نمایه نویسندگان

آ

 • آبو ال-روس، ام.ای.آ. خصوصیات اسپرم منی منجمد گاو میش‌های نر و باروری در شرایط مزرعه [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 777-783]
 • آپو، آ.اس. - [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 709-717]
 • آروجو، وا.آ.جی. افزودن کنجاله آفتابگردان و آنزیم به جیره جوجه‌های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 695-702]
 • آکیندالا، ج.آ. چالش‌های بالقوه در پرورش طیور ارگانیک در نیجریه: مقاله مروری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 653-656]
 • آکین وومی، آ.او. چالش‌های بالقوه در پرورش طیور ارگانیک در نیجریه: مقاله مروری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 653-656]
 • آگبولا، آ.اف. قابلیت‌هضم ایلئومی اسیدهای‌آمینه در جیره‌های بر پایه پودر ‌ماهی برای جوجه‌های گوشتی به روش تابعیت [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 719-724]
 • آلبینو، ال.اف.تی. افزودن کنجاله آفتابگردان و آنزیم به جیره جوجه‌های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 695-702]
 • آمن، اس.آ. چالش‌های بالقوه در پرورش طیور ارگانیک در نیجریه: مقاله مروری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 653-656]

ا

 • ابا-یکا، آر. علائم قابل توجه فحلی در بز کوتوله غرب آفریقا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 791-795]
 • ابو-ال-آزاب، او.ام. اثرات جیره‌های حاوی روی آلی و پری‌بیوتیک بر عملکرد تولیدی و پاسخ ‌ایمنی بلدرچین‌های در حال رشد [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 761-767]
 • ابوذر، م. اثرات پروتئین غیر‌قابل‌ تجزیه در شکمبه روی توان تولیدی و توازن نیتروژن گاوهای تازه‌زای هلشتاین [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 657-665]
 • اددجی، او.اس. چالش‌های بالقوه در پرورش طیور ارگانیک در نیجریه: مقاله مروری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 653-656]
 • ایزدی، و. مقایسه اثرات افزودن پودر زنجبیل و آویلامایسین به جیره بر عملکرد و شمارش باکتری سالمونلای روده جوجه های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 769-775]
 • اسچریمپف، آر. احتمال وقوع جهش برای رنگ پوششی نقره‌ای در اسب‌های سیاه جنگلی باکتی سالمونلای روده جوجه‌های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 849-861]
 • اسماعیل زاده، ف. نقش هورمون FSH در بقا، فعال‌سازی و رشد بیشترکشت آزمایشگاهی فولیکول‌های بدوی گوسفند [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 785-790]
 • اعمی ازغدی، م. ارزیابی شاخص های خونی و ایمنی هومورال مرغ های تخمگذار تجاری تغذیه شده با جیره های حاوی کنجاله پنبه دانه و بنتونیت سدیم [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 803-809]
 • ال-سکاری، آ.آ.ای. خصوصیات اسپرم منی منجمد گاو میش‌های نر و باروری در شرایط مزرعه [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 777-783]
 • ال-وردانی، آی. اثرات جیره‌های حاوی روی آلی و پری‌بیوتیک بر عملکرد تولیدی و پاسخ ‌ایمنی بلدرچین‌های در حال رشد [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 761-767]
 • امام جمعه کاشان، ن. ارتباط بین ژنوتیپ‌های ژن DGAT1 و ارزش ارثی صفات تولید شیر در گاو‌های نر هلشتاین ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 811-815]
 • امین افشار، م. نقش هورمون FSH در بقا، فعال‌سازی و رشد بیشترکشت آزمایشگاهی فولیکول‌های بدوی گوسفند [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 785-790]
 • امین‌افشار، م. مقایسه اثرات افزودن پودر زنجبیل و آویلامایسین به جیره بر عملکرد و شمارش باکتری سالمونلای روده جوجه های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 769-775]
 • اوجبییی، او.او. چالش‌های بالقوه در پرورش طیور ارگانیک در نیجریه: مقاله مروری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 653-656]
 • اوگانسینا، تی.کا. چالش‌های بالقوه در پرورش طیور ارگانیک در نیجریه: مقاله مروری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 653-656]

پ

 • پامو تدونکنگ، ای. علائم قابل توجه فحلی در بز کوتوله غرب آفریقا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 791-795]
 • پسوآ، جی.بی.اس. افزودن کنجاله آفتابگردان و آنزیم به جیره جوجه‌های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 695-702]
 • پوپووا، تی. اکسیداسیون پروتئین در عضلات راسته و ران بره‌های پرورش‌یافته درآغل و روی مرتع باکتی سالمونلای روده جوجه‌های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 673-677]

ت

 • ترکمن زهی، آ. فقدان ارتباط معنی‌دار بین ناحیه از ژن گیرنده هورمون رشد و وزن‌تولد گاوهای بومی سیستانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 823-827]
 • تندونکنگ، اف. علائم قابل توجه فحلی در بز کوتوله غرب آفریقا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 791-795]
 • توگولا، دی. علائم قابل توجه فحلی در بز کوتوله غرب آفریقا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 791-795]

ج

 • جوانمرد، آ. فقدان ارتباط معنی‌دار بین ناحیه از ژن گیرنده هورمون رشد و وزن‌تولد گاوهای بومی سیستانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 823-827]

چ

 • چمنی، م. مقایسه اثرات افزودن پودر زنجبیل و آویلامایسین به جیره بر عملکرد و شمارش باکتری سالمونلای روده جوجه های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 769-775]
 • چمنی، م. نقش هورمون FSH در بقا، فعال‌سازی و رشد بیشترکشت آزمایشگاهی فولیکول‌های بدوی گوسفند [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 785-790]

ح

 • حاجیان، م. نقش هورمون FSH در بقا، فعال‌سازی و رشد بیشترکشت آزمایشگاهی فولیکول‌های بدوی گوسفند [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 785-790]
 • حسینی، س. م. نقش هورمون FSH در بقا، فعال‌سازی و رشد بیشترکشت آزمایشگاهی فولیکول‌های بدوی گوسفند [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 785-790]
 • حسین پور مشهدی، م. ارتباط بین ژنوتیپ‌های ژن DGAT1 و ارزش ارثی صفات تولید شیر در گاو‌های نر هلشتاین ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 811-815]

خ

 • خاکسار، و. تأثیر افزودنی‌های خوراکی بر صفات بافتی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه ‌شده با جیره گندم-سویا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 725-731]
 • خاندوکر، ام.آ.ام.ی. - [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 709-717]
 • خاندوکر، ام.آ.ام.ی. فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای خصوصیات منی و رابطه آن با حاشیه اسکروتومی در بز نر سیاه بنگال [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 829-837]
 • خاندوکر، ام.آ.ام.ی. برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی بعضی از صفات تولید‌مثلی بزهای ماده نژاد سیاه بنگالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 845-852]
 • خراسانی، اچ. اثر تانن استخراجی از محصول فرعی پوسته پسته بر میزان تولید گاز و فراسنجه‌های برآورد‌ شده [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 667-671]

د

 • دایرکس، سی. احتمال وقوع جهش برای رنگ پوششی نقره‌ای در اسب‌های سیاه جنگلی باکتی سالمونلای روده جوجه‌های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 849-861]
 • دیستل، او. احتمال وقوع جهش برای رنگ پوششی نقره‌ای در اسب‌های سیاه جنگلی باکتی سالمونلای روده جوجه‌های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 849-861]
 • دفانگ، اچ.اف. علائم قابل توجه فحلی در بز کوتوله غرب آفریقا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 791-795]
 • دهانالاکشمی، ک. اثر عمل‌آوری جیره‌های مبتنی بر پایه علوفه سورگوم بر عملکرد، مقادیر پارامترهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی و پاسخ‌های ایمنی بره‌های در حال رشد نلور [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 679-685]

ر

 • راجی، ا. تأثیر افزودنی‌های خوراکی بر صفات بافتی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه ‌شده با جیره گندم-سویا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 725-731]
 • ریبرو جی‌آر، و وی. افزودن کنجاله آفتابگردان و آنزیم به جیره جوجه‌های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 695-702]
 • رحیمی، ش. اثر پرتوتابی بیم الکترون بر جمعیت میکروبی، مورفولوژی روده، قابلیت هضم ایلیومی و عملکرد جوجههای گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 747-754]
 • رستاگنو، اچ.اس. افزودن کنجاله آفتابگردان و آنزیم به جیره جوجه‌های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 695-702]
 • رضایی، م. تاثیر سطوح مختلف عصاره رازیانه بر عملکرد، جوجه‌درآوری و ایمنی در مرغ‌های مادر گوشتی پس از تولکبری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 733-745]
 • روکا فرناندز، آ.ال. مروری بر عوامل‌مرتعی مؤثر بر مصرف ماده‌خشک گاوهای شیری در حال چرا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 629-652]

ش

 • شریفی، ام. اثر تانن استخراجی از محصول فرعی پوسته پسته بر میزان تولید گاز و فراسنجه‌های برآورد‌ شده [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 667-671]
 • شورنگ، پ. اثر پرتوتابی بیم الکترون بر جمعیت میکروبی، مورفولوژی روده، قابلیت هضم ایلیومی و عملکرد جوجههای گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 747-754]
 • شورنگ، پ. مقایسه اثرات افزودن پودر زنجبیل و آویلامایسین به جیره بر عملکرد و شمارش باکتری سالمونلای روده جوجه های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 769-775]

ص

 • صادقی، ع.ا. مقایسه اثرات افزودن پودر زنجبیل و آویلامایسین به جیره بر عملکرد و شمارش باکتری سالمونلای روده جوجه های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 769-775]
 • صالحی، م. صفات الیاف پشم و ویژگی‎های مهم فیزیکی الیاف مو در بز لری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 797-801]
 • صالحی، م. بررسی کیفیت پوست و ویژگی‎های فیزیکی چرم براساس سن، جنس و محل قرار‌ گرفتن در بدن در بزهای پرورش داده‌شده در مناطق نیمه‌مرطوب و مرتفع [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 853-857]

ط

 • طهماسبی، ع. ارزیابی شاخص های خونی و ایمنی هومورال مرغ های تخمگذار تجاری تغذیه شده با جیره های حاوی کنجاله پنبه دانه و بنتونیت سدیم [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 803-809]

ع

 • عبد-ال-سامی، دی.ال. اثرات جیره‌های حاوی روی آلی و پری‌بیوتیک بر عملکرد تولیدی و پاسخ ‌ایمنی بلدرچین‌های در حال رشد [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 761-767]
 • عبد الغفار، آ.دی. خصوصیات اسپرم منی منجمد گاو میش‌های نر و باروری در شرایط مزرعه [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 777-783]

ف

 • فاروغ، ام.او. - [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 709-717]
 • فاروق، ام.او. فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای خصوصیات منی و رابطه آن با حاشیه اسکروتومی در بز نر سیاه بنگال [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 829-837]
 • فاروق، ام.او. برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی بعضی از صفات تولید‌مثلی بزهای ماده نژاد سیاه بنگالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 845-852]
 • فرهوش، ط. صفات الیاف پشم و ویژگی‎های مهم فیزیکی الیاف مو در بز لری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 797-801]
 • فرهوش، ط. بررسی کیفیت پوست و ویژگی‎های فیزیکی چرم براساس سن، جنس و محل قرار‌ گرفتن در بدن در بزهای پرورش داده‌شده در مناطق نیمه‌مرطوب و مرتفع [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 853-857]

ق

 • قلی زاده، م. اندازه گیری ظرفیت جذب اسید اقلام خوراکی طیور در آب دیونیزه و مغناطیسی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 687-694]

ک

 • کاظمی فرد، م. تاثیر سطوح مختلف عصاره رازیانه بر عملکرد، جوجه‌درآوری و ایمنی در مرغ‌های مادر گوشتی پس از تولکبری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 733-745]
 • کیانی، ع. تاثیر محدودیت غذایی دوره آبستنی بر غلظت هورمون رشد شبه-انسولین و هورمون انسولین در بر ه‌های شیر‌خوار [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 755-760]
 • کاویانی، ا. اثربخشی استفاده از پروبیوتیک چند سویه‌ای در عملکرد، پاسخ‌های ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم در جوجه‌های گوشتی پرورش ‌یافته در شرایط استرس گرمایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 703-708]
 • کرمانشاهی، ح. اندازه گیری ظرفیت جذب اسید اقلام خوراکی طیور در آب دیونیزه و مغناطیسی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 687-694]
 • کرمانشاهی، ح. تاثیر سطوح مختلف عصاره رازیانه بر عملکرد، جوجه‌درآوری و ایمنی در مرغ‌های مادر گوشتی پس از تولکبری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 733-745]
 • کرمانشاهی، ح. ارزیابی شاخص های خونی و ایمنی هومورال مرغ های تخمگذار تجاری تغذیه شده با جیره های حاوی کنجاله پنبه دانه و بنتونیت سدیم [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 803-809]
 • کنفاک، آ. علائم قابل توجه فحلی در بز کوتوله غرب آفریقا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 791-795]

گ

 • گیلانی، ع. اندازه گیری ظرفیت جذب اسید اقلام خوراکی طیور در آب دیونیزه و مغناطیسی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 687-694]
 • گلیان، ا. اندازه گیری ظرفیت جذب اسید اقلام خوراکی طیور در آب دیونیزه و مغناطیسی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 687-694]
 • گلیان، ا. تأثیر افزودنی‌های خوراکی بر صفات بافتی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه ‌شده با جیره گندم-سویا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 725-731]
 • گلیان، ا. تاثیر سطوح مختلف عصاره رازیانه بر عملکرد، جوجه‌درآوری و ایمنی در مرغ‌های مادر گوشتی پس از تولکبری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 733-745]
 • گلیان، ا. ارزیابی شاخص های خونی و ایمنی هومورال مرغ های تخمگذار تجاری تغذیه شده با جیره های حاوی کنجاله پنبه دانه و بنتونیت سدیم [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 803-809]
 • گمس، پی.سی. افزودن کنجاله آفتابگردان و آنزیم به جیره جوجه‌های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 695-702]
 • گنزالو ردریگوئز، آ. مروری بر عوامل‌مرتعی مؤثر بر مصرف ماده‌خشک گاوهای شیری در حال چرا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 629-652]

ل

 • لیایی، ای.آ. قابلیت‌هضم ایلئومی اسیدهای‌آمینه در جیره‌های بر پایه پودر ‌ماهی برای جوجه‌های گوشتی به روش تابعیت [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 719-724]
 • للیس، جی.آر. افزودن کنجاله آفتابگردان و آنزیم به جیره جوجه‌های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 695-702]
 • لندی، ن. اثربخشی استفاده از پروبیوتیک چند سویه‌ای در عملکرد، پاسخ‌های ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم در جوجه‌های گوشتی پرورش ‌یافته در شرایط استرس گرمایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 703-708]
 • لواف، ا. صفات الیاف پشم و ویژگی‎های مهم فیزیکی الیاف مو در بز لری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 797-801]
 • لواف، ا. بررسی اثر سن و جنس بر ویژگی‎های الیاف بز بومی ایران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 839-843]
 • لواف، ا. بررسی کیفیت پوست و ویژگی‎های فیزیکی چرم براساس سن، جنس و محل قرار‌ گرفتن در بدن در بزهای پرورش داده‌شده در مناطق نیمه‌مرطوب و مرتفع [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 853-857]

م

 • میا، ام.ام - [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 709-717]
 • میا، ام.ام. فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای خصوصیات منی و رابطه آن با حاشیه اسکروتومی در بز نر سیاه بنگال [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 829-837]
 • میا، ام.ام. برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی بعضی از صفات تولید‌مثلی بزهای ماده نژاد سیاه بنگالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 845-852]
 • مارینووا، پی. اکسیداسیون پروتئین در عضلات راسته و ران بره‌های پرورش‌یافته درآغل و روی مرتع باکتی سالمونلای روده جوجه‌های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 673-677]
 • محمدپور، ا.ع. اندازه گیری ظرفیت جذب اسید اقلام خوراکی طیور در آب دیونیزه و مغناطیسی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 687-694]
 • محمود، کا.جی.ام. خصوصیات اسپرم منی منجمد گاو میش‌های نر و باروری در شرایط مزرعه [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 777-783]
 • میرایی آشتیانی، س. ر. فقدان ارتباط معنی‌دار بین ناحیه از ژن گیرنده هورمون رشد و وزن‌تولد گاوهای بومی سیستانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 823-827]
 • مرادی شهر بابک، م. فقدان ارتباط معنی‌دار بین ناحیه از ژن گیرنده هورمون رشد و وزن‌تولد گاوهای بومی سیستانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 823-827]
 • مسیاس، آر.کا.جی. افزودن کنجاله آفتابگردان و آنزیم به جیره جوجه‌های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 695-702]
 • ممکه، اس. احتمال وقوع جهش برای رنگ پوششی نقره‌ای در اسب‌های سیاه جنگلی باکتی سالمونلای روده جوجه‌های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 849-861]

ن

 • نیازی، ف. اثرات پروتئین غیر‌قابل‌ تجزیه در شکمبه روی توان تولیدی و توازن نیتروژن گاوهای تازه‌زای هلشتاین [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 657-665]
 • ناصریان، آ.آ. اثر تانن استخراجی از محصول فرعی پوسته پسته بر میزان تولید گاز و فراسنجه‌های برآورد‌ شده [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 667-671]
 • ناگالاکشمی، د. اثر عمل‌آوری جیره‌های مبتنی بر پایه علوفه سورگوم بر عملکرد، مقادیر پارامترهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی و پاسخ‌های ایمنی بره‌های در حال رشد نلور [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 679-685]
 • ناویتو، ام. خصوصیات اسپرم منی منجمد گاو میش‌های نر و باروری در شرایط مزرعه [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 777-783]
 • نصیری، ز. نقش هورمون FSH در بقا، فعال‌سازی و رشد بیشترکشت آزمایشگاهی فولیکول‌های بدوی گوسفند [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 785-790]
 • نصیری، م. ارتباط بین ژنوتیپ‌های ژن DGAT1 و ارزش ارثی صفات تولید شیر در گاو‌های نر هلشتاین ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 811-815]
 • نعمت الله، جی.آ. اثرات جیره‌های حاوی روی آلی و پری‌بیوتیک بر عملکرد تولیدی و پاسخ ‌ایمنی بلدرچین‌های در حال رشد [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 761-767]
 • نگولا، اف. علائم قابل توجه فحلی در بز کوتوله غرب آفریقا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 791-795]
 • نوتر، دی.آر. - [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 709-717]
 • نوتر، دی.آر. فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای خصوصیات منی و رابطه آن با حاشیه اسکروتومی در بز نر سیاه بنگال [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 829-837]
 • نوتر، دی.آر. برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی بعضی از صفات تولید‌مثلی بزهای ماده نژاد سیاه بنگالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 845-852]

و

 • واعظ ترشیزی، ر. ارتباط بین ژنوتیپ‌های ژن DGAT1 و ارزش ارثی صفات تولید شیر در گاو‌های نر هلشتاین ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 811-815]

ه

 • هوساین، اس.اس. - [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 709-717]
 • هوساین، اس.اس. فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای خصوصیات منی و رابطه آن با حاشیه اسکروتومی در بز نر سیاه بنگال [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 829-837]
 • هوساین، اس.اس. برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی بعضی از صفات تولید‌مثلی بزهای ماده نژاد سیاه بنگالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 845-852]

ی

 • یخکشی، س. اثر پرتوتابی بیم الکترون بر جمعیت میکروبی، مورفولوژی روده، قابلیت هضم ایلیومی و عملکرد جوجههای گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 747-754]
 • یومبی-مالونگا، جی.پی. علائم قابل توجه فحلی در بز کوتوله غرب آفریقا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 791-795]