نمایه نویسندگان

آ

 • آتیا، آ. عملکرد تولیدی مرغ‌های تخمگذار تغذیه شده با سطوح مختلف دانه‌های خشک تقطیر شده با حلال با یا بدون افزودنی‌های خوراک [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 407-413]
 • آیت‌آللهی مهرجردی، ا. قابلیت پیش‌بینی مدل‌های آماری پیش‌بینی ژنومی هنگامیکه صفت مورد بررسی تحت تأثیر معماری کاملاً افزایشی است [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 815-822]
 • آیت‪الهی مهرجردی، ا. ترکیب اسیدهای چرب در چربی دنبه و احشایی بره های خالص نژادهای شال و زندی و آمیخته آنها با نژاد زل (سه نژاد ایرانی) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 107-112]
 • آتشی، هـ اثر قطع دنبه بر عملکرد تولید‌مثلی گوسفندان نژاد قزل و مهربان [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 645-647]
 • آذربایجانی، ع. ارزیابی عملکرد تخمگذاری و خصوصیات کیفی تخم مرغان بومی پرورش یافته در مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 957-962]
 • آکتاروزمان، م. عملکرد رشدی و راندمان تبدیل خوراک تلیسه‌های آمیخته [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 511-516]
 • آلندا، ر. برآورد ضرایب اقتصادی صفات باروری، تولید شیر و مرده‌زایی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 791-795]
 • آهنی آذری، م. برآورد ضریب همخونی براساس اطلاعات شجره‌ای و نشانگر‌های ریزماهواره‌ای و تأثیر آن بر صفات اقتصادی در گوسفند کردی شیروان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 133-141]

ا

 • ابراهیمی، م. روشی جدید برای فعال کردن خارج از فصل سیستم تولید‪مثلی در میش‌های قزل [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 357-361]
 • ابراهیمی، م. استفاده از چند‌شکلی‌های ریزماهواره‌ای موجود در ژن Ovar-DRB1 جهت تعیین مقاومت ژنتیکی نسبت به نماتودهای دستگاه گوارش در گوسفندان دنبه‌دار قزل [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 879-886]
 • ایجاز، آ. اثر زمان‌های مختلف تغذیه روی عملکرد گاوهای شیری دو‌رگه در طی تنش گرمایی تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 327-334]
 • احمد، آی. اثر زمان‌های مختلف تغذیه روی عملکرد گاوهای شیری دو‌رگه در طی تنش گرمایی تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 327-334]
 • احمدی، ا. بررسی چندشکلی ژن‌های GDF9 و BMP15 در گوسفند مهربان برای یافتن جهش‌های تأثیرگذار روی پروتیئن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 863-872]
 • احمدی، م. اثرات سطوح مختلف کنجاله کانولا با و بدون آنزیم بر عملکرد و سطوح مختلف T3،T4 و TSH در جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 203-209]
 • احمد بهات، جی. اثر تغذیه مرطوب بر بازده تبدیل خوراک در مرغ‌های تخمگذار در فصل تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 383-387]
 • احمدپناه، ج. جنبه‌های ژنتیکی سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-14]
 • احمدفاضل، آ. تأثیر منابع مختلف پروتئینی در جیره فلاشینگ بر برخی از پارامترهای خونی و عملکرد تولیدمثلی گوسفند قزل [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 629-638]
 • اختر، اس. اثر زمان‌های مختلف تغذیه روی عملکرد گاوهای شیری دو‌رگه در طی تنش گرمایی تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 327-334]
 • اربابی، س. مقایسه قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی خوراک با استفاده از روش‌های جمع‌آوری کل مدفوع، خاکستر نامحلول در اسید و لیگنین در اسبچه خزر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 461-466]
 • ارجمندی، م.ع. کنجاله گردو به عنوان یک ماده خوراکی غنی از انرژی و پروتئین در تغذیه بلدرچین‎های در حال رشد [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 925-930]
 • ایزدی فرد، ج. اثر قطع دنبه بر عملکرد تولید‌مثلی گوسفندان نژاد قزل و مهربان [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 645-647]
 • اژدر، ا. اثر افزودن پریبیوتیک و ایزولوسین به جیره‪های غذایی بر عملکرد و برخی فراسنجه‪های خونی در جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 181-185]
 • اسدی فوزی، م. قابلیت پیش‌بینی مدل‌های آماری پیش‌بینی ژنومی هنگامیکه صفت مورد بررسی تحت تأثیر معماری کاملاً افزایشی است [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 815-822]
 • اسکاپتاس، ب. ارزیابی اثر وزن لاشه، سن کشتار و جنسیت بر ترکیب شیمیایی گوشت بره: مطالعه موردی گوسفند نژاد بوتسیکو [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 119-124]
 • اسکاراموزی، ر. اثر تغذیه به سرعت تجزیه نیتروژن بر توسعه تخمدان، فولیکول گاوهای شیرده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 255-261]
 • اسکالیکا، م. اثرات کود سدیمی و آفلاتوکسین B1 بر وزن بدن جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 415-421]
 • اسمات اوراماری، ر. تعیین خصوصیات مولکولی نژادهای بز بومی عراق با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 671-678]
 • اسماعیل، آی.آ. اثر افزودن نعناع و ریحان به جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 149-156]
 • اسماعیلی‪پور، ا. بررسی اثر آبلیمو در آب آشامیدنی و پودر آویشن در جیره غذایی بر عملکرد و برخی پارامترهای خونی جوجه‪های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 169-174]
 • اسماعیلی‪پور، ا.ع. اثر تیمول و کارواکرول بر عملکرد تولید، فعالیت آنزیم‪های آنتی‪اکسیدانی و متابولیت‪های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 195-202]
 • اسماعیلی ثانی، ش بررسی تأثیر eCG در انتهای برنامه همزمان‌سازی فحلی و تلقیح در زمان ثابت با استفاده از سیدر (CoSynch+CIDR) بر روی شاخص‌های تولید‌مثلی گاوهای شیری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 557-562]
 • اسماعیلی‌زاده، ع. قابلیت پیش‌بینی مدل‌های آماری پیش‌بینی ژنومی هنگامیکه صفت مورد بررسی تحت تأثیر معماری کاملاً افزایشی است [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 815-822]
 • اسماعیلی‌زاده کشکوئیه، ع. آنالیز ترکیبی ژن‌های DGAT1، OPN و PPARGC1A برای صفات تولید و ترکیب شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 797-803]
 • اشرفی، ا. اثرات آنتی‌اکسیدانی عصاره الکلی مرزنجوش بر روی پارامترهای کنتیکی، میکروسکوپیکی و اکسیداتیوی اسپرم‌های گاو نر هلشتاین [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 783-789]
 • اشرف وایز، هـ. اثر تغذیه مرطوب بر بازده تبدیل خوراک در مرغ‌های تخمگذار در فصل تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 383-387]
 • افراز، ف. بررسی چندشکلی ژن‌های GDF9 و BMP15 در گوسفند مهربان برای یافتن جهش‌های تأثیرگذار روی پروتیئن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 863-872]
 • اکبرزاده، م.ح. روشی جدید برای فعال کردن خارج از فصل سیستم تولید‪مثلی در میش‌های قزل [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 357-361]
 • ایلا، ن. اثر افزودن پریبیوتیک و ایزولوسین به جیره‪های غذایی بر عملکرد و برخی فراسنجه‪های خونی در جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 181-185]
 • ال اوتمانی، اس. تعیین خصوصیات ژنتیکی جمعیت بز هامرا در دو منطقه مختلف موروکو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 901-907]
 • الخیری، م.آ.ای. اثرات استفاده از ماهیان دفعی رودخانه نیل سفید بر عملکرد مرغان تخمگذار در منطقه گزیرا سودان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 969-978]
 • الشابراوی قانم، م. تأخیر چرخه تخمدان بی‪نظمی متابولیت‌های خونی در گاوهای هلشتاین پس از زایش را منعکس نمی‪کند [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 35-42]
 • ال فکری، آ.ف. اثر شمارش یاخته‌های پیکری کُل و افتراقی، مرحله شیردهی و تعداد دوره‌های شیردهی بر لیپولیز و ترکیب فیزیکوشیمیایی شیر شتر (Camelus dromedaries) و گاو [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 777-782]
 • الکساندریدیس، و. ارزیابی اثر وزن لاشه، سن کشتار و جنسیت بر ترکیب شیمیایی گوشت بره: مطالعه موردی گوسفند نژاد بوتسیکو [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 119-124]
 • النور، م.اس. اثرات استفاده از ماهیان دفعی رودخانه نیل سفید بر عملکرد مرغان تخمگذار در منطقه گزیرا سودان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 969-978]
 • ال-هینداوی، م. عملکرد تولیدی مرغ‌های تخمگذار تغذیه شده با سطوح مختلف دانه‌های خشک تقطیر شده با حلال با یا بدون افزودنی‌های خوراک [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 407-413]
 • امام جمعه کاشان، ن. ترکیب اسیدهای چرب در چربی دنبه و احشایی بره های خالص نژادهای شال و زندی و آمیخته آنها با نژاد زل (سه نژاد ایرانی) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 107-112]
 • امام جمعه کاشان، ن. بیان ژن‌های میوجنین و میوستاتین در گوسفند بلوچی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 873-878]
 • امانلو، ح. اثر جنس و یونیفرها بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه بره‪های نژاد مغانی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 95-99]
 • امانلو، ح. عملکرد، وضعیت سلامتی و میزان آغوز میش‪های دوقلوزای افشاری و رشد و زنده‪مانی بره‪‪های آن تحت تأثیر افزایش پروتئین قابل متابولیسم جیره در اواخر آبستنی قرار نمی‪گیرد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 349-356]
 • امانلو، ح. اثر مقادیر مختلف پروتئین و نسبت‌های مختلف ذرت سیلو شده و علوفه یونجه بر تولید شیر و نیتروژن دفعی گاوهای شیری هلشتاین [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 505-510]
 • امجدیان، ط. تأثیر سطوح مختلف پساب تقطیری ملاس بر عملکرد، صفات لاشه و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 157-162]
 • امیری رودبار، م. ترکیب اسیدهای چرب در چربی دنبه و احشایی بره های خالص نژادهای شال و زندی و آمیخته آنها با نژاد زل (سه نژاد ایرانی) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 107-112]
 • امین افشار، م. بیان ژن‌های میوجنین و میوستاتین در گوسفند بلوچی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 873-878]
 • اودین، م.ن. عملکرد رشدی و راندمان تبدیل خوراک تلیسه‌های آمیخته [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 511-516]
 • اودین، م.ن. مطالعه مقایسه‌ای عملکرد بلدرچین‌های ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) پرورش یافته روی سیستم بستر و قفس در منطقه سیلهت بنگلادش [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 931-936]

ب

 • بابایی یزدی، ا. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • بارلتا، ر.و. سطح بالای موننسین برای گاوهای شیری در اواسط شیردهی:قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 263-268]
 • بایزیدی آذر، آ. موقعیت‌یابی گرلین در بیضه گاو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 551-555]
 • بایسا، م. اثر مکمل‌سازی با نسبت مختلف از مخلوط کنسانتره و برگ اقاقیا تیمار نشده یا تیمار شده با هیدروکسید کلسیم بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، ابقا مواد مغذی و پارامترهای تخمیر شکمبه‌ای بز Bale-Arsi تغذیه شده با جیره پایه علوفه گراس [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 599-612]
 • باست، م.آ. عملکرد رشدی و راندمان تبدیل خوراک تلیسه‌های آمیخته [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 511-516]
 • بحرانی، م.ج. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • بخشعلی زاده، س. اثرات عوامل غیر ژنتیکی و محیط دائمی مادری بر روی صفات بیومتریک در گوسفندان مغانی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 639-643]
 • برازنده، ا پیش‌بینی جزایر CpG و بررسی ارتباط آنها با ویژگی‌های ژنومی با استفاده از مدل مخفی مارکوف در گاو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 571-579]
 • بلال، اس.آ. عملکرد رشدی و راندمان تبدیل خوراک تلیسه‌های آمیخته [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 511-516]
 • بلال، اس.آ. مطالعه مقایسه‌ای عملکرد بلدرچین‌های ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) پرورش یافته روی سیستم بستر و قفس در منطقه سیلهت بنگلادش [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 931-936]
 • بلو، آ.آ. اثر افزودن سطوح مختلف مدفوع خشک شده طیور بر اندازه‌گیری‌های خطی بدنی قوچ‌های در حال رشد تغذیه شده با ذرت خوشه‌ای بخار داده شده [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 163-168]
 • بلو، آ.آ. اقتصاد تغذیه جیره‌های پایه‌ریزی شده بر اساس فضولات خشک شده در آفتاب طیور به قوچ‌های در حال رشد [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 595-598]
 • بهبودی، ح. بررسی اثر آبلیمو در آب آشامیدنی و پودر آویشن در جیره غذایی بر عملکرد و برخی پارامترهای خونی جوجه‪های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 169-174]
 • بهروزلک، م.ع. تأثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و متابولیت‌‌های خونی در جیره پایانی جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 143-148]
 • بوجنانه، آی. تعیین خصوصیات ژنتیکی جمعیت بز هامرا در دو منطقه مختلف موروکو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 901-907]
 • بویه، م. عملکرد هماتولوژی و همبستگی بین صفات اقتصادی جوجه‌های گوشتی تحت تأثیر لیزین و متیونین جیره [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 917-923]

پ

 • پاتهیرانا، آ.ن. اثرات آنزیم‌های بیرونی تجزیه‌کننده الیاف روی تخمیر شکمبه‌ای علوفه ذرت جارویی وحشی در محیط آزمایشگاه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 303-308]
 • پاکدل، ع. جنبه‌های ژنتیکی سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-14]
 • پاکدل، ع. برآورد ضرایب اقتصادی صفات باروری، تولید شیر و مرده‌زایی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 791-795]
 • پتی‌آبادی، ز. همخونی و پسروی ناشی از همخونی صفات وزن بدن در گوسفندان نژاد شال ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 887-893]
 • پرند، ا بررسی تجزیه‪پذیری شکمبه‪ای و مدل‪سازی برای پیش‪بینی فراهمی مواد غذایی برای نشخوارکنندگان از منبع سویای فرآوری شده با روش‪های مختلف [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 277-284]
 • پیرو، م. تعیین خصوصیات ژنتیکی جمعیت بز هامرا در دو منطقه مختلف موروکو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 901-907]
 • پرور، ر. مقایسه قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی خوراک با استفاده از روش‌های جمع‌آوری کل مدفوع، خاکستر نامحلول در اسید و لیگنین در اسبچه خزر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 461-466]
 • پزشکیان، ز. برآورد روند ژنتیکی تولید شیر روزآزمون توسط شکل لگاریتمی تابع وود با استفاده از یک مدل تابعیت تصادفی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 43-51]
 • پسندیده، م. آنالیز ترکیبی ژن‌های DGAT1، OPN و PPARGC1A برای صفات تولید و ترکیب شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 797-803]
 • پهلوان افشاری، ک. تنوع میتوکندری و ساختار فیلوژنتیکی جمعیت بز مرخز [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 679-684]

ت

 • تاکیا، سی.اس. سطح بالای موننسین برای گاوهای شیری در اواسط شیردهی:قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 263-268]
 • تریپاسی، س.ک. اثر تنش متابولیک بر فعالیت تخمدانی و عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری: مطالعه مروری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • ترنگ، ا. تغییرات ناحیه D-Loop از رشته DNA میتوکندریایی در نژادهای گوسفند بومی ایران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 363-368]
 • تیموری یانسری، ا. ویژگی‌های فیزیکی ومؤثر بودن فیزیکی تفاله چغندر برای نشخوارکنندگان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 317-326]
 • تهرانی، ع.م. عملکرد، وضعیت سلامتی و میزان آغوز میش‪های دوقلوزای افشاری و رشد و زنده‪مانی بره‪‪های آن تحت تأثیر افزایش پروتئین قابل متابولیسم جیره در اواخر آبستنی قرار نمی‪گیرد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 349-356]
 • تولایی، م. ساختار و کاربرد AMELX و AMELY در تعیین جنسیت گوزن مرال ایرانی (Cervus elaphus maral) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 963-968]
 • تولرا، آ. اثر مکمل‌سازی با نسبت مختلف از مخلوط کنسانتره و برگ اقاقیا تیمار نشده یا تیمار شده با هیدروکسید کلسیم بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، ابقا مواد مغذی و پارامترهای تخمیر شکمبه‌ای بز Bale-Arsi تغذیه شده با جیره پایه علوفه گراس [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 599-612]

ج

 • جانمحمدی، ح. اندازه‪گیری خصوصیات مورفومتریکی پستان در نژادهای گوسفند دورگ و خالص [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 343-348]
 • جباری، س. پیشرفت‌های جدید در احتیاجات روی در طیور [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 763-767]
 • جباری، ن. اثرات استفاده از پروبیوتیک پروتکسین وآنتی‌بادی آکوآبلند بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 951-956]
 • جرگوسکا، ن. اثرات ایزوفلاون‌‌ها در خوراک بر غلظت استرادیول پلاسمایی و عملکرد تولیدی جوجه‌های تخمگذار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 691-695]
 • جعفری، ش. اثرات عوامل غیر ژنتیکی و محیط دائمی مادری بر روی صفات بیومتریک در گوسفندان مغانی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 639-643]
 • جعفرپور بروجنی، م. پاسخ‌ بار اسیدی شکمبه و خروج متان به جیره‌های گاوهای شیری شیرده مکمل شده با ترکیبات معدنی حاوی ظرفیت بافری متفاوت در شرایط برون‌تنی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 769-775]
 • جلیلوند، ق. اثرات سطوح مختلف اسانس‌های افسنطین و زیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 395-400]
 • جورجیوسکی، ر. اثرات ایزوفلاون‌‌ها در خوراک بر غلظت استرادیول پلاسمایی و عملکرد تولیدی جوجه‌های تخمگذار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 691-695]
 • جورجیوسکی، س. اثرات ایزوفلاون‌‌ها در خوراک بر غلظت استرادیول پلاسمایی و عملکرد تولیدی جوجه‌های تخمگذار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 691-695]
 • جوزی شکالگورابی، س. برآورد روند ژنتیکی تولید شیر روزآزمون توسط شکل لگاریتمی تابع وود با استفاده از یک مدل تابعیت تصادفی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 43-51]
 • جوئزی-شکالگورابی، س. اثر مدیریت مسیر مادران پدر بر پارامترهای ژنتیکی و اقتصادی یک برنامه شبیه‪سازی شده انتخاب ژنوم [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 335-342]

چ

 • چاجی، م. بررسی اثرات پروتوکل‌های مختلف پروژسترونی و سطح پایین هورمون eCG بر همزمان‌سازی فحلی در میش‌های عربی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 855-861]
 • چمنی، م. اثر باکتوسل و تویوسرین به‌عنوان پروبیوتیک، بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و مورفومتری روده‌ جوجه‌های‌ بوقلمون [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 211-218]
 • چمنی، م. تأثیر تغذیه درون تخم مرغی و تغذیه جیره‌ای عصاره خارمریم بر ایمنی و تعادل کاتیون-آنیون خون جوجه‌های گوشتی تحت درجه حرارت‌های بالا [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 697-705]
 • چمنی، م. بیان ژن‌های میوجنین و میوستاتین در گوسفند بلوچی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 873-878]
 • چمنی، م. نوع‌ و مقدار انر‍ژی در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی: اثرات بر عملکرد و مورفولوژی دئودنوم [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 909-915]
 • چنتوف، م. تعیین خصوصیات ژنتیکی جمعیت بز هامرا در دو منطقه مختلف موروکو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 901-907]

ح

 • حاتمی، پ. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • حاجاتی، ح. تأثیر یک مخلوط خوراکی جدید بر هورمون‌های جنسی و دوره پرریزی قناری‌ها و مرغ‌های تخمگذار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 937-942]
 • حاجی علیزاده ولیلو، ر. استفاده از چند‌شکلی‌های ریزماهواره‌ای موجود در ژن Ovar-DRB1 جهت تعیین مقاومت ژنتیکی نسبت به نماتودهای دستگاه گوارش در گوسفندان دنبه‌دار قزل [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 879-886]
 • حاجی‪علیزاده ولیلو، ر. روشی جدید برای فعال کردن خارج از فصل سیستم تولید‪مثلی در میش‌های قزل [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 357-361]
 • حاجی محمدی، ا. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • حامد، اچ. اثر شمارش یاخته‌های پیکری کُل و افتراقی، مرحله شیردهی و تعداد دوره‌های شیردهی بر لیپولیز و ترکیب فیزیکوشیمیایی شیر شتر (Camelus dromedaries) و گاو [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 777-782]
 • حبیبی، ر. اثرات سطوح مختلف اسانس‌های افسنطین و زیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 395-400]
 • حجت پناه، ع. تأثیر اسانس گیاهان مختلف به عنوان اصلاح کننده میکروبی بر تغییر تخمیر در سیلاژ ذرت و تولید گاز متان در شرایط برون تنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 269-276]
 • حسن، آ.م. پاسخ انتخاب برای وزن بدن در بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 453-459]
 • حسن، م.کا. مطالعه مقایسه‌ای عملکرد بلدرچین‌های ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) پرورش یافته روی سیستم بستر و قفس در منطقه سیلهت بنگلادش [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 931-936]
 • حسنی، س. برآورد ضریب همخونی براساس اطلاعات شجره‌ای و نشانگر‌های ریزماهواره‌ای و تأثیر آن بر صفات اقتصادی در گوسفند کردی شیروان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 133-141]
 • حسینی، س.ع. عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی بلدرچین ژاپنی تغذیه شده با جیره حاوی سبوس جو دوسر و پودر دانه شوید [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 423-428]
 • حسینی، س.م. بررسی عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، کیفیت بستر و وقوع جراحات پا در جوجه‌های گوشتی رشد یافته در تراکم‌های بالای پرورش [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 187-194]
 • حسین خانی، ع. اثر مکمل چربی و طول اندازه ذرات بر ترکیب شیر و تخمیر شکمبه‪ایی گاوهای تغذیه شده از جیره‪های حاوی سیلوی یونجه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 293-301]
 • حسین خانی، ع. تأثیر منابع مختلف پروتئینی در جیره فلاشینگ بر برخی از پارامترهای خونی و عملکرد تولیدمثلی گوسفند قزل [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 629-638]
 • حسنس، م.ر. مطالعه مقایسه‌ای عملکرد بلدرچین‌های ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) پرورش یافته روی سیستم بستر و قفس در منطقه سیلهت بنگلادش [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 931-936]
 • حصارکی، س. نوع‌ و مقدار انر‍ژی در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی: اثرات بر عملکرد و مورفولوژی دئودنوم [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 909-915]

خ

 • خالداری، م. مقایسه شاخص انتخاب معمولی و محدود شده بر پیشرفت ژنتیکی وزن بدن در گوسفند مغانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 369-373]
 • خان، ر. اثر زمان‌های مختلف تغذیه روی عملکرد گاوهای شیری دو‌رگه در طی تنش گرمایی تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 327-334]
 • خان، م.کا.آی. صفات عملکرد گاومیش‌ها در سیستم باسان باز و نیمه فشرده [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 823-831]
 • خانی، ک. ارزیابی ملکولی ژن میوستاتین در چهار نژاد بومی بز ایران هیچ رابطه و پیوستگی را با نرخ دوقلوزایی نشان نداد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 375-381]
 • خان ‌احمدی، ع.ر. برآورد ضریب همخونی براساس اطلاعات شجره‌ای و نشانگر‌های ریزماهواره‌ای و تأثیر آن بر صفات اقتصادی در گوسفند کردی شیروان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 133-141]
 • خجسته‪پور، م. بهینه‪سازی انرژی‌ مصرفی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر ترکیب روش‌های تحلیل پوششی‌داده‌ها و تحلیل حساسیت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]
 • خراتی کوپایی، ح. آنالیز ترکیبی ژن‌های DGAT1، OPN و PPARGC1A برای صفات تولید و ترکیب شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 797-803]
 • خسروی‪نیا، ح. اثر تیمول و کارواکرول بر عملکرد تولید، فعالیت آنزیم‪های آنتی‪اکسیدانی و متابولیت‪های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 195-202]
 • خضری، ا. تأثیر جایگزینی علوفه یونجه و کاه گندم با سیلاژ محصولات فرعی پسته با خرمای ضایعاتی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون در بره‌های پرواری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 587-593]
 • خلیلی، ف. تولید گاز و قابلیت هضم هسته‪های انار تحت پرتو تابی در محیط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 25-34]

د

 • دادپسند، م. آنالیز ترکیبی ژن‌های DGAT1، OPN و PPARGC1A برای صفات تولید و ترکیب شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 797-803]
 • دادور، پ. تأثیر تغذیه درون تخم مرغی و تغذیه جیره‌ای عصاره خارمریم بر ایمنی و تعادل کاتیون-آنیون خون جوجه‌های گوشتی تحت درجه حرارت‌های بالا [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 697-705]
 • داس، آ.ک. مطالعه عملکرد تولیدی و تولید‌مثلی جوجه‌های سویه رُد آیلند رِد سفید [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 707-713]
 • داسانایاکا، ک.ب. اثرات آنزیم‌های بیرونی تجزیه‌کننده الیاف روی تخمیر شکمبه‌ای علوفه ذرت جارویی وحشی در محیط آزمایشگاه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 303-308]
 • دیانی، ا ترکیب شیمیای، قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری پوست رویی پسته عمل‌آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 543-550]
 • دیانی، ا تأثیر جایگزینی علوفه یونجه و کاه گندم با سیلاژ محصولات فرعی پسته با خرمای ضایعاتی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون در بره‌های پرواری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 587-593]
 • دانش مسگران، م. تخمین برون تنی تولید نیتروژن میکروبی و واکنش‪های تخمیری شکمبه‪ای به مقادیر و طول زمان استفاده از یک مخلوط تجاری آنزیم [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 87-93]
 • دانش مسگران، م. تأثیر اسانس گیاهان مختلف به عنوان اصلاح کننده میکروبی بر تغییر تخمیر در سیلاژ ذرت و تولید گاز متان در شرایط برون تنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 269-276]
 • دانش مسگران، م. بررسی تجزیه‪پذیری شکمبه‪ای و مدل‪سازی برای پیش‪بینی فراهمی مواد غذایی برای نشخوارکنندگان از منبع سویای فرآوری شده با روش‪های مختلف [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 277-284]
 • دانش مسگران، م. مدل ریاضی هاضم بی‌هوازی برای پیش بینی نرخ تولید متان از فضولات گاو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 525-533]
 • دانش مسگران، م. بررسی اثرات وابسته به مقدار اسانس‌های گیاهی مختلف اصلاح‌کننده فلور میکروبی شکمبه بر تجزیه‌پذیری پروتئین با استفاده از روش نوین برون‌ تنی تولید گاز [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 535-542]
 • دانش مسگران، م. پاسخ‌ بار اسیدی شکمبه و خروج متان به جیره‌های گاوهای شیری شیرده مکمل شده با ترکیبات معدنی حاوی ظرفیت بافری متفاوت در شرایط برون‌تنی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 769-775]
 • داوودا، پ.م. اثر تغذیه به سرعت تجزیه نیتروژن بر توسعه تخمدان، فولیکول گاوهای شیرده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 255-261]
 • دبیری، ن. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • درمانی‌کوهی، ح. اثر ضد اکسیدانی مکمل جیره‌ای عصاره آویشن شیرازی روی حساسیت گوشت جوجه‌های گوشتی به اکسیداسیون لیپیدی در طی ذخیره‌سازی به صورت منجمد [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 175-179]
 • دستار، ب. تأثیر پودر نعناع فلفلی بر پاسخ سیستم ایمنی جوجه‪های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 435-445]
 • دستار، ب. تأثیر پودر نعناع فلفلی بر عملکرد، دمای بدن و مشخصات لاشه جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 943-950]
 • دسیلوا، پ.اچ.ج.جی. عملکرد رشد و کیفیت لاشه خروس‌های تیپ تخمگذار و جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 429-433]
 • دفالاه، م.آ. اثرات استفاده از ماهیان دفعی رودخانه نیل سفید بر عملکرد مرغان تخمگذار در منطقه گزیرا سودان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 969-978]
 • دقیق کیا، ح. تأثیر منابع مختلف پروتئینی در جیره فلاشینگ بر برخی از پارامترهای خونی و عملکرد تولیدمثلی گوسفند قزل [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 629-638]
 • دقیق کیا، ح. اثرات آنتی‌اکسیدانی عصاره الکلی مرزنجوش بر روی پارامترهای کنتیکی، میکروسکوپیکی و اکسیداتیوی اسپرم‌های گاو نر هلشتاین [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 783-789]
 • دمیساش، م.اچ ارزیابی عملکرد تولیدمثلی هلشتاین فریزین و آمیخته‌های آن با گاوهای نژاد بُران در مزرعه پرورش گاو شیری هنرستان کشاورزی ناحیه اورومیا اتیوپی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 805-814]
 • دوبس، ر. س. استفاده از روش رقیق‪سازی با 15N برای تصحیح آلودگی میکروبی در هنگام ارزیابی تجزیه‪پذیری رای‪گراس تازه از طریق کیسه‪های نایلونی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 309-315]

ذ

 • ذاکری، ا. واکنش زنجیره پلیمراز ژن های Mgc2 و 16S rRNA جهت تشخیص مایکوپلاسما گالی‪سپتیکوم [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 59-65]

ر

 • رای، ک. اثر سطوح مختلف زرده تخم‌ مرغ روی خصوصیات ذخیره‪سازی منی بز سیاه بنگال در رقیق‌کننده تریس-زرده تخم ‌مرغ-سیترات-فروکتوز-گلیسرول [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 101-106]
 • رازی، آ. مطالعه مقایسه‌ای عملکرد بلدرچین‌های ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) پرورش یافته روی سیستم بستر و قفس در منطقه سیلهت بنگلادش [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 931-936]
 • راغبیان، ع. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • راغبیان، م. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • رافیا، پ. تغییرات ناحیه D-Loop از رشته DNA میتوکندریایی در نژادهای گوسفند بومی ایران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 363-368]
 • رافت، س. ع. اندازه‪گیری خصوصیات مورفومتریکی پستان در نژادهای گوسفند دورگ و خالص [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 343-348]
 • رافت، س.ع. اثر جنس و یونیفرها بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه بره‪های نژاد مغانی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 95-99]
 • رافت، س.ع. روشی جدید برای فعال کردن خارج از فصل سیستم تولید‪مثلی در میش‌های قزل [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 357-361]
 • رافت، س.ع. استفاده از چند‌شکلی‌های ریزماهواره‌ای موجود در ژن Ovar-DRB1 جهت تعیین مقاومت ژنتیکی نسبت به نماتودهای دستگاه گوارش در گوسفندان دنبه‌دار قزل [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 879-886]
 • رحیم، آ. مطالعه عملکرد تولیدی و تولید‌مثلی جوجه‌های سویه رُد آیلند رِد سفید [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 707-713]
 • رحیمی، ق. انتقال ژنتیکی ژن آمیلاز به سویه باکتروئید شکمبه توسط کانژوگاسیون نتیجه آن بهبود آنزیم شکمبه [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 563-570]
 • رحمان، آ. اثر زمان‌های مختلف تغذیه روی عملکرد گاوهای شیری دو‌رگه در طی تنش گرمایی تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 327-334]
 • رحیمیان، ح. انتقال ژنتیکی ژن آمیلاز به سویه باکتروئید شکمبه توسط کانژوگاسیون نتیجه آن بهبود آنزیم شکمبه [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 563-570]
 • ردا، اف.م. تأثیر جایگزینی نسبی دانه ذرت توسط خرده‌های برنج و تفاله چغندر قند روی عملکرد رشدی، صفات لاشه و اقتصاد بلدرچین‌ها از نوع گوشتی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 715-722]
 • رستگارنیا، ع. بررسی تأثیر eCG در انتهای برنامه همزمان‌سازی فحلی و تلقیح در زمان ثابت با استفاده از سیدر (CoSynch+CIDR) بر روی شاخص‌های تولید‌مثلی گاوهای شیری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 557-562]
 • رضایی، ح.ر. ساختار و کاربرد AMELX و AMELY در تعیین جنسیت گوزن مرال ایرانی (Cervus elaphus maral) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 963-968]
 • رضایی‌نیا، آ. ترکیب شیمیایی، پروفیل اسیدهای چرب و ارزش زیستی تانن در هسته‌های خرمای منتخب در ایران [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 517-524]
 • رفیعی-طاری، ع. عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی بلدرچین ژاپنی تغذیه شده با جیره حاوی سبوس جو دوسر و پودر دانه شوید [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 423-428]
 • رمضانپور، س. تأثیر سین‌بیوتیک بر عملکرد، مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی مدفوع و متابولیت‌های خونی در بره‌های شیرخوار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 621-628]
 • رنو، ف.پ. سطح بالای موننسین برای گاوهای شیری در اواسط شیردهی:قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 263-268]
 • رنو، ل.ن. سطح بالای موننسین برای گاوهای شیری در اواسط شیردهی:قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 263-268]
 • روحانی، ع. بهینه‪سازی انرژی‌ مصرفی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر ترکیب روش‌های تحلیل پوششی‌داده‌ها و تحلیل حساسیت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]

ز

 • زارعی، ا. تأثیر تغذیه درون تخم مرغی و تغذیه جیره‌ای عصاره خارمریم بر ایمنی و تعادل کاتیون-آنیون خون جوجه‌های گوشتی تحت درجه حرارت‌های بالا [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 697-705]
 • زارعی، م. تولید گاز و قابلیت هضم هسته‪های انار تحت پرتو تابی در محیط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 25-34]
 • زاهان شوشه، ن. عملکرد رشدی و راندمان تبدیل خوراک تلیسه‌های آمیخته [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 511-516]
 • زبرجدی، ع. ارزیابی ملکولی ژن میوستاتین در چهار نژاد بومی بز ایران هیچ رابطه و پیوستگی را با نرخ دوقلوزایی نشان نداد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 375-381]
 • زرگری، ک. بیان ژن‌های میوجنین و میوستاتین در گوسفند بلوچی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 873-878]
 • زره داران، س. تأثیر پودر نعناع فلفلی بر پاسخ سیستم ایمنی جوجه‪های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 435-445]
 • زره داران، س. تأثیر پودر نعناع فلفلی بر عملکرد، دمای بدن و مشخصات لاشه جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 943-950]

س

 • سارازوات، س. گیرنده‌های استروژن-بازیگران جدید در اسپرماتوژنز [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 503-504]
 • ساقی، د.ع. برآورد ضریب همخونی براساس اطلاعات شجره‌ای و نشانگر‌های ریزماهواره‌ای و تأثیر آن بر صفات اقتصادی در گوسفند کردی شیروان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 133-141]
 • ساقی، د.ع. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفند کردی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 657-663]
 • سالاری، ج. تأثیر یک مخلوط خوراکی جدید بر هورمون‌های جنسی و دوره پرریزی قناری‌ها و مرغ‌های تخمگذار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 937-942]
 • سالارمعینی، م. کنجاله گردو به عنوان یک ماده خوراکی غنی از انرژی و پروتئین در تغذیه بلدرچین‎های در حال رشد [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 925-930]
 • سالیح، ج.ای. اثرات استفاده از ماهیان دفعی رودخانه نیل سفید بر عملکرد مرغان تخمگذار در منطقه گزیرا سودان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 969-978]
 • ساور-سفلی، س. همخونی و پسروی ناشی از همخونی صفات وزن بدن در گوسفندان نژاد شال ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 887-893]
 • سخاوتی، م.ه. تعیین توالی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در ناحیه اگزون 4 در شتر‪های تک و دو کوهانه ایران [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 219-224]
 • سیدآبادی، ح.ر. تنوع میتوکندری و ساختار فیلوژنتیکی جمعیت بز مرخز [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 679-684]
 • سرسینهه، ر.ت. اثرات آنزیم‌های بیرونی تجزیه‌کننده الیاف روی تخمیر شکمبه‌ای علوفه ذرت جارویی وحشی در محیط آزمایشگاه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 303-308]
 • سرکار، ب. اثر سطوح مختلف زرده تخم‌ مرغ روی خصوصیات ذخیره‪سازی منی بز سیاه بنگال در رقیق‌کننده تریس-زرده تخم ‌مرغ-سیترات-فروکتوز-گلیسرول [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 101-106]
 • سعادت شاد، ح. اثر تیمول و کارواکرول بر عملکرد تولید، فعالیت آنزیم‪های آنتی‪اکسیدانی و متابولیت‪های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 195-202]
 • سیفی، ک. بررسی اثر آب تیمار شده با مایکروویو بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی بلدرچین ژاپنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 447-451]
 • سیف دواتی، ج. اثر مخلوط گیاه دارویی و پرو بیوتیک بر عملکرد، فعالیت آنتی‪اکسیدانی و سن از شیرگیری گوساله‪های شیر‪خوار هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 285-291]
 • سیف زاده، ص. اثر مخلوط گیاه دارویی و پرو بیوتیک بر عملکرد، فعالیت آنتی‪اکسیدانی و سن از شیرگیری گوساله‪های شیر‪خوار هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 285-291]
 • سلطانعلی، ح. بهینه‪سازی انرژی‌ مصرفی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر ترکیب روش‌های تحلیل پوششی‌داده‌ها و تحلیل حساسیت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]
 • سلطانی نژاد، ب. تأثیر جایگزینی علوفه یونجه و کاه گندم با سیلاژ محصولات فرعی پسته با خرمای ضایعاتی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون در بره‌های پرواری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 587-593]
 • سیمایی، ل. ارزیابی ملکولی ژن میوستاتین در چهار نژاد بومی بز ایران هیچ رابطه و پیوستگی را با نرخ دوقلوزایی نشان نداد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 375-381]
 • سیمنوو، م. تأثیر منبع پروتیین روی رشد بره‌ها [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 581-586]
 • سهیل، اس. ام اثر زمان‌های مختلف تغذیه روی عملکرد گاوهای شیری دو‌رگه در طی تنش گرمایی تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 327-334]
 • سوجانی، اس. اثرات آنزیم‌های بیرونی تجزیه‌کننده الیاف روی تخمیر شکمبه‌ای علوفه ذرت جارویی وحشی در محیط آزمایشگاه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 303-308]

ش

 • شادپرور، ع.ا. جنبه‌های ژنتیکی سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-14]
 • شادپرور، ع.ا. برآورد روند ژنتیکی تولید شیر روزآزمون توسط شکل لگاریتمی تابع وود با استفاده از یک مدل تابعیت تصادفی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 43-51]
 • شادپرور، ع.ا. اثر مدیریت مسیر مادران پدر بر پارامترهای ژنتیکی و اقتصادی یک برنامه شبیه‪سازی شده انتخاب ژنوم [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 335-342]
 • شجاع، ج. اثر جنس و یونیفرها بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه بره‪های نژاد مغانی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 95-99]
 • شیخی، ا. قابلیت پیش‌بینی مدل‌های آماری پیش‌بینی ژنومی هنگامیکه صفت مورد بررسی تحت تأثیر معماری کاملاً افزایشی است [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 815-822]
 • شریفی، س.د. ترکیب اسیدهای چرب در چربی دنبه و احشایی بره های خالص نژادهای شال و زندی و آمیخته آنها با نژاد زل (سه نژاد ایرانی) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 107-112]
 • شریفی، م. اثر مکمل چربی و طول اندازه ذرات بر ترکیب شیر و تخمیر شکمبه‪ایی گاوهای تغذیه شده از جیره‪های حاوی سیلوی یونجه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 293-301]
 • شیرمحمد، ف. اثرات استفاده از پروبیوتیک پروتکسین وآنتی‌بادی آکوآبلند بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 951-956]
 • شکرالهی، ب. موقعیت‌یابی گرلین در بیضه گاو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 551-555]
 • شمیزی، ج. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • شهدادی، ع.ر. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفند کردی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 657-663]
 • شورنگ، پ. تولید گاز و قابلیت هضم هسته‪های انار تحت پرتو تابی در محیط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 25-34]
 • شورنگ، پ. نوع‌ و مقدار انر‍ژی در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی: اثرات بر عملکرد و مورفولوژی دئودنوم [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 909-915]

ص

 • صادقی، س. اثر جنس و یونیفرها بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه بره‪های نژاد مغانی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 95-99]
 • صادقی، س. اندازه‪گیری خصوصیات مورفومتریکی پستان در نژادهای گوسفند دورگ و خالص [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 343-348]
 • صادقی، ع.ا. تأثیر تغذیه درون تخم مرغی و تغذیه جیره‌ای عصاره خارمریم بر ایمنی و تعادل کاتیون-آنیون خون جوجه‌های گوشتی تحت درجه حرارت‌های بالا [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 697-705]
 • صادقی، ع.ا. نوع‌ و مقدار انر‍ژی در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی: اثرات بر عملکرد و مورفولوژی دئودنوم [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 909-915]
 • صادقی سفید مزگی، ع. برآورد ضرایب اقتصادی صفات باروری، تولید شیر و مرده‌زایی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 791-795]
 • صمدی، ش. اثرات سطوح مختلف اسانس‌های افسنطین و زیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 395-400]
 • صمدی، ف. تأثیر پودر نعناع فلفلی بر پاسخ سیستم ایمنی جوجه‪های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 435-445]
 • صمدی، ف. تأثیر پودر نعناع فلفلی بر عملکرد، دمای بدن و مشخصات لاشه جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 943-950]
 • صوفی زاده، م. اثر مکمل چربی و طول اندازه ذرات بر ترکیب شیر و تخمیر شکمبه‪ایی گاوهای تغذیه شده از جیره‪های حاوی سیلوی یونجه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 293-301]

ط

 • طالبی، ر. بررسی چندشکلی ژن‌های GDF9 و BMP15 در گوسفند مهربان برای یافتن جهش‌های تأثیرگذار روی پروتیئن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 863-872]
 • طاهر خانی، ر. مقایسه شاخص انتخاب معمولی و محدود شده بر پیشرفت ژنتیکی وزن بدن در گوسفند مغانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 369-373]
 • طباطبایی، ص. بررسی اثرات پروتوکل‌های مختلف پروژسترونی و سطح پایین هورمون eCG بر همزمان‌سازی فحلی در میش‌های عربی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 855-861]
 • طهماسبی، ر. استفاده از روش رقیق‪سازی با 15N برای تصحیح آلودگی میکروبی در هنگام ارزیابی تجزیه‪پذیری رای‪گراس تازه از طریق کیسه‪های نایلونی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 309-315]
 • طهماسبی، ر. تأثیر جایگزینی علوفه یونجه و کاه گندم با سیلاژ محصولات فرعی پسته با خرمای ضایعاتی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون در بره‌های پرواری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 587-593]
 • طهماسبی، ع.م. تأثیر اسانس گیاهان مختلف به عنوان اصلاح کننده میکروبی بر تغییر تخمیر در سیلاژ ذرت و تولید گاز متان در شرایط برون تنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 269-276]
 • طهمورث‪پور، م. تعیین توالی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در ناحیه اگزون 4 در شتر‪های تک و دو کوهانه ایران [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 219-224]

ع

 • عاشور، ای. آ. تأثیر جایگزینی نسبی دانه ذرت توسط خرده‌های برنج و تفاله چغندر قند روی عملکرد رشدی، صفات لاشه و اقتصاد بلدرچین‌ها از نوع گوشتی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 715-722]
 • عباسی، س. بررسی اثر آب تیمار شده با مایکروویو بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی بلدرچین ژاپنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 447-451]
 • عبدی، ح. تنوع آللی شناسایی شده ژن MYF5 در شترهای دوکوهانه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 467-472]
 • عبد الرحمان ال-خدری، آ.م. پاسخ انتخاب برای وزن بدن در بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 453-459]
 • عبد الغنی ال-سنجوری، ر. تعیین خصوصیات مولکولی نژادهای بز بومی عراق با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 671-678]
 • عبد-الگابر، آ.ای. اثرات استفاده از ماهیان دفعی رودخانه نیل سفید بر عملکرد مرغان تخمگذار در منطقه گزیرا سودان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 969-978]
 • عبدالمالکی، م. تنوع میتوکندری و ساختار فیلوژنتیکی جمعیت بز مرخز [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 679-684]
 • عبدالمحمدی، ع. ارزیابی ملکولی ژن میوستاتین در چهار نژاد بومی بز ایران هیچ رابطه و پیوستگی را با نرخ دوقلوزایی نشان نداد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 375-381]
 • عبد ال-هک، م.ای. تأثیر جایگزینی نسبی دانه ذرت توسط خرده‌های برنج و تفاله چغندر قند روی عملکرد رشدی، صفات لاشه و اقتصاد بلدرچین‌ها از نوع گوشتی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 715-722]
 • عبدی بنمار، ح. اثر مخلوط گیاه دارویی و پرو بیوتیک بر عملکرد، فعالیت آنتی‪اکسیدانی و سن از شیرگیری گوساله‪های شیر‪خوار هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 285-291]
 • عبدل-هاک، م. عملکرد تولیدی مرغ‌های تخمگذار تغذیه شده با سطوح مختلف دانه‌های خشک تقطیر شده با حلال با یا بدون افزودنی‌های خوراک [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 407-413]
 • عرب عامری، س. تأثیر پودر نعناع فلفلی بر پاسخ سیستم ایمنی جوجه‪های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 435-445]
 • عرب عامری، س. تأثیر پودر نعناع فلفلی بر عملکرد، دمای بدن و مشخصات لاشه جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 943-950]
 • عرب عامری، م.ا. بررسی اثر آب تیمار شده با مایکروویو بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی بلدرچین ژاپنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 447-451]
 • عزیزی، ر.ع. بهبود عملکرد تولید‪مثلی میش‪های داشتی فراهانی از طریق تغذیه کمکی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 113-118]
 • عزیزیان، س. اثر مدیریت مسیر مادران پدر بر پارامترهای ژنتیکی و اقتصادی یک برنامه شبیه‪سازی شده انتخاب ژنوم [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 335-342]
 • عزیزپور، آ. اثرات سطوح مختلف اسانس‌های افسنطین و زیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 395-400]
 • عقبی طلب، ح. انتقال ژنتیکی ژن آمیلاز به سویه باکتروئید شکمبه توسط کانژوگاسیون نتیجه آن بهبود آنزیم شکمبه [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 563-570]
 • علیپور، د. اجزای ترکیبی روغن اسانسی Thymus kotschyanus و اثرات آنها بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه، جمعیت پروتوزوآیی و اسیدوسیز در شرایط برون‌تنی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 77-85]
 • عمادی، ب. بهینه‪سازی انرژی‌ مصرفی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر ترکیب روش‌های تحلیل پوششی‌داده‌ها و تحلیل حساسیت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]

غ

 • غفاری، م. اثرات عوامل غیر ژنتیکی و محیط دائمی مادری بر روی صفات بیومتریک در گوسفندان مغانی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 639-643]
 • غفاری مقدم، ز. ارزیابی اقتصادی پرورش شتر‌مرغ با استفاده از رویکرد فازی در سیستان [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 685-690]

ف

 • فتاح، ا. اثرات استفاده از پروبیوتیک پروتکسین وآنتی‌بادی آکوآبلند بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 951-956]
 • فتاح نیا، ف. اثر جیره‌های پیش از بلوغ بر عملکرد تولید‌مثلی، غلظت هورمون‌ها و تولید شیر در بره‌میش‌های کردی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 613-620]
 • فتاح‌نیا، ف. اثر جیره‌های پیش از بلوغ بر رشد اسکلتی، مرگ و میر بره‌ها، غلظت IGF-I و کمیت و کیفیت تولید آغوز در بره ‌میش‌های کردی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 841-847]
 • فتحی، م. تأثیر مکمل‪سازی نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد رشد و تلفات ناشی از آسیت در جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 389-394]
 • فدایی، س. بررسی اثرات وابسته به مقدار اسانس‌های گیاهی مختلف اصلاح‌کننده فلور میکروبی شکمبه بر تجزیه‌پذیری پروتئین با استفاده از روش نوین برون‌ تنی تولید گاز [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 535-542]
 • فرامرزی-گرمرودی، ع. تخمین برون تنی تولید نیتروژن میکروبی و واکنش‪های تخمیری شکمبه‪ای به مقادیر و طول زمان استفاده از یک مخلوط تجاری آنزیم [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 87-93]
 • فریتاس جونیور، جی.ای. سطح بالای موننسین برای گاوهای شیری در اواسط شیردهی:قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 263-268]
 • فرح‌آور، ع. بررسی چندشکلی ژن‌های GDF9 و BMP15 در گوسفند مهربان برای یافتن جهش‌های تأثیرگذار روی پروتیئن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 863-872]
 • فرمان، م. اثر تنش متابولیک بر فعالیت تخمدانی و عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری: مطالعه مروری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • فرهادی، د. بررسی عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، کیفیت بستر و وقوع جراحات پا در جوجه‌های گوشتی رشد یافته در تراکم‌های بالای پرورش [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 187-194]
 • فرهادی، ر. اثرات آنتی‌اکسیدانی عصاره الکلی مرزنجوش بر روی پارامترهای کنتیکی، میکروسکوپیکی و اکسیداتیوی اسپرم‌های گاو نر هلشتاین [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 783-789]
 • فرهوش، ط. ساختار و کاربرد AMELX و AMELY در تعیین جنسیت گوزن مرال ایرانی (Cervus elaphus maral) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 963-968]
 • فروتن، ک. بیان ژن‌های میوجنین و میوستاتین در گوسفند بلوچی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 873-878]
 • فروتنی فر، ص. ارزیابی ملکولی ژن میوستاتین در چهار نژاد بومی بز ایران هیچ رابطه و پیوستگی را با نرخ دوقلوزایی نشان نداد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 375-381]
 • فیروزآمندی، م. استفاده از چند‌شکلی‌های ریزماهواره‌ای موجود در ژن Ovar-DRB1 جهت تعیین مقاومت ژنتیکی نسبت به نماتودهای دستگاه گوارش در گوسفندان دنبه‌دار قزل [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 879-886]
 • فلاحتی زو، ج. بررسی اثرات وابسته به مقدار اسانس‌های گیاهی مختلف اصلاح‌کننده فلور میکروبی شکمبه بر تجزیه‌پذیری پروتئین با استفاده از روش نوین برون‌ تنی تولید گاز [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 535-542]
 • فیلو، ک. اثرات ایزوفلاون‌‌ها در خوراک بر غلظت استرادیول پلاسمایی و عملکرد تولیدی جوجه‌های تخمگذار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 691-695]

ق

 • قادری، م. پیش‌بینی جزایر CpG و بررسی ارتباط آنها با ویژگی‌های ژنومی با استفاده از مدل مخفی مارکوف در گاو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 571-579]
 • قادرزاده، ش. مروری بر خواص سلنیوم در تغذیه دام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 753-761]
 • قارونی، م.ح. مقایسه پروفیل اسید‪های چرب لیپیدهای زرده تخم مرغ‪های بومی و تجاری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 401-405]
 • قیاسی، ح. روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 53-58]
 • قیاسی، ح. مقایسه شاخص انتخاب معمولی و محدود شده بر پیشرفت ژنتیکی وزن بدن در گوسفند مغانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 369-373]
 • قیاسی، ح. برآورد ضرایب اقتصادی صفات باروری، تولید شیر و مرده‌زایی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 791-795]
 • قاسمی-پناهی، ب. روشی جدید برای فعال کردن خارج از فصل سیستم تولید‪مثلی در میش‌های قزل [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 357-361]
 • قاضی، ش. تأثیر سطوح مختلف پساب تقطیری ملاس بر عملکرد، صفات لاشه و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 157-162]
 • قیصری، ع.ع ارزیابی عملکرد تخمگذاری و خصوصیات کیفی تخم مرغان بومی پرورش یافته در مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 957-962]
 • قهرمانی، ا. نوع‌ و مقدار انر‍ژی در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی: اثرات بر عملکرد و مورفولوژی دئودنوم [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 909-915]
 • قوی حسین زاده، ن. بررسی اثر عوامل تأثیر‌گذار بر طول عمر و زنده‌مانی گوسفندان گیلان با استفاده از مدل‌های خطی و غیرخطی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 649-655]
 • قوی حسین-زاده، ن. جنبه‌های ژنتیکی سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-14]
 • قوی حسین-زاده، ن. اثر مدیریت مسیر مادران پدر بر پارامترهای ژنتیکی و اقتصادی یک برنامه شبیه‪سازی شده انتخاب ژنوم [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 335-342]
 • قورچی، ت. مقایسه قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی خوراک با استفاده از روش‌های جمع‌آوری کل مدفوع، خاکستر نامحلول در اسید و لیگنین در اسبچه خزر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 461-466]
 • قورچی، ت. تأثیر سین‌بیوتیک بر عملکرد، مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی مدفوع و متابولیت‌های خونی در بره‌های شیرخوار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 621-628]

ک

 • کارابانو، م. خسوس برآورد ضرایب اقتصادی صفات باروری، تولید شیر و مرده‌زایی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 791-795]
 • کاظمی فرد، م. بررسی اثر آب تیمار شده با مایکروویو بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی بلدرچین ژاپنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 447-451]
 • کالایتزیدو، م. ارزیابی اثر وزن لاشه، سن کشتار و جنسیت بر ترکیب شیمیایی گوشت بره: مطالعه موردی گوسفند نژاد بوتسیکو [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 119-124]
 • کالوبوویلا، د.سی.آ. عملکرد رشد و کیفیت لاشه خروس‌های تیپ تخمگذار و جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 429-433]
 • کیانی، ع. مقایسه پروفیل اسید‪های چرب لیپیدهای زرده تخم مرغ‪های بومی و تجاری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 401-405]
 • کانتاس، د. ارزیابی اثر وزن لاشه، سن کشتار و جنسیت بر ترکیب شیمیایی گوشت بره: مطالعه موردی گوسفند نژاد بوتسیکو [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 119-124]
 • کریمی، ک. عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی بلدرچین ژاپنی تغذیه شده با جیره حاوی سبوس جو دوسر و پودر دانه شوید [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 423-428]
 • کمالی نسب، م. مدل ریاضی هاضم بی‌هوازی برای پیش بینی نرخ تولید متان از فضولات گاو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 525-533]
 • کهبیری، ا.ع. تعیین توالی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در ناحیه اگزون 4 در شتر‪های تک و دو کوهانه ایران [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 219-224]
 • کوچک زاده، ع.ر. تأثیر سین‌بیوتیک بر عملکرد، مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی مدفوع و متابولیت‌های خونی در بره‌های شیرخوار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 621-628]
 • کورنکووا، ب. اثرات کود سدیمی و آفلاتوکسین B1 بر وزن بدن جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 415-421]
 • کوستو، و. اثرات ایزوفلاون‌‌ها در خوراک بر غلظت استرادیول پلاسمایی و عملکرد تولیدی جوجه‌های تخمگذار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 691-695]
 • کومار، اس. مطالعه عملکرد تولیدی و تولید‌مثلی جوجه‌های سویه رُد آیلند رِد سفید [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 707-713]

گ

 • گاندرا، جی.ر. سطح بالای موننسین برای گاوهای شیری در اواسط شیردهی:قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 263-268]
 • گاوتام، ل. اثر تغذیه مرطوب بر بازده تبدیل خوراک در مرغ‌های تخمگذار در فصل تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 383-387]
 • گریش کومار، و. اثر تنش متابولیک بر فعالیت تخمدانی و عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری: مطالعه مروری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • گریگروا، س. اثرات ایزوفلاون‌‌ها در خوراک بر غلظت استرادیول پلاسمایی و عملکرد تولیدی جوجه‌های تخمگذار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 691-695]
 • گرگوری، آ. اثر شمارش یاخته‌های پیکری کُل و افتراقی، مرحله شیردهی و تعداد دوره‌های شیردهی بر لیپولیز و ترکیب فیزیکوشیمیایی شیر شتر (Camelus dromedaries) و گاو [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 777-782]
 • گلی، م. ارزیابی ملکولی ژن میوستاتین در چهار نژاد بومی بز ایران هیچ رابطه و پیوستگی را با نرخ دوقلوزایی نشان نداد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 375-381]
 • گلیان، ا. تأثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و متابولیت‌‌های خونی در جیره پایانی جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 143-148]
 • گلشنی، م. بررسی اثر عوامل تأثیر‌گذار بر طول عمر و زنده‌مانی گوسفندان گیلان با استفاده از مدل‌های خطی و غیرخطی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 649-655]
 • گنجی، ف. تأثیر سین‌بیوتیک بر عملکرد، مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی مدفوع و متابولیت‌های خونی در بره‌های شیرخوار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 621-628]
 • گنزالس-رسیو، ا. برآورد ضرایب اقتصادی صفات باروری، تولید شیر و مرده‌زایی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 791-795]
 • گوپتا، پ.س.پ. اثر تنش متابولیک بر فعالیت تخمدانی و عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری: مطالعه مروری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • گویجن سینق، ال. اثر سطوح مختلف زرده تخم‌ مرغ روی خصوصیات ذخیره‪سازی منی بز سیاه بنگال در رقیق‌کننده تریس-زرده تخم ‌مرغ-سیترات-فروکتوز-گلیسرول [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 101-106]
 • گوربوز، ی. اثر افزودن نعناع و ریحان به جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 149-156]
 • گول، م. اثر زمان‌های مختلف تغذیه روی عملکرد گاوهای شیری دو‌رگه در طی تنش گرمایی تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 327-334]
 • گولاس، پ. ارزیابی اثر وزن لاشه، سن کشتار و جنسیت بر ترکیب شیمیایی گوشت بره: مطالعه موردی گوسفند نژاد بوتسیکو [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 119-124]
 • گوهر، آ. اثر زمان‌های مختلف تغذیه روی عملکرد گاوهای شیری دو‌رگه در طی تنش گرمایی تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 327-334]
 • گوورگیان، ا.ک. عملکرد هماتولوژی و همبستگی بین صفات اقتصادی جوجه‌های گوشتی تحت تأثیر لیزین و متیونین جیره [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 917-923]

ل

 • لوکو، و. اثرات ایزوفلاون‌‌ها در خوراک بر غلظت استرادیول پلاسمایی و عملکرد تولیدی جوجه‌های تخمگذار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 691-695]

م

 • ماتورانا فیلهو، م. سطح بالای موننسین برای گاوهای شیری در اواسط شیردهی:قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 263-268]
 • می آزی، اُ.ف. صفات عملکرد گاومیش‌ها در سیستم باسان باز و نیمه فشرده [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 823-831]
 • مامی‪‌زاده، ن. برآورد ضریب همخونی براساس اطلاعات شجره‌ای و نشانگر‌های ریزماهواره‌ای و تأثیر آن بر صفات اقتصادی در گوسفند کردی شیروان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 133-141]
 • میاه، م.ی. مطالعه مقایسه‌ای عملکرد بلدرچین‌های ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) پرورش یافته روی سیستم بستر و قفس در منطقه سیلهت بنگلادش [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 931-936]
 • ماهری سیس، ن. اثر عصاره‌ متانولی پوست انار بر روند تخمیر شکمبه‌ای کنجاله‌های دانه‌های روغنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 67-75]
 • ماهروس، ک.م. عملکرد تولیدی مرغ‌های تخمگذار تغذیه شده با سطوح مختلف دانه‌های خشک تقطیر شده با حلال با یا بدون افزودنی‌های خوراک [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 407-413]
 • محبوب، آ.اس.م. مطالعه مقایسه‌ای عملکرد بلدرچین‌های ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) پرورش یافته روی سیستم بستر و قفس در منطقه سیلهت بنگلادش [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 931-936]
 • محتشمی، ب. اثر مقادیر مختلف پروتئین و نسبت‌های مختلف ذرت سیلو شده و علوفه یونجه بر تولید شیر و نیتروژن دفعی گاوهای شیری هلشتاین [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 505-510]
 • محمدآبادی، م. ر. آنالیز ترکیبی ژن‌های DGAT1، OPN و PPARGC1A برای صفات تولید و ترکیب شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 797-803]
 • محمدآبادی، م.ر. پیش‌بینی جزایر CpG و بررسی ارتباط آنها با ویژگی‌های ژنومی با استفاده از مدل مخفی مارکوف در گاو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 571-579]
 • محمدپور، ف. اثر ضد اکسیدانی مکمل جیره‌ای عصاره آویشن شیرازی روی حساسیت گوشت جوجه‌های گوشتی به اکسیداسیون لیپیدی در طی ذخیره‌سازی به صورت منجمد [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 175-179]
 • محمدهاشمی، ع. تعیین توالی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در ناحیه اگزون 4 در شتر‪های تک و دو کوهانه ایران [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 219-224]
 • مختارپور، ا. ترکیب شیمیایی، پروفیل اسیدهای چرب و ارزش زیستی تانن در هسته‌های خرمای منتخب در ایران [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 517-524]
 • میرایی-آشتیانی، س.ر. تنوع آللی شناسایی شده ژن MYF5 در شترهای دوکوهانه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 467-472]
 • مرادی، س. تأثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و متابولیت‌‌های خونی در جیره پایانی جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 143-148]
 • مرادیان، ف. انتقال ژنتیکی ژن آمیلاز به سویه باکتروئید شکمبه توسط کانژوگاسیون نتیجه آن بهبود آنزیم شکمبه [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 563-570]
 • مرادی شهر بابک، م. تنوع آللی شناسایی شده ژن MYF5 در شترهای دوکوهانه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 467-472]
 • میرزایی، ح.ر. اثر مقادیر مختلف پروتئین و نسبت‌های مختلف ذرت سیلو شده و علوفه یونجه بر تولید شیر و نیتروژن دفعی گاوهای شیری هلشتاین [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 505-510]
 • میرزایی، ز. اجزای ترکیبی روغن اسانسی Thymus kotschyanus و اثرات آنها بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه، جمعیت پروتوزوآیی و اسیدوسیز در شرایط برون‌تنی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 77-85]
 • میرزایی آقجه، ف. اثر مخلوط گیاه دارویی و پرو بیوتیک بر عملکرد، فعالیت آنتی‪اکسیدانی و سن از شیرگیری گوساله‪های شیر‪خوار هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 285-291]
 • میرزایی آقجه قشلاق، ف. مروری بر خواص سلنیوم در تغذیه دام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 753-761]
 • میرزایی آقجه قشلاق، ف. پیشرفت‌های جدید در احتیاجات روی در طیور [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 763-767]
 • میرزایی الموتی، ح.ر. عملکرد، وضعیت سلامتی و میزان آغوز میش‪های دوقلوزای افشاری و رشد و زنده‪مانی بره‪‪های آن تحت تأثیر افزایش پروتئین قابل متابولیسم جیره در اواخر آبستنی قرار نمی‪گیرد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 349-356]
 • میرزایی الموتی، ح.ر. اثر جیره‌های پیش از بلوغ بر عملکرد تولید‌مثلی، غلظت هورمون‌ها و تولید شیر در بره‌میش‌های کردی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 613-620]
 • میرزایی الموتی، ح.ر. اثر جیره‌های پیش از بلوغ بر رشد اسکلتی، مرگ و میر بره‌ها، غلظت IGF-I و کمیت و کیفیت تولید آغوز در بره ‌میش‌های کردی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 841-847]
 • میرشمس الهی، آ. مقایسه تأثیر روش‌های متفاوت همزمان‌سازی فحلی بر عملکرد تولیدمثل گوسفند فراهانی در ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 849-853]
 • میر‪شمس‪الهی، آ. بهبود عملکرد تولید‪مثلی میش‪های داشتی فراهانی از طریق تغذیه کمکی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 113-118]
 • میرقلنج، س.ع. تأثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و متابولیت‌‌های خونی در جیره پایانی جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 143-148]
 • میرمحمودی، ر. بررسی اثر آبلیمو در آب آشامیدنی و پودر آویشن در جیره غذایی بر عملکرد و برخی پارامترهای خونی جوجه‪های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 169-174]
 • مروت، م. تأثیر تغذیه درون تخم مرغی و تغذیه جیره‌ای عصاره خارمریم بر ایمنی و تعادل کاتیون-آنیون خون جوجه‌های گوشتی تحت درجه حرارت‌های بالا [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 697-705]
 • مسعودی، ع.ا. ساختار و کاربرد AMELX و AMELY در تعیین جنسیت گوزن مرال ایرانی (Cervus elaphus maral) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 963-968]
 • میشرا، آ.ک. مطالعه عملکرد تولیدی و تولید‌مثلی جوجه‌های سویه رُد آیلند رِد سفید [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 707-713]
 • مطیحی اصلی، م. اثر ضد اکسیدانی مکمل جیره‌ای عصاره آویشن شیرازی روی حساسیت گوشت جوجه‌های گوشتی به اکسیداسیون لیپیدی در طی ذخیره‌سازی به صورت منجمد [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 175-179]
 • مظهری، م. بررسی اثر آبلیمو در آب آشامیدنی و پودر آویشن در جیره غذایی بر عملکرد و برخی پارامترهای خونی جوجه‪های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 169-174]
 • مظهری، م. اثر تیمول و کارواکرول بر عملکرد تولید، فعالیت آنزیم‪های آنتی‪اکسیدانی و متابولیت‪های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 195-202]
 • معرب، ا. تأثیر سین‌بیوتیک بر عملکرد، مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی مدفوع و متابولیت‌های خونی در بره‌های شیرخوار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 621-628]
 • معصومی، ر. اثر جیره‌های پیش از بلوغ بر عملکرد تولید‌مثلی، غلظت هورمون‌ها و تولید شیر در بره‌میش‌های کردی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 613-620]
 • معصومی، ر. اثر جیره‌های پیش از بلوغ بر رشد اسکلتی، مرگ و میر بره‌ها، غلظت IGF-I و کمیت و کیفیت تولید آغوز در بره ‌میش‌های کردی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 841-847]
 • معینی، م.م. تأثیر سطوح مختلف پساب تقطیری ملاس بر عملکرد، صفات لاشه و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 157-162]
 • مقدم، غ. اندازه‪گیری خصوصیات مورفومتریکی پستان در نژادهای گوسفند دورگ و خالص [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 343-348]
 • مقصودی نژاد، ق. ارزیابی عملکرد تخمگذاری و خصوصیات کیفی تخم مرغان بومی پرورش یافته در مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 957-962]
 • میمندی پور، ا. عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی بلدرچین ژاپنی تغذیه شده با جیره حاوی سبوس جو دوسر و پودر دانه شوید [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 423-428]
 • ممویی، م. بررسی اثرات پروتوکل‌های مختلف پروژسترونی و سطح پایین هورمون eCG بر همزمان‌سازی فحلی در میش‌های عربی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 855-861]
 • منتیان، ص. اثر جیره‌های پیش از بلوغ بر عملکرد تولید‌مثلی، غلظت هورمون‌ها و تولید شیر در بره‌میش‌های کردی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 613-620]
 • منتیان، ص. اثر جیره‌های پیش از بلوغ بر رشد اسکلتی، مرگ و میر بره‌ها، غلظت IGF-I و کمیت و کیفیت تولید آغوز در بره ‌میش‌های کردی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 841-847]
 • منجیستو، د.و. ارزیابی عملکرد تولیدمثلی هلشتاین فریزین و آمیخته‌های آن با گاوهای نژاد بُران در مزرعه پرورش گاو شیری هنرستان کشاورزی ناحیه اورومیا اتیوپی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 805-814]
 • منشادی، م.م. بررسی تأثیر eCG در انتهای برنامه همزمان‌سازی فحلی و تلقیح در زمان ثابت با استفاده از سیدر (CoSynch+CIDR) بر روی شاخص‌های تولید‌مثلی گاوهای شیری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 557-562]
 • مهدی‌پور، م. اثرات آنتی‌اکسیدانی عصاره الکلی مرزنجوش بر روی پارامترهای کنتیکی، میکروسکوپیکی و اکسیداتیوی اسپرم‌های گاو نر هلشتاین [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 783-789]
 • موسوی، ج. اثر مکمل چربی و طول اندازه ذرات بر ترکیب شیر و تخمیر شکمبه‪ایی گاوهای تغذیه شده از جیره‪های حاوی سیلوی یونجه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 293-301]
 • موسوی، س.س. عملکرد، وضعیت سلامتی و میزان آغوز میش‪های دوقلوزای افشاری و رشد و زنده‪مانی بره‪‪های آن تحت تأثیر افزایش پروتئین قابل متابولیسم جیره در اواخر آبستنی قرار نمی‪گیرد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 349-356]
 • مؤمن، م. ترکیب اسیدهای چرب در چربی دنبه و احشایی بره های خالص نژادهای شال و زندی و آمیخته آنها با نژاد زل (سه نژاد ایرانی) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 107-112]
 • مومن، م. قابلیت پیش‌بینی مدل‌های آماری پیش‌بینی ژنومی هنگامیکه صفت مورد بررسی تحت تأثیر معماری کاملاً افزایشی است [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 815-822]
 • مومین، م.م. صفات عملکرد گاومیش‌ها در سیستم باسان باز و نیمه فشرده [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 823-831]

ن

 • ناصریان، ع.ع. ترکیب شیمیایی، پروفیل اسیدهای چرب و ارزش زیستی تانن در هسته‌های خرمای منتخب در ایران [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 517-524]
 • ناصریان، ع.ع. پاسخ‌ بار اسیدی شکمبه و خروج متان به جیره‌های گاوهای شیری شیرده مکمل شده با ترکیبات معدنی حاوی ظرفیت بافری متفاوت در شرایط برون‌تنی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 769-775]
 • ناندی، س. اثر تنش متابولیک بر فعالیت تخمدانی و عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری: مطالعه مروری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • نبوی، س.ر. مدل ریاضی هاضم بی‌هوازی برای پیش بینی نرخ تولید متان از فضولات گاو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 525-533]
 • نجاتی جوارمی، ا. برآورد ضرایب اقتصادی صفات باروری، تولید شیر و مرده‌زایی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 791-795]
 • نداف فهمیده، م. بررسی اثر عوامل تأثیر‌گذار بر طول عمر و زنده‌مانی گوسفندان گیلان با استفاده از مدل‌های خطی و غیرخطی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 649-655]
 • ندلکو، ک. تأثیر منبع پروتیین روی رشد بره‌ها [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 581-586]
 • نس، ن.ک.د. عملکرد رشدی و راندمان تبدیل خوراک تلیسه‌های آمیخته [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 511-516]
 • نصر، ج ترکیب شیمیای، قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری پوست رویی پسته عمل‌آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 543-550]
 • نظارتی، ش. اثر عصاره‌ متانولی پوست انار بر روند تخمیر شکمبه‌ای کنجاله‌های دانه‌های روغنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 67-75]
 • نظام آبادی پور، ح. پیش‌بینی جزایر CpG و بررسی ارتباط آنها با ویژگی‌های ژنومی با استفاده از مدل مخفی مارکوف در گاو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 571-579]
 • نظری، ف. رابطه بین چندشکلی ژن فاکتور 1 رشد شبه انسولین و صفات اولیه رشد در گوسفند نژاد زندی بر اساس تکنیک PCR-RFLP [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 665-669]
 • نظری، م.ر. بررسی اثرات وابسته به مقدار اسانس‌های گیاهی مختلف اصلاح‌کننده فلور میکروبی شکمبه بر تجزیه‌پذیری پروتئین با استفاده از روش نوین برون‌ تنی تولید گاز [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 535-542]
 • نقویان، س. برآورد ضریب همخونی براساس اطلاعات شجره‌ای و نشانگر‌های ریزماهواره‌ای و تأثیر آن بر صفات اقتصادی در گوسفند کردی شیروان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 133-141]
 • نیک بین، س. مروری بر خواص سلنیوم در تغذیه دام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 753-761]
 • نیکخواه، ا. بهینه‪سازی انرژی‌ مصرفی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر ترکیب روش‌های تحلیل پوششی‌داده‌ها و تحلیل حساسیت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]
 • نیکخواه، ع. عملکرد، وضعیت سلامتی و میزان آغوز میش‪های دوقلوزای افشاری و رشد و زنده‪مانی بره‪‪های آن تحت تأثیر افزایش پروتئین قابل متابولیسم جیره در اواخر آبستنی قرار نمی‪گیرد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 349-356]
 • نگدا، ر.ک. اثر تغذیه مرطوب بر بازده تبدیل خوراک در مرغ‌های تخمگذار در فصل تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 383-387]
 • نگس، ت. اثر مکمل‌سازی با نسبت مختلف از مخلوط کنسانتره و برگ اقاقیا تیمار نشده یا تیمار شده با هیدروکسید کلسیم بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، ابقا مواد مغذی و پارامترهای تخمیر شکمبه‌ای بز Bale-Arsi تغذیه شده با جیره پایه علوفه گراس [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 599-612]
 • نوید شاد، ب. اثر مخلوط گیاه دارویی و پرو بیوتیک بر عملکرد، فعالیت آنتی‪اکسیدانی و سن از شیرگیری گوساله‪های شیر‪خوار هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 285-291]
 • نوید شاد، ب. مروری بر خواص سلنیوم در تغذیه دام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 753-761]
 • نوید شاد، ب. پیشرفت‌های جدید در احتیاجات روی در طیور [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 763-767]
 • نوروزیان، م.ع. مقایسه کارآیی شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندگانه در پیش‌بینی وزن دنبه گوسفند [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 895-900]
 • نوشری، ع. رابطه بین چندشکلی ژن فاکتور 1 رشد شبه انسولین و صفات اولیه رشد در گوسفند نژاد زندی بر اساس تکنیک PCR-RFLP [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 665-669]
 • نولان، ج. و. استفاده از روش رقیق‪سازی با 15N برای تصحیح آلودگی میکروبی در هنگام ارزیابی تجزیه‪پذیری رای‪گراس تازه از طریق کیسه‪های نایلونی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 309-315]

و

 • واتس، د.سی اثر تغذیه به سرعت تجزیه نیتروژن بر توسعه تخمدان، فولیکول گاوهای شیرده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 255-261]
 • واحدی، و. تنوع آللی شناسایی شده ژن MYF5 در شترهای دوکوهانه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 467-472]
 • واعظ ترشیزی، ر. ساختار و کاربرد AMELX و AMELY در تعیین جنسیت گوزن مرال ایرانی (Cervus elaphus maral) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 963-968]
 • وحیدی، س.م.ف. بررسی چندشکلی ژن‌های GDF9 و BMP15 در گوسفند مهربان برای یافتن جهش‌های تأثیرگذار روی پروتیئن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 863-872]
 • ورکوهی، ش. تأثیر سطوح مختلف پساب تقطیری ملاس بر عملکرد، صفات لاشه و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 157-162]
 • ورکوهی، ش. همخونی و پسروی ناشی از همخونی صفات وزن بدن در گوسفندان نژاد شال ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 887-893]
 • وطن خواه، م. مطالعه عوامل فنوتیپی و ژنتیکی مؤثر بر بازدهی تولید‪ مثلدر طول عمر میش‪های لری بختیاری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 125-131]
 • ویکراماسینق، ی.م. عملکرد رشد و کیفیت لاشه خروس‌های تیپ تخمگذار و جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 429-433]
 • وکیلی، ع تأثیر اسانس گیاهان مختلف به عنوان اصلاح کننده میکروبی بر تغییر تخمیر در سیلاژ ذرت و تولید گاز متان در شرایط برون تنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 269-276]
 • وکیلی، ع. مدل ریاضی هاضم بی‌هوازی برای پیش بینی نرخ تولید متان از فضولات گاو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 525-533]
 • وکیلی، ع.ر. تخمین برون تنی تولید نیتروژن میکروبی و واکنش‪های تخمیری شکمبه‪ای به مقادیر و طول زمان استفاده از یک مخلوط تجاری آنزیم [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 87-93]
 • وکیلی، ع.ر. بررسی تجزیه‪پذیری شکمبه‪ای و مدل‪سازی برای پیش‪بینی فراهمی مواد غذایی برای نشخوارکنندگان از منبع سویای فرآوری شده با روش‪های مختلف [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 277-284]
 • وکیلی، ع.ر. بررسی اثرات وابسته به مقدار اسانس‌های گیاهی مختلف اصلاح‌کننده فلور میکروبی شکمبه بر تجزیه‌پذیری پروتئین با استفاده از روش نوین برون‌ تنی تولید گاز [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 535-542]
 • وکیلی، ع.ر. پاسخ‌ بار اسیدی شکمبه و خروج متان به جیره‌های گاوهای شیری شیرده مکمل شده با ترکیبات معدنی حاوی ظرفیت بافری متفاوت در شرایط برون‌تنی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 769-775]
 • وکیلی علویجه، م. مقایسه کارآیی شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندگانه در پیش‌بینی وزن دنبه گوسفند [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 895-900]
 • ولی زاده، ر. مدل ریاضی هاضم بی‌هوازی برای پیش بینی نرخ تولید متان از فضولات گاو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 525-533]
 • وندیمججن، ک.آ. ارزیابی عملکرد تولیدمثلی هلشتاین فریزین و آمیخته‌های آن با گاوهای نژاد بُران در مزرعه پرورش گاو شیری هنرستان کشاورزی ناحیه اورومیا اتیوپی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 805-814]
 • وهاب زاده، م. ترکیب شیمیای، قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری پوست رویی پسته عمل‌آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 543-550]

ه

 • هاشمی، ع. اثرات عوامل غیر ژنتیکی و محیط دائمی مادری بر روی صفات بیومتریک در گوسفندان مغانی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 639-643]
 • هدایت-ایوریق، ن. تنوع آللی شناسایی شده ژن MYF5 در شترهای دوکوهانه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 467-472]
 • هژبری، ف. اجزای ترکیبی روغن اسانسی Thymus kotschyanus و اثرات آنها بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه، جمعیت پروتوزوآیی و اسیدوسیز در شرایط برون‌تنی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 77-85]
 • هیلال، ب. تعیین خصوصیات ژنتیکی جمعیت بز هامرا در دو منطقه مختلف موروکو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 901-907]
 • همتی، ب. رابطه بین چندشکلی ژن فاکتور 1 رشد شبه انسولین و صفات اولیه رشد در گوسفند نژاد زندی بر اساس تکنیک PCR-RFLP [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 665-669]
 • همتی متین، ح.ر. تأثیر یک مخلوط خوراکی جدید بر هورمون‌های جنسی و دوره پرریزی قناری‌ها و مرغ‌های تخمگذار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 937-942]
 • هنرور، م. روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 53-58]
 • هوسن، اس. پاسخ انتخاب برای وزن بدن در بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 453-459]

ی

 • یدی، ج. اثر افزودن پریبیوتیک و ایزولوسین به جیره‪های غذایی بر عملکرد و برخی فراسنجه‪های خونی در جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 181-185]