نمایه نویسندگان

آ

 • آبب، آ. اثر جایگزینی تفاله سیاه دانه (Guzoitia abyssinica) با سطوح متفاوتی از کنجاله برگ چای (Urtica simensis) رو تولید تخم ‌مرغ و پارامترهای کیفیت تخم‌ مرغ مرغ‌های تخمگذار تجاری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 727-735]
 • آرایوجو، جی.جی.اس. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • آیسان، ت. تعیین ارزش غذایی انواع سویا با استفاده از روش‌‌های آزمایشگاهی (in vitro) و تکنیک‌های تولید گاز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 603-608]
 • آلوز، د.د. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • آلومار، م. تشکیل هیدروژن پراکسیداز توسط سرد کردن اسپرماتوزوآ بز و تأثیرات اسپرماتوزوآ مرده روی ویژگی‌های جنبایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 79-85]
 • آهنی آذری، م. بررسی ساختار جامعه و همخونی گوسفند سنگسری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 659-667]
 • آیونگ، آ. مقایسه تخمیر in vitro با تجزیه‌ پذیری in situ برای برآورد تجزیه‌ پذیری ماده خشک و همزمان‌ سازی انرژی و پروتئین جیره‌ های بر پایه علوفه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 17-24]
 • آیونگ، م. مقایسه تخمیر in vitro با تجزیه‌ پذیری in situ برای برآورد تجزیه‌ پذیری ماده خشک و همزمان‌ سازی انرژی و پروتئین جیره‌ های بر پایه علوفه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 17-24]

ا

 • ابراهیمی، س.ه. پیش‌بینی تأثیر گروه‌بندی مجدد، تعداد دام و نحوه اختصاص کنستانتره در هر گروه بر سودمندی گاوهای شیرده [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 225-228]
 • ابراهیمی، ه. بررسی تأثیر جای گزینی بخشی از کنجاله سویا با نخود زراعی پولکی ‌شده بر تولید و ترکیب شیر، و میزان مصرف خوراک گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 45-50]
 • اَحسنی، م. اثر دانه‌های سویا و کانولای برشته بر بیان ژن PPARG و خصوصیات شیر گاو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 635-642]
 • ارگول، اس. تعیین ارزش غذایی انواع سویا با استفاده از روش‌‌های آزمایشگاهی (in vitro) و تکنیک‌های تولید گاز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 603-608]
 • اسپینوزا-ویلاویسنسیو، جی.ال. (کو)واریانس ژنتیکی بین سن از اولین تا سومین گوساله‌زایی و مقدار شیر گاوهای هلشتاین در مناطق گرمسیری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 401-407]
 • استاجی، ح. اثرات سطوح مختلف نشاسته مقاوم بر عملکرد رشد و مرفولوژی ایلئوم در جوجه‌های گوشتی: در مقایسه با فروکتوالیگوساکارید و زینک باسیتراسین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 315-322]
 • استادرحیمی، ع.ر. اثر سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان و نیاسین بر عملکرد، پارامترهای بیوشیمیایی، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و کلسترول زرده مرغ‌های تخمگذار [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 737-746]
 • استرن، م.د. برآورد برون‌تنی پروتئین خام قابل استفاده در محل دوازدهه گاوهای شیری حاصل از بوم جورهای مختلف گیاه کوشیا اسکوپاریا در شرایط کودهی با کود نیتروژنه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 409-418]
 • اسدی فوزی، م. اثر دانه‌های سویا و کانولای برشته بر بیان ژن PPARG و خصوصیات شیر گاو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 635-642]
 • اسلمی نژاد، ع.ا. تعیین اندازه گل و رنگ پوست بره های زندی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 105-113]
 • اسمائیل نسب، پ. پیشرفت های اخیر در احتیاجات مواد معدنی کم نیاز در جوجه های گوشتی، مقاله مروری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • اسمعیلی‌زاده، ع. مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی وزن بدن در بز کرکی راینی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 453-461]
 • اسمعیلی زاده کوشکوئه، ع. اثر دانه‌های سویا و کانولای برشته بر بیان ژن PPARG و خصوصیات شیر گاو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 635-642]
 • اشرف وایز، ه. مدل‌سازی رشد و آنالیز ژنتیکی روی صفات رشد بز Sirohi تحت شرایط مزرعه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 115-124]
 • افشارمنش، م. بررسی تأثیر عصاره اسطوخدوس در مقایسه با آنتی‌بیوتیک، بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی و جمعیت میکروبی روده، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 717-725]
 • اُییگو، سی.ای. اثر مکمل جیره‌ای آسپرژیلوس زایلاناز روی عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 693-708]
 • ایگوریونا کلاپمکو، ن. اثر دانه‌های سویا و کانولای برشته بر بیان ژن PPARG و خصوصیات شیر گاو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 635-642]
 • ایلا، ن. اثرات رنگدانه‌های استخراج شده از گل جعفری بر کیفیت تخم مرغ و پایداری اکسیداتیو زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار تجاری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 541-547]
 • الحسنی، ا. تأثیر بهینه‌سازی سم‌زدایی تفاله پرس شده آرگان (آرگانیا اسپینوسا) روی کیفیت تغذیه‌ای و سطوح ساپونین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-246]
 • ال خسمی، م. ویتامین D خون، شیر و گوشت در شترهای تک کوهانه [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 585-595]
 • الیسر، اس. توزیع آللی و ژنوتیپی در چندشکلی تک ‌نوکلئوتیدی (SNP) G.676A>G ژن گیرنده ملانوکورتین-1 (MC1R) در نژادهای بز اندونزی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 687-692]
 • الفتی، ع. بررسی اثرات بهبود دهنده افزودن روغن ضروری گیاه آویشن به جیره بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 509-517]
 • المعادودی، ا.ح. تأثیر بهینه‌سازی سم‌زدایی تفاله پرس شده آرگان (آرگانیا اسپینوسا) روی کیفیت تغذیه‌ای و سطوح ساپونین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-246]
 • ایندارسیه، ب. عملکرد تولیدی و توانایی جوجه درآوری اردک‌های Alabio (آناس پلاتیرینکس بورنئو) تحت مدیریت تغذیه‌ای روستایی: مقایسه سطوح متفاوت پروتئین جیره‌ای و نسبت‌های جنسیت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 291-298]
 • انصاری پیرسرایی، ز. اثرات سطوح مختلف کنجاله گوار و آنزیم بتاماناناز بر عملکرد، غلظت کلسترول زرده و فراسنجه‌های لیپیدی خون مرغ‌های تخمگذار در مرحله دوم تولید [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 309-313]
 • انصاری پیرسرائی، ز. تأثیر تزریق درون تخم مرغی استات روی بر بیان برخی از ژن های مرتبط با رشد و نمو جنینی و برخی از ویژگی های لاشه جوجه ها [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 135-144]
 • انصاری مهیاری، س. اثر استفاده از فن آوری های تولیدمثلی در پیشرفت ژنتیکی گاوهای بومی سیستانی ایران: مطالعه شبیه سازی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 59-71]
 • ان-ناهیل، ی. تأثیر بهینه‌سازی سم‌زدایی تفاله پرس شده آرگان (آرگانیا اسپینوسا) روی کیفیت تغذیه‌ای و سطوح ساپونین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-246]

ب

 • بابنکو، ُ.ا. مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی وزن بدن در بز کرکی راینی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 453-461]
 • بیات کوهسار، ج. اثر پودر گیاه شیرین بیان و گزنه بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 95-103]
 • باتوبارا، آ. توزیع آللی و ژنوتیپی در چندشکلی تک ‌نوکلئوتیدی (SNP) G.676A>G ژن گیرنده ملانوکورتین-1 (MC1R) در نژادهای بز اندونزی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 687-692]
 • باغبان-کنعانی، پ. اثر سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان و نیاسین بر عملکرد، پارامترهای بیوشیمیایی، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و کلسترول زرده مرغ‌های تخمگذار [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 737-746]
 • بایلان، م. تعیین ارزش غذایی انواع سویا با استفاده از روش‌‌های آزمایشگاهی (in vitro) و تکنیک‌های تولید گاز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 603-608]
 • برازنده، ا. مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی وزن بدن در بز کرکی راینی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 453-461]
 • بیگی نصیری، م.ت. تولید آنتی ‏بادی مونوکلونال علیه پروتئین G1 بیان شده پروکاریوتی از ویروس تب بی‏دوام گاوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 51-57]
 • بندائو، م. تأثیر بهینه‌سازی سم‌زدایی تفاله پرس شده آرگان (آرگانیا اسپینوسا) روی کیفیت تغذیه‌ای و سطوح ساپونین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-246]
 • بوجنانه، آی. اثرات دفعات شیردوشی روی تولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 25-29]
 • بوجنانه، آی. عوامل مؤثر بر طول دوره خشکی و تأثیر آن روی تولید و ترکیبات شیر در شیردهی بعدی گاوهای هلشتاین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 229-234]
 • بودیساتریا، آ.جی.اس. توزیع آللی و ژنوتیپی در چندشکلی تک ‌نوکلئوتیدی (SNP) G.676A>G ژن گیرنده ملانوکورتین-1 (MC1R) در نژادهای بز اندونزی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 687-692]
 • بوگا، م. تعیین ارزش غذایی انواع سویا با استفاده از روش‌‌های آزمایشگاهی (in vitro) و تکنیک‌های تولید گاز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 603-608]
 • بونتیام، وی. اثرات سطح پروتئین خام جیره و تراکم در واحد سطح روی عملکرد رشد، ابقاء مواد تغذیه‌ای، پروفایل‌های خون، و وزن لاشه بلدرچین‌های گوشتی در حال رشد [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 755-762]

پ

 • پانیاساک، آ. نوک زدن پر مرغ‌های تخمگذار در تراکم در واحد سطح و نوع قفس متفاوت [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 549-556]
 • پیرزاده نائینی، آ. بررسی تأثیر جای گزینی بخشی از کنجاله سویا با نخود زراعی پولکی ‌شده بر تولید و ترکیب شیر، و میزان مصرف خوراک گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 45-50]
 • پریلو، آ. پیامدهای آناتومی-پاتولوژیکی آلودگی مایکوتوکسین‌ها در خوراک خرگوش [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 379-387]
 • پیرمحمدی، ر. تأثیرات جاذب‌های مختلف سموم بر میزان دیازینون باقیمانده در تفاله انگور سفید، تولید و ترکیب شیر و بقایای سم در بزهای شیرده مهابادی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 677-685]
 • پسانتینو، جی. پیامدهای آناتومی-پاتولوژیکی آلودگی مایکوتوکسین‌ها در خوراک خرگوش [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 379-387]
 • پسندیده، ر. تولید آنتی ‏بادی مونوکلونال علیه پروتئین G1 بیان شده پروکاریوتی از ویروس تب بی‏دوام گاوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 51-57]
 • پسندیده، م. اثر چندشکلی‏های تک نوکلئوتیدی ژن IGF-1R روی صفات نرخ رشد در گوسفند نژاد ماکویی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 669-675]
 • پلاسیوس-اسپینوسا، آ. (کو)واریانس ژنتیکی بین سن از اولین تا سومین گوساله‌زایی و مقدار شیر گاوهای هلشتاین در مناطق گرمسیری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 401-407]
 • پهلوان، ر. تأثیر سطح تغذیه علوفه بر وزن بدن، نمره وضعیت بدنی، تولید شیر و نیتروژن اوره‌ای شیر در گاوهای هلشتاین در جیره غذایی ارگانیک [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 617-624]
 • پور‌محمود، ب. تأثیرات جاذب‌های مختلف سموم بر میزان دیازینون باقیمانده در تفاله انگور سفید، تولید و ترکیب شیر و بقایای سم در بزهای شیرده مهابادی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 677-685]

ت

 • تی انجتام، جی. نوک زدن پر مرغ‌های تخمگذار در تراکم در واحد سطح و نوع قفس متفاوت [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 549-556]
 • ترکی، م. اثرات مکمل جیره ای گوآنیدینو استیک اسید بر عملکرد، فراسنجه های خونی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی نر مبتلا شده به آسیت ناشی از سرما [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 125-133]
 • تقی پور شه بندی، م. تأثیر تزریق درون تخم مرغی استات روی بر بیان برخی از ژن های مرتبط با رشد و نمو جنینی و برخی از ویژگی های لاشه جوجه ها [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 135-144]
 • تیموری یانسری، ا. اثر الیاف غیر قابل هضم علوفه یونجه و مواد سیلویی ذرت بر تجزیه پذیری شکمبه ای الیاف جیره در گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 73-78]
 • تیموری یانسری، ا. اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه بر نرخ ترشخ بزاق، راندمان فعالیت جویدن و جرم حجمی لحظه‌ای مواد هضمی در جوانه‌های هرفورد [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 389-394]
 • تیموری یانسری، ا. تأثیر چین و کیفیت آب آبیاری رو ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری in situ شکمبه‌ای یونجه [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 609-615]
 • تینلی، آ. پیامدهای آناتومی-پاتولوژیکی آلودگی مایکوتوکسین‌ها در خوراک خرگوش [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 379-387]

ج

 • جانمحمدی، ح. ارزیابی خصوصیات شیمیایی و اثرات منابع مختلف منگنز بر کینتیک جذب عنصر منگنز و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 463-471]
 • جانمحمدی، ح. اثر سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان و نیاسین بر عملکرد، پارامترهای بیوشیمیایی، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و کلسترول زرده مرغ‌های تخمگذار [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 737-746]
 • جباری، ص. پیشرفت های اخیر در احتیاجات مواد معدنی کم نیاز در جوجه های گوشتی، مقاله مروری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • جبلی جوان، ا. اثرات سطوح مختلف نشاسته مقاوم بر عملکرد رشد و مرفولوژی ایلئوم در جوجه‌های گوشتی: در مقایسه با فروکتوالیگوساکارید و زینک باسیتراسین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 315-322]
 • جسوس، د.ل.اس. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • جعفری، س.م. ارزیابی نانو و میکروکپسول‌های سیلی‌مارین در شرایط شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش برای رسانش هدفمند در حیوان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 247-255]
 • جعفری، س.م. تولید گوشت غنی شده با امگا-3 از طریق تغذیه جوجه‌های گوشتی با نانوامولسیون روغن دانه کتان اولتراسوند شده: عملکرد، ترکیبات سرم، خواص فیزیکوشیمیایی و ثبات اکسیداتیو [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 487-496]
 • جعفری اروری، ع.ر. تعیین اندازه گل و رنگ پوست بره های زندی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 105-113]
 • جعفراوغلی، م. آنالیز ژنتیکی صفات تولیدمثلی میش‌ها در گوسفندان بلوچی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 651-657]
 • جمشیدی، ر. مقایسه اثر آنتی‌بیوتیک، پروبیوتیک و پری‌بیوتیک درجیره جو بر عملکرد، قابلیت هضم، مرفولوژی روده، فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 497-507]
 • جهانی مقدم، م. عملکرد و پاسخ های متابولیکی گاوهای تازه زا به استفاده از منبع پیش ساز قندی به صورت روزانه و یا به صورت یک روز در میان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 31-38]

چ

 • چاشنی دل، ی. اثر الیاف غیر قابل هضم علوفه یونجه و مواد سیلویی ذرت بر تجزیه پذیری شکمبه ای الیاف جیره در گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 73-78]
 • چاشنی‌دل، ی. تأثیر چین و کیفیت آب آبیاری رو ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری in situ شکمبه‌ای یونجه [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 609-615]
 • چامون، جی.م.آ. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]

ح

 • حاجاتی، ح. تأثیر اسپیرولینا پلاتنسیس بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، صفات تخم و پاسخ ایمنی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 347-357]
 • حاجاتی، ح. بررسی تاثیر یک پری‌بیوتیک مایع بر عملکرد رشد و اندام‌های داخلی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 557-563]
 • حافظیان، س.ح. تجزیه و تحلیل مولکولی و بیوانفورماتیک تنوع آللی پروموتر ژن IGFBP2 در گوسفندان بومی نژادهای ماکویی و لری بختیاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 283-289]
 • حبیبی‌زاد، ج. چند‌شکلی تک نوکلئوتیدی ژن GDF9 در گوسفندان نژادهای بهمئی و لک قشقایی و ارتباط آنها با چندقلوزایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 427-432]
 • حسنی، س. ارزیابی نانو و میکروکپسول‌های سیلی‌مارین در شرایط شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش برای رسانش هدفمند در حیوان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 247-255]
 • حسنی، س. بررسی ساختار جامعه و همخونی گوسفند سنگسری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 659-667]
 • حسنی، م. اثرات سطوح مختلف کنجاله گوار و آنزیم بتاماناناز بر عملکرد، غلظت کلسترول زرده و فراسنجه‌های لیپیدی خون مرغ‌های تخمگذار در مرحله دوم تولید [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 309-313]
 • حسن‌آبادی، ا. اثر روش تجویز پروبیوتیک و تراکم مواد مغذی جیره بر عملکرد رشد، سلامت روده و برخی از متغیرهای خونی در جوجه‌های گوشتی سالم یا مبتلا به عفونت ایمری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 473-485]
 • حسین‌خانی، ع. تاثیر افزودن مکمل سلنیوم آلی و معدنی همراه با ویتامین E در دوره فلاشینگ بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های قزل [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 433-441]

خ

 • خادم، ع.ا. تأثیر سطح تغذیه علوفه بر وزن بدن، نمره وضعیت بدنی، تولید شیر و نیتروژن اوره‌ای شیر در گاوهای هلشتاین در جیره غذایی ارگانیک [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 617-624]
 • خاکپور ایرانی، ف. ارزیابی خصوصیات شیمیایی و اثرات منابع مختلف منگنز بر کینتیک جذب عنصر منگنز و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 463-471]
 • خالداری، م. تولید شیر و شاخص‌های فراسنجه‌های خونی اواخر آبستنی میش‌های لری دریافت‌کننده جیرهای حاوی منابع پروتئین تجزیه‌ناپذیر [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 643-650]
 • خجسته کی، م. تعیین اندازه گل و رنگ پوست بره های زندی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 105-113]
 • خدائی، ح.ر. اثر تزریق داخل تخم مرغ ژل رویال بر جوجه درآوری، کیفیت جوجه‌های یکروزه، عملکرد و بعضی ویژگی‌های ایمنی در جوجه‌های تازه تفریخ شده [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 519-527]
 • خضری، ا. اثر دانه‌های سویا و کانولای برشته بر بیان ژن PPARG و خصوصیات شیر گاو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 635-642]
 • خطیبی شهری، ا. اثر تغذیه انواع متفاوت کنجاله سویا و دانه جو فرآوری شده متفاوت روی عملکرد گاوهای هلشتاین شیری با تولید بالا [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 625-633]
 • خلیق، ف. اثر روش تجویز پروبیوتیک و تراکم مواد مغذی جیره بر عملکرد رشد، سلامت روده و برخی از متغیرهای خونی در جوجه‌های گوشتی سالم یا مبتلا به عفونت ایمری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 473-485]
 • خلیل‌وندی بهروزیار، ح. تأثیرات جاذب‌های مختلف سموم بر میزان دیازینون باقیمانده در تفاله انگور سفید، تولید و ترکیب شیر و بقایای سم در بزهای شیرده مهابادی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 677-685]
 • خورشیدی-جلالی، م. مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی وزن بدن در بز کرکی راینی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 453-461]
 • خومپوت، اس. نوک زدن پر مرغ‌های تخمگذار در تراکم در واحد سطح و نوع قفس متفاوت [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 549-556]

د

 • دارابی‌قانع، ب. اثرات سطوح مختلف نشاسته مقاوم بر عملکرد رشد و مرفولوژی ایلئوم در جوجه‌های گوشتی: در مقایسه با فروکتوالیگوساکارید و زینک باسیتراسین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 315-322]
 • دانشیار، م. بررسی اثر جایگزینی مکمل سولفات آهن با نانوذرات هیدروژن فسفات آهن بر عملکرد، خصوصیات لاشه و میزان ذخیره آهن بافت جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 709-716]
 • دانش مسگران، م. بررسی تأثیر جای گزینی بخشی از کنجاله سویا با نخود زراعی پولکی ‌شده بر تولید و ترکیب شیر، و میزان مصرف خوراک گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 45-50]
 • دانش مسگران، م. ارزیابی فرصت‌های جدید بالقوه گیاهان دارویی به عنوان محصولات طبیعی بر فراسنجه‌های تخمیرپذیری شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 205-216]
 • دانش مسگران، م. برآورد برون‌تنی پروتئین خام قابل استفاده در محل دوازدهه گاوهای شیری حاصل از بوم جورهای مختلف گیاه کوشیا اسکوپاریا در شرایط کودهی با کود نیتروژنه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 409-418]
 • دانش مسگران، م. اثر تغذیه انواع متفاوت کنجاله سویا و دانه جو فرآوری شده متفاوت روی عملکرد گاوهای هلشتاین شیری با تولید بالا [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 625-633]
 • درزی لمراسکی، ا. پیش‌بینی تأثیر گروه‌بندی مجدد، تعداد دام و نحوه اختصاص کنستانتره در هر گروه بر سودمندی گاوهای شیرده [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 225-228]
 • درلی فیدان، ا. رابطه کیفیت گوشت سینه جوجه‌های گوشتی و برخی پارامترهای خونی: مفاهیم رنگ‌های متفاوت پوشش‌ها و تماس بصری انسان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 323-328]
 • درمانی کوهی، ح. کاربرد توابع سینوسی برای تفکیک مصرف پروتئین خام و انرژی مصرفی بین نگهداری و رشد در هسته والدینی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 299-308]
 • دقیق‌ کیا، ح. تأثیر آنتی‌اکسیدان D-آسپارتیک اسید و سرعت یخ‌گشایی بر فرآیند انجماد-یخ‌گشایی منی قوچ [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 265-273]
 • دقیق‌کیا، ح. تاثیر افزودن مکمل سلنیوم آلی و معدنی همراه با ویتامین E در دوره فلاشینگ بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های قزل [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 433-441]
 • دلدار، ح. تأثیر تزریق درون تخم مرغی استات روی بر بیان برخی از ژن های مرتبط با رشد و نمو جنینی و برخی از ویژگی های لاشه جوجه ها [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 135-144]
 • دیوید، گ.س.س. رفتار هضم تلیسه‌های تغذیه شده با سیلاژ علوفه‌ای Marandu [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-44]

ر

 • راس، ج.ر.م. رفتار هضم تلیسه‌های تغذیه شده با سیلاژ علوفه‌ای Marandu [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-44]
 • رافت خفار، ک. بررسی اثرات بهبود دهنده افزودن روغن ضروری گیاه آویشن به جیره بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 509-517]
 • رامیرز-والورده، گ. شرایط منجر به استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 189-195]
 • رانگل-سانتوس، ر. شرایط منجر به استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 189-195]
 • راه چمنی، ر. اثر پودر گیاه شیرین بیان و گزنه بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 95-103]
 • رحیمی، ق. اثر چندشکلی‏های تک نوکلئوتیدی ژن IGF-1R روی صفات نرخ رشد در گوسفند نژاد ماکویی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 669-675]
 • رزم‌آذر، و. اثرات سن از شیرگیری روی رشد و پارامترهای خونی گوساله‌های هلشتاین جایگزین تغذیه شده با یک برنامه تغذیه شیر محدود شده بالا و پایین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • رزم‌کبیر، م. ارزیابی ژنتیکی صفات مرتبط با نرخ و کارایی رشد در بز کرکی رائینی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 275-282]
 • رستگار، ن. بررسی اثرات بهبود دهنده افزودن روغن ضروری گیاه آویشن به جیره بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 509-517]
 • رضایی، م. اثرات سطوح مختلف کنجاله گوار و آنزیم بتاماناناز بر عملکرد، غلظت کلسترول زرده و فراسنجه‌های لیپیدی خون مرغ‌های تخمگذار در مرحله دوم تولید [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 309-313]
 • رضایی، م. اثرات رنگدانه‌های استخراج شده از گل جعفری بر کیفیت تخم مرغ و پایداری اکسیداتیو زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار تجاری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 541-547]
 • رضائی، ف. پیشرفت های اخیر در احتیاجات مواد معدنی کم نیاز در جوجه های گوشتی، مقاله مروری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • رکوعی، م. اثر استفاده از فن آوری های تولیدمثلی در پیشرفت ژنتیکی گاوهای بومی سیستانی ایران: مطالعه شبیه سازی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 59-71]
 • ریگوریا، جی.پی.اس. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • رمضانی، م. اثرات سن از شیرگیری روی رشد و پارامترهای خونی گوساله‌های هلشتاین جایگزین تغذیه شده با یک برنامه تغذیه شیر محدود شده بالا و پایین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • رمضانپور، س. تولید گوشت غنی شده با امگا-3 از طریق تغذیه جوجه‌های گوشتی با نانوامولسیون روغن دانه کتان اولتراسوند شده: عملکرد، ترکیبات سرم، خواص فیزیکوشیمیایی و ثبات اکسیداتیو [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 487-496]
 • رمضان‌پور، س.س. ارزیابی نانو و میکروکپسول‌های سیلی‌مارین در شرایط شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش برای رسانش هدفمند در حیوان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 247-255]
 • رویان، م. نقش باکتری های پروبیوتیکی اسید لاکتیکی در کنترل کوکسیدیوز، کمپیلوباکتریوزیس و سالمونلوز در جوجه های گوشتی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • روچا جونیور، وی.ر. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • رودریگز-دلارا، ر. شرایط منجر به استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 189-195]
 • روکا جونیور، و. رفتار هضم تلیسه‌های تغذیه شده با سیلاژ علوفه‌ای Marandu [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-44]

ز

 • زارعی، م. پیشرفت های اخیر در احتیاجات مواد معدنی کم نیاز در جوجه های گوشتی، مقاله مروری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • زاغری، م. تأثیر اسپیرولینا پلاتنسیس بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، صفات تخم و پاسخ ایمنی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 347-357]
 • زاهدی فر، م. تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم برون تنی و درون تنی ضایعات چای در گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 87-93]
 • زحمتکش، د. ارزیابی انرژی تجدید‌پذیر و تجدید‌ناپذیر مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری با اندازه گله متفاوت در ایران [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 419-426]
 • زحمتکش، د. اثر تغذیه انواع متفاوت کنجاله سویا و دانه جو فرآوری شده متفاوت روی عملکرد گاوهای هلشتاین شیری با تولید بالا [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 625-633]
 • زیزو، ن. پیامدهای آناتومی-پاتولوژیکی آلودگی مایکوتوکسین‌ها در خوراک خرگوش [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 379-387]
 • زکیزاده، س. اثرات رنگدانه‌های استخراج شده از گل جعفری بر کیفیت تخم مرغ و پایداری اکسیداتیو زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار تجاری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 541-547]
 • زینالی، م. ارزیابی انرژی تجدید‌پذیر و تجدید‌ناپذیر مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری با اندازه گله متفاوت در ایران [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 419-426]
 • زهیر، ف.ز. تأثیر بهینه‌سازی سم‌زدایی تفاله پرس شده آرگان (آرگانیا اسپینوسا) روی کیفیت تغذیه‌ای و سطوح ساپونین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-246]

س

 • ساری، آ.پی.ز.ن.ل. توزیع آللی و ژنوتیپی در چندشکلی تک ‌نوکلئوتیدی (SNP) G.676A>G ژن گیرنده ملانوکورتین-1 (MC1R) در نژادهای بز اندونزی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 687-692]
 • ساعدی، س. تاثیر افزودن مکمل سلنیوم آلی و معدنی همراه با ویتامین E در دوره فلاشینگ بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های قزل [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 433-441]
 • ساکی، ع.ا. نانوذرات چیتولیگوساکارید انباشته از آهن وقوع کندرونکروزیس باکتریایی با پوکی استخوان در جوجه‌های گوشتی را کاهش می‌دهد [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 329-336]
 • ساکی، ع.ا. غنی‌سازی تخم‌ مرغ با آهن در پاسخ به سطوح مختلف تفاله انار در جیره مرغ تخمگذار [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 747-754]
 • سالارمعینی، م. بررسی تأثیر عصاره اسطوخدوس در مقایسه با آنتی‌بیوتیک، بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی و جمعیت میکروبی روده، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 717-725]
 • سانتانا، پ.ف. رفتار هضم تلیسه‌های تغذیه شده با سیلاژ علوفه‌ای Marandu [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-44]
 • سید، م.ای. اثرات فرآیند هیدرولیز بازی و اسیدی روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بال‌های جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 529-540]
 • سرحدی، ف. ارزیابی خصوصیات عملکردی و پروفیل اسیدهای چرب گوشت شتر تک کوهانه و آمیخته [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 153-162]
 • سیفی، س. بررسی تاثیر یک پری‌بیوتیک مایع بر عملکرد رشد و اندام‌های داخلی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 557-563]
 • سفیدپری، پ. ارزیابی انرژی تجدید‌پذیر و تجدید‌ناپذیر مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری با اندازه گله متفاوت در ایران [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 419-426]
 • سیف‌دعوتی، ج. اثرات سن از شیرگیری روی رشد و پارامترهای خونی گوساله‌های هلشتاین جایگزین تغذیه شده با یک برنامه تغذیه شیر محدود شده بالا و پایین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • سیف زاده، ص. اثرات سن از شیرگیری روی رشد و پارامترهای خونی گوساله‌های هلشتاین جایگزین تغذیه شده با یک برنامه تغذیه شیر محدود شده بالا و پایین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • سلاجقه، ا. بررسی تأثیر عصاره اسطوخدوس در مقایسه با آنتی‌بیوتیک، بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی و جمعیت میکروبی روده، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 717-725]
 • سلاجقه، م.ح. بررسی تأثیر عصاره اسطوخدوس در مقایسه با آنتی‌بیوتیک، بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی و جمعیت میکروبی روده، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 717-725]
 • سیلوا، جی.ت. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • سیلوا، د.آ. رفتار هضم تلیسه‌های تغذیه شده با سیلاژ علوفه‌ای Marandu [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-44]
 • سیلوا، م.سی.آ. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • سیلوا، ن.ب.اس. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • سیلوا فیلهو، و.اس. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • سنگسوپونجیت، اس. اثرات سطح پروتئین خام جیره و تراکم در واحد سطح روی عملکرد رشد، ابقاء مواد تغذیه‌ای، پروفایل‌های خون، و وزن لاشه بلدرچین‌های گوشتی در حال رشد [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 755-762]
 • سوکارتا جایا، آی.ن. عملکرد تولیدی و توانایی جوجه درآوری اردک‌های Alabio (آناس پلاتیرینکس بورنئو) تحت مدیریت تغذیه‌ای روستایی: مقایسه سطوح متفاوت پروتئین جیره‌ای و نسبت‌های جنسیت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 291-298]
 • سوکما، م. اثرات فرآیند هیدرولیز بازی و اسیدی روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بال‌های جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 529-540]

ش

 • شاد، نوید اثرات همبستگی نانو‌سلنیوم و اسید لینولئیک مزدوج بر عملکرد، متابولیسم چربی و سیستم ایمنی بره‌های نر مغانی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 443-451]
 • شادپرور، ع.ا. آنالیز ژنتیکی صفات تولیدمثلی میش‌ها در گوسفندان بلوچی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 651-657]
 • شریفی، م. تأثیر سطح تغذیه علوفه بر وزن بدن، نمره وضعیت بدنی، تولید شیر و نیتروژن اوره‌ای شیر در گاوهای هلشتاین در جیره غذایی ارگانیک [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 617-624]
 • شعبان‌پور، آ. کاربرد توابع سینوسی برای تفکیک مصرف پروتئین خام و انرژی مصرفی بین نگهداری و رشد در هسته والدینی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 299-308]
 • شفیع نادری، ع. تعیین ضرایب اقتصادی صفات مهم شترهای یک کوهانه در سیستم پرورش مناطق کویری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 145-152]
 • شمس‌الله، ت. غنی‌سازی تخم‌ مرغ با آهن در پاسخ به سطوح مختلف تفاله انار در جیره مرغ تخمگذار [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 747-754]
 • شمس شرق، م. تولید گوشت غنی شده با امگا-3 از طریق تغذیه جوجه‌های گوشتی با نانوامولسیون روغن دانه کتان اولتراسوند شده: عملکرد، ترکیبات سرم، خواص فیزیکوشیمیایی و ثبات اکسیداتیو [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 487-496]
 • شهابی، ح. عملکرد و پاسخ های متابولیکی گاوهای تازه زا به استفاده از منبع پیش ساز قندی به صورت روزانه و یا به صورت یک روز در میان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 31-38]

ص

 • صحرائی، م. ارزیابی خصوصیات شیمیایی و اثرات منابع مختلف منگنز بر کینتیک جذب عنصر منگنز و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 463-471]
 • صفایی، ا.ر. تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم برون تنی و درون تنی ضایعات چای در گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 87-93]
 • صیفی آباد شاپوری، م.ر. تولید آنتی ‏بادی مونوکلونال علیه پروتئین G1 بیان شده پروکاریوتی از ویروس تب بی‏دوام گاوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 51-57]
 • صفدری، م. تأثیر سطح تغذیه علوفه بر وزن بدن، نمره وضعیت بدنی، تولید شیر و نیتروژن اوره‌ای شیر در گاوهای هلشتاین در جیره غذایی ارگانیک [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 617-624]
 • صفری، ع. آنالیز ژنتیکی صفات تولیدمثلی میش‌ها در گوسفندان بلوچی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 651-657]
 • صمدی، ف. ارزیابی نانو و میکروکپسول‌های سیلی‌مارین در شرایط شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش برای رسانش هدفمند در حیوان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 247-255]
 • صمدی، ف. تولید گوشت غنی شده با امگا-3 از طریق تغذیه جوجه‌های گوشتی با نانوامولسیون روغن دانه کتان اولتراسوند شده: عملکرد، ترکیبات سرم، خواص فیزیکوشیمیایی و ثبات اکسیداتیو [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 487-496]

ط

 • طرح ساز، م. بررسی تحقیقی تنوع ژنتیکی سارگپه معمولی ایرانی (Buteo buteo) با استفاده از شناساگرهای ریزماهواره ای [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 163-167]
 • طغیانی، م. اثر تزریق داخل تخم مرغ ژل رویال بر جوجه درآوری، کیفیت جوجه‌های یکروزه، عملکرد و بعضی ویژگی‌های ایمنی در جوجه‌های تازه تفریخ شده [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 519-527]

ع

 • عاشوری، ع. غنی‌سازی تخم‌ مرغ با آهن در پاسخ به سطوح مختلف تفاله انار در جیره مرغ تخمگذار [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 747-754]
 • عبادی، ز. ارزیابی خصوصیات عملکردی و پروفیل اسیدهای چرب گوشت شتر تک کوهانه و آمیخته [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 153-162]
 • عباسی، ف. تولید گوشت غنی شده با امگا-3 از طریق تغذیه جوجه‌های گوشتی با نانوامولسیون روغن دانه کتان اولتراسوند شده: عملکرد، ترکیبات سرم، خواص فیزیکوشیمیایی و ثبات اکسیداتیو [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 487-496]
 • عباسی، م.ع. تعیین ضرایب اقتصادی صفات مهم شترهای یک کوهانه در سیستم پرورش مناطق کویری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 145-152]
 • عبدالمحمدی، ع. اثرات مکمل جیره ای گوآنیدینو استیک اسید بر عملکرد، فراسنجه های خونی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی نر مبتلا شده به آسیت ناشی از سرما [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 125-133]
 • عبداله‌پور، ر. بررسی ساختار جامعه و همخونی گوسفند سنگسری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 659-667]
 • عبدی-بنمار، ه. اثرات سن از شیرگیری روی رشد و پارامترهای خونی گوساله‌های هلشتاین جایگزین تغذیه شده با یک برنامه تغذیه شیر محدود شده بالا و پایین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • علیزاده، ع.ر. عملکرد و پاسخ های متابولیکی گاوهای تازه زا به استفاده از منبع پیش ساز قندی به صورت روزانه و یا به صورت یک روز در میان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 31-38]
 • علوی، س.م. تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم برون تنی و درون تنی ضایعات چای در گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 87-93]

ف

 • فایِ، ب. ویتامین D خون، شیر و گوشت در شترهای تک کوهانه [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 585-595]
 • فخرائی، ج. تولید شیر و شاخص‌های فراسنجه‌های خونی اواخر آبستنی میش‌های لری دریافت‌کننده جیرهای حاوی منابع پروتئین تجزیه‌ناپذیر [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 643-650]
 • فرامرزی، م. اثر پودر گیاه شیرین بیان و گزنه بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 95-103]
 • فرانس، جی. کاربرد توابع سینوسی برای تفکیک مصرف پروتئین خام و انرژی مصرفی بین نگهداری و رشد در هسته والدینی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 299-308]
 • فرجی-آروق، ه. اثر استفاده از فن آوری های تولیدمثلی در پیشرفت ژنتیکی گاوهای بومی سیستانی ایران: مطالعه شبیه سازی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 59-71]
 • فرهادی، ا. تجزیه و تحلیل مولکولی و بیوانفورماتیک تنوع آللی پروموتر ژن IGFBP2 در گوسفندان بومی نژادهای ماکویی و لری بختیاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 283-289]
 • فرهوش، ط. بررسی تحقیقی تنوع ژنتیکی سارگپه معمولی ایرانی (Buteo buteo) با استفاده از شناساگرهای ریزماهواره ای [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 163-167]
 • فرهومند، پ. بررسی اثر جایگزینی مکمل سولفات آهن با نانوذرات هیدروژن فسفات آهن بر عملکرد، خصوصیات لاشه و میزان ذخیره آهن بافت جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 709-716]
 • فضائلی، ح. تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم برون تنی و درون تنی ضایعات چای در گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 87-93]
 • فلاحی، س. کاربرد توابع سینوسی برای تفکیک مصرف پروتئین خام و انرژی مصرفی بین نگهداری و رشد در هسته والدینی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 299-308]
 • فلاحتی زو، ج. برآورد برون‌تنی پروتئین خام قابل استفاده در محل دوازدهه گاوهای شیری حاصل از بوم جورهای مختلف گیاه کوشیا اسکوپاریا در شرایط کودهی با کود نیتروژنه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 409-418]

ق

 • قادرزاده، ش. اثرات همبستگی نانو‌سلنیوم و اسید لینولئیک مزدوج بر عملکرد، متابولیسم چربی و سیستم ایمنی بره‌های نر مغانی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 443-451]
 • قیاسی، ح. ارزیابی ژنتیکی صفات مرتبط با نرخ و کارایی رشد در بز کرکی رائینی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 275-282]
 • قدرتی، پ. عملکرد و پاسخ های متابولیکی گاوهای تازه زا به استفاده از منبع پیش ساز قندی به صورت روزانه و یا به صورت یک روز در میان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 31-38]
 • قدمی، م. تأثیر چین و کیفیت آب آبیاری رو ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری in situ شکمبه‌ای یونجه [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 609-615]
 • قره داغی، ع.ا. تعیین ضرایب اقتصادی صفات مهم شترهای یک کوهانه در سیستم پرورش مناطق کویری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 145-152]
 • قلی‌زاده، م. تجزیه و تحلیل مولکولی و بیوانفورماتیک تنوع آللی پروموتر ژن IGFBP2 در گوسفندان بومی نژادهای ماکویی و لری بختیاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 283-289]
 • قوی حسین-‌زاده، ن. آنالیز ژنتیکی صفات تولیدمثلی میش‌ها در گوسفندان بلوچی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 651-657]

ک

 • کاظمی بن چناری، م. عملکرد و پاسخ های متابولیکی گاوهای تازه زا به استفاده از منبع پیش ساز قندی به صورت روزانه و یا به صورت یک روز در میان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 31-38]
 • کاظمی فرد، م. تأثیر تزریق درون تخم مرغی استات روی بر بیان برخی از ژن های مرتبط با رشد و نمو جنینی و برخی از ویژگی های لاشه جوجه ها [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 135-144]
 • کافی، م. برآورد برون‌تنی پروتئین خام قابل استفاده در محل دوازدهه گاوهای شیری حاصل از بوم جورهای مختلف گیاه کوشیا اسکوپاریا در شرایط کودهی با کود نیتروژنه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 409-418]
 • کیانفر، ر. ارزیابی خصوصیات شیمیایی و اثرات منابع مختلف منگنز بر کینتیک جذب عنصر منگنز و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 463-471]
 • کیاوت، ی.ی. مقایسه تخمیر in vitro با تجزیه‌ پذیری in situ برای برآورد تجزیه‌ پذیری ماده خشک و همزمان‌ سازی انرژی و پروتئین جیره‌ های بر پایه علوفه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 17-24]
 • کبور، ر. تأثیر بهینه‌سازی سم‌زدایی تفاله پرس شده آرگان (آرگانیا اسپینوسا) روی کیفیت تغذیه‌ای و سطوح ساپونین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-246]
 • کچوئی، ر. پیشرفت های اخیر در احتیاجات مواد معدنی کم نیاز در جوجه های گوشتی، مقاله مروری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • کرامتی، س. پیشرفت های اخیر در احتیاجات مواد معدنی کم نیاز در جوجه های گوشتی، مقاله مروری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • کریستنسن، د.آ. اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه بر نرخ ترشخ بزاق، راندمان فعالیت جویدن و جرم حجمی لحظه‌ای مواد هضمی در جوانه‌های هرفورد [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 389-394]
 • کریستین سورنسن، ا. اثر استفاده از فن آوری های تولیدمثلی در پیشرفت ژنتیکی گاوهای بومی سیستانی ایران: مطالعه شبیه سازی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 59-71]
 • کرکودی، ک. تولید شیر و شاخص‌های فراسنجه‌های خونی اواخر آبستنی میش‌های لری دریافت‌کننده جیرهای حاوی منابع پروتئین تجزیه‌ناپذیر [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 643-650]
 • کستا، ن.م. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • کیسورو، د. عملکرد تولیدی و توانایی جوجه درآوری اردک‌های Alabio (آناس پلاتیرینکس بورنئو) تحت مدیریت تغذیه‌ای روستایی: مقایسه سطوح متفاوت پروتئین جیره‌ای و نسبت‌های جنسیت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 291-298]
 • کلانتری حصاری، ع. مکمل‌سازی پودر سیر در جیره می‌تواند باعث تخفیف اثرات نامطلوب کمبود کولین بر سلامت کبد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی شود [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 337-346]
 • کلیدری، غ.ع. اثر روش تجویز پروبیوتیک و تراکم مواد مغذی جیره بر عملکرد رشد، سلامت روده و برخی از متغیرهای خونی در جوجه‌های گوشتی سالم یا مبتلا به عفونت ایمری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 473-485]
 • کلوانی نیتلی، م. بررسی اثرات بهبود دهنده افزودن روغن ضروری گیاه آویشن به جیره بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 509-517]
 • کلومپانیا، آ. اثرات سطح پروتئین خام جیره و تراکم در واحد سطح روی عملکرد رشد، ابقاء مواد تغذیه‌ای، پروفایل‌های خون، و وزن لاشه بلدرچین‌های گوشتی در حال رشد [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 755-762]
 • کوبوکسو، پی. تعیین ارزش غذایی انواع سویا با استفاده از روش‌‌های آزمایشگاهی (in vitro) و تکنیک‌های تولید گاز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 603-608]
 • کوتای، اچ. تعیین ارزش غذایی انواع سویا با استفاده از روش‌‌های آزمایشگاهی (in vitro) و تکنیک‌های تولید گاز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 603-608]
 • کوشکی، ر. تولید شیر و شاخص‌های فراسنجه‌های خونی اواخر آبستنی میش‌های لری دریافت‌کننده جیرهای حاوی منابع پروتئین تجزیه‌ناپذیر [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 643-650]
 • کومار ناگدا، ر.آ. مدل‌سازی رشد و آنالیز ژنتیکی روی صفات رشد بز Sirohi تحت شرایط مزرعه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 115-124]

گ

 • گالیسووا کوپیکووا، م. شدت رشد بره‌ها در طول پرورش شیر مصنوعی وابسته به عوامل غیرژنتیکی انتخاب شده [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 257-263]
 • گانبو، جی. اثر جایگزینی تفاله سیاه دانه (Guzoitia abyssinica) با سطوح متفاوتی از کنجاله برگ چای (Urtica simensis) رو تولید تخم ‌مرغ و پارامترهای کیفیت تخم‌ مرغ مرغ‌های تخمگذار تجاری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 727-735]
 • گاوتام، ل. مدل‌سازی رشد و آنالیز ژنتیکی روی صفات رشد بز Sirohi تحت شرایط مزرعه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 115-124]
 • گرجی دوز، م. عملکرد و پاسخ های متابولیکی گاوهای تازه زا به استفاده از منبع پیش ساز قندی به صورت روزانه و یا به صورت یک روز در میان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 31-38]
 • گیلانی، ع. بررسی تاثیر یک پری‌بیوتیک مایع بر عملکرد رشد و اندام‌های داخلی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 557-563]
 • گلیان، ا. اثر روش تجویز پروبیوتیک و تراکم مواد مغذی جیره بر عملکرد رشد، سلامت روده و برخی از متغیرهای خونی در جوجه‌های گوشتی سالم یا مبتلا به عفونت ایمری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 473-485]
 • گنجی، ف. ارزیابی نانو و میکروکپسول‌های سیلی‌مارین در شرایط شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش برای رسانش هدفمند در حیوان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 247-255]
 • گونزالز-مالدونادو، ج. شرایط منجر به استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 189-195]
 • گوهری، م. اثر تزریق داخل تخم مرغ ژل رویال بر جوجه درآوری، کیفیت جوجه‌های یکروزه، عملکرد و بعضی ویژگی‌های ایمنی در جوجه‌های تازه تفریخ شده [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 519-527]

ل

 • لطفی، ک. اثرات سطوح مختلف نشاسته مقاوم بر عملکرد رشد و مرفولوژی ایلئوم در جوجه‌های گوشتی: در مقایسه با فروکتوالیگوساکارید و زینک باسیتراسین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 315-322]
 • لکرام، ن. تأثیر بهینه‌سازی سم‌زدایی تفاله پرس شده آرگان (آرگانیا اسپینوسا) روی کیفیت تغذیه‌ای و سطوح ساپونین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-246]
 • لواف، ا. بررسی تحقیقی تنوع ژنتیکی سارگپه معمولی ایرانی (Buteo buteo) با استفاده از شناساگرهای ریزماهواره ای [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 163-167]
 • لوپز، اس. کاربرد توابع سینوسی برای تفکیک مصرف پروتئین خام و انرژی مصرفی بین نگهداری و رشد در هسته والدینی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 299-308]

م

 • مارگتین، م. شدت رشد بره‌ها در طول پرورش شیر مصنوعی وابسته به عوامل غیرژنتیکی انتخاب شده [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 257-263]
 • ماروم، یو. اثر مکمل جیره‌ای آسپرژیلوس زایلاناز روی عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 693-708]
 • ماکوویسکی، پ. شدت رشد بره‌ها در طول پرورش شیر مصنوعی وابسته به عوامل غیرژنتیکی انتخاب شده [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 257-263]
 • ماکوویسکی، پ. شدت رشد بره‌ها در طول پرورش شیر مصنوعی وابسته به عوامل غیرژنتیکی انتخاب شده [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 257-263]
 • ماهارانی، د. توزیع آللی و ژنوتیپی در چندشکلی تک ‌نوکلئوتیدی (SNP) G.676A>G ژن گیرنده ملانوکورتین-1 (MC1R) در نژادهای بز اندونزی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 687-692]
 • مجتهدین، ع. بررسی اثرات بهبود دهنده افزودن روغن ضروری گیاه آویشن به جیره بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 509-517]
 • محبی فر، ا. اثرات مکمل جیره ای گوآنیدینو استیک اسید بر عملکرد، فراسنجه های خونی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی نر مبتلا شده به آسیت ناشی از سرما [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 125-133]
 • محجوبی، ا. عملکرد و پاسخ های متابولیکی گاوهای تازه زا به استفاده از منبع پیش ساز قندی به صورت روزانه و یا به صورت یک روز در میان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 31-38]
 • محجوبی، ا. ارزیابی انرژی تجدید‌پذیر و تجدید‌ناپذیر مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری با اندازه گله متفاوت در ایران [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 419-426]
 • محیط، آ. کاربرد توابع سینوسی برای تفکیک مصرف پروتئین خام و انرژی مصرفی بین نگهداری و رشد در هسته والدینی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 299-308]
 • محقق دولت آبادی، م. چند‌شکلی تک نوکلئوتیدی ژن GDF9 در گوسفندان نژادهای بهمئی و لک قشقایی و ارتباط آنها با چندقلوزایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 427-432]
 • محمدی، ی. ارزیابی ژنتیکی صفات مرتبط با نرخ و کارایی رشد در بز کرکی رائینی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 275-282]
 • محمدآبادی، م.ر. مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی وزن بدن در بز کرکی راینی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 453-461]
 • محمدآبادی، م.ر. اثر دانه‌های سویا و کانولای برشته بر بیان ژن PPARG و خصوصیات شیر گاو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 635-642]
 • محمدرضائی، م. پیشرفت های اخیر در احتیاجات مواد معدنی کم نیاز در جوجه های گوشتی، مقاله مروری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • مختاری، م.س. ارزیابی ژنتیکی صفات مرتبط با نرخ و کارایی رشد در بز کرکی رائینی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 275-282]
 • میرزایی آقجه قشلاق، ف. اثرات همبستگی نانو‌سلنیوم و اسید لینولئیک مزدوج بر عملکرد، متابولیسم چربی و سیستم ایمنی بره‌های نر مغانی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 443-451]
 • میرزایی ایلالی، م. بررسی ساختار جامعه و همخونی گوسفند سنگسری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 659-667]
 • میرزایی الموتی، ح. ارزیابی انرژی تجدید‌پذیر و تجدید‌ناپذیر مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری با اندازه گله متفاوت در ایران [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 419-426]
 • میزرک، سی. تعیین ارزش غذایی انواع سویا با استفاده از روش‌‌های آزمایشگاهی (in vitro) و تکنیک‌های تولید گاز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 603-608]
 • مسلمی پور، ف. اثر پودر گیاه شیرین بیان و گزنه بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 95-103]
 • مفیدی، م.ر. تعیین ضرایب اقتصادی صفات مهم شترهای یک کوهانه در سیستم پرورش مناطق کویری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 145-152]
 • مقصودی، ز. مکمل‌سازی پودر سیر در جیره می‌تواند باعث تخفیف اثرات نامطلوب کمبود کولین بر سلامت کبد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی شود [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 337-346]
 • مقصودی، ع. اثر استفاده از فن آوری های تولیدمثلی در پیشرفت ژنتیکی گاوهای بومی سیستانی ایران: مطالعه شبیه سازی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 59-71]
 • ملامبو، وی. اثر مکمل جیره‌ای آسپرژیلوس زایلاناز روی عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 693-708]
 • ملسه، آ. اثر جایگزینی تفاله سیاه دانه (Guzoitia abyssinica) با سطوح متفاوتی از کنجاله برگ چای (Urtica simensis) رو تولید تخم ‌مرغ و پارامترهای کیفیت تخم‌ مرغ مرغ‌های تخمگذار تجاری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 727-735]
 • مندس، گ.آ. رفتار هضم تلیسه‌های تغذیه شده با سیلاژ علوفه‌ای Marandu [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-44]
 • منصوری یاراحمدی، ح. تولید شیر و شاخص‌های فراسنجه‌های خونی اواخر آبستنی میش‌های لری دریافت‌کننده جیرهای حاوی منابع پروتئین تجزیه‌ناپذیر [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 643-650]
 • منندز-بوکسادرا، آ. (کو)واریانس ژنتیکی بین سن از اولین تا سومین گوساله‌زایی و مقدار شیر گاوهای هلشتاین در مناطق گرمسیری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 401-407]
 • مهدوی، ع. اثرات سطوح مختلف نشاسته مقاوم بر عملکرد رشد و مرفولوژی ایلئوم در جوجه‌های گوشتی: در مقایسه با فروکتوالیگوساکارید و زینک باسیتراسین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 315-322]
 • مهری، م. اثر استفاده از فن آوری های تولیدمثلی در پیشرفت ژنتیکی گاوهای بومی سیستانی ایران: مطالعه شبیه سازی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 59-71]
 • مهرآبادی، م. ارزیابی فرصت‌های جدید بالقوه گیاهان دارویی به عنوان محصولات طبیعی بر فراسنجه‌های تخمیرپذیری شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 205-216]
 • مهرآبادی، م. مقایسه اثر آنتی‌بیوتیک، پروبیوتیک و پری‌بیوتیک درجیره جو بر عملکرد، قابلیت هضم، مرفولوژی روده، فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 497-507]
 • میو، ک.س. مقایسه تخمیر in vitro با تجزیه‌ پذیری in situ برای برآورد تجزیه‌ پذیری ماده خشک و همزمان‌ سازی انرژی و پروتئین جیره‌ های بر پایه علوفه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 17-24]
 • موآنگچوم، اس. نوک زدن پر مرغ‌های تخمگذار در تراکم در واحد سطح و نوع قفس متفاوت [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 549-556]
 • موتیک، س. تأثیر بهینه‌سازی سم‌زدایی تفاله پرس شده آرگان (آرگانیا اسپینوسا) روی کیفیت تغذیه‌ای و سطوح ساپونین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-246]
 • موچنج، وی. اثر مکمل جیره‌ای آسپرژیلوس زایلاناز روی عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 693-708]
 • موسوی، ج. تأثیر سطح تغذیه علوفه بر وزن بدن، نمره وضعیت بدنی، تولید شیر و نیتروژن اوره‌ای شیر در گاوهای هلشتاین در جیره غذایی ارگانیک [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 617-624]
 • مونکااُ، اف.پی. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • مونکائو، ف.پ. رفتار هضم تلیسه‌های تغذیه شده با سیلاژ علوفه‌ای Marandu [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-44]

ن

 • ناصریان، ع. اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه بر نرخ ترشخ بزاق، راندمان فعالیت جویدن و جرم حجمی لحظه‌ای مواد هضمی در جوانه‌های هرفورد [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 389-394]
 • ناگی، م. شدت رشد بره‌ها در طول پرورش شیر مصنوعی وابسته به عوامل غیرژنتیکی انتخاب شده [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 257-263]
 • ندلکوو، کا.و. ارزیابی in situ تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و قابلیت هضم روده‌ای کنجاله آفتابگردان در مقایسه با کنجاله سویا [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 395-400]
 • نصیری، م. تأثیر بهینه‌سازی سم‌زدایی تفاله پرس شده آرگان (آرگانیا اسپینوسا) روی کیفیت تغذیه‌ای و سطوح ساپونین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-246]
 • نصری-‌مقدم، ح. اثر روش تجویز پروبیوتیک و تراکم مواد مغذی جیره بر عملکرد رشد، سلامت روده و برخی از متغیرهای خونی در جوجه‌های گوشتی سالم یا مبتلا به عفونت ایمری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 473-485]
 • نعیم سابر، اس. تعیین ارزش غذایی انواع سویا با استفاده از روش‌‌های آزمایشگاهی (in vitro) و تکنیک‌های تولید گاز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 603-608]
 • نقویان، س. بررسی ساختار جامعه و همخونی گوسفند سنگسری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 659-667]
 • نیک‌بین، س. مکمل‌سازی پودر سیر در جیره می‌تواند باعث تخفیف اثرات نامطلوب کمبود کولین بر سلامت کبد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی شود [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 337-346]
 • نیک‌بین، س. اثرات همبستگی نانو‌سلنیوم و اسید لینولئیک مزدوج بر عملکرد، متابولیسم چربی و سیستم ایمنی بره‌های نر مغانی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 443-451]
 • نیکو، ع. بررسی اثر جایگزینی مکمل سولفات آهن با نانوذرات هیدروژن فسفات آهن بر عملکرد، خصوصیات لاشه و میزان ذخیره آهن بافت جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 709-716]
 • نویدشاد، ب. پیشرفت های اخیر در احتیاجات مواد معدنی کم نیاز در جوجه های گوشتی، مقاله مروری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • نویدشاد، ب. مکمل‌سازی پودر سیر در جیره می‌تواند باعث تخفیف اثرات نامطلوب کمبود کولین بر سلامت کبد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی شود [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 337-346]

و

 • واسیلیوویچ تکاچنکو، س. اثر دانه‌های سویا و کانولای برشته بر بیان ژن PPARG و خصوصیات شیر گاو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 635-642]
 • ویتالیونا بوشتراک، م. اثر دانه‌های سویا و کانولای برشته بر بیان ژن PPARG و خصوصیات شیر گاو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 635-642]
 • وییرا سیلوا، ف. رفتار هضم تلیسه‌های تغذیه شده با سیلاژ علوفه‌ای Marandu [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-44]
 • وطن خواه، م. تعیین ضرایب اقتصادی صفات مهم شترهای یک کوهانه در سیستم پرورش مناطق کویری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 145-152]
 • وطن‌خواه، ص. تأثیر آنتی‌اکسیدان D-آسپارتیک اسید و سرعت یخ‌گشایی بر فرآیند انجماد-یخ‌گشایی منی قوچ [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 265-273]
 • وکیلی، ع. ارزیابی فرصت‌های جدید بالقوه گیاهان دارویی به عنوان محصولات طبیعی بر فراسنجه‌های تخمیرپذیری شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 205-216]
 • وکیلی، ع.ر. بررسی تأثیر جای گزینی بخشی از کنجاله سویا با نخود زراعی پولکی ‌شده بر تولید و ترکیب شیر، و میزان مصرف خوراک گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 45-50]
 • وکیلی، ع.ر. برآورد برون‌تنی پروتئین خام قابل استفاده در محل دوازدهه گاوهای شیری حاصل از بوم جورهای مختلف گیاه کوشیا اسکوپاریا در شرایط کودهی با کود نیتروژنه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 409-418]
 • ولادیمیریونا استاوتسکا، ر. اثر دانه‌های سویا و کانولای برشته بر بیان ژن PPARG و خصوصیات شیر گاو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 635-642]
 • ولی‌پور کوتنایی، ع. تجزیه و تحلیل مولکولی و بیوانفورماتیک تنوع آللی پروموتر ژن IGFBP2 در گوسفندان بومی نژادهای ماکویی و لری بختیاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 283-289]
 • ولی زاده، ر. پیشرفت های اخیر در احتیاجات مواد معدنی کم نیاز در جوجه های گوشتی، مقاله مروری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • ولی‌زاده، ر. ارزیابی فرصت‌های جدید بالقوه گیاهان دارویی به عنوان محصولات طبیعی بر فراسنجه‌های تخمیرپذیری شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 205-216]
 • ولی‌زاده، ر. اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه بر نرخ ترشخ بزاق، راندمان فعالیت جویدن و جرم حجمی لحظه‌ای مواد هضمی در جوانه‌های هرفورد [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 389-394]

ه

 • هاریونو، د.ن.اچ. توزیع آللی و ژنوتیپی در چندشکلی تک ‌نوکلئوتیدی (SNP) G.676A>G ژن گیرنده ملانوکورتین-1 (MC1R) در نژادهای بز اندونزی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 687-692]
 • هتون، م.ت. مقایسه تخمیر in vitro با تجزیه‌ پذیری in situ برای برآورد تجزیه‌ پذیری ماده خشک و همزمان‌ سازی انرژی و پروتئین جیره‌ های بر پایه علوفه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 17-24]
 • همتی، و. اثر چندشکلی‏های تک نوکلئوتیدی ژن IGF-1R روی صفات نرخ رشد در گوسفند نژاد ماکویی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 669-675]
 • هینس، ب.ج. تأثیر سطح تغذیه علوفه بر وزن بدن، نمره وضعیت بدنی، تولید شیر و نیتروژن اوره‌ای شیر در گاوهای هلشتاین در جیره غذایی ارگانیک [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 617-624]

ی

 • یو، پ. اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه بر نرخ ترشخ بزاق، راندمان فعالیت جویدن و جرم حجمی لحظه‌ای مواد هضمی در جوانه‌های هرفورد [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 389-394]
 • یودپروم، اس. نوک زدن پر مرغ‌های تخمگذار در تراکم در واحد سطح و نوع قفس متفاوت [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 549-556]
 • یوسفی، ع. نانوذرات چیتولیگوساکارید انباشته از آهن وقوع کندرونکروزیس باکتریایی با پوکی استخوان در جوجه‌های گوشتی را کاهش می‌دهد [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 329-336]
 • یوسفیان، س. اثر الیاف غیر قابل هضم علوفه یونجه و مواد سیلویی ذرت بر تجزیه پذیری شکمبه ای الیاف جیره در گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 73-78]
 • یوسف‌دوست، س. ارزیابی نانو و میکروکپسول‌های سیلی‌مارین در شرایط شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش برای رسانش هدفمند در حیوان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 247-255]
 • یوسفی کلاریکلائی، ک. اثرات سطوح مختلف کنجاله گوار و آنزیم بتاماناناز بر عملکرد، غلظت کلسترول زرده و فراسنجه‌های لیپیدی خون مرغ‌های تخمگذار در مرحله دوم تولید [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 309-313]
 • یولی‌آتی، ف.ن. اثرات فرآیند هیدرولیز بازی و اسیدی روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بال‌های جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 529-540]