خرد شده در جیره‌ها برای بره‌های پرواری سبب کاهش عملکرد و کیفیت لاشه می‌گردد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 221-229]
 • پریرا، ت.ل. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • پریرا، ر. منابع بتائین به عنوان دهندگان گروه متیل در جیره‌های جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 325-332]
 • پرییرا، ت.ل. امکان سنجی اقتصادی تولید بره‌های پرواری تغذیه شده با تفاله آفتابگردان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 629-634]
 • پریزادیان کاوان، ب. تأثیر سطوح جیره‏ای متفاوت انرژی و پروتئین بر عملکرد تولید‌مثلی و رشد پس از تفریخ در بلدرچین‏های ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 137-145]
 • پریلو، آ. تنش اکسیداتیو القاء شده توسط فلز و جایگزینی سیگنال‌دهی سلولی در حیوانات [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 367-373]
 • پرند، ا. مقایسه مدل‌های چندبخشی لجستیک و میکائیلیس-منتن برای بررسی تولید گاز در شرایط برون‌تنی از برخی خوراک‌های نشاسته‌ای [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 407-414]
 • پوربوواتی، ا. تنوع ژنتیکی ژن سیتوکروم b در سه نژاد بز بومی در جاوه مرکزی اندونزی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 661-667]
 • پورعلمی، م.ر. بررسی پروتئین تک یاخته‌ای به عنوان یک خوراک نامتعارف در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 317-324]

ت

 • تاکیا، سی.اس. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • ترکی، م. اثر افزودن ویتامین ای و کروم به جیره غذایی بر عملکرد، ویژگی‌های کیفی تخم مرغ و برخی از فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخمگذار در شرایط دمایی معمولی و تنش گرمایی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 295-303]
 • ترکی، م. اثرات تزریق ویتامین‌های B6 و B12 داخل تخم‌ مرغ‌های تزریق شده با اتانول بر درصد جوجه‌درآوری، عملکرد و اندام‌های احشایی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرما در دوره پرورش [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 491-498]
 • تقی‌زاده، ا. تأثیر سانتریفیوژ و سطوح مختلف لیسیتین سویا بر کیفیت اسپرم بعد از فرایند انجماد-یخ‌گشایی در قوچ قزل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 257-262]
 • تیموری یانسری، ا. اثرات سطوح پروتئین خوراک آغازین و مقادیر شیر مصرفی بر سلامت و تغییرات میکروبی شکمبه در گوساله‌های نر هلشتاین [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 193-200]
 • تنگ، اس.کا. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • تورکییلماز، م.ک. همبستگی‌های فنوتیپی در کیفیت گوشت سینه و برخی از معیارهای آسایش: ملاحظات مدت و شدت روشنایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 511-518]

ج

 • جعفری خورشیدی، ک. اثر چهار بافت و دو سطح پروتئین جیره غذایی بر عملکرد رشد و ابعاد بیومتری گوساله‌های هلشتاین [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 423-429]
 • جهان تیغ، م. اثر عمل آوری یا مکمل کردن علوفه نی با اوره بر مصرف، قابلیت هضم ظاهری و متابولیت های خون گوسفندان بلوچی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 623-628]
 • جوانمرد، آ. شناسایی جهش‌های جدید در دو ژن کاندیدای تخمک‌گذاری BMP15, GDF9 و ارتباط آن با چند‌قلوزایی در بز مرخز [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 91-99]

چ

 • چاشنی دل، ی. اثرات سطوح پروتئین خوراک آغازین و مقادیر شیر مصرفی بر سلامت و تغییرات میکروبی شکمبه در گوساله‌های نر هلشتاین [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 193-200]
 • چاشنی دل، ی. اثرات فرآوری حرارتی دانه سویا و بذر کتان بر بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب شکمبه به روش in situ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 583-589]
 • چیجیوک اوگبانا، آ. متا آنالیز استراتژی‌های کاهش متان: پیش‌بینی‌های بهبود یافته پتانسیل‌های کاهشی و تاثیرات تولید [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 567-573]
 • چمنی، م. اثرات اندازه ذرات خوراک و اندازه کرامبل جیره‌های آغازین بر صفات عملکردی، خصوصیات لاشه و بافت‌ شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 669-675]
 • چن، ی. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • چن، تی. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • چودهاری، ر.ک. اثر گروه ژنتیکی، فصل، اثر متقابل آنها، دما، رطوبت و شاخص دما-رطوبت بر رفتار نگهداری گاوهای نر داشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 207-213]

ح

 • حاجاتی، ح. تأثیر مکمل عصاره هسته انگور بر عملکرد، فعالیت آنزیم آنتی‌اکسیدانی و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی تحت تنش‌گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]
 • حاج آید، م. آنالیز مقایسه‌ای بین اثرات افزودن خوراک با پودر سیر (Allium sativum) و ریشه زردچوبه (Curcuma longa) روی عملکرد مرغان تخمگذار و کیفیت تخم مرغ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 693-701]
 • حیدری، س. تأثیر تراکم گله و سطح متیونین بر عملکرد رشد و ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 483-489]
 • حیدری، م.ر. اثرات اسیدیفایر و جاذب سم بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی، جمعیت میکروبی و مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 469-476]
 • حیدریان میری، و. تعیین ساختار جمعیت میکروبی شکمبه در بزهای سانن سازگار یافته به جیرهای با فیبر بالا در شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 271-279]
 • حسنی، س. ارزیابی ژنتیکی برخی از خصوصیات لاشه ارزیابی شده با اولتراسونوگرافی بلادرنگ در گوسفند بلوچی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 457-468]
 • حسنی، س. پاسخ جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با اسیدهای آلی و نانو نقره پوشش داده شده بر زئولیت تحت تنش گرمایی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 685-691]
 • حسین، م.آ. کارآیی جیره‌های مبتنی بر گیاهان بر پتانسیل رشد، مصرف انرژی، قابلیت هضم مواد مغذی، تکامل استخوان پا و کیفیت بستر جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]
 • حسین، م.آ. پتانسیل‌های تولیدی و تولیدمثلی گروه‌های ژنتیکی مختلف گاوهای آمیخته پرورش یافته در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 201-206]
 • حسین، م.آی. پتانسیل‌های تولیدی و تولیدمثلی گروه‌های ژنتیکی مختلف گاوهای آمیخته پرورش یافته در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 201-206]
 • حسین، م.اس. پتانسیل‌های تولیدی و تولیدمثلی گروه‌های ژنتیکی مختلف گاوهای آمیخته پرورش یافته در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 201-206]
 • حسینی، ع. تجویز سطوح مختلف آرژنین و لیزین همراه با مس برای تغییرغلظت مس در شیر در میش‌‌های شیرده زندی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 241-246]
 • حسن آبادی، ا. تأثیر مکمل عصاره هسته انگور بر عملکرد، فعالیت آنزیم آنتی‌اکسیدانی و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی تحت تنش‌گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]

خ

 • خالداری، م. آنالیز فرود ژنی بنیانگذاران و تنوع آللی در یک جمعیت تحت انتخاب بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 153-160]
 • خیری، ف. اثر سطوح متفاوت تانیک اسید روی بعضی صفات عملکردی گوساله‌های هلشتاین شیری [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 19-23]
 • خزعلی، ه. تجویز سطوح مختلف آرژنین و لیزین همراه با مس برای تغییرغلظت مس در شیر در میش‌‌های شیرده زندی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 241-246]
 • خطیبی شهری، ا. پاسخ تخمیر شکمبه ای در جیره های گاو شیری با تجزیه پذیری مختلف پروتئین و دانه جو فرآوری‌ شده [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 575-582]
 • خوروش، م. اثرات سطوح پروتئین خوراک آغازین و مقادیر شیر مصرفی بر سلامت و تغییرات میکروبی شکمبه در گوساله‌های نر هلشتاین [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 193-200]
 • خوشبخت، ر. بررسی پروتئین تک یاخته‌ای به عنوان یک خوراک نامتعارف در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 317-324]

د

 • دادپسند، م. رابطه نوع زایش و نوع آبستنی با عملکرد شیردهی و منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 215-220]
 • دادور، پ. هضم‌پذیری آزمایشگاهی فیبر، تولید گاز و فعالیت آنزیمی باکتری‌های سلولولیتیک شترهای عربی تغذیه شده با علوفه‌ زراعی و مرتعی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 527-538]
 • دارابی قانع، ب. سیر، جایگزینی برای آنتی‌بیوتیک‌ها در پرورش طیور، مقاله مروری [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 9-17]
 • دآرایوجو گابریل، آ.م. امکان سنجی اقتصادی تولید بره‌های پرواری تغذیه شده با تفاله آفتابگردان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 629-634]
 • دآلمیدا ناسیمنتو، ف. امکان سنجی اقتصادی تولید بره‌های پرواری تغذیه شده با تفاله آفتابگردان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 629-634]
 • داُلیویرا، ا.ر. امکان سنجی اقتصادی تولید بره‌های پرواری تغذیه شده با تفاله آفتابگردان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 629-634]
 • دامیانی، جِی. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • دانشیار، م. تأثیر مکمل‌سازی بتائین و اسید فولیک بر عملکرد، مقدار فولات تخم و تولید تخم بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 305-315]
 • دانش مسگران، م. تأثیر عصاره بره موم ایرانی بر تخمیر شکمبه، تولید متان و جمعیت میکروبی در شرایط برون‌تنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 33-41]
 • دانش مسگران، م. مقایسه مدل‌های چندبخشی لجستیک و میکائیلیس-منتن برای بررسی تولید گاز در شرایط برون‌تنی از برخی خوراک‌های نشاسته‌ای [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 407-414]
 • دانش مسگران، م. پاسخ تخمیر شکمبه ای در جیره های گاو شیری با تجزیه پذیری مختلف پروتئین و دانه جو فرآوری‌ شده [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 575-582]
 • دیرانده، ع. اثرات فرآوری حرارتی دانه سویا و بذر کتان بر بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب شکمبه به روش in situ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 583-589]
 • درلی فیدان، ای. همبستگی‌های فنوتیپی در کیفیت گوشت سینه و برخی از معیارهای آسایش: ملاحظات مدت و شدت روشنایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 511-518]
 • دیرنده، ع. بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آویشن بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-یخ‌گشایی‌شده قوچ مغانی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 263-269]
 • دسای، بی.جی. تأثیرات غنی‌سازی کاه ارزن انگشتی (Eleusine coracana) با جیره‌های مبتنی بر فضولات خشک شده طیور بر عملکرد بزهای کونکان کانیال [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-90]
 • دقیق‌کیا، ح. تأثیر سانتریفیوژ و سطوح مختلف لیسیتین سویا بر کیفیت اسپرم بعد از فرایند انجماد-یخ‌گشایی در قوچ قزل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 257-262]
 • دلدار، ه. اثرات فرآوری حرارتی دانه سویا و بذر کتان بر بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب شکمبه به روش in situ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 583-589]
 • دندکار، وی.اس. تأثیرات غنی‌سازی کاه ارزن انگشتی (Eleusine coracana) با جیره‌های مبتنی بر فضولات خشک شده طیور بر عملکرد بزهای کونکان کانیال [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-90]
 • دیهکاله، جی.اس. تأثیرات غنی‌سازی کاه ارزن انگشتی (Eleusine coracana) با جیره‌های مبتنی بر فضولات خشک شده طیور بر عملکرد بزهای کونکان کانیال [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-90]

ر

 • رأفت، س.ع. اثر معماری ژنتیکی مختلف بر صحت انتخاب ژنومی به کمک سه روش بیزی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 53-59]
 • رأفت، س.ع. پتانسیل برنامه اصلاح نژادی ژنومی در مرغان بومی ایران [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 519-525]
 • رافت، س.ع. اثر اخته‌ قبل از بلوغ جنسی بر روی قطر پشم و هورمون تستوسترون در بره‌‌‌های نر نژاد قزل [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 635-639]
 • راگکوس، آ. کوچ‌نشینی بخش مزرعه‌ای گوسفند و بز در یونان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 615-622]
 • رُدرگیوس، جی.سی.جی. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • رزاق-زاده، س. تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و ابعاد بدن در سنین مختلف در گوسفندان نژاد ماکویی ایران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 77-82]
 • رضایی‌پور، و. اثرات اسیدیفایر و جاذب سم بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی، جمعیت میکروبی و مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 469-476]
 • رفیعی، ف. شناسایی جایگاه های صفات کمی مؤثر بر صفات تولید شیر بر روی کروموزوم 14 در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 607-614]
 • رکنی، ح. تجویز سطوح مختلف آرژنین و لیزین همراه با مس برای تغییرغلظت مس در شیر در میش‌‌های شیرده زندی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 241-246]
 • رویان، م. کاربرد انترکوکسی ها به عنوان پروبیوتیک در صنعت طیور [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 559-565]
 • روبرت گرنیه، ک. اثر معماری ژنتیکی مختلف بر صحت انتخاب ژنومی به کمک سه روش بیزی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 53-59]
 • رودیگز، گ.س.گ. امکان سنجی اقتصادی تولید بره‌های پرواری تغذیه شده با تفاله آفتابگردان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 629-634]
 • رودینو سائتنان، ا. متا آنالیز استراتژی‌های کاهش متان: پیش‌بینی‌های بهبود یافته پتانسیل‌های کاهشی و تاثیرات تولید [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 567-573]
 • روزا، گ.جی.ام کاربرد مدل‌های مختلط یک طرفه برای تخمین روابط ژنتیکی و فنوتیپی بین سخت زایی و صفات منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران: مقایسه‌ای با مدل‌های مختلط استاندارد [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 597-605]

ز

 • زاواریز، کا.سی. منابع بتائین به عنوان دهندگان گروه متیل در جیره‌های جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 325-332]
 • زحمتکش، د. پاسخ تخمیر شکمبه ای در جیره های گاو شیری با تجزیه پذیری مختلف پروتئین و دانه جو فرآوری‌ شده [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 575-582]
 • زرکاوی، م. آنالیز تحرک اسپرم آواسی در دو محیط در سطوح مختلف دما، pH و اسمولاریته [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 431-438]
 • زره داران، س. ارزیابی ژنتیکی برخی از خصوصیات لاشه ارزیابی شده با اولتراسونوگرافی بلادرنگ در گوسفند بلوچی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 457-468]
 • زیو، اس.اچ. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]

ژ

 • ژو، اچ.اس. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]

س

 • سیادتی، س.ع. ارزیابی پتانسیل پروبیوتیکی برخی سویه‌های بومی لاکتوباسیلوس بر عملکرد تخمگذاری و پارامترهای کیفی تخم بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 703-712]
 • ساری، م. هضم‌پذیری آزمایشگاهی فیبر، تولید گاز و فعالیت آنزیمی باکتری‌های سلولولیتیک شترهای عربی تغذیه شده با علوفه‌ زراعی و مرتعی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 527-538]
 • سیاسیو، آ کوچ‌نشینی بخش مزرعه‌ای گوسفند و بز در یونان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 615-622]
 • سالکووا، د. تغذیه خانواده‌های زنبور عسل با یک افزودنی سولفات کبالت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 343-346]
 • سبحانی‌راد، س. تأثیر اسانس‌های زنیان (Trachyspermum ammi) و آویشن (Thymus vulgaris) بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های خونی و عملکرد رشد در گوساله‌های نوزاد براون سوئیس [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 387-395]
 • ستایی مختاری، م. ارزیابی دمای سطح بدن در جوجه‌های گوشتی بر اساس سن، دمای هوا و وضعیت پر در طول دوره پرورش [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 499-504]
 • سراج، 1. اثر چهار بافت و دو سطح پروتئین جیره غذایی بر عملکرد رشد و ابعاد بیومتری گوساله‌های هلشتاین [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 423-429]
 • سیفی، س. بررسی پروتئین تک یاخته‌ای به عنوان یک خوراک نامتعارف در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 317-324]
 • سلیمان، پ. اثر سطوح متفاوت تانیک اسید روی بعضی صفات عملکردی گوساله‌های هلشتاین شیری [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 19-23]
 • سمیع، ع. اثرات اندازه ذرات خوراک و اندازه کرامبل جیره‌های آغازین بر صفات عملکردی، خصوصیات لاشه و بافت‌ شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 669-675]
 • سهرابی، س.س. تنوع ژنتیکی در ژن هورمون رشد و ارتباط بین الگوهای چند‌شکلی طول قطعه محدود (RFLP) و واریانس کمی صفات وزن زنده، وزن لاشه، رفتار، هتروفیل و لمفوسیت در بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 147-152]
 • سهل، م.اس.اچ. پتانسیل‌های تولیدی و تولیدمثلی گروه‌های ژنتیکی مختلف گاوهای آمیخته پرورش یافته در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 201-206]
 • سوتوپو، س. تنوع ژنتیکی ژن سیتوکروم b در سه نژاد بز بومی در جاوه مرکزی اندونزی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 661-667]
 • سوسیلواتی، س. تأثیر پروتئین خام پلاسمای سمینال گاوی روی انجماد اسپرم بز [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 641-646]
 • سوگیهارتو، اس. پتانسیل پسماندهای کشاورزی-صنعتی حاره‌ای به عنوان خوراک عملکردی برای طیور [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 375-385]
 • سویل کیلیمسی، ف. همبستگی‌های فنوتیپی در کیفیت گوشت سینه و برخی از معیارهای آسایش: ملاحظات مدت و شدت روشنایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 511-518]
 • سومرلی، م. خصوصیات تجزیه شکمبه‌ای در محل سیلو‌های ذرت، سورگوم و هبریدهای سورگوم-سودان گراس تحت تأثیر مرحله بلوغ [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]

ش

 • شی، ز.پی. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • شادپرور، ع.ا. صحت پیش‌بینی ژنومی تحت معماری‌های ژنتیکی و روش‌های برآورد متفاوت [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 43-52]
 • شایق، ج. ارزیابی پتانسیل پروبیوتیکی برخی سویه‌های بومی لاکتوباسیلوس بر عملکرد تخمگذاری و پارامترهای کیفی تخم بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 703-712]
 • شاهورانی، ع. اثر چهار بافت و دو سطح پروتئین جیره غذایی بر عملکرد رشد و ابعاد بیومتری گوساله‌های هلشتاین [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 423-429]
 • شیرانی، ع. اثرات اندازه ذرات خوراک و اندازه کرامبل جیره‌های آغازین بر صفات عملکردی، خصوصیات لاشه و بافت‌ شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 669-675]
 • شریفی، ا.ر. پتانسیل برنامه اصلاح نژادی ژنومی در مرغان بومی ایران [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 519-525]
 • شریفی، م.ر. تأثیر سطوح جیره‏ای متفاوت انرژی و پروتئین بر عملکرد تولید‌مثلی و رشد پس از تفریخ در بلدرچین‏های ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 137-145]
 • شمس‌الهی، م. تأثیر سانتریفیوژ و سطوح مختلف لیسیتین سویا بر کیفیت اسپرم بعد از فرایند انجماد-یخ‌گشایی در قوچ قزل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 257-262]
 • شهجلال، م. پتانسیل‌های تولیدی و تولیدمثلی گروه‌های ژنتیکی مختلف گاوهای آمیخته پرورش یافته در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 201-206]
 • شیوازاد، م. اثرات اندازه ذرات خوراک و اندازه کرامبل جیره‌های آغازین بر صفات عملکردی، خصوصیات لاشه و بافت‌ شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 669-675]

ص

 • صادقی، ع.ا. اثرات تغذیه زردچوبه، دارچین، زنجبیل و پودر سیر بر وضعیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و هورمون‌های مؤثر بر متابولیسم انرژی در جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 125-130]
 • صادقی، ع.ا. اثرات اسیدیفایر و جاذب سم بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی، جمعیت میکروبی و مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 469-476]
 • صادقی، ع.ا. اثرات اندازه ذرات خوراک و اندازه کرامبل جیره‌های آغازین بر صفات عملکردی، خصوصیات لاشه و بافت‌ شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 669-675]
 • صادقی مجرد، ر. تأثیر مکمل‌سازی بتائین و اسید فولیک بر عملکرد، مقدار فولات تخم و تولید تخم بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 305-315]
 • صالحی جوزانی، غ. ارزیابی پتانسیل پروبیوتیکی برخی سویه‌های بومی لاکتوباسیلوس بر عملکرد تخمگذاری و پارامترهای کیفی تخم بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 703-712]
 • صمدی، م.س. اثرات فرآوری حرارتی دانه سویا و بذر کتان بر بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب شکمبه به روش in situ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 583-589]

ض

 • ضمیری، م.ج. شناسایی جهش‌های جدید در دو ژن کاندیدای تخمک‌گذاری BMP15, GDF9 و ارتباط آن با چند‌قلوزایی در بز مرخز [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 91-99]
 • ضمیری، م.ج. رابطه نوع زایش و نوع آبستنی با عملکرد شیردهی و منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 215-220]

ط

 • طالبی، م. تنوع ژنتیکی در ژن هورمون رشد و ارتباط بین الگوهای چند‌شکلی طول قطعه محدود (RFLP) و واریانس کمی صفات وزن زنده، وزن لاشه، رفتار، هتروفیل و لمفوسیت در بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 147-152]
 • طغیانی، م. تأثیر مکمل تریپتوفان در جیره‌های با کمبود پروتئین بر عملکرد، توسعه دستگاه گوارش و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 101-108]
 • طغیانی، م. مقایسه تولید گاز آزمایشگاهی، ارزش تغذیه‌ای، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی برخی از واریته‌های نخود [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-136]
 • طغیانی، م. تأثیر تراکم گله و سطح متیونین بر عملکرد رشد و ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 483-489]
 • طهماسبی، ع. بررسی اثر محدودیت و شوری آب مصرفی روی عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم ظاهری خوراک در بره‌های نر بلوچی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 445-456]

ع

 • عارف‌نژاد، ب. شناسایی جهش‌های جدید در دو ژن کاندیدای تخمک‌گذاری BMP15, GDF9 و ارتباط آن با چند‌قلوزایی در بز مرخز [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 91-99]
 • عاطفی، ع. صحت پیش‌بینی ژنومی تحت معماری‌های ژنتیکی و روش‌های برآورد متفاوت [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 43-52]
 • عباسی، ا. پاسخ جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با اسیدهای آلی و نانو نقره پوشش داده شده بر زئولیت تحت تنش گرمایی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 685-691]
 • عبدی، ز. اثر اخته‌ قبل از بلوغ جنسی بر روی قطر پشم و هورمون تستوسترون در بره‌‌‌های نر نژاد قزل [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 635-639]
 • عبدالهی کاکرودی، ع.ر. بررسی پروتئین تک یاخته‌ای به عنوان یک خوراک نامتعارف در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 317-324]
 • عیدی‌وندی، س. تجزیه فنوتیپی و ژنتیکی وزن بره‌های لری بختیاری در سنین مختلف برای اثرات ژنتیکی کروموزوم‌های اتوزومی و وابسته به جنس [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 67-75]
 • عسکری، ن. تنوع ژنتیکی در ژن هورمون رشد و ارتباط بین الگوهای چند‌شکلی طول قطعه محدود (RFLP) و واریانس کمی صفات وزن زنده، وزن لاشه، رفتار، هتروفیل و لمفوسیت در بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 147-152]
 • علاء نوشهر، ف. اثر معماری ژنتیکی مختلف بر صحت انتخاب ژنومی به کمک سه روش بیزی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 53-59]
 • علیجانی، ص. اثر معماری ژنتیکی مختلف بر صحت انتخاب ژنومی به کمک سه روش بیزی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 53-59]
 • علیجانی، ص. پتانسیل برنامه اصلاح نژادی ژنومی در مرغان بومی ایران [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 519-525]
 • علیزاده ماسوله، ع. عملکرد، رفتار‌های تغذیه‌ای و پاسخ‌های فیزیولوژیکی گوساله‌های نر جوان هلشتاین به مکمل کروم متیونین در جیره وابسته به سن و وزن است [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 415-422]

غ

 • غلامحسین زاده گوکی، ف. چندشکلی ژن هورمون رشد و اثر آن بر صفات تولیدی و تولیدمثلی بز [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 653-659]

ف

 • فیاضی، ج. هضم‌پذیری آزمایشگاهی فیبر، تولید گاز و فعالیت آنزیمی باکتری‌های سلولولیتیک شترهای عربی تغذیه شده با علوفه‌ زراعی و مرتعی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 527-538]
 • فاطمی، م. تأثیر مکمل تریپتوفان در جیره‌های با کمبود پروتئین بر عملکرد، توسعه دستگاه گوارش و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 101-108]
 • فریتاس، ل.و. منابع بتائین به عنوان دهندگان گروه متیل در جیره‌های جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 325-332]
 • فرناندز، آ.ر.م. سطوح بالای آفتابگردان خرد شده در جیره‌ها برای بره‌های پرواری سبب کاهش عملکرد و کیفیت لاشه می‌گردد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 221-229]
 • فرهومند، پ. تأثیر مکمل‌سازی بتائین و اسید فولیک بر عملکرد، مقدار فولات تخم و تولید تخم بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 305-315]
 • فو، ایکس.اچ. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • فوو، اچ.ال. اثرات متابولیت مایع لاکتوباسیلوس پلانتاروم و پوترسین بر عملکرد رشد، پلی‌آمین‌ها بافت، لیپیدهای خون و مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 333-342]

ق

 • قیاسی، ح. آنالیز فرود ژنی بنیانگذاران و تنوع آللی در یک جمعیت تحت انتخاب بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 153-160]
 • قوی حسین-زاده، ن. صحت پیش‌بینی ژنومی تحت معماری‌های ژنتیکی و روش‌های برآورد متفاوت [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 43-52]

ک

 • کایا، م. همبستگی‌های فنوتیپی در کیفیت گوشت سینه و برخی از معیارهای آسایش: ملاحظات مدت و شدت روشنایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 511-518]
 • کاراارسلان، اس. همبستگی‌های فنوتیپی در کیفیت گوشت سینه و برخی از معیارهای آسایش: ملاحظات مدت و شدت روشنایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 511-518]
 • کاکی، س. اثر مکمل‌های دانه‌های خرد شده سیاهدانه و زیره سیاه بر عملکرد رشد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی، فراسنجه‌های خونی و پاسخ‌های فیزیولوژیکی بره‌‌های سنجابی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 439-444]
 • کالیبر، ام. مقایسه تولید گاز آزمایشگاهی، ارزش تغذیه‌ای، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی برخی از واریته‌های نخود [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-136]
 • کبده کفنی، ک. به‌کارگیری سنجش‌های بدنی گوسفندان سر سیاه سومالی به عنوان پارامترهایی برای برآورد وزن بدن [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 647-652]
 • کبیر، م. آنالیز ژنتیکی جمعیت‌های بُز بومی نیجریه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 287-294]
 • کرامتی جبه‌دار، س. مروری بر بیوهیدروژناسیون و اثرات تانن بر آن [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 181-192]
 • کرمی، م. اثر افزودن ویتامین ای و کروم به جیره غذایی بر عملکرد، ویژگی‌های کیفی تخم مرغ و برخی از فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخمگذار در شرایط دمایی معمولی و تنش گرمایی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 295-303]
 • کریمی، ن. تأثیر سطوح جیره‏ای متفاوت انرژی و پروتئین بر عملکرد تولید‌مثلی و رشد پس از تفریخ در بلدرچین‏های ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 137-145]
 • کیلیکالپ، ن. خصوصیات تجزیه شکمبه‌ای در محل سیلو‌های ذرت، سورگوم و هبریدهای سورگوم-سودان گراس تحت تأثیر مرحله بلوغ [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]
 • کورنیانتو، ا. تنوع ژنتیکی ژن سیتوکروم b در سه نژاد بز بومی در جاوه مرکزی اندونزی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 661-667]
 • کومار، اس. تأثیرات غنی‌سازی کاه ارزن انگشتی (Eleusine coracana) با جیره‌های مبتنی بر فضولات خشک شده طیور بر عملکرد بزهای کونکان کانیال [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-90]
 • کوماری، ت. اثر گروه ژنتیکی، فصل، اثر متقابل آنها، دما، رطوبت و شاخص دما-رطوبت بر رفتار نگهداری گاوهای نر داشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 207-213]

گ

 • گابریل، آ.م.آ. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • گابریئل، آ.م.آ. سطوح بالای آفتابگردان خرد شده در جیره‌ها برای بره‌های پرواری سبب کاهش عملکرد و کیفیت لاشه می‌گردد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 221-229]
 • گالانوپولوس، ک. کوچ‌نشینی بخش مزرعه‌ای گوسفند و بز در یونان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 615-622]
 • گاندرا، ای.ر.اس. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • گاندرا، ج.ر. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • گاندرا، ج.ر. امکان سنجی اقتصادی تولید بره‌های پرواری تغذیه شده با تفاله آفتابگردان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 629-634]
 • گبرمدهین، وی.کا. تأثیرات غنی‌سازی کاه ارزن انگشتی (Eleusine coracana) با جیره‌های مبتنی بر فضولات خشک شده طیور بر عملکرد بزهای کونکان کانیال [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-90]
 • گلیان، ا. تأثیر مکمل عصاره هسته انگور بر عملکرد، فعالیت آنزیم آنتی‌اکسیدانی و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی تحت تنش‌گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]
 • گندرا، جی.ر. سطوح بالای آفتابگردان خرد شده در جیره‌ها برای بره‌های پرواری سبب کاهش عملکرد و کیفیت لاشه می‌گردد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 221-229]
 • گو، ز.بی. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • گواس، ر.اچ.ت. سطوح بالای آفتابگردان خرد شده در جیره‌ها برای بره‌های پرواری سبب کاهش عملکرد و کیفیت لاشه می‌گردد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 221-229]
 • گواِس، ر.اچ.ت.ب. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • گودرزی، س. بررسی نقش حاملی گوسفندان در عفونت با کلامیدیا پکوروم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 61-65]

ل

 • لی، آر.اس. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • لاپز، اس. ارزیابی غلاف‌های کاهو (Ceratonia siliqua) و اقاقیای عسلی (Gleditsia triacanthos) به عنوان یک خوراک در گوسفند [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 247-256]
 • لاگا، و. کوچ‌نشینی بخش مزرعه‌ای گوسفند و بز در یونان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 615-622]
 • لطفی، ا. تأثیر سطوح جیره‏ای متفاوت انرژی و پروتئین بر عملکرد تولید‌مثلی و رشد پس از تفریخ در بلدرچین‏های ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 137-145]
 • لیما، م.ب. منابع بتائین به عنوان دهندگان گروه متیل در جیره‌های جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 325-332]
 • لنگو، ف.آ. منابع بتائین به عنوان دهندگان گروه متیل در جیره‌های جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 325-332]
 • لیو، سی.بی. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • لوساکو، س. تنش اکسیداتیو القاء شده توسط فلز و جایگزینی سیگنال‌دهی سلولی در حیوانات [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 367-373]
 • لوه، تی.سی. اثرات متابولیت مایع لاکتوباسیلوس پلانتاروم و پوترسین بر عملکرد رشد، پلی‌آمین‌ها بافت، لیپیدهای خون و مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 333-342]

م

 • می، جی.دی. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • ما، سی. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • مااُ، اچ.ام. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • مارت، د. مقایسه تولید گاز آزمایشگاهی، ارزش تغذیه‌ای، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی برخی از واریته‌های نخود [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-136]
 • میازو، ر.د. تاثیر مخمر ساکارومایسس سرویزیه مرتبط با ترئونین روی عملکرد تولیدی در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 677-684]
 • میاه، جی. پتانسیل‌های تولیدی و تولیدمثلی گروه‌های ژنتیکی مختلف گاوهای آمیخته پرورش یافته در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 201-206]
 • میتسوپولوس، آی. کوچ‌نشینی بخش مزرعه‌ای گوسفند و بز در یونان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 615-622]
 • محمدی، ح. اثر افزودن ویتامین ای و کروم به جیره غذایی بر عملکرد، ویژگی‌های کیفی تخم مرغ و برخی از فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخمگذار در شرایط دمایی معمولی و تنش گرمایی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 295-303]
 • محمدی، ع. ارزیابی ژنتیکی برخی از خصوصیات لاشه ارزیابی شده با اولتراسونوگرافی بلادرنگ در گوسفند بلوچی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 457-468]
 • محمدآبادی، ط. هضم‌پذیری آزمایشگاهی فیبر، تولید گاز و فعالیت آنزیمی باکتری‌های سلولولیتیک شترهای عربی تغذیه شده با علوفه‌ زراعی و مرتعی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 527-538]
 • محمدآبادی، م.ر. چندشکلی ژن هورمون رشد و اثر آن بر صفات تولیدی و تولیدمثلی بز [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 653-659]
 • مختاری، م.س. کاربرد مدل‌های مختلط یک طرفه برای تخمین روابط ژنتیکی و فنوتیپی بین سخت زایی و صفات منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران: مقایسه‌ای با مدل‌های مختلط استاندارد [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 597-605]
 • مختارپور، ا. اثر عمل آوری یا مکمل کردن علوفه نی با اوره بر مصرف، قابلیت هضم ظاهری و متابولیت های خون گوسفندان بلوچی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 623-628]
 • مدجکال، اس. ارزیابی غلاف‌های کاهو (Ceratonia siliqua) و اقاقیای عسلی (Gleditsia triacanthos) به عنوان یک خوراک در گوسفند [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 247-256]
 • مرادیان، ح. تنوع ژنتیکی در ژن هورمون رشد و ارتباط بین الگوهای چند‌شکلی طول قطعه محدود (RFLP) و واریانس کمی صفات وزن زنده، وزن لاشه، رفتار، هتروفیل و لمفوسیت در بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 147-152]
 • مرادی شهربابک، م. کاربرد مدل‌های مختلط یک طرفه برای تخمین روابط ژنتیکی و فنوتیپی بین سخت زایی و صفات منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران: مقایسه‌ای با مدل‌های مختلط استاندارد [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 597-605]
 • مراونی، م. تجزیه فنوتیپی و ژنتیکی وزن بره‌های لری بختیاری در سنین مختلف برای اثرات ژنتیکی کروموزوم‌های اتوزومی و وابسته به جنس [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 67-75]
 • میرزایی آقجه قشلاق، ف. مروری بر بیوهیدروژناسیون و اثرات تانن بر آن [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 181-192]
 • میرشاهی، ع. ارزیابی ژنتیکی برخی از خصوصیات لاشه ارزیابی شده با اولتراسونوگرافی بلادرنگ در گوسفند بلوچی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 457-468]
 • معینی، م.م. اثر مکمل‌های دانه‌های خرد شده سیاهدانه و زیره سیاه بر عملکرد رشد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی، فراسنجه‌های خونی و پاسخ‌های فیزیولوژیکی بره‌‌های سنجابی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 439-444]
 • مقبلی دامنه، م. ارزیابی دمای سطح بدن در جوجه‌های گوشتی بر اساس سن، دمای هوا و وضعیت پر در طول دوره پرورش [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 499-504]
 • مقدم، غ. تأثیر سانتریفیوژ و سطوح مختلف لیسیتین سویا بر کیفیت اسپرم بعد از فرایند انجماد-یخ‌گشایی در قوچ قزل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 257-262]
 • مقدم، ق. اثر اخته‌ قبل از بلوغ جنسی بر روی قطر پشم و هورمون تستوسترون در بره‌‌‌های نر نژاد قزل [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 635-639]
 • مقدم، م. اثرات تغذیه زردچوبه، دارچین، زنجبیل و پودر سیر بر وضعیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و هورمون‌های مؤثر بر متابولیسم انرژی در جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 125-130]
 • مکرمی، ت. تأثیردوره‌های نوری مختلف بر عملکرد مرغ مادر گوشتی در دوره تخمگذاری [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 505-510]
 • ملکی، م. سیر، جایگزینی برای آنتی‌بیوتیک‌ها در پرورش طیور، مقاله مروری [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 9-17]
 • منتن، جی.ف.م. منابع بتائین به عنوان دهندگان گروه متیل در جیره‌های جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 325-332]
 • مُنکااُ، ف.پ. سطوح بالای آفتابگردان خرد شده در جیره‌ها برای بره‌های پرواری سبب کاهش عملکرد و کیفیت لاشه می‌گردد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 221-229]
 • مهدی‌زاده، ی. شناسایی جهش‌های جدید در دو ژن کاندیدای تخمک‌گذاری BMP15, GDF9 و ارتباط آن با چند‌قلوزایی در بز مرخز [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 91-99]
 • مهرداد، ن. اثرات سطوح پروتئین خوراک آغازین و مقادیر شیر مصرفی بر سلامت و تغییرات میکروبی شکمبه در گوساله‌های نر هلشتاین [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 193-200]
 • مهمان‌نواز، ی. اثرات افزودن اکالیپتول به رطوبت‌سازهای مبتنی بر آب در فرآیند جوجه‌کشی جوجه‌های گوشتی بر صفات قبل و بعد جوجه‌درآوری [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 477-482]
 • مورایس، م.جی. سطوح بالای آفتابگردان خرد شده در جیره‌ها برای بره‌های پرواری سبب کاهش عملکرد و کیفیت لاشه می‌گردد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 221-229]
 • موری بختیاری، ن. بررسی نقش حاملی گوسفندان در عفونت با کلامیدیا پکوروم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 61-65]
 • موسایی، ا. عملکرد، رفتار‌های تغذیه‌ای و پاسخ‌های فیزیولوژیکی گوساله‌های نر جوان هلشتاین به مکمل کروم متیونین در جیره وابسته به سن و وزن است [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 415-422]
 • مؤمنه، ط. اثرات تزریق ویتامین‌های B6 و B12 داخل تخم‌ مرغ‌های تزریق شده با اتانول بر درصد جوجه‌درآوری، عملکرد و اندام‌های احشایی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرما در دوره پرورش [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 491-498]
 • مونیز، ای.ب. سطوح بالای آفتابگردان خرد شده در جیره‌ها برای بره‌های پرواری سبب کاهش عملکرد و کیفیت لاشه می‌گردد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 221-229]
 • مونکائو، ف.پ. امکان سنجی اقتصادی تولید بره‌های پرواری تغذیه شده با تفاله آفتابگردان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 629-634]

ن

 • نیازی، ع. شناسایی جهش‌های جدید در دو ژن کاندیدای تخمک‌گذاری BMP15, GDF9 و ارتباط آن با چند‌قلوزایی در بز مرخز [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 91-99]
 • نازلیگول، آ. همبستگی‌های فنوتیپی در کیفیت گوشت سینه و برخی از معیارهای آسایش: ملاحظات مدت و شدت روشنایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 511-518]
 • ناصریان، ع.ع. بررسی اثر محدودیت و شوری آب مصرفی روی عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم ظاهری خوراک در بره‌های نر بلوچی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 445-456]
 • نبوی، ر. اثر اخته‌ قبل از بلوغ جنسی بر روی قطر پشم و هورمون تستوسترون در بره‌‌‌های نر نژاد قزل [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 635-639]
 • نجاتی جوارمی، ا. کاربرد مدل‌های مختلط یک طرفه برای تخمین روابط ژنتیکی و فنوتیپی بین سخت زایی و صفات منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران: مقایسه‌ای با مدل‌های مختلط استاندارد [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 597-605]
 • نصیری، م.ر. تأثیر مکمل عصاره هسته انگور بر عملکرد، فعالیت آنزیم آنتی‌اکسیدانی و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی تحت تنش‌گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]
 • نصیری‌فر، ا. تنوع ژنتیکی در ژن هورمون رشد و ارتباط بین الگوهای چند‌شکلی طول قطعه محدود (RFLP) و واریانس کمی صفات وزن زنده، وزن لاشه، رفتار، هتروفیل و لمفوسیت در بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 147-152]
 • نصیری-مقدم، ح. تأثیر مکمل عصاره هسته انگور بر عملکرد، فعالیت آنزیم آنتی‌اکسیدانی و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی تحت تنش‌گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]
 • نظری-زنوز، ف. اثر اخته‌ قبل از بلوغ جنسی بر روی قطر پشم و هورمون تستوسترون در بره‌‌‌های نر نژاد قزل [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 635-639]
 • نیکوصفت، ز. اثر مکمل‌های دانه‌های خرد شده سیاهدانه و زیره سیاه بر عملکرد رشد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی، فراسنجه‌های خونی و پاسخ‌های فیزیولوژیکی بره‌‌های سنجابی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 439-444]
 • نیلسون، آ.ج. تاثیر مخمر ساکارومایسس سرویزیه مرتبط با ترئونین روی عملکرد تولیدی در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 677-684]
 • نوبخت، ع. اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) بر عملکرد، کیفیت تخم و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون مرغ‌های تخمگذار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 119-124]
 • نویدشاد، ب. سیر، جایگزینی برای آنتی‌بیوتیک‌ها در پرورش طیور، مقاله مروری [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 9-17]
 • نویدشاد، ب. مروری بر بیوهیدروژناسیون و اثرات تانن بر آن [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 181-192]
 • نویدشاد، ب. تأثیردوره‌های نوری مختلف بر عملکرد مرغ مادر گوشتی در دوره تخمگذاری [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 505-510]
 • نوری صادق، م. شناسایی جایگاه های صفات کمی مؤثر بر صفات تولید شیر بر روی کروموزوم 14 در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 607-614]
 • نومی، م. آنالیز مقایسه‌ای بین اثرات افزودن خوراک با پودر سیر (Allium sativum) و ریشه زردچوبه (Curcuma longa) روی عملکرد مرغان تخمگذار و کیفیت تخم مرغ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 693-701]

و

 • واحدی، و. بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آویشن بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-یخ‌گشایی‌شده قوچ مغانی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 263-269]
 • وانگ، جی. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • وایو سوپرایوگی، ت. تأثیر پروتئین خام پلاسمای سمینال گاوی روی انجماد اسپرم بز [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 641-646]
 • وثوقی-پوستین دوز، و. بررسی اثر محدودیت و شوری آب مصرفی روی عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم ظاهری خوراک در بره‌های نر بلوچی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 445-456]
 • ویدیاستوتی، م. پتانسیل پسماندهای کشاورزی-صنعتی حاره‌ای به عنوان خوراک عملکردی برای طیور [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 375-385]
 • ورکوهی، ش. تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و ابعاد بدن در سنین مختلف در گوسفندان نژاد ماکویی ایران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 77-82]
 • وطن‌خواه، م. تجزیه فنوتیپی و ژنتیکی وزن بره‌های لری بختیاری در سنین مختلف برای اثرات ژنتیکی کروموزوم‌های اتوزومی و وابسته به جنس [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 67-75]
 • وکیلی، ع.ر. تأثیر عصاره بره موم ایرانی بر تخمیر شکمبه، تولید متان و جمعیت میکروبی در شرایط برون‌تنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 33-41]
 • وکیلی، ع.ر. مقایسه مدل‌های چندبخشی لجستیک و میکائیلیس-منتن برای بررسی تولید گاز در شرایط برون‌تنی از برخی خوراک‌های نشاسته‌ای [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 407-414]
 • ولی‌پور ماکویی، م. اثرات افزودن اکالیپتول به رطوبت‌سازهای مبتنی بر آب در فرآیند جوجه‌کشی جوجه‌های گوشتی بر صفات قبل و بعد جوجه‌درآوری [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 477-482]
 • ولی زاده، ر. بررسی اثر محدودیت و شوری آب مصرفی روی عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم ظاهری خوراک در بره‌های نر بلوچی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 445-456]
 • ولی‌زاده، ر. تعیین ساختار جمعیت میکروبی شکمبه در بزهای سانن سازگار یافته به جیرهای با فیبر بالا در شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 271-279]
 • ولی‌زاده یونجالی، ر. مروری بر بیوهیدروژناسیون و اثرات تانن بر آن [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 181-192]

ه

 • هاشمی، س.ر. پاسخ جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با اسیدهای آلی و نانو نقره پوشش داده شده بر زئولیت تحت تنش گرمایی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 685-691]
 • هاشمی، س.م. اثرات متابولیت مایع لاکتوباسیلوس پلانتاروم و پوترسین بر عملکرد رشد، پلی‌آمین‌ها بافت، لیپیدهای خون و مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 333-342]
 • هدایت ایوریق، ن. بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آویشن بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-یخ‌گشایی‌شده قوچ مغانی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 263-269]
 • هدایت ایوریق، ن. تأثیردوره‌های نوری مختلف بر عملکرد مرغ مادر گوشتی در دوره تخمگذاری [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 505-510]
 • هراکی، اچ.م.سی. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • هیزلی، اچ. خصوصیات تجزیه شکمبه‌ای در محل سیلو‌های ذرت، سورگوم و هبریدهای سورگوم-سودان گراس تحت تأثیر مرحله بلوغ [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]
 • هیزلی، ه. عملکرد رشد و نرخ زنده‌مانی گوساله‌های قرمز آناتولی جنوبی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 591-595]
 • هژبری، ف. اثر مکمل‌های دانه‌های خرد شده سیاهدانه و زیره سیاه بر عملکرد رشد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی، فراسنجه‌های خونی و پاسخ‌های فیزیولوژیکی بره‌‌های سنجابی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 439-444]
 • هو، وی.ال. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]

ی

 • یاری، م. عملکرد، رفتار‌های تغذیه‌ای و پاسخ‌های فیزیولوژیکی گوساله‌های نر جوان هلشتاین به مکمل کروم متیونین در جیره وابسته به سن و وزن است [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 415-422]
 • یانگ، اس.ال. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • یودی‌آرتی، ت. پتانسیل پسماندهای کشاورزی-صنعتی حاره‌ای به عنوان خوراک عملکردی برای طیور [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 375-385]
 • یولگر، آی. مقایسه تولید گاز آزمایشگاهی، ارزش تغذیه‌ای، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی برخی از واریته‌های نخود [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-136]