نمایه نویسندگان

آ

 • آیاسان، ت. عملکرد رشد و نرخ زنده‌مانی گوساله‌های قرمز آناتولی جنوبی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 591-595]
 • آبادجی‌اِوا، د. تأثیر منابع طبیعی مواد فعال بیولوژیکی بر دام‌ها و طیور اهلی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 189-195]
 • آبب، آ. اثر جایگزینی تفاله سیاه دانه (Guzoitia abyssinica) با سطوح متفاوتی از کنجاله برگ چای (Urtica simensis) رو تولید تخم ‌مرغ و پارامترهای کیفیت تخم‌ مرغ مرغ‌های تخمگذار تجاری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 727-735]
 • آبب، ج. خصوصیات سیستم های پرورش گوسفند شهری و حومه و میزان مشارکت اقتصادی آن‌ها در مناطق کوهستانی اتیوپی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 341-349]
 • آبدو، اس.بی. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • آبرا فیسا، آ. به‌کارگیری سنجش‌های بدنی گوسفندان سر سیاه سومالی به عنوان پارامترهایی برای برآورد وزن بدن [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 647-652]
 • آبو ال-روس، ام.ای.آ. خصوصیات اسپرم منی منجمد گاو میش‌های نر و باروری در شرایط مزرعه [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 777-783]
 • آپو، آ.اس. - [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 709-717]
 • آتیا، آ. عملکرد تولیدی مرغ‌های تخمگذار تغذیه شده با سطوح مختلف دانه‌های خشک تقطیر شده با حلال با یا بدون افزودنی‌های خوراک [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 407-413]
 • آیت‌آللهی مهرجردی، ا. قابلیت پیش‌بینی مدل‌های آماری پیش‌بینی ژنومی هنگامیکه صفت مورد بررسی تحت تأثیر معماری کاملاً افزایشی است [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 815-822]
 • آیت اللهی مهرجردی، ا. روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید‪مثلی گاوهای هلشتاین ایران در استان اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 819-825]
 • آیت‌اللهی مهرجردی، ا. اهداف اصلاحی و شاخص انتخاب مطلوب برای بز کرکی رایینی در سامانه مرتعی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 631-636]
 • آیت‪الهی مهرجردی، ا. ترکیب اسیدهای چرب در چربی دنبه و احشایی بره های خالص نژادهای شال و زندی و آمیخته آنها با نژاد زل (سه نژاد ایرانی) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 107-112]
 • آتشی، ه. برآورد پارامترهای ژنتیکی تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 559-566]
 • آتشی، ه. رابطه نوع زایش و نوع آبستنی با عملکرد شیردهی و منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 215-220]
 • آتشی، هـ اثر قطع دنبه بر عملکرد تولید‌مثلی گوسفندان نژاد قزل و مهربان [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 645-647]
 • آتشی، هـ. اثر دفعات دوشش بر عملکرد شیردهی و منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 273-278]
 • آته، جی.اُ. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • آجیباد، م.د. تأثیر کنجاله برگ آلوی سیاه (Vitex doniana) بر عملکرد، هماتولوژی و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم جوجه خروس‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 495-499]
 • آجید، اس.اُ. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • آدامو، اچ.وای. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • آددیبو، آی.آی. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • آدیمی، اُ.آ. پاسخ جوجه‌های گوشتی برای تغذیه کمی با / یا بدون محدودیت مکمل اسید اسکوربیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 393-401]
 • آدین، م.ن. ارتباط ازت اوره شیر گاوهای شیری با نژاد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 279-283]
 • آیدین، اس.اس. مطالعه اثر افزودن سطوح مختلف ملاس روی کیفیت سیلو‌های ضایعات پسته (Pistachio vera) و مخلوط کاه گندم [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 543-548]
 • آدینا، آ.اُ. تأثیر کنجاله برگ آلوی سیاه (Vitex doniana) بر عملکرد، هماتولوژی و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم جوجه خروس‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 495-499]
 • آدینا، آ.اُ. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • آدیینکا، آی.آ. آنالیز ژنتیکی جمعیت‌های بُز بومی نیجریه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 287-294]
 • آذربایجانی، ع. ارزیابی عملکرد تخمگذاری و خصوصیات کیفی تخم مرغان بومی پرورش یافته در مناطق روستایی استان اصفهان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 957-962]
 • آذرفر، آ. تأثیر مصرف مکمل بتائین در آخر دوره آبستنی بر غلظت متابولیت های خونی، هموسیستئین و پراکسیداسیون لیپیدی در میش های آبستن و نتاج آن‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 483-489]
 • آرایجو، جی.پی. ترکیب اسید چرب داخل عضلانی ماهیچه Longissimus گوساله‌های از شیر گرفته نشده نژاد Minhota در سن کشتار متفاوت [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-24]
 • آریادی، ب. پتانسیل استفاده از نانوامولسیون روغن ضروری به عنوان یک جایگزین جدید آنتی‌بیوتیک‌ها در تولید طیور-مروری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 203-212]
 • آراکی، ه.م.س. امکان سنجی اقتصادی تولید بره‌های پرواری تغذیه شده با تفاله آفتابگردان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 629-634]
 • آرایوجو، اف.ب. اثر سیستم جنگل-زراعی روی چرا، نشخوار، و رفتارهای استراحت گاوهای شیری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 45-50]
 • آرایوجو، جی.جی.اس. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • آرجونا لوپز، اُ. پروفایل اسید چرب در شیر گاوهای جرسی تغذیه شده با علوفه سبز یا خشک [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 475-481]
 • آرمین، ف. اثر جلبک گونه سارگاسوم و ویتامین E بر ماندگاری گوشت غنی شده با روغن ماهی در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 385-392]
 • آروجو، وا.آ.جی. افزودن کنجاله آفتابگردان و آنزیم به جیره جوجه‌های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 695-702]
 • آزادبخت، س. ارزیابی تأثیر جاذب‌های مختلف سرب بر فراسنجه‌های تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 297-301]
 • آزادگان مهر، م. تأثیر مکمل اسانس میخک و پروبیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 117-122]
 • آزاگا، آی.آ. اثر جایگزینی جو با دانه‌های آسیاب شده خرما بر روی عملکرد رشد بزهای نر [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 197-200]
 • آیسا، آ. آنالیز مقایسه‌ای بین اثرات افزودن خوراک با پودر سیر (Allium sativum) و ریشه زردچوبه (Curcuma longa) روی عملکرد مرغان تخمگذار و کیفیت تخم مرغ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 693-701]
 • آیسان، ت. مقایسه تولید گاز آزمایشگاهی، ارزش تغذیه‌ای، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی برخی از واریته‌های نخود [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-136]
 • آیسان، ت. تعیین ارزش غذایی انواع سویا با استفاده از روش‌‌های آزمایشگاهی (in vitro) و تکنیک‌های تولید گاز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 603-608]
 • آیسیک، آ. عملکرد رشد و نرخ زنده‌مانی گوساله‌های قرمز آناتولی جنوبی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 591-595]
 • آشیرو، آر.ام. عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و پارامترهای خونی بز سوکوتو قرمز تغذیه شده با پودر برگ سابارا (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 53-58]
 • آشیرو، ر.م. عملکرد گوسفندان یانکا تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف بقایای نیشکر سیلو شده همراه با کود مرغی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 265-269]
 • آقایی، ع. سیمای هورمونی مایع فولیکولی تخمدان و پلاسمای خون [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 263-268]
 • آقایی، ع. ارزش اقتصادی و کیفیت شیر تولید شده در گاوهای شیرده هلشتاین در سیستم سبز (ارگانیک) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 27-35]
 • آقاجانزاده گلشنی، ا. توسعه روش تولید گاز آزمایشگاهی تغییر یافته به ‌جای روش کیسه‌های نایلونی برای ارزیابی تجزیه‌پذیری پروتئین یونجه خشک در نشخوارکنندگان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 339-345]
 • آقاجری، ز روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید‪مثلی گاوهای هلشتاین ایران در استان اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 819-825]
 • آقاشاهی، ع.ر. اثرات انواع مختلف بنتونیت (مونتموریلونیت) بر فاکتورهای فیزیولوژیک و متابولیک مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 423-430]
 • آقاشاهی، ع.ر. امکان سنجی تخمین وزن بدن شترهای کلکوهی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 333-340]
 • آکانبی، آ.اس. تأثیر کنجاله برگ آلوی سیاه (Vitex doniana) بر عملکرد، هماتولوژی و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم جوجه خروس‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 495-499]
 • آکانبی، آ.اس. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • آکاندا، م.ر. ارتباط ازت اوره شیر گاوهای شیری با نژاد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 279-283]
 • آکپا، جی.ن. آنالیز ژنتیکی جمعیت‌های بُز بومی نیجریه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 287-294]
 • آکتاروزمان، م. عملکرد رشدی و راندمان تبدیل خوراک تلیسه‌های آمیخته [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 511-516]
 • آکیندالا، ج.آ. چالش‌های بالقوه در پرورش طیور ارگانیک در نیجریه: مقاله مروری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 653-656]
 • آکینولا، ال.آ.اف. ارزیابی عملکرد و تولید لاشه جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با ضایعات ®Indomie در مناطق استوایی مرطوب [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 123-126]
 • آکین وومی، آ.او. چالش‌های بالقوه در پرورش طیور ارگانیک در نیجریه: مقاله مروری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 653-656]
 • آگبولا، آ.اف. قابلیت‌هضم ایلئومی اسیدهای‌آمینه در جیره‌های بر پایه پودر ‌ماهی برای جوجه‌های گوشتی به روش تابعیت [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 719-724]
 • آگوس، ا. عملکرد رشد، پروفایل هماتولوژیکی و معدنی گوسالههای پس از شیرگیری تحت تأثیر توسط مکمل کنسانتره‌ای پلت شده حاوی روغن‌های ضروری و پروبیوتیک‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 461-468]
 • آگویلار-هرناندز، جی.آ. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • آگونگ، پ.پ. چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی (SNPs) جدید در ناحیه‌های اینترون 2 و اگزون 3 ژن لپتین در گاوهای Sumba Ongole [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 241-247]
 • آگوئرا، ای. انتخاب اسپرم نریان بر مبنای سانتریفیوژ گرادیان چگالی شامل کلویید دو لایه: تأثیرات بر روی اسپرم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 317-321]
 • آلادی، اِن.اُ. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • آلیاه، ا. تنوع ژنتیکی بین گاوهای Bali (Bos javanicus) و هیبریدهای آن‌ها با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 453-460]
 • آلبینو، ال.اف.تی. افزودن کنجاله آفتابگردان و آنزیم به جیره جوجه‌های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 695-702]
 • آلتینه، اس. اثر سطوح مختلف پروتئین و روش‌ها و مدت ذخیره‪سازی روی عملکرد تولیدی و کیفیت خارجی تخم بلدرپین‌های ژاپنی در محیط نیمه خشک [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 941-214]
 • آلزوآبی، م.آ. آنالیز تحرک اسپرم آواسی در دو محیط در سطوح مختلف دما، pH و اسمولاریته [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 431-438]
 • آلفونسوس، سی. آنالیز ژنتیکی جمعیت‌های بُز بومی نیجریه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 287-294]
 • آلکالی، اچ.آ. ارزش تغذیه‌ای بالقوه گونه‌های علوفه چریدنی حبوبات منتخب در نیجریه با استفاده از روش آزمایشگاهی تولید گاز [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 567-575]
 • آلمایهو، آ. اثرات سطوح استفاده از پودر ضایعات ماهی در جیره‌های مرغ‌های تخمگذار لگهورن روی فراسنجه‌ها، قابلیت جوجه‌ درآوری، بازده اقتصادی، تولید تخم ‌مرغ و کیفیت تخم ‌مرغ [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 689-698]
 • آلمایهو، ک. ارزیابی صفات ریخت‌شناختی و تولیدمثلی تیپ‌های بُز شیری بومی در شمال‌ غربی اَمهارا، اتیوپی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 45-51]
 • آلیمون، ا.ر. بررسی شاخ و برگ مورینگا (مورینگا اولیفرا) به عنوان خوراک بز [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 865-871]
 • آلندا، ر. برآورد ضرایب اقتصادی صفات باروری، تولید شیر و مرده‌زایی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 791-795]
 • آلوز، د.د. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • آلوز، د.د. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • آلومار، م. آنالیز تحرک اسپرم آواسی در دو محیط در سطوح مختلف دما، pH و اسمولاریته [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 431-438]
 • آلومار، م. تشکیل هیدروژن پراکسیداز توسط سرد کردن اسپرماتوزوآ بز و تأثیرات اسپرماتوزوآ مرده روی ویژگی‌های جنبایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 79-85]
 • آماها، ن. به‌کارگیری سنجش‌های بدنی گوسفندان سر سیاه سومالی به عنوان پارامترهایی برای برآورد وزن بدن [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 647-652]
 • آمبرین، ام. اثر فلاشینگ روی رشد، نمره وضعیت بدنی و راندمان تولید‌مثلی میشهای کوریدال در طی فصل جفت‌گیری و دوره [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 297-304]
 • آمن، اس.آ. چالش‌های بالقوه در پرورش طیور ارگانیک در نیجریه: مقاله مروری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 653-656]
 • آنانگیو، آ.آ. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • آنیانو، جی.آ. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • آنتنیوس، ا. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 303-309]
 • آندرید، و.ر. محصولات مرکبات در تغذیه نشخوارکنندگان: مروری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 191-202]
 • آنوپول آیپک، اس. همبستگی‌های فنوتیپی در کیفیت گوشت سینه و برخی از معیارهای آسایش: ملاحظات مدت و شدت روشنایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 511-518]
 • آهنی آذری، م. آنالیز هورمون رشد در بزهای نژاد آلپاین و سانن با استفاده از روش PCR-SSCP [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 201-203]
 • آهنی آذری، م. برآورد ضریب همخونی براساس اطلاعات شجره‌ای و نشانگر‌های ریزماهواره‌ای و تأثیر آن بر صفات اقتصادی در گوسفند کردی شیروان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 133-141]
 • آهنی آذری، م. بررسی ارتباط بین چند‌شکلی ژن‌های گیرنده ملاتونین نوع یک و آروماتاز با صفات اقتصادی در گوسفند کردی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-74]
 • آهنی آذری، م. بررسی ساختار جامعه و همخونی گوسفند سنگسری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 659-667]
 • آواد، ای.آ. کارآیی جیره‌های مبتنی بر گیاهان بر پتانسیل رشد، مصرف انرژی، قابلیت هضم مواد مغذی، تکامل استخوان پا و کیفیت بستر جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]
 • آوسی، ام. مطالعه اثر افزودن سطوح مختلف ملاس روی کیفیت سیلو‌های ضایعات پسته (Pistachio vera) و مخلوط کاه گندم [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 543-548]
 • آوسی، ن. خصوصیات تجزیه شکمبه‌ای در محل سیلو‌های ذرت، سورگوم و هبریدهای سورگوم-سودان گراس تحت تأثیر مرحله بلوغ [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]
 • آیونگ، آ. مقایسه تخمیر in vitro با تجزیه‌ پذیری in situ برای برآورد تجزیه‌ پذیری ماده خشک و همزمان‌ سازی انرژی و پروتئین جیره‌ های بر پایه علوفه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 17-24]
 • آیونگ، م. مقایسه تخمیر in vitro با تجزیه‌ پذیری in situ برای برآورد تجزیه‌ پذیری ماده خشک و همزمان‌ سازی انرژی و پروتئین جیره‌ های بر پایه علوفه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 17-24]

ا

 • ا.، زارعی تأثیر سطوح مختلف پروتئین در جیره‌های بر مبنای اسید آمینه کل و قابل هضم بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی سویه کاب [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 683-688]
 • ابا-یکا، آر. علائم قابل توجه فحلی در بز کوتوله غرب آفریقا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 791-795]
 • ابد ال-فتاح، م. حالت‌های عملکردی پروبیوتیک و اثر آن روی پارامترهای بیوشیمیایی و عملکرد رشد در طیور [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 9-15]
 • ابدل مردی، م. چندشکلی مرتبط با برخی از صفات گوشت در نژادهای گوسفند مصری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 655-663]
 • ابراهیم، آ.آ ارتباط بین وزن بدن، صفات بیضه و اندازه گیری خطی بدن بزهای نر سوکوتوی قرمز تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر برگ سابار (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 335-340]
 • ابراهیم، آ.آ. عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و پارامترهای خونی بز سوکوتو قرمز تغذیه شده با پودر برگ سابارا (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 53-58]
 • ابراهیم، یو. ارتباط بین وزن بدن، صفات بیضه و اندازه گیری خطی بدن بزهای نر سوکوتوی قرمز تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر برگ سابار (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 335-340]
 • ابراهیمی، ح. اثر جلبک گونه سارگاسوم و ویتامین E بر ماندگاری گوشت غنی شده با روغن ماهی در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 385-392]
 • ابراهیمی، س.ه. امکان‌سنجی تشخیص اولیه بیماری ورم پستان در دام‌های شیری با استفاده از پردازش نقشه های گرمایی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 549-557]
 • ابراهیمی، س.ه. تعیین ساختار جمعیت میکروبی شکمبه در بزهای سانن سازگار یافته به جیرهای با فیبر بالا در شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 271-279]
 • ابراهیمی، س.ه. پیش‌بینی تأثیر گروه‌بندی مجدد، تعداد دام و نحوه اختصاص کنستانتره در هر گروه بر سودمندی گاوهای شیرده [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 225-228]
 • ابراهیمی، س.ه. Operational Conditions of Micronized Maize Grains Assessed by Modeling Ruminal in vitro Gas Production Data and Three Steps Method [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 655-668]
 • ابراهیمی، م. شیوع و عوامل ایجاد ریسک ورم پستان تحت‌ حاد در گاو‌های هلشتاین ایرانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 569-574]
 • ابراهیمی، م. محاسبه اثرات کاهشی هم‌خونی بر ورم پستان تحت بالینی با استفاده از 3 مدل متفاوت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 845-851]
 • ابراهیمی، م. روشی جدید برای فعال کردن خارج از فصل سیستم تولید‪مثلی در میش‌های قزل [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 357-361]
 • ابراهیمی، م. استفاده از چند‌شکلی‌های ریزماهواره‌ای موجود در ژن Ovar-DRB1 جهت تعیین مقاومت ژنتیکی نسبت به نماتودهای دستگاه گوارش در گوسفندان دنبه‌دار قزل [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 879-886]
 • ابراهیمی، م. پاسخ جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با اسیدهای آلی و نانو نقره پوشش داده شده بر زئولیت تحت تنش گرمایی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 685-691]
 • ابراهیمی، م. مقایسه وزن بدن، فراسنجه‌های بیومتریکی بدن، فراسنجه‌های خونی و غلظت پروژسترون بره میش‌ها و شیشک‌های قزل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 491-500]
 • ابراهیمی، م.ع. تأثیر اسانس‌های زنیان (Trachyspermum ammi) و آویشن (Thymus vulgaris) بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های خونی و عملکرد رشد در گوساله‌های نوزاد براون سوئیس [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 387-395]
 • ابراهیمی، ه. بررسی اثر محدودیت و شوری آب مصرفی روی عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم ظاهری خوراک در بره‌های نر بلوچی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 445-456]
 • ابراهیمی، ه. بررسی تأثیر جای گزینی بخشی از کنجاله سویا با نخود زراعی پولکی ‌شده بر تولید و ترکیب شیر، و میزان مصرف خوراک گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 45-50]
 • ابراهیم‏پورطاهر، س. پتانسیل برنامه اصلاح نژادی ژنومی در مرغان بومی ایران [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 519-525]
 • ابراهیمی حسین‌زاده، ز. ارتباط ژن PIT1 با درصد چربی شیر در گاو هلشتاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 572-582]
 • ابراهیمی خرم آبادی، ا. -اثر سطوح مختلف پروتئین خام بر بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) و بازده نیتروژن در بره‌های در حال رشد بلوچی تغذیه شده با نسبت‌های مختلف علوفه به کنسانتره [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 323-332]
 • ابراهیم‌زاده، س.ک. محتوی انرژی متابولیسمی و اثرات تفاله انگور با و بدون آنزیم تانناز در جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 479-486]
 • ابراهیمی-محمودآباد، س.ر. تأثیر اندازه‌ ذرات جو بر تخمیر شکمبه‌ای و ویژگی‌های لاشه بره‌های نر تغذیه شده با جیره حاوی اوره بالا [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 271-276]
 • ابراهیمی-محمود‪آباد، س.ر. استفاده از ضایعات خرما در تغذیه گوسفند، تجزیه‪پذیری آن در شکمبه، قابلیت هضم مواد مغذی و تأثیر آن بر رشد گوسفند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 883-888]
 • ابراهیم نژاد، ی. توسعه روش تولید گاز آزمایشگاهی تغییر یافته به ‌جای روش کیسه‌های نایلونی برای ارزیابی تجزیه‌پذیری پروتئین یونجه خشک در نشخوارکنندگان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 339-345]
 • ابراهیم نژاد، ی. ارزیابی پتانسیل پروبیوتیکی برخی سویه‌های بومی لاکتوباسیلوس بر عملکرد تخمگذاری و پارامترهای کیفی تخم بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 703-712]
 • ابراهیم نژاد، ی. Comparison of Using Ionophore and Non-Ionophore Coccidiostats on Performance, Carcass Characteristics, Blood Biochemical Parameters and Gut Microbial Flora in Broiler Chickens [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 693-704]
 • ابراهیم‌نژاد، ی. اثرات تزریق داخل تخم‌ مرغی گلوتامین بر جوجه ‌درآوری، عملکردهای بعدی، فعالیت‌های آنزیمی دستگاه گوارش، پاسخ سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 535-545]
 • ایبنلبشیر، ام. تمایز ژنتیکی نژاد بومی دراا و ارتباط آن با سایر جمعیت‌های بُز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 621-629]
 • ابو-ال-آزاب، او.ام. اثرات جیره‌های حاوی روی آلی و پری‌بیوتیک بر عملکرد تولیدی و پاسخ ‌ایمنی بلدرچین‌های در حال رشد [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 761-767]
 • ابوبکر، آ. اثر سطوح مختلف پروتئین و روش‌ها و مدت ذخیره‪سازی روی عملکرد تولیدی و کیفیت خارجی تخم بلدرپین‌های ژاپنی در محیط نیمه خشک [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 941-214]
 • ابوذر، م. اثرات پروتئین غیر‌قابل‌ تجزیه در شکمبه روی توان تولیدی و توازن نیتروژن گاوهای تازه‌زای هلشتاین [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 657-665]
 • اُپارا، ام.ان. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • اتاپتو، ان.اس.بی.ام. اثرات مگادُز فیتاز بر عملکرد رشد، وضعیت استخوان و دفع مواد مغذی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح بالای سبوس برنج [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 119-127]
 • اُتوک، آی.اف. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • ایجاز، آ. اثر زمان‌های مختلف تغذیه روی عملکرد گاوهای شیری دو‌رگه در طی تنش گرمایی تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 327-334]
 • اُجو، اُ.آ. آنالیز ژنتیکی جمعیت‌های بُز بومی نیجریه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 287-294]
 • اچه، ان.ام. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • احتشام، ش. تأثیر عصاره بره موم ایرانی بر تخمیر شکمبه، تولید متان و جمعیت میکروبی در شرایط برون‌تنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 33-41]
 • احراری، ا. بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن (CAST)Calpastatin در بزهای خلخالی به عنوان یک مارکر بالقوه جهت ارزیابی میزان نرمی گوشت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 605-909]
 • احراری، س. بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن (CAST)Calpastatin در بزهای خلخالی به عنوان یک مارکر بالقوه جهت ارزیابی میزان نرمی گوشت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 605-909]
 • اَحسنی، م. اثر دانه‌های سویا و کانولای برشته بر بیان ژن PPARG و خصوصیات شیر گاو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 635-642]
 • احمد، آی. اثر زمان‌های مختلف تغذیه روی عملکرد گاوهای شیری دو‌رگه در طی تنش گرمایی تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 327-334]
 • احمدی، ا. برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مغانی با کمک مدل‌های رگرسیون تصادفی بی–اسپلاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 647-654]
 • احمدی، ا. بررسی چندشکلی ژن‌های GDF9 و BMP15 در گوسفند مهربان برای یافتن جهش‌های تأثیرگذار روی پروتیئن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 863-872]
 • احمدی، ا. اثر دانه آسیاب شده یا کامل گندم و تریتیکاله بر عملکرد تولیدی، صفات کیفی تخم مرغ، ویژگی های دستگاه گوارش و قابلیت هضم مواد مغذی در بلدرچین‌های ژاپنی تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 355-363]
 • احمدی، ع. اثر پری‌بیوتیک و نوع تنظیم خوراک بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و تولید گاز در روده کور مرغان تخمگذار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 487-494]
 • احمدی، م. اثرات سطوح مختلف کنجاله کانولا با و بدون آنزیم بر عملکرد و سطوح مختلف T3،T4 و TSH در جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 203-209]
 • احمد بهات، جی. اثر تغذیه مرطوب بر بازده تبدیل خوراک در مرغ‌های تخمگذار در فصل تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 383-387]
 • احمدپناه، ج. جنبه‌های ژنتیکی سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-14]
 • احمد‌زاده، ع. اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) بر عملکرد، کیفیت تخم و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون مرغ‌های تخمگذار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 119-124]
 • احمدفاضل، آ. تأثیر منابع مختلف پروتئینی در جیره فلاشینگ بر برخی از پارامترهای خونی و عملکرد تولیدمثلی گوسفند قزل [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 629-638]
 • اختر، اس. اثر زمان‌های مختلف تغذیه روی عملکرد گاوهای شیری دو‌رگه در طی تنش گرمایی تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 327-334]
 • اخلاقی، ع. مروری بر اثرات متابولیسمی اسیدهای چرب با چند باند دوگانه بر مرغ‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 245-253]
 • اخواست، ع.ر. تأثیر عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis) بر عملکرد، توانایی آنتی‌اکسیدانی و فراسنجه‌های گازهای خونی جوجه‌های گوشتی تحت تیمار نیترات سدیم در آب آشامیدنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 471-477]
 • ادیب مرادی، م. کارآمدی جیره‌های فرموله شده براساس روش اسید آمینه قابل هضم برپایه گندم در مقایسه با ذرت بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، هیستومورفولوژی ژژنوم، جمعیت میکروبی سکوم و رطوبت فضولات در جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 105-110]
 • اددجی، او.اس. چالش‌های بالقوه در پرورش طیور ارگانیک در نیجریه: مقاله مروری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 653-656]
 • ادریس، آر.کا. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • اُدونباکو، اُ.م. پاسخ جوجه‌های گوشتی برای تغذیه کمی با / یا بدون محدودیت مکمل اسید اسکوربیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 393-401]
 • اِدوه، جی.اچ. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • اراکی، اچ.ام.سی. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • ایراوان، ا. عملکرد رشد، پروفایل هماتولوژیکی و معدنی گوسالههای پس از شیرگیری تحت تأثیر توسط مکمل کنسانتره‌ای پلت شده حاوی روغن‌های ضروری و پروبیوتیک‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 461-468]
 • اربابی، س. مقایسه قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی خوراک با استفاده از روش‌های جمع‌آوری کل مدفوع، خاکستر نامحلول در اسید و لیگنین در اسبچه خزر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 461-466]
 • اربابی، س. استفاده از روش برون‌تنی تولید گازشکمبه‌ای برای ارزیابی ارزش غذایی پنج نسبت علوفه به کنسانتره [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 249-257]
 • اُرتگا-گارسیا، جی. تأثیر گیاه مقاوم به شوری Salicornia bigelovii (Torr.) به عنوان مکمل حیوانی در بز در بیابان Sonora، مکزیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 75-79]
 • ارجمندی، م.ع. کنجاله گردو به عنوان یک ماده خوراکی غنی از انرژی و پروتئین در تغذیه بلدرچین‎های در حال رشد [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 925-930]
 • اردهانی، ف. تحرک، زنده‌مانی و نابهنجاری اسپرماتوزوآ گاو نر Bali با رقیق کننده‌های Andromed و تریس-زرده تخم ‌مرغ نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 249-256]
 • اُردونز-گومز، سی.آ. رابطه رشد گوسفندان پشمی آمیخته با برخی از سنجه‌های حیاتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 281-286]
 • ارگول، اس. مقایسه تولید گاز آزمایشگاهی، ارزش تغذیه‌ای، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی برخی از واریته‌های نخود [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-136]
 • ارگول، اس. تعیین ارزش غذایی انواع سویا با استفاده از روش‌‌های آزمایشگاهی (in vitro) و تکنیک‌های تولید گاز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 603-608]
 • اُرونمویی، م. آنالیز ژنتیکی جمعیت‌های بُز بومی نیجریه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 287-294]
 • ایزدی، و. مقایسه اثرات افزودن پودر زنجبیل و آویلامایسین به جیره بر عملکرد و شمارش باکتری سالمونلای روده جوجه های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 769-775]
 • ایزدی فرد، ج. اثر قطع دنبه بر عملکرد تولید‌مثلی گوسفندان نژاد قزل و مهربان [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 645-647]
 • اِزما، سی. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • اژدر، ا. اثر افزودن پریبیوتیک و ایزولوسین به جیره‪های غذایی بر عملکرد و برخی فراسنجه‪های خونی در جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 181-185]
 • اسپینوزا ویلاویسنسیو، ج.ل. پروفایل اسید چرب در شیر گاوهای جرسی تغذیه شده با علوفه سبز یا خشک [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 475-481]
 • اسپینوزا-ویلاویسنسیو، جی.ال. (کو)واریانس ژنتیکی بین سن از اولین تا سومین گوساله‌زایی و مقدار شیر گاوهای هلشتاین در مناطق گرمسیری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 401-407]
 • استاجی، ح. اثرات سطوح مختلف نشاسته مقاوم بر عملکرد رشد و مرفولوژی ایلئوم در جوجه‌های گوشتی: در مقایسه با فروکتوالیگوساکارید و زینک باسیتراسین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 315-322]
 • استادرحیمی، ع.ر. اثر سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان و نیاسین بر عملکرد، پارامترهای بیوشیمیایی، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و کلسترول زرده مرغ‌های تخمگذار [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 737-746]
 • استرادا-آنگولو، آ. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • استرن، م.د. برآورد برون‌تنی پروتئین خام قابل استفاده در محل دوازدهه گاوهای شیری حاصل از بوم جورهای مختلف گیاه کوشیا اسکوپاریا در شرایط کودهی با کود نیتروژنه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 409-418]
 • اسچریمپف، آر. احتمال وقوع جهش برای رنگ پوششی نقره‌ای در اسب‌های سیاه جنگلی باکتی سالمونلای روده جوجه‌های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 849-861]
 • اسد، ال. استفاده از کاه برنج غنی‌ شده با اوره و اوره‌آز در تغذیه گاوهای گوشتی بومی در حال رشد [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 529-535]
 • اسد، ال. بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت‌های گاومیش کشت داده شده در محیط کشت غنی ‌شده با آلبومین سرم گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 545-551]
 • اسد، ال.ی. اثر اسپرم تازه و منجمد ذخیره شده روی باروری آزمایشگاهی و توسعه بعدی جنین‌های بز [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 325-330]
 • اسدی، ا. بررسی عملکرد جوجه‌های گوشتی مصرف کننده جیره‌های بر پایه جو و تریتیکاله [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 369-376]
 • اسدی، ب. تجزیه فنوتیپی و ژنتیکی طول عمر بره‌های لری بختیاری تا سن یک سالگی برای کروموزومهای اتوزومی و جنسی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 37-44]
 • اسدی، ف. مقایسه منابع مختلف سلنیوم و ویتامین E در جیره مرغ‌های تخمگذار و اثرات آنها بر سلنیوم و کلسترول تخم مرغ، کیفیت و ثبات اکسیداتیو [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 83-89]
 • اسدی، ق. تأثیر نانو و میکرو‌ذرات پوشانی شده عصاره الکلی نعناع فلفلی بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و فعالیت سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی در معرض شرایط تنش گرمایی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 669-677]
 • اسدی-الموتی، ع. بررسی اثر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و قابلیت هضم جیره در بره‌های نر پرواری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 603-609]
 • اسدی فوزی، م. قابلیت پیش‌بینی مدل‌های آماری پیش‌بینی ژنومی هنگامیکه صفت مورد بررسی تحت تأثیر معماری کاملاً افزایشی است [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 815-822]
 • اسدی فوزی، م. چندشکلی ژن هورمون رشد و اثر آن بر صفات تولیدی و تولیدمثلی بز [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 653-659]
 • اسدی فوزی، م. اثر دانه‌های سویا و کانولای برشته بر بیان ژن PPARG و خصوصیات شیر گاو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 635-642]
 • اسدوزمان، م. استفاده از کاه برنج غنی‌ شده با اوره و اوره‌آز در تغذیه گاوهای گوشتی بومی در حال رشد [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 529-535]
 • اسرولی، آی. پتانسیل پسماندهای کشاورزی-صنعتی حاره‌ای به عنوان خوراک عملکردی برای طیور [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 375-385]
 • اسعدی، ا. رابطه نوع زایش و نوع آبستنی با عملکرد شیردهی و منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 215-220]
 • اسعدی-دیزجی، ا. اثرسطوح مختلف قارچ صدفی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی در بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 687-691]
 • اسکاپتاس، ب. ارزیابی اثر وزن لاشه، سن کشتار و جنسیت بر ترکیب شیمیایی گوشت بره: مطالعه موردی گوسفند نژاد بوتسیکو [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 119-124]
 • اسکاراموزی، ر. اثر تغذیه به سرعت تجزیه نیتروژن بر توسعه تخمدان، فولیکول گاوهای شیرده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 255-261]
 • اسکالیکا، م. اثرات کود سدیمی و آفلاتوکسین B1 بر وزن بدن جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 415-421]
 • اسکندری نسب، م.پ. شناسایی جایگاه های صفات کمی مؤثر بر صفات تولید شیر بر روی کروموزوم 14 در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 607-614]
 • اسلام، اس. مطالعه مقدماتی روی عملکرد تولیدی و تولیدمثلی بزهای جاموناپاری، سیاه بنگال و آمیخته‌های آن‌ها در منطقه چیتاگنگ بنگلادش [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 89-93]
 • اسلام، ک.ن. پتانسیل‌های تولیدی و تولیدمثلی گروه‌های ژنتیکی مختلف گاوهای آمیخته پرورش یافته در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 201-206]
 • اسلام، م.ر. ارتباط ازت اوره شیر گاوهای شیری با نژاد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 279-283]
 • اسلامی، م. مطالعه مقایسه‌ای قابلیت هضم کاه گندم توسط قارچهای بی هوازی شکمبه گاومیش خوزستان و گاو هلشتاین در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 285-292]
 • اسلامی‌زاد، م. غلظت بهینه انرژی در جیره‌های بره‌های لری بختیاری در طول دوره پرواربندی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 595-599]
 • اسلمی نژاد، ا. شبیه‌سازی دینامیک گذشته و ارزیابی وضعیت موجود جمعیت بز مرخز در زیستگاه اصلی آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 347-354]
 • اسلمی نژاد، ع.ا. تعیین اندازه گل و رنگ پوست بره های زندی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 105-113]
 • اسلوژنکینا، م.آی. کمپلکس معدنی-سینبیوتیک جدید در جیره‌های گاوهای شیرده برای بهبود تولید و ترکیب شیر [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 31-43]
 • اسمات اوراماری، ر. تعیین خصوصیات مولکولی نژادهای بز بومی عراق با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 671-678]
 • اسماعیل، آی.آ. اثر افزودن نعناع و ریحان به جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 149-156]
 • اسماعیلی‌پور، اُ ارزیابی دمای سطح بدن در جوجه‌های گوشتی بر اساس سن، دمای هوا و وضعیت پر در طول دوره پرورش [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 499-504]
 • اسماعیلی‪پور، ا. بررسی اثر آبلیمو در آب آشامیدنی و پودر آویشن در جیره غذایی بر عملکرد و برخی پارامترهای خونی جوجه‪های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 169-174]
 • اسماعیلی‪پور، ا.ع. اثر تیمول و کارواکرول بر عملکرد تولید، فعالیت آنزیم‪های آنتی‪اکسیدانی و متابولیت‪های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 195-202]
 • اسماعیلی ثانی، ش بررسی تأثیر eCG در انتهای برنامه همزمان‌سازی فحلی و تلقیح در زمان ثابت با استفاده از سیدر (CoSynch+CIDR) بر روی شاخص‌های تولید‌مثلی گاوهای شیری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 557-562]
 • اسماعیل زاده، ف. نقش هورمون FSH در بقا، فعال‌سازی و رشد بیشترکشت آزمایشگاهی فولیکول‌های بدوی گوسفند [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 785-790]
 • اسماعیلی‌زاده، ع. قابلیت پیش‌بینی مدل‌های آماری پیش‌بینی ژنومی هنگامیکه صفت مورد بررسی تحت تأثیر معماری کاملاً افزایشی است [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 815-822]
 • اسماعیلی‌زاده کشکوئیه، ع. آنالیز ترکیبی ژن‌های DGAT1، OPN و PPARGC1A برای صفات تولید و ترکیب شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 797-803]
 • اسمائیل نسب، پ. پیشرفت های اخیر در احتیاجات مواد معدنی کم نیاز در جوجه های گوشتی، مقاله مروری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • اسمعیلی زاده، ع. تنوع ژنتیکی در ژن هورمون رشد و ارتباط بین الگوهای چند‌شکلی طول قطعه محدود (RFLP) و واریانس کمی صفات وزن زنده، وزن لاشه، رفتار، هتروفیل و لمفوسیت در بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 147-152]
 • اسمعیلی‌زاده، ع. ارتباط ژن PIT1 با درصد چربی شیر در گاو هلشتاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 572-582]
 • اسمعیلی‌زاده، ع. مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی وزن بدن در بز کرکی راینی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 453-461]
 • اسمعیلی زاده کوشکوئه، ع. اثر دانه‌های سویا و کانولای برشته بر بیان ژن PPARG و خصوصیات شیر گاو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 635-642]
 • اسواراموهان، تی. مطالعه اثرات دوره سرمایی بر کیفیت اسپرم بزهای سانن و جاموناپاری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 205-207]
 • اُسوریو، جی.آ.سی. اثر سیستم جنگل-زراعی روی چرا، نشخوار، و رفتارهای استراحت گاوهای شیری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 45-50]
 • اشرف، اچ. اثر فلاشینگ روی رشد، نمره وضعیت بدنی و راندمان تولید‌مثلی میشهای کوریدال در طی فصل جفت‌گیری و دوره [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 297-304]
 • اشرفی، ا. اثرات آنتی‌اکسیدانی عصاره الکلی مرزنجوش بر روی پارامترهای کنتیکی، میکروسکوپیکی و اکسیداتیوی اسپرم‌های گاو نر هلشتاین [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 783-789]
 • اشرف وایز، ه. مدل‌سازی رشد و آنالیز ژنتیکی روی صفات رشد بز Sirohi تحت شرایط مزرعه [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 115-124]
 • اشرف وایز، هـ. اثر تغذیه مرطوب بر بازده تبدیل خوراک در مرغ‌های تخمگذار در فصل تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 383-387]
 • اصغری مقدم، م. سیمای هورمونی مایع فولیکولی تخمدان و پلاسمای خون [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 263-268]
 • اعتماد گرگان، ک. اثر اخته‌ قبل از بلوغ جنسی بر روی قطر پشم و هورمون تستوسترون در بره‌‌‌های نر نژاد قزل [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 635-639]
 • اعظمی، م.ه. تأثیر بنتونیت سدیم بر فراسنجه‌های خونی، قابلیت هضم خوراک و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه گوسفندان نر بلوچی تغذیه شده با جیره آلوده به دیازینون [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 421-428]
 • اعمی ازغدی، م. ارزیابی شاخص های خونی و ایمنی هومورال مرغ های تخمگذار تجاری تغذیه شده با جیره های حاوی کنجاله پنبه دانه و بنتونیت سدیم [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 803-809]
 • اعمی-ازغدی، م. اثر متقابل فورمایسین® گلد و رنگدانه روی کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغان تخمگذار [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 699-705]
 • افراز، ف. بررسی چندشکلی ژن‌های GDF9 و BMP15 در گوسفند مهربان برای یافتن جهش‌های تأثیرگذار روی پروتیئن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 863-872]
 • افراز، ف. نمایی از چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در ژن های باروری در میان نژادهای گوسفند ایران با بکارگیری روش PCR-RFLP [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 265-285]
 • افروزنیا، ا. ارتباط بین چندشکلی در جایگاه MnlI از ژن MTNR1A و صفات تولیدی در نژاد شال و آمیخته شال و رومانوف [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 453-459]
 • افسر، ع. تنظیم جیره‌ی جوجه های گوشتی بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم به دست آمده با آزمایشات حیوانی و روش‌های تخمینی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 361-366]
 • افشاریان، ا. توالی‪یابی و آنالیز ملکولی ژن‪های ATP6 و ATP8 ژنوم میتوکندری مرغ‪های بومی خراسان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 975-979]
 • افشارمنش، م. بررسی تأثیر عصاره اسطوخدوس در مقایسه با آنتی‌بیوتیک، بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی و جمعیت میکروبی روده، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 717-725]
 • ایقانی، و. اثر دمای پلت، پروبیوتیک و دانه گندم بر عملکرد رشد، متغیرهای بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و بیان ژن موسین 2 در جوجه های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 517-524]
 • اقدم شهریار، ح. اثرات تزریق داخل تخم‌ مرغی گلوتامین بر جوجه ‌درآوری، عملکردهای بعدی، فعالیت‌های آنزیمی دستگاه گوارش، پاسخ سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 535-545]
 • اقدم شهریار، ح. اثرسطوح مختلف قارچ صدفی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی در بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 687-691]
 • اقدم شهریار، ح. اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) بر عملکرد، کیفیت تخم و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون مرغ‌های تخمگذار [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 119-124]
 • اقدم شهریار، م. تأثیر سطوح مختلف ویتامینE و سلنیوم بر عملکرد، صفات کیفی تخم و جوجه درآوری در بلدرچین‌های مولد ژاپنی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 927-932]
 • اکبر، ام.آ. اثر روغن های مختلف بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 111-116]
 • اکبر، م.آ. اثر سطوح مختلف مکمل روغن ماهی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 377-384]
 • اکبر، م.آ. فرمولاسیون جیره گاوهای شیری با گرایش حداقل هزینه در گاوداری‌های کوچک با استفاده از Solver Add-Ins در محیط نرم افزار Excel [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 561-567]
 • اکبری، ر. ساخت وکتور با دو پروموتور برای بیان همزمان دو ‌ژن با استفاده از تکنیک SOE-PCR [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 853-858]
 • اکبری، س.م. اثر سطح و منبع انرژی بر عملکرد و ترکیب آمینو اسیدهای ماهیچه سینه جوجه‌های گوشتی سویه کاپ 500 [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-137]
 • اکبرزاده، م.ح. روشی جدید برای فعال کردن خارج از فصل سیستم تولید‪مثلی در میش‌های قزل [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 357-361]
 • اکتر، آ. استفاده از کاه برنج غنی‌ شده با اوره و اوره‌آز در تغذیه گاوهای گوشتی بومی در حال رشد [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 529-535]
 • اُکر، آی.آ. صفات رشدی، تولید و کیفیت گوشت سینه ژنوتیپ‌های جوجه‌های گوشتی تحت شرایط گرمایی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 159-164]
 • اُکرُ، وی.ام.اُ. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • اکین، پی. ارزیابی عملکرد و تولید لاشه جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با ضایعات ®Indomie در مناطق استوایی مرطوب [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 123-126]
 • اِکنیم، بی.یو. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • اُکیودو، ان.جی. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • اُکوکپه، ک.م. تأثیر کنجاله برگ آلوی سیاه (Vitex doniana) بر عملکرد، هماتولوژی و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم جوجه خروس‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 495-499]
 • ایگ، آ.اُ. انواع ژنتیکی ترانسفرین در اکوتیپ فولانی و یوروبا جوجه‌های بومی نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 191-196]
 • اگبیال، ال.تی. پاسخ جوجه‌های گوشتی برای تغذیه کمی با / یا بدون محدودیت مکمل اسید اسکوربیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 393-401]
 • ایگناتووا، م. کیفیت تخم‌ها و صفات جوجه‌درآوری در دو لاین مرغ دو منظوره با رشد آهسته پرورش یافته به ‌طور سنتی یا روی مرتع [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 141-148]
 • اُییگو، سی.ای. اثر مکمل جیره‌ای آسپرژیلوس زایلاناز روی عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 693-708]
 • ایگوریونا کلاپمکو، ن. اثر دانه‌های سویا و کانولای برشته بر بیان ژن PPARG و خصوصیات شیر گاو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 635-642]
 • اُگوندیپ، اس.اُ. اثر جیره‌های فرموله شده بر مبنای چهار اسید آمینه ضروری بر عملکرد و شاخص‌های بیوشیمیایی خون در مرحله پایانی پرورش جوجه‌های گوشتی تحت شرایط محیطی گرمسیری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 303-311]
 • ایلا، ن. اثر افزودن پریبیوتیک و ایزولوسین به جیره‪های غذایی بر عملکرد و برخی فراسنجه‪های خونی در جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 181-185]
 • ایلا، ن. اثرات رنگدانه‌های استخراج شده از گل جعفری بر کیفیت تخم مرغ و پایداری اکسیداتیو زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار تجاری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 541-547]
 • الایزر، س. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 303-309]
 • اًلافادهان، آ.اً. ارزش تغذیه‌ای بالقوه گونه‌های علوفه چریدنی حبوبات منتخب در نیجریه با استفاده از روش آزمایشگاهی تولید گاز [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 567-575]
 • ال اوتمانی، اس. تعیین خصوصیات ژنتیکی جمعیت بز هامرا در دو منطقه مختلف موروکو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 901-907]
 • ال-ترابانی، ام.اس. وقوع، تولید و زیان اقتصادی ورم پستان بالینی در گاوهای هلشتاین مصر [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 813-818]
 • الحسنی، ا. تأثیر بهینه‌سازی سم‌زدایی تفاله پرس شده آرگان (آرگانیا اسپینوسا) روی کیفیت تغذیه‌ای و سطوح ساپونین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-246]
 • الخیری، م.آ.ای. اثرات استفاده از ماهیان دفعی رودخانه نیل سفید بر عملکرد مرغان تخمگذار در منطقه گزیرا سودان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 969-978]
 • ال خسمی، م. ویتامین D خون، شیر و گوشت در شترهای تک کوهانه [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 585-595]
 • ال-زهاف، آ.اس.آ.ام. اثر جایگزینی جو با دانه‌های آسیاب شده خرما بر روی عملکرد رشد بزهای نر [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 197-200]
 • الیسر، اس. توزیع آللی و ژنوتیپی در چندشکلی تک ‌نوکلئوتیدی (SNP) G.676A>G ژن گیرنده ملانوکورتین-1 (MC1R) در نژادهای بز اندونزی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 687-692]
 • ال-سکاری، آ.آ.ای. خصوصیات اسپرم منی منجمد گاو میش‌های نر و باروری در شرایط مزرعه [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 777-783]
 • الشابراوی قانم، م. تأخیر چرخه تخمدان بی‪نظمی متابولیت‌های خونی در گاوهای هلشتاین پس از زایش را منعکس نمی‪کند [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 35-42]
 • الفتی، ع. بررسی اثرات بهبود دهنده افزودن روغن ضروری گیاه آویشن به جیره بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 509-517]
 • ال فکی، ا. تأثیر فصل مرطوب و خشک بر ترکیب شیر شتر جماز (Camelus dromedarius) تونس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 163-167]
 • ال فکری، آ.ف. اثر شمارش یاخته‌های پیکری کُل و افتراقی، مرحله شیردهی و تعداد دوره‌های شیردهی بر لیپولیز و ترکیب فیزیکوشیمیایی شیر شتر (Camelus dromedaries) و گاو [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 777-782]
 • الکساندریدیس، و. ارزیابی اثر وزن لاشه، سن کشتار و جنسیت بر ترکیب شیمیایی گوشت بره: مطالعه موردی گوسفند نژاد بوتسیکو [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 119-124]
 • المعادودی، ا.ح. تأثیر بهینه‌سازی سم‌زدایی تفاله پرس شده آرگان (آرگانیا اسپینوسا) روی کیفیت تغذیه‌ای و سطوح ساپونین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-246]
 • النور، م.اس. اثرات استفاده از ماهیان دفعی رودخانه نیل سفید بر عملکرد مرغان تخمگذار در منطقه گزیرا سودان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 969-978]
 • ال-هینداوی، م. عملکرد تولیدی مرغ‌های تخمگذار تغذیه شده با سطوح مختلف دانه‌های خشک تقطیر شده با حلال با یا بدون افزودنی‌های خوراک [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 407-413]
 • الییو، ج. ارتباط بین وزن بدن، صفات بیضه و اندازه گیری خطی بدن بزهای نر سوکوتوی قرمز تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر برگ سابار (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 335-340]
 • اُلیوال، آ.آ. اثر سیستم جنگل-زراعی روی چرا، نشخوار، و رفتارهای استراحت گاوهای شیری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 45-50]
 • اُلیویرا، ای.ر. سطوح بالای آفتابگردان خرد شده در جیره‌ها برای بره‌های پرواری سبب کاهش عملکرد و کیفیت لاشه می‌گردد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 221-229]
 • اُلیویرا، ای.ر. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • اُلیویرا، ن.جی.اف. پروتئین سرم گوساله‌های ماده هلشتاین تغذیه شده با شیر از طریق مرحله پایین (step-down) و روش‌های متداول [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 69-73]
 • ال-وردانی، آی. اثرات جیره‌های حاوی روی آلی و پری‌بیوتیک بر عملکرد تولیدی و پاسخ ‌ایمنی بلدرچین‌های در حال رشد [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 761-767]
 • اُلوگبمی، تی.اس. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • امام جمعه کاشان، ن بررسی ژنتیکی تولید شیر گاو‪های هلشتاین ایران با استفاده از مدل روز آزمون [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 839-844]
 • امام جمعه کاشان، ن. ارتباط بین ژنوتیپ‌های ژن DGAT1 و ارزش ارثی صفات تولید شیر در گاو‌های نر هلشتاین ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 811-815]
 • امام جمعه کاشان، ن. ترکیب اسیدهای چرب در چربی دنبه و احشایی بره های خالص نژادهای شال و زندی و آمیخته آنها با نژاد زل (سه نژاد ایرانی) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 107-112]
 • امام جمعه کاشان، ن. بیان ژن‌های میوجنین و میوستاتین در گوسفند بلوچی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 873-878]
 • امام جمعه کاشان، ن. جداسازی و شناسایی نشانگرهای ریزماهواره از ژنوم گونه در معرض انقراض شتر دو کوهانه [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 693-698]
 • امانلو، ح. اثر جنس و یونیفرها بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه بره‪های نژاد مغانی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 95-99]
 • امانلو، ح. عملکرد، وضعیت سلامتی و میزان آغوز میش‪های دوقلوزای افشاری و رشد و زنده‪مانی بره‪‪های آن تحت تأثیر افزایش پروتئین قابل متابولیسم جیره در اواخر آبستنی قرار نمی‪گیرد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 349-356]
 • امانلو، ح. اثر مقادیر مختلف پروتئین و نسبت‌های مختلف ذرت سیلو شده و علوفه یونجه بر تولید شیر و نیتروژن دفعی گاوهای شیری هلشتاین [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 505-510]
 • ایمانی-نبئی، ر. اثر تراکم نشانگری، تعداد QTL و وراثت‌پذیری صفت بر صحت انتخاب ژنومی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 595-601]
 • ایمانی-نبئی، ر. اثر معماری ژنتیکی مختلف بر صحت انتخاب ژنومی به کمک سه روش بیزی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 53-59]
 • امجدیان، ط. تأثیر سطوح مختلف پساب تقطیری ملاس بر عملکرد، صفات لاشه و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه‪های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 157-162]
 • اُمد، آ.آ. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • امیری رودبار، م. ترکیب اسیدهای چرب در چربی دنبه و احشایی بره های خالص نژادهای شال و زندی و آمیخته آنها با نژاد زل (سه نژاد ایرانی) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 107-112]
 • امین، آ. ب. ارتباط بین وزن بدن، صفات بیضه و اندازه گیری خطی بدن بزهای نر سوکوتوی قرمز تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر برگ سابار (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 335-340]
 • امین افشار، م. نقش هورمون FSH در بقا، فعال‌سازی و رشد بیشترکشت آزمایشگاهی فولیکول‌های بدوی گوسفند [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 785-790]
 • امین افشار، م. بررسی ژنتیکی تولید شیر گاو‪های هلشتاین ایران با استفاده از مدل روز آزمون [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 839-844]
 • امین افشار، م. بیان ژن‌های میوجنین و میوستاتین در گوسفند بلوچی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 873-878]
 • امین افشار، م. اثر سطح و منبع انرژی بر عملکرد و ترکیب آمینو اسیدهای ماهیچه سینه جوجه‌های گوشتی سویه کاپ 500 [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-137]
 • امین افشار، م. جداسازی و شناسایی نشانگرهای ریزماهواره از ژنوم گونه در معرض انقراض شتر دو کوهانه [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 693-698]
 • امین‌افشار، م. مقایسه اثرات افزودن پودر زنجبیل و آویلامایسین به جیره بر عملکرد و شمارش باکتری سالمونلای روده جوجه های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 769-775]
 • ایندارسیه، ب. عملکرد تولیدی و توانایی جوجه درآوری اردک‌های Alabio (آناس پلاتیرینکس بورنئو) تحت مدیریت تغذیه‌ای روستایی: مقایسه سطوح متفاوت پروتئین جیره‌ای و نسبت‌های جنسیت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 291-298]
 • اینسی، اچ. مقایسه تولید گاز آزمایشگاهی، ارزش تغذیه‌ای، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی برخی از واریته‌های نخود [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-136]
 • انصاری پیرسرایی، ز. اثرات سطوح مختلف کنجاله گوار و آنزیم بتاماناناز بر عملکرد، غلظت کلسترول زرده و فراسنجه‌های لیپیدی خون مرغ‌های تخمگذار در مرحله دوم تولید [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 309-313]
 • انصاری پیر سرایی، ز. بررسی چند شکلی‌های جایگاه‌های ژنی FSHβ و FSHR و ارتباط آنها با عملکرد صفات تولیدی و تولید‌مثلی در گوسفندان نژاد ایران بلک، آرمان و بلوچی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 361-368]
 • انصاری پیرسرائی، ز. تأثیر تزریق درون تخم مرغی استات روی بر بیان برخی از ژن های مرتبط با رشد و نمو جنینی و برخی از ویژگی های لاشه جوجه ها [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 135-144]
 • انصاری مهیاری، س. اثر استفاده از فن آوری های تولیدمثلی در پیشرفت ژنتیکی گاوهای بومی سیستانی ایران: مطالعه شبیه سازی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 59-71]
 • انصاری-مهیاری، س. شناسایی جایگاه های صفات کمی مؤثر بر صفات تولید شیر بر روی کروموزوم 14 در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 607-614]
 • اُنیمیسی، پ.آ. اثر جیره‌های فرموله شده بر مبنای چهار اسید آمینه ضروری بر عملکرد و شاخص‌های بیوشیمیایی خون در مرحله پایانی پرورش جوجه‌های گوشتی تحت شرایط محیطی گرمسیری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 303-311]
 • ان-ناهیل، ی. تأثیر بهینه‌سازی سم‌زدایی تفاله پرس شده آرگان (آرگانیا اسپینوسا) روی کیفیت تغذیه‌ای و سطوح ساپونین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-246]
 • ایوانووا، اس. کیفیت تخم‌ها و صفات جوجه‌درآوری در دو لاین مرغ دو منظوره با رشد آهسته پرورش یافته به ‌طور سنتی یا روی مرتع [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 141-148]
 • اوپولا، ِا. اثر جیره‌های فرموله شده بر مبنای چهار اسید آمینه ضروری بر عملکرد و شاخص‌های بیوشیمیایی خون در مرحله پایانی پرورش جوجه‌های گوشتی تحت شرایط محیطی گرمسیری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 303-311]
 • اوجبییی، او.او. چالش‌های بالقوه در پرورش طیور ارگانیک در نیجریه: مقاله مروری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 653-656]
 • اودین، م.ن. عملکرد رشدی و راندمان تبدیل خوراک تلیسه‌های آمیخته [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 511-516]
 • اودین، م.ن. مطالعه مقایسه‌ای عملکرد بلدرچین‌های ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) پرورش یافته روی سیستم بستر و قفس در منطقه سیلهت بنگلادش [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 931-936]
 • اورتگا پرز، ر. پروفایل اسید چرب در شیر گاوهای جرسی تغذیه شده با علوفه سبز یا خشک [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 475-481]
 • اوکلی، آی.سی. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • اوگانسینا، تی.کا. چالش‌های بالقوه در پرورش طیور ارگانیک در نیجریه: مقاله مروری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 653-656]
 • اوگبوو، آی.پی. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • اولیویرا دخسوس، م. محصولات مرکبات در تغذیه نشخوارکنندگان: مروری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 191-202]

ب

 • بابا، م. بررسی شاخ و برگ مورینگا (مورینگا اولیفرا) به عنوان خوراک بز [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 865-871]
 • بابایی یزدی، ا. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • باباندی، ب. ارتباط بین وزن بدن، صفات بیضه و اندازه گیری خطی بدن بزهای نر سوکوتوی قرمز تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر برگ سابار (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 335-340]
 • بابنکو، ُ.ا. مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی وزن بدن در بز کرکی راینی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 453-461]
 • بیات، ا.ع. تأثیر اسانس‌های زنیان (Trachyspermum ammi) و آویشن (Thymus vulgaris) بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های خونی و عملکرد رشد در گوساله‌های نوزاد براون سوئیس [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 387-395]
 • باتیستا، جِی.د.اُ. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • بیات کوهسار، ج. اثر پودر گیاه شیرین بیان و گزنه بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 95-103]
 • باتوبارا، آ. توزیع آللی و ژنوتیپی در چندشکلی تک ‌نوکلئوتیدی (SNP) G.676A>G ژن گیرنده ملانوکورتین-1 (MC1R) در نژادهای بز اندونزی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 687-692]
 • باری، آ.اس.ام. اثر مکمل کولین کلراید بر پارامترهای عملکردی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 373-378]
 • بارراس، آ. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • بارلتا، ر.و. سطح بالای موننسین برای گاوهای شیری در اواسط شیردهی:قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 263-268]
 • باروس، م. ترکیب اسید چرب داخل عضلانی ماهیچه Longissimus گوساله‌های از شیر گرفته نشده نژاد Minhota در سن کشتار متفاوت [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-24]
 • بایزیدی آذر، آ. موقعیت‌یابی گرلین در بیضه گاو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 551-555]
 • بایسا، م. اثر مکمل‌سازی با نسبت مختلف از مخلوط کنسانتره و برگ اقاقیا تیمار نشده یا تیمار شده با هیدروکسید کلسیم بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، ابقا مواد مغذی و پارامترهای تخمیر شکمبه‌ای بز Bale-Arsi تغذیه شده با جیره پایه علوفه گراس [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 599-612]
 • باست، م.آ. عملکرد رشدی و راندمان تبدیل خوراک تلیسه‌های آمیخته [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 511-516]
 • باستوس، جی.آ. پروتئین سرم گوساله‌های ماده هلشتاین تغذیه شده با شیر از طریق مرحله پایین (step-down) و روش‌های متداول [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 69-73]
 • باسکارا، آ.پ. پتانسیل استفاده از نانوامولسیون روغن ضروری به عنوان یک جایگزین جدید آنتی‌بیوتیک‌ها در تولید طیور-مروری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 203-212]
 • باغبان کنعانی، پ. تأثیر مکمل‌های سولفات مس و آرژنین بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه کنجاله کانولا [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 647-654]
 • باغبان-کنعانی، پ. اثر سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان و نیاسین بر عملکرد، پارامترهای بیوشیمیایی، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و کلسترول زرده مرغ‌های تخمگذار [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 737-746]
 • باقری، م. ارزیابی ژنتیکی برخی از خصوصیات لاشه ارزیابی شده با اولتراسونوگرافی بلادرنگ در گوسفند بلوچی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 457-468]
 • بالاسوبرامانیام، ک. مطالعه اثرات دوره سرمایی بر کیفیت اسپرم بزهای سانن و جاموناپاری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 205-207]
 • بایلان، م. تعیین ارزش غذایی انواع سویا با استفاده از روش‌‌های آزمایشگاهی (in vitro) و تکنیک‌های تولید گاز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 603-608]
 • بالکانسکا، ر. تغذیه خانواده‌های زنبور عسل با یک افزودنی سولفات کبالت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 343-346]
 • بالکانسکا، ر. نتایج عملکرد دئوکسی‌سایکلین روی کلنی‌های زنبور عسل [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 163-169]
 • بانی-سعادت، ح. تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و ابعاد بدن در سنین مختلف در گوسفندان نژاد ماکویی ایران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 77-82]
 • بانکوا، و. تأثیر عصاره بره موم ایرانی بر تخمیر شکمبه، تولید متان و جمعیت میکروبی در شرایط برون‌تنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 33-41]
 • باوا، ج.اس. اثر جیره‌های فرموله شده بر مبنای چهار اسید آمینه ضروری بر عملکرد و شاخص‌های بیوشیمیایی خون در مرحله پایانی پرورش جوجه‌های گوشتی تحت شرایط محیطی گرمسیری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 303-311]
 • بحرانی، م.ج. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • بحری بیناباج، ف. تحلیل لجیستیک برخی عوامل مؤثر بر وقوع جفت ماندگی در یک گله گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 269-274]
 • بختیاری معز، ن. اثر دانه آسیاب شده یا کامل گندم و تریتیکاله بر عملکرد تولیدی، صفات کیفی تخم مرغ، ویژگی های دستگاه گوارش و قابلیت هضم مواد مغذی در بلدرچین‌های ژاپنی تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 355-363]
 • بخشعلی زاده، س. اثرات عوامل غیر ژنتیکی و محیط دائمی مادری بر روی صفات بیومتریک در گوسفندان مغانی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 639-643]
 • بداس، ر. ارزیابی غلاف‌های کاهو (Ceratonia siliqua) و اقاقیای عسلی (Gleditsia triacanthos) به عنوان یک خوراک در گوسفند [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 247-256]
 • بدخشان، ی. نقش اپی‌نفرین و بروموکریپتین در مرغ‌های تخمگذار اثر اپی‌نفرین و بروموکریپتین بر رشد فولیکولی تخمدان و صفات تولیدی مرغ‌های تخمگذار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 421-424]
 • بدخشان، ی. مکانیسم‪های تنظیم حرارت در گاو و گوساله نژاد جرزی براساس دمای بخش‪های مختلف بدن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 793-798]
 • بدخشان، ی. ارزیابی دمای سطح بدن در جوجه‌های گوشتی بر اساس سن، دمای هوا و وضعیت پر در طول دوره پرورش [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 499-504]
 • بیریا، آ. اثر تزریق درون تخم مرغی نانو ذرات اکسید روی بر قابلیت جوجه درآوری و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تفریخ شده [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 547-553]
 • براتی، س. بررسی نقش حاملی گوسفندان در عفونت با کلامیدیا پکوروم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 61-65]
 • براز، ه. اثر اسانس آویشن و دی سدیم فومارات بر خصوصیات تخمیر شکمبه ای و جریان مواد مغذی در سیستم کشت متداوم دو‌طرفه [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 221-229]
 • برازنده، ا پیش‌بینی جزایر CpG و بررسی ارتباط آنها با ویژگی‌های ژنومی با استفاده از مدل مخفی مارکوف در گاو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 571-579]
 • برازنده، ا. ارزیابی دمای سطح بدن در جوجه‌های گوشتی بر اساس سن، دمای هوا و وضعیت پر در طول دوره پرورش [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 499-504]
 • برازنده، ا. مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی وزن بدن در بز کرکی راینی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 453-461]
 • برازنده، ا. آنالیز توالی های تکراری ساده مشتق شده از توالی های بیان شده برچسب دار در شتر تک کوهانه [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 555-565]
 • برجسته، ش. مقایسه صحت ارزش های پیش بینی ژنومی درتراکم های مارکری و جمعیت های مرجع مختلف با استفاده از مدل BLUP برپایه اطلاعات شجره ای و ژنومی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 231-239]
 • برمودز-هورتادو، آر.ام. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • برندااُ کنسلو، ان.آر. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • بزگلو، اس. تأثیر تکنیک‌های مختلف برداشت بر بازیابی و کیفیت ساختارهای اووسیت کومولوس گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 741-744]
 • بزیون، ب. تعیین ارزش غذایی کمپوست و ساقه قارچ سفید دکمه ‏ای با استفاده از روش‏ های آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 257-263]
 • بیست، م.آ. ارتباط ازت اوره شیر گاوهای شیری با نژاد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 279-283]
 • بشارتی، م. سلول سوختی میکروبی: روش جدید برای تعیین ارزش غذایی پنبه دانه کامل مورد استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 429-435]
 • بیگی، گ.ف. اثرات سطوح مختلف اشباع و غیر اشباع و ترکیب آنها در دوره‌های رشد و پایانی بر عملکرد تولید و چربی‌‌های خون جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 329-336]
 • بیگی نصیری، م.ت. بررسی چند شکلی ژن کاپا کازئین با استفاده از تکنیک PCR-RFLP در جمعیت گاوهای نجدی استان خوزستان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 281-284]
 • بیگی نصیری، م.ت. بررسی چند شکلی ژن SCD1 (Stearoyl-CoA Desaturase Gene) در جمعیت گاومیش استان خوزستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 425-428]
 • بیگی نصیری، م.ت. بررسی ناحیه تنظیمی ژن GDF8 میوستاتین در گوسفند ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 65-68]
 • بیگی نصیری، م.ت. تولید آنتی ‏بادی مونوکلونال علیه پروتئین G1 بیان شده پروکاریوتی از ویروس تب بی‏دوام گاوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 51-57]
 • بلیااِو، آ.آی. کمپلکس معدنی-سینبیوتیک جدید در جیره‌های گاوهای شیرده برای بهبود تولید و ترکیب شیر [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 31-43]
 • بلال، اس.آ. ارتباط ازت اوره شیر گاوهای شیری با نژاد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 279-283]
 • بلال، اس.آ. عملکرد رشدی و راندمان تبدیل خوراک تلیسه‌های آمیخته [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 511-516]
 • بلال، اس.آ. مطالعه مقایسه‌ای عملکرد بلدرچین‌های ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) پرورش یافته روی سیستم بستر و قفس در منطقه سیلهت بنگلادش [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 931-936]
 • بلو، آ.آ. اثر افزودن سطوح مختلف مدفوع خشک شده طیور بر اندازه‌گیری‌های خطی بدنی قوچ‌های در حال رشد تغذیه شده با ذرت خوشه‌ای بخار داده شده [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 163-168]
 • بلو، آ.آ. اقتصاد تغذیه جیره‌های پایه‌ریزی شده بر اساس فضولات خشک شده در آفتاب طیور به قوچ‌های در حال رشد [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 595-598]
 • بلو، آ.آ. تأثیرات غنی‌سازی کاه ارزن انگشتی (Eleusine coracana) با جیره‌های مبتنی بر فضولات خشک شده طیور بر عملکرد بزهای کونکان کانیال [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-90]
 • بلوکی، ز. تأثیر افزودن کوآنزیم Q10 و الایژیک اسید در طی حفاظت انجمادی بر کیفیت منی یخ‌گشایی ‌‌شده قوچ [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 445-451]
 • بلوو، م.آ. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • بندای، ام.تی. اثر فلاشینگ روی رشد، نمره وضعیت بدنی و راندمان تولید‌مثلی میشهای کوریدال در طی فصل جفت‌گیری و دوره [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 297-304]
 • بُندارکووا، ای.ی. کمپلکس معدنی-سینبیوتیک جدید در جیره‌های گاوهای شیرده برای بهبود تولید و ترکیب شیر [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 31-43]
 • بندائو، م. تأثیر بهینه‌سازی سم‌زدایی تفاله پرس شده آرگان (آرگانیا اسپینوسا) روی کیفیت تغذیه‌ای و سطوح ساپونین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-246]
 • بهات، آ.اس. اثر فلاشینگ روی رشد، نمره وضعیت بدنی و راندمان تولید‌مثلی میشهای کوریدال در طی فصل جفت‌گیری و دوره [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 297-304]
 • بهات، ن. گیاهان دارویی و مکمل‌های آنها: روشی نوین در تغذیه جانوران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 497-516]
 • بهاری، ع. تأثیر کوتاه کردن موهای بلند انتهای دم بر تمیزی و سلامت پستان گاوهای شیری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 731-735]
 • بهاری‌فرد، م. عملکرد، رفتار‌های تغذیه‌ای و پاسخ‌های فیزیولوژیکی گوساله‌های نر جوان هلشتاین به مکمل کروم متیونین در جیره وابسته به سن و وزن است [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 415-422]
 • بهاسکر، ن. ارزیابی شیمیایی و هیستوپاتولوژیکی در کبد جنین جوجه‌های تیمار شده با یک فرمولاسیون دلتامترین تجاری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 673-681]
 • بهبودی، ح. بررسی اثر آبلیمو در آب آشامیدنی و پودر آویشن در جیره غذایی بر عملکرد و برخی پارامترهای خونی جوجه‪های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 169-174]
 • بهرامی، ز. اثر پری‌بیوتیک و نوع تنظیم خوراک بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و تولید گاز در روده کور مرغان تخمگذار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 487-494]
 • بهرام‌پور، و. چند‌شکلی ژن کالپاستاتین در بز تالی و رایینی در استان کرمان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 461-464]
 • بهروزلک، م. اثرات پودر کاسنی همراه با اسید بوتیریک بر صفات لاشه و برخی از فراسنجه‎های خونی در جوجه‎های گوشتی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 139-145]
 • بهروزلک، م. بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آویشن بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-یخ‌گشایی‌شده قوچ مغانی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 263-269]
 • بهروزلک، م. مطالعه چندشکلی ژن DGAT1 و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان نژادهای ایرانی لری-بختیاری و زل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 501-507]
 • بهروزلک، م.ع. تأثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و متابولیت‌‌های خونی در جیره پایانی جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 143-148]
 • بیهقی، م. تنوع ژنتیکی بین گاوهای Bali (Bos javanicus) و هیبریدهای آن‌ها با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 453-460]
 • بهلولی، اس.اچ. تأثیر تکنیک‌های مختلف برداشت بر بازیابی و کیفیت ساختارهای اووسیت کومولوس گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 741-744]
 • بهمنی، ح.ر. شبیه‌سازی دینامیک گذشته و ارزیابی وضعیت موجود جمعیت بز مرخز در زیستگاه اصلی آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 347-354]
 • بوجارپور، م. مطالعه مقایسه‌ای قابلیت هضم کاه گندم توسط قارچهای بی هوازی شکمبه گاومیش خوزستان و گاو هلشتاین در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 285-292]
 • بوجارپور، م. بررسی چند شکلی ژن SCD1 (Stearoyl-CoA Desaturase Gene) در جمعیت گاومیش استان خوزستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 425-428]
 • بوجنان، آی. توصیف چندمتغیره گاوهای اوولمس-زائر و تیدیلی با استفاده از صفات ظاهری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 293-299]
 • بوجنانه، آی. برآورد وزن بدن بر مبنای ابعاد قلب گوسفندان ساردی و تیماهدیت با استفاده از مدل‌های مختلف [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 639-646]
 • بوجنانه، آی. تعیین خصوصیات ژنتیکی جمعیت بز هامرا در دو منطقه مختلف موروکو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 901-907]
 • بوجنانه، آی. تمایز ژنتیکی نژاد بومی دراا و ارتباط آن با سایر جمعیت‌های بُز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 621-629]
 • بوجنانه، آی. اثرات دفعات شیردوشی روی تولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 25-29]
 • بوجنانه، آی. عوامل مؤثر بر طول دوره خشکی و تأثیر آن روی تولید و ترکیبات شیر در شیردهی بعدی گاوهای هلشتاین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 229-234]
 • بودیساتریا، آ.جی.اس. توزیع آللی و ژنوتیپی در چندشکلی تک ‌نوکلئوتیدی (SNP) G.676A>G ژن گیرنده ملانوکورتین-1 (MC1R) در نژادهای بز اندونزی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 687-692]
 • بودیساتریا، آی.گ.س. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 303-309]
 • بورته، آر.جی. تأثیرات غنی‌سازی کاه ارزن انگشتی (Eleusine coracana) با جیره‌های مبتنی بر فضولات خشک شده طیور بر عملکرد بزهای کونکان کانیال [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-90]
 • بوزاکووا، ن. احتمالاتی برای بهبود ایمنی ذاتی هومورال در بوقلمون‌ها و مرغ‌ها در شرایط استرس دمایی توسط تعدیل‌کننده سیستم ایمنی ®Immunobeta [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 349-354]
 • بوس‌بوآ، اچ. ارزیابی غلاف‌های کاهو (Ceratonia siliqua) و اقاقیای عسلی (Gleditsia triacanthos) به عنوان یک خوراک در گوسفند [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 247-256]
 • بوستان، آ. جنبه‪های اقتصادی و ژنتیکی استفاده از تکنیک انتقال جنین در ارزیابی ژنومیک و سنتی در گاوهای شیری هلشتاین ایران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 807-811]
 • بوگا، م. تعیین ارزش غذایی انواع سویا با استفاده از روش‌‌های آزمایشگاهی (in vitro) و تکنیک‌های تولید گاز [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 603-608]
 • بومیک، ان. مطالعه مقدماتی روی عملکرد تولیدی و تولیدمثلی بزهای جاموناپاری، سیاه بنگال و آمیخته‌های آن‌ها در منطقه چیتاگنگ بنگلادش [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 89-93]
 • بونتیام، وی. اثرات سطح پروتئین خام جیره و تراکم در واحد سطح روی عملکرد رشد، ابقاء مواد تغذیه‌ای، پروفایل‌های خون، و وزن لاشه بلدرچین‌های گوشتی در حال رشد [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 755-762]
 • بویه، م. عملکرد هماتولوژی و همبستگی بین صفات اقتصادی جوجه‌های گوشتی تحت تأثیر لیزین و متیونین جیره [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 917-923]

پ

 • پایا، پایا تعیین ارزش غذایی کمپوست و ساقه قارچ سفید دکمه ‏ای با استفاده از روش‏ های آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 257-263]
 • پایا، ح. ماده خشک مصرفی، تولید شیر و ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری تغذیه شده با جیره غذایی حاوی پنبه دانه و جایگزین آن با دانه گلرنگ خام و مایکروویو شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 51-58]
 • پایا، ح. مقایسه وزن بدن، فراسنجه‌های بیومتریکی بدن، فراسنجه‌های خونی و غلظت پروژسترون بره میش‌ها و شیشک‌های قزل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 491-500]
 • پاتهیرانا، آ.ن. اثرات آنزیم‌های بیرونی تجزیه‌کننده الیاف روی تخمیر شکمبه‌ای علوفه ذرت جارویی وحشی در محیط آزمایشگاه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 303-308]
 • پارس کاسانوا، پی.م. وزن بدن به ‌عنوان یک صفت مهم در مقایسه نژادهای بُز [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 463-466]
 • پارس-کاسانوا، پی.ام. کاهش دو شکلی جنسی جمجمه در یک نژاد گوسفند بومی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 429-432]
 • پارمار، اس.ان.اس. ارتباط ژن لاکتوفرین گاوی با ورم پستان در گاوهای فریسوال [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 859-863]
 • پاکدل، ع. جنبه‌های ژنتیکی سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-14]
 • پاکدل، ع. برآورد ضرایب اقتصادی صفات باروری، تولید شیر و مرده‌زایی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 791-795]
 • پالاسیوس اسپینوزا، ا. پروفایل اسید چرب در شیر گاوهای جرسی تغذیه شده با علوفه سبز یا خشک [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 475-481]
 • پالاسیوس مچتنوو، ای. پروفایل اسید چرب در شیر گاوهای جرسی تغذیه شده با علوفه سبز یا خشک [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 475-481]
 • پامو تدونکنگ، ای. علائم قابل توجه فحلی در بز کوتوله غرب آفریقا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 791-795]
 • پاموگووا، د. عملکرد رشد بره‌های پِلِوِن سر سیاه در طی دوره شیرخوارگی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 277-281]
 • پان، اس. اثر گروه ژنتیکی، فصل، اثر متقابل آنها، دما، رطوبت و شاخص دما-رطوبت بر رفتار نگهداری گاوهای نر داشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 207-213]
 • پان، و.د. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • پانیاساک، آ. نوک زدن پر مرغ‌های تخمگذار در تراکم در واحد سطح و نوع قفس متفاوت [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 549-556]
 • پانجونو، پ. عملکرد رشد، پروفایل هماتولوژیکی و معدنی گوسالههای پس از شیرگیری تحت تأثیر توسط مکمل کنسانتره‌ای پلت شده حاوی روغن‌های ضروری و پروبیوتیک‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 461-468]
 • پاینده، ز. ارزیابی اثرات زیست محیطی پرورش بوقلمون در ایران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 507-512]
 • پاوول، ر.س. بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت‌های گاومیش کشت داده شده در محیط کشت غنی ‌شده با آلبومین سرم گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 545-551]
 • پپووا، ت. کیفیت تخم‌ها و صفات جوجه‌درآوری در دو لاین مرغ دو منظوره با رشد آهسته پرورش یافته به ‌طور سنتی یا روی مرتع [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 141-148]
 • پتی‌آبادی، ز. همخونی و پسروی ناشی از همخونی صفات وزن بدن در گوسفندان نژاد شال ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 887-893]
 • پتکی، پ. نمایی از چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در ژن های باروری در میان نژادهای گوسفند ایران با بکارگیری روش PCR-RFLP [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 265-285]
 • پتکوو، ای. کیفیت تخم‌ها و صفات جوجه‌درآوری در دو لاین مرغ دو منظوره با رشد آهسته پرورش یافته به ‌طور سنتی یا روی مرتع [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 141-148]
 • پراساد، اس. بررسی تفاوت‌ها در ترکیب بیوشیمایی و مواد معدنی ادرار بین گاوهای شیری آمیخته آبستن و غیر‌آبستن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 787-792]
 • پراساد، جی. چند شکلی‌های DNA در جایگاه‌های ژن کاندیدا و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در گاومیش مورا (Bubalus bubalis) [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 39-43]
 • پرالتا، م.ف. تاثیر مخمر ساکارومایسس سرویزیه مرتبط با ترئونین روی عملکرد تولیدی در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 677-684]
 • پیرخضرانیان، ز. پیش‌بینی نواحی اپیتوپی سلول‌هایB و T آنتی‌ژن حفاظتی در باکتری Bacillus anthracis [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 429-436]
 • پردامایان، ا.ب.آی. چندشکلی ژن‌های پرولاکتین و پروموتر پرولاکتین و ارتباط آن با Broodiness و وزن بدن در لاین‌های جوجه اندونزیایی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 311-316]
 • پرداماین، آ.ب.آی. ویژگی‌های صوتی و چندشکلی FoxP2 در جوجه‌های تیپ Crowing (Gallus gallus domesticus) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 131-140]
 • پردل، ا. تجویز سطوح مختلف آرژنین و لیزین همراه با مس برای تغییرغلظت مس در شیر در میش‌‌های شیرده زندی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 241-246]
 • پررا، پی.و.یو. اثرات مگادُز فیتاز بر عملکرد رشد، وضعیت استخوان و دفع مواد مغذی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح بالای سبوس برنج [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 119-127]
 • پریرا، ت.ل. سطوح بالای آفتابگردان خرد شده در جیره‌ها برای بره‌های پرواری سبب کاهش عملکرد و کیفیت لاشه می‌گردد [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 221-229]
 • پریرا، ت.ل. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • پریرا، ر. منابع بتائین به عنوان دهندگان گروه متیل در جیره‌های جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 325-332]
 • پرییرا، ت.ل. امکان سنجی اقتصادی تولید بره‌های پرواری تغذیه شده با تفاله آفتابگردان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 629-634]
 • پریزادیان کاوان، ب. تأثیر اندازه فیزیکی کلینوپتیلولیت بر میزان بازدهی پروتئین، ریخت‏شناسی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 165-172]
 • پریزادیان کاوان، ب. تأثیر سطوح جیره‏ای متفاوت انرژی و پروتئین بر عملکرد تولید‌مثلی و رشد پس از تفریخ در بلدرچین‏های ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 137-145]
 • پیرزاده نائینی، آ. بررسی تأثیر جای گزینی بخشی از کنجاله سویا با نخود زراعی پولکی ‌شده بر تولید و ترکیب شیر، و میزان مصرف خوراک گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 45-50]
 • پیرس، پی. ترکیب اسید چرب داخل عضلانی ماهیچه Longissimus گوساله‌های از شیر گرفته نشده نژاد Minhota در سن کشتار متفاوت [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-24]
 • پریلو، آ. تنش اکسیداتیو القاء شده توسط فلز و جایگزینی سیگنال‌دهی سلولی در حیوانات [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 367-373]
 • پریلو، آ. پیامدهای آناتومی-پاتولوژیکی آلودگی مایکوتوکسین‌ها در خوراک خرگوش [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 379-387]
 • پیرمحمدی، ر. تأثیرات جاذب‌های مختلف سموم بر میزان دیازینون باقیمانده در تفاله انگور سفید، تولید و ترکیب شیر و بقایای سم در بزهای شیرده مهابادی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 677-685]
 • پرند، ا بررسی تجزیه‪پذیری شکمبه‪ای و مدل‪سازی برای پیش‪بینی فراهمی مواد غذایی برای نشخوارکنندگان از منبع سویای فرآوری شده با روش‪های مختلف [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 277-284]
 • پرند، ا. مقایسه مدل‌های چندبخشی لجستیک و میکائیلیس-منتن برای بررسی تولید گاز در شرایط برون‌تنی از برخی خوراک‌های نشاسته‌ای [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 407-414]
 • پیرو، ام. تمایز ژنتیکی نژاد بومی دراا و ارتباط آن با سایر جمعیت‌های بُز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 621-629]
 • پیرو، م. تعیین خصوصیات ژنتیکی جمعیت بز هامرا در دو منطقه مختلف موروکو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 901-907]
 • پرور، ر. مقایسه قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی خوراک با استفاده از روش‌های جمع‌آوری کل مدفوع، خاکستر نامحلول در اسید و لیگنین در اسبچه خزر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 461-466]
 • پیرویسی، ن. مطالعه‌ چندشکلی ژن کالپاستاتین و تأثیر آن روی صفات وزن اولیه‌ بدن در گوسفند زندی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 297-302]
 • پزشکیان، ز. برآورد روند ژنتیکی تولید شیر روزآزمون توسط شکل لگاریتمی تابع وود با استفاده از یک مدل تابعیت تصادفی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 43-51]
 • پسانتینو، جی. پیامدهای آناتومی-پاتولوژیکی آلودگی مایکوتوکسین‌ها در خوراک خرگوش [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 379-387]
 • پسندیده، ر. تولید آنتی ‏بادی مونوکلونال علیه پروتئین G1 بیان شده پروکاریوتی از ویروس تب بی‏دوام گاوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 51-57]
 • پسندیده، م. آنالیز ترکیبی ژن‌های DGAT1، OPN و PPARGC1A برای صفات تولید و ترکیب شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 797-803]
 • پسندیده، م. اثر چندشکلی‏های تک نوکلئوتیدی ژن IGF-1R روی صفات نرخ رشد در گوسفند نژاد ماکویی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 669-675]
 • پسندیده، م. برآورد اندازه مؤثر جمعیت و ضرایب همخونی ژنومی در گوسفند نژاد بلوچی با استفاده از تراشه های متراکم نشانگری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 287-295]
 • پسوآ، جی.بی.اس. افزودن کنجاله آفتابگردان و آنزیم به جیره جوجه‌های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 695-702]
 • پلاسسنسیا، آ. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • پلاسیوس-اسپینوسا، آ. (کو)واریانس ژنتیکی بین سن از اولین تا سومین گوساله‌زایی و مقدار شیر گاوهای هلشتاین در مناطق گرمسیری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 401-407]
 • پیله‌ور، م. اثر متقابل فورمایسین® گلد و رنگدانه روی کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغان تخمگذار [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 699-705]
 • پهلوان، ر. تأثیر سطوح علوفه مصرفی بر عملکرد، کیفیت گوشت و ارزش اقتصادی گوساله‌های هلشتاین تغذیه شده در سیستم ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 265-272]
 • پهلوان، ر. ارزش اقتصادی و کیفیت شیر تولید شده در گاوهای شیرده هلشتاین در سیستم سبز (ارگانیک) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 27-35]
 • پهلوان، ر. تأثیر سطح تغذیه علوفه بر وزن بدن، نمره وضعیت بدنی، تولید شیر و نیتروژن اوره‌ای شیر در گاوهای هلشتاین در جیره غذایی ارگانیک [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 617-624]
 • پهلوان افشاری، ک. تنوع میتوکندری و ساختار فیلوژنتیکی جمعیت بز مرخز [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 679-684]
 • پوپووا، تی. اکسیداسیون پروتئین در عضلات راسته و ران بره‌های پرورش‌یافته درآغل و روی مرتع باکتی سالمونلای روده جوجه‌های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 673-677]
 • پوترا، و.پ.ب. چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی (SNPs) جدید در ناحیه‌های اینترون 2 و اگزون 3 ژن لپتین در گاوهای Sumba Ongole [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 241-247]
 • پوربوواتی، ا. تنوع ژنتیکی ژن سیتوکروم b در سه نژاد بز بومی در جاوه مرکزی اندونزی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 661-667]
 • پورعلمی، م.ر. بررسی پروتئین تک یاخته‌ای به عنوان یک خوراک نامتعارف در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 317-324]
 • پور‌محمود، ب. تأثیرات جاذب‌های مختلف سموم بر میزان دیازینون باقیمانده در تفاله انگور سفید، تولید و ترکیب شیر و بقایای سم در بزهای شیرده مهابادی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 677-685]
 • پورملایی، ف. بخش بندی پروتئین خام و تولید گاز در سیلاژهای یونجه عمل‌آوری شده با عصاره محصولات فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 355-360]
 • پورملایی، ف. تأثیر دو منبع تانن بر عملکرد، مصرف نیتروژن و راندمان سنتز نیتروژن میکروبی در بزهای شیری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 61-68]

ت

 • تای، ام. عملکرد تولیدمثلی بزهای نژاد ابرگل پرورش یافته در سیستم مدیریت سنتی منطقه سکوتا در اتیوپی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 59-63]
 • تاریگان، ا. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 303-309]
 • تاکیا، سی.اس. سطح بالای موننسین برای گاوهای شیری در اواسط شیردهی:قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 263-268]
 • تاکیا، سی.اس. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • تاکور، ام.اس. ارتباط ژن لاکتوفرین گاوی با ورم پستان در گاوهای فریسوال [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 859-863]
 • تیامیا، ت.ت. تأثیر کنجاله برگ آلوی سیاه (Vitex doniana) بر عملکرد، هماتولوژی و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم جوجه خروس‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 495-499]
 • تان، ل.پی. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • تی انجتام، جی. نوک زدن پر مرغ‌های تخمگذار در تراکم در واحد سطح و نوع قفس متفاوت [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 549-556]
 • تبعیدیان، س.ع. عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 127-133]
 • تربتی نژاد، ن.م. اثر قارچ (پلوروتوس فلوریدا) بر ترکیب شیمایی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 257-261]
 • تربتی نژاد، ن.م. بررسی جایگزینی یونجه با علوفه شنبلیله در جیره‌های غنی از کنسانتره در آزمایشگاه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 291-296]
 • تریپاسی، س.ک. اثر تنش متابولیک بر فعالیت تخمدانی و عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری: مطالعه مروری [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • ترکی، م. اثر استفاده از عصاره اتری بره موم و روغن زیره سیاه در جیره غذایی جوجه‪های گوشتی بر عملکرد، فراسنجه‪های خونی، پاسخ ایمنی و خصوصیات لاشه [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 911-918]
 • ترکی، م. اثر افزودن ویتامین ای و کروم به جیره غذایی بر عملکرد، ویژگی‌های کیفی تخم مرغ و برخی از فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخمگذار در شرایط دمایی معمولی و تنش گرمایی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 295-303]
 • ترکی، م. اثرات تزریق ویتامین‌های B6 و B12 داخل تخم‌ مرغ‌های تزریق شده با اتانول بر درصد جوجه‌درآوری، عملکرد و اندام‌های احشایی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرما در دوره پرورش [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 491-498]
 • ترکی، م. اثرات مکمل جیره ای گوآنیدینو استیک اسید بر عملکرد، فراسنجه های خونی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی نر مبتلا شده به آسیت ناشی از سرما [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 125-133]
 • ترکمن زهی، آ. فقدان ارتباط معنی‌دار بین ناحیه از ژن گیرنده هورمون رشد و وزن‌تولد گاوهای بومی سیستانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 823-827]
 • ترنگ، ا. تغییرات ناحیه D-Loop از رشته DNA میتوکندریایی در نژادهای گوسفند بومی ایران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 363-368]
 • تسگا، و. خصوصیات سیستم های پرورش گوسفند شهری و حومه و میزان مشارکت اقتصادی آن‌ها در مناطق کوهستانی اتیوپی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 341-349]
 • تشیرلتسو، کا. اثرات مکمل کردن پوسته دانه چشم بلبلی (Vigna unguiculataa) و کنسانتره نجاری روی بزهای بویر از شیرگرفته شده [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 583-593]
 • تقی پور شه بندی، م. تأثیر تزریق درون تخم مرغی استات روی بر بیان برخی از ژن های مرتبط با رشد و نمو جنینی و برخی از ویژگی های لاشه جوجه ها [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 135-144]
 • تقی زاده، ا. ماده خشک مصرفی، تولید شیر و ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری تغذیه شده با جیره غذایی حاوی پنبه دانه و جایگزین آن با دانه گلرنگ خام و مایکروویو شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 51-58]
 • تقی زاده، ا. تعیین ارزش غذایی کمپوست و ساقه قارچ سفید دکمه ‏ای با استفاده از روش‏ های آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 257-263]
 • تقی زاده، ا. سلول سوختی میکروبی: روش جدید برای تعیین ارزش غذایی پنبه دانه کامل مورد استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 429-435]
 • تقی‌زاده، ا. تأثیر سانتریفیوژ و سطوح مختلف لیسیتین سویا بر کیفیت اسپرم بعد از فرایند انجماد-یخ‌گشایی در قوچ قزل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 257-262]
 • تقی‌زاده، ک. بررسی چند شکلی ژن SCD1 (Stearoyl-CoA Desaturase Gene) در جمعیت گاومیش استان خوزستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 425-428]
 • تقی نژاد رودبنه، م. استفاده از ضایعات خرما در تغذیه گوسفند، تجزیه‪پذیری آن در شکمبه، قابلیت هضم مواد مغذی و تأثیر آن بر رشد گوسفند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 883-888]
 • تقی نژاد-رودبنه، م. تأثیر اندازه‌ ذرات جو بر تخمیر شکمبه‌ای و ویژگی‌های لاشه بره‌های نر تغذیه شده با جیره حاوی اوره بالا [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 271-276]
 • تکیا، سی.اس. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • تکلوزاده، م. ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و قابلیت هضم پوست گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 333-338]
 • تمبوراوا، ام.اس. عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و پارامترهای خونی بز سوکوتو قرمز تغذیه شده با پودر برگ سابارا (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 53-58]
 • تمیر، ب. خصوصیات سیستم های پرورش گوسفند شهری و حومه و میزان مشارکت اقتصادی آن‌ها در مناطق کوهستانی اتیوپی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 341-349]
 • تیموری یانسری، ا. ویژگی‌های فیزیکی ومؤثر بودن فیزیکی تفاله چغندر برای نشخوارکنندگان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 317-326]
 • تیموری یانسری، ا. کنتیک شکمبه‌ای تجزیه مواد مغذی، هیدراسیون و گرانروی خاص عملکردی سه نوع پالپ چغندرقند [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 17-26]
 • تیموری یانسری، ا. جرم جحمی و اندازه ذرات مارکر عبور سنجش ترن‌اور مواد هضمی شکمبه در گاو شیرده هلشتاین [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 377-385]
 • تیموری یانسری، ا. اثرات سطوح انرژی و پروتئین جیره مادری در اواخر آبستنی بر رشد، برخی پارامترهای خونی، سلامتی و عملکرد بزغاله‌ها در ماه اول زندگی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 611-620]
 • تیموری یانسری، ا. اثرات سطوح پروتئین خوراک آغازین و مقادیر شیر مصرفی بر سلامت و تغییرات میکروبی شکمبه در گوساله‌های نر هلشتاین [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 193-200]
 • تیموری یانسری، ا. اثر الیاف غیر قابل هضم علوفه یونجه و مواد سیلویی ذرت بر تجزیه پذیری شکمبه ای الیاف جیره در گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 73-78]
 • تیموری یانسری، ا. اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه بر نرخ ترشخ بزاق، راندمان فعالیت جویدن و جرم حجمی لحظه‌ای مواد هضمی در جوانه‌های هرفورد [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 389-394]
 • تیموری یانسری، ا. تأثیر چین و کیفیت آب آبیاری رو ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری in situ شکمبه‌ای یونجه [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 609-615]
 • تیموری یانسری، ا. Effect of Different Fat Sources on some Blood Metabolites, Hormones, and Enzyme Activities of Lambs with Different Residual Feed Intake in Heat-Stressed Condition [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 657-667]
 • تیموری-یانسری، ا. پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری برای صفات رشد گوسفند افشاری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 69-74]
 • تندونکنگ، اف. علائم قابل توجه فحلی در بز کوتوله غرب آفریقا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 791-795]
 • تنگ، اس.کا. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • تینلی، آ. پیامدهای آناتومی-پاتولوژیکی آلودگی مایکوتوکسین‌ها در خوراک خرگوش [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 379-387]
 • تهرانی، ع.م. عملکرد، وضعیت سلامتی و میزان آغوز میش‪های دوقلوزای افشاری و رشد و زنده‪مانی بره‪‪های آن تحت تأثیر افزایش پروتئین قابل متابولیسم جیره در اواخر آبستنی قرار نمی‪گیرد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 349-356]
 • تهمورث‌پور، م. کلونینگ و بیان ژن پروتئین ۷۰ کیلو دالتون از باکتری بروسلا ملیتنسیس به منظور طراحی واکسن نوترکیب [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 387-392]
 • توحیدی، آ. آنتی‌بادی زرده تخم مرغ علیه اشریشیا ‌کلی انتروتوکسیژنیک K99 در سرم و زرده تخم مرغ مرغان تخمگذار ایمن شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 155-161]
 • توحیدی، ر. بررسی بیان پنج ژن مرتبط با تنش در مرغان بومی خراسان تحت تنش گرمایی حاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 525-533]
 • توحیدی‌ نژاد، ف. تعیین خصوصیات ژن و پروتئین Rheb در بز کرکی راینی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 289-295]
 • توراند، جی.ف. مطالعه موانع مزارع شیری سنتی از طریق بررسی تولیدات بالقوه و عملکردی شیر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 255-264]
 • تورکییلماز، م.ک. همبستگی‌های فنوتیپی در کیفیت گوشت سینه و برخی از معیارهای آسایش: ملاحظات مدت و شدت روشنایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 511-518]
 • توسی، ر. ویژگی‌های سم اسب Anglo Arabian، Haflinger، Monterufoli و Maremmano [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 341-347]
 • توگولا، دی. علائم قابل توجه فحلی در بز کوتوله غرب آفریقا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 791-795]
 • تولایی، م. ساختار و کاربرد AMELX و AMELY در تعیین جنسیت گوزن مرال ایرانی (Cervus elaphus maral) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 963-968]
 • تولرا، آ. اثر مکمل‌سازی با نسبت مختلف از مخلوط کنسانتره و برگ اقاقیا تیمار نشده یا تیمار شده با هیدروکسید کلسیم بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، ابقا مواد مغذی و پارامترهای تخمیر شکمبه‌ای بز Bale-Arsi تغذیه شده با جیره پایه علوفه گراس [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 599-612]

ث

 • ثابت سروستانی، ش. اثر عصاره آبی الکلی کاسبرگ و برگ چای ترش بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، سامانه ایمنی و تعادل اکسیدانی مرغ های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 317-325]

ج

 • جاکاریا، ج. تنوع ژنتیکی بین گاوهای Bali (Bos javanicus) و هیبریدهای آن‌ها با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 453-460]
 • جانایی، ب.آ. مولکول‌های اسپرماتوزوآ مرتبط با باروری گاو نر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 371-375]
 • جانمحمدی، ح. اندازه‪گیری خصوصیات مورفومتریکی پستان در نژادهای گوسفند دورگ و خالص [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 343-348]
 • جانمحمدی، ح. ارزیابی خصوصیات شیمیایی و اثرات منابع مختلف منگنز بر کینتیک جذب عنصر منگنز و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 463-471]
 • جانمحمدی، ح. اثر سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان و نیاسین بر عملکرد، پارامترهای بیوشیمیایی، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و کلسترول زرده مرغ‌های تخمگذار [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 737-746]
 • جانمحمدی، ح. تعیین انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی برخی از مواد خوراکی ‌با روش جدید تغذیه دقیق در جوجه‌‌‌های گوشتی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 103-111]
 • جانمحمدی، ح. Determination of Chemical Composition and Apparent Metabolizable Energy Corrected for Nitrogen (AMEn) Content of Amaranth Grain with and without Enzyme in Adult Leghorn Roosters by Regression Method [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 705-716]
 • جانمحمدی، ح. Effects of Zinc Nanoparticles on Growth Performance, Carcass Characteristics, Immunity, and Meat Quality of Broiler Chickens [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 135-146]
 • جانمحمدی، ح. Leucine Requirement of Female Cobb Broilers from 8 to 14 Days of Age [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 391-398]
 • جباری، س. پیشرفت‌های جدید در احتیاجات روی در طیور [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 763-767]
 • جباری، ص. پیشرفت های اخیر در احتیاجات مواد معدنی کم نیاز در جوجه های گوشتی، مقاله مروری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • جباری، ن. اثرات استفاده از پروبیوتیک پروتکسین وآنتی‌بادی آکوآبلند بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 951-956]
 • جبلی جوان، ا. اثرات سطوح مختلف نشاسته مقاوم بر عملکرد رشد و مرفولوژی ایلئوم در جوجه‌های گوشتی: در مقایسه با فروکتوالیگوساکارید و زینک باسیتراسین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 315-322]
 • جردنا، جی. انتخاب اسپرم نریان بر مبنای سانتریفیوژ گرادیان چگالی شامل کلویید دو لایه: تأثیرات بر روی اسپرم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 317-321]
 • جرگوسکا، ن. اثرات ایزوفلاون‌‌ها در خوراک بر غلظت استرادیول پلاسمایی و عملکرد تولیدی جوجه‌های تخمگذار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 691-695]
 • جسوس، د.ل.اس. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • جعفری، پ. اثر دمای پلت، پروبیوتیک و دانه گندم بر عملکرد رشد، متغیرهای بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و بیان ژن موسین 2 در جوجه های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 517-524]
 • جعفری، س.م. ارزیابی نانو و میکروکپسول‌های سیلی‌مارین در شرایط شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش برای رسانش هدفمند در حیوان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 247-255]
 • جعفری، س.م. تولید گوشت غنی شده با امگا-3 از طریق تغذیه جوجه‌های گوشتی با نانوامولسیون روغن دانه کتان اولتراسوند شده: عملکرد، ترکیبات سرم، خواص فیزیکوشیمیایی و ثبات اکسیداتیو [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 487-496]
 • جعفری، ش. همخونی و اثرات آن روی وزن بدن، نسبت کلیبر، ابعاد بدن، وزن بیده و صفات تولید‌مثلی در گوسفند نژاد ماکویی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 305-315]
 • جعفری، ش. اثرات عوامل غیر ژنتیکی و محیط دائمی مادری بر روی صفات بیومتریک در گوسفندان مغانی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 639-643]
 • جعفری، م. تحلیل لجیستیک برخی عوامل مؤثر بر وقوع جفت ماندگی در یک گله گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 269-274]
 • جعفری، م. کاربرد ایزوتوپ پایدار در علم تغذیه حیوانات [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 409-419]
 • جعفری، م.ع. اثرات مکمل سازی جیره با ال-ترئونین روی عملکرد و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی در طی تابستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 431-436]
 • جعفری، و. کاربرد ایزوتوپ پایدار در علم تغذیه حیوانات [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 409-419]
 • جعفری اروری، ع.ر. تعیین اندازه گل و رنگ پوست بره های زندی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 105-113]
 • جعفری آهنگری، ی. بررسی جایگزینی یونجه با علوفه شنبلیله در جیره‌های غنی از کنسانتره در آزمایشگاه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 291-296]
 • جعفراوغلی، م. آنالیز ژنتیکی صفات تولیدمثلی میش‌ها در گوسفندان بلوچی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 651-657]
 • جعفرپور بروجنی، م. پاسخ‌ بار اسیدی شکمبه و خروج متان به جیره‌های گاوهای شیری شیرده مکمل شده با ترکیبات معدنی حاوی ظرفیت بافری متفاوت در شرایط برون‌تنی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 769-775]
 • جعفری خورشیدی، ک. اثر چهار بافت و دو سطح پروتئین جیره غذایی بر عملکرد رشد و ابعاد بیومتری گوساله‌های هلشتاین [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 423-429]
 • جکواَنا، آ.جی. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • جلالی، س.م.ع. اثر منبع روغن گیاهی و مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 147-153]
 • جلالی نسب، ا. اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی و روش‌های عمل‌‌آوری بر عملکرد تولید و متابولیت‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار بومی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 379-385]
 • جلیلوند، ق. اثرات سطوح مختلف اسانس‌های افسنطین و زیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 395-400]
 • جمشیدی، ر. مقایسه اثر آنتی‌بیوتیک، پروبیوتیک و پری‌بیوتیک درجیره جو بر عملکرد، قابلیت هضم، مرفولوژی روده، فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 497-507]
 • جمعه خالدی، ک. جداسازی و شناسایی نشانگرهای ریزماهواره از ژنوم گونه در معرض انقراض شتر دو کوهانه [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 693-698]
 • جینتا، اس.کا. اثر گونه های اکسیژن فعال بر اسپرم: عملکرد متوازن سودمند و زیانبار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 247-255]
 • جنکر، آ. ارزش غذایی، ساختارهای مولکولی FTIR، غلضت سموم قارچی و عناصر سنگین انگور رقم بی‌دانه سفید در سه مرحله قوره، رسیده و کشمش در نشخوارکنندگان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 411-420]
 • جهانیان نجف‌آبادی، ه. اثر پری‌بیوتیک و نوع تنظیم خوراک بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و تولید گاز در روده کور مرغان تخمگذار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 487-494]
 • جهان تیغ، م. اثر عمل آوری یا مکمل کردن علوفه نی با اوره بر مصرف، قابلیت هضم ظاهری و متابولیت های خون گوسفندان بلوچی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 623-628]
 • جهانی عزیزآبادی، ح. اثر عصاره‌های اتانولی بر قابلیت هضم، تخمین انرژی، بیومس میکروبی و کینتیک تخمیر شکمبه با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 9-15]
 • جهانی-عزیزآبادی، ح. تولید شکمبه‌ای متان، جمعیت میکروبی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای در گوسفند تحت تأثیر عصاره برگ پنیرک قرار می‌گیرد: مطالعه برون‌تنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 259-264]
 • جهانی-عزیزآبادی، ح. اثرات آمیخته‌گری بر پروفایل اسیدهای چرب در بزهای بومی قزوینی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 81-90]
 • جهانی-عزیزآبادی، ح. اثر اسانس آویشن و دی سدیم فومارات بر خصوصیات تخمیر شکمبه ای و جریان مواد مغذی در سیستم کشت متداوم دو‌طرفه [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 221-229]
 • جهانی مقدم، م. عملکرد و پاسخ های متابولیکی گاوهای تازه زا به استفاده از منبع پیش ساز قندی به صورت روزانه و یا به صورت یک روز در میان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 31-38]
 • جوادمنش، ع. بررسی بیان پنج ژن مرتبط با تنش در مرغان بومی خراسان تحت تنش گرمایی حاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 525-533]
 • جوانروح علی‌آباد، ع. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی گوسفندان ایرانی بر اساس توالی ژن سیتوکروم b [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 283-287]
 • جوانمرد، آ. فقدان ارتباط معنی‌دار بین ناحیه از ژن گیرنده هورمون رشد و وزن‌تولد گاوهای بومی سیستانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 823-827]
 • جوانمرد، آ. شناسایی چند‪شکلی در ناحیه‪ای از ژن MC1R در نژادهای بز: یک ابزار مناسب برای درک سیستم و مکانیزم کنترل رنگ پوشش بدن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 889-895]
 • جوانمرد، آ. کاربرد نشانگرهای میکروساتلایت برای آزمون تأیید والدین در گله‌های گوسفند آمیخته [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 637-645]
 • جوانمرد، آ. شناسایی جهش‌های جدید در دو ژن کاندیدای تخمک‌گذاری BMP15, GDF9 و ارتباط آن با چند‌قلوزایی در بز مرخز [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 91-99]
 • جوانمرد، آ. بررسی بیان پنج ژن مرتبط با تنش در مرغان بومی خراسان تحت تنش گرمایی حاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 525-533]
 • جوانمرد، م.ر. غلظت بهینه انرژی در جیره‌های بره‌های لری بختیاری در طول دوره پرواربندی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 595-599]
 • جواهری، ه. امکان سنجی تخمین وزن بدن شترهای کلکوهی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 333-340]
 • جورجیوسکی، ر. اثرات ایزوفلاون‌‌ها در خوراک بر غلظت استرادیول پلاسمایی و عملکرد تولیدی جوجه‌های تخمگذار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 691-695]
 • جورجیوسکی، س. اثرات ایزوفلاون‌‌ها در خوراک بر غلظت استرادیول پلاسمایی و عملکرد تولیدی جوجه‌های تخمگذار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 691-695]
 • جوزی شکالگورابی، س. تعیین چندشکلی ژنتیکی موجود در اگزون 1 ژناستیل-کوآ-کربوکسیلاز آلفا در بز نژاد مهابادی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 987-990]
 • جوزی شکالگورابی، س. برآورد روند ژنتیکی تولید شیر روزآزمون توسط شکل لگاریتمی تابع وود با استفاده از یک مدل تابعیت تصادفی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 43-51]
 • جوزف، جی.ک. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • جوئزی-شکالگورابی، س. اثر مدیریت مسیر مادران پدر بر پارامترهای ژنتیکی و اقتصادی یک برنامه شبیه‪سازی شده انتخاب ژنوم [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 335-342]

چ

 • چاجی، م. مطالعه مقایسه‌ای قابلیت هضم کاه گندم توسط قارچهای بی هوازی شکمبه گاومیش خوزستان و گاو هلشتاین در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 285-292]
 • چاجی، م. بررسی اثرات پروتوکل‌های مختلف پروژسترونی و سطح پایین هورمون eCG بر همزمان‌سازی فحلی در میش‌های عربی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 855-861]
 • چاجی، م. تأثیر سطوح مختلف خارمریم (Silybum Marianum) در جیره‌های حاوی دانه با سرعت تجزیه متفاوت در شکمبه بر باکتری‌های شکمبه گاومیش خوزستان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 401-409]
 • چاشنی دل، ی. اثرات سطوح پروتئین خوراک آغازین و مقادیر شیر مصرفی بر سلامت و تغییرات میکروبی شکمبه در گوساله‌های نر هلشتاین [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 193-200]
 • چاشنی دل، ی. اثرات فرآوری حرارتی دانه سویا و بذر کتان بر بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب شکمبه به روش in situ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 583-589]
 • چاشنی دل، ی. اثر الیاف غیر قابل هضم علوفه یونجه و مواد سیلویی ذرت بر تجزیه پذیری شکمبه ای الیاف جیره در گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 73-78]
 • چاشنی‌دل، ی. تأثیر چین و کیفیت آب آبیاری رو ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری in situ شکمبه‌ای یونجه [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 609-615]
 • چاف، یو.ام. اثر سطوح مختلف پروتئین و روش‌ها و مدت ذخیره‪سازی روی عملکرد تولیدی و کیفیت خارجی تخم بلدرپین‌های ژاپنی در محیط نیمه خشک [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 941-214]
 • چامون، جی.م.آ. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • چیجیوک اوگبانا، آ. متا آنالیز استراتژی‌های کاهش متان: پیش‌بینی‌های بهبود یافته پتانسیل‌های کاهشی و تاثیرات تولید [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 567-573]
 • چیخی، آ. تمایز ژنتیکی نژاد بومی دراا و ارتباط آن با سایر جمعیت‌های بُز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 621-629]
 • چیمزی، و.اُ. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • چمنی، م. مقایسه اثرات افزودن پودر زنجبیل و آویلامایسین به جیره بر عملکرد و شمارش باکتری سالمونلای روده جوجه های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 769-775]
 • چمنی، م. نقش هورمون FSH در بقا، فعال‌سازی و رشد بیشترکشت آزمایشگاهی فولیکول‌های بدوی گوسفند [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 785-790]
 • چمنی، م. اثر باکتوسل و تویوسرین به‌عنوان پروبیوتیک، بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و مورفومتری روده‌ جوجه‌های‌ بوقلمون [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 211-218]
 • چمنی، م. تأثیر تغذیه درون تخم مرغی و تغذیه جیره‌ای عصاره خارمریم بر ایمنی و تعادل کاتیون-آنیون خون جوجه‌های گوشتی تحت درجه حرارت‌های بالا [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 697-705]
 • چمنی، م. بیان ژن‌های میوجنین و میوستاتین در گوسفند بلوچی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 873-878]
 • چمنی، م. نوع‌ و مقدار انر‍ژی در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی: اثرات بر عملکرد و مورفولوژی دئودنوم [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 909-915]
 • چمنی، م. اثر سطح و منبع انرژی بر عملکرد و ترکیب آمینو اسیدهای ماهیچه سینه جوجه‌های گوشتی سویه کاپ 500 [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-137]
 • چمنی، م. اثرات اندازه ذرات خوراک و اندازه کرامبل جیره‌های آغازین بر صفات عملکردی، خصوصیات لاشه و بافت‌ شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 669-675]
 • چمنی، م. اثر دمای پلت، پروبیوتیک و دانه گندم بر عملکرد رشد، متغیرهای بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و بیان ژن موسین 2 در جوجه های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 517-524]
 • چمنی، م. Investigation of the Effects of Essential Amino Acids on Overexpression of the Vg and Sod Gene in Apis mellifera [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 747-753]
 • چمنی، م. Effects of Sweet Marjoram (Origanum majorana) Powder on Growth Performance, Nutrient Digestibility, Rumen Fermentation, Meat Quality and Humoral Immune Response in Fattening Lambs [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 567-576]
 • چن، ی. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • چن، تی. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • چنتوف، م. تعیین خصوصیات ژنتیکی جمعیت بز هامرا در دو منطقه مختلف موروکو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 901-907]
 • چندا، تی. تأثیر نمره شرایط بدنی بر تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیری آمیخته [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 309-315]
 • چودهاری، ر.ک. اثر گروه ژنتیکی، فصل، اثر متقابل آنها، دما، رطوبت و شاخص دما-رطوبت بر رفتار نگهداری گاوهای نر داشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 207-213]

ح

 • حاتمی، پ. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • حاتمی، م. ارتباط چند شکلی‌های ژن گیرنده شماره یک-A ملاتونین با صفات تولیدی و تولید‌مثلی در گوسفند زندی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 75-79]
 • حاجاتی، ح. تأثیر یک مخلوط خوراکی جدید بر هورمون‌های جنسی و دوره پرریزی قناری‌ها و مرغ‌های تخمگذار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 937-942]
 • حاجاتی، ح. تأثیر مکمل عصاره هسته انگور بر عملکرد، فعالیت آنزیم آنتی‌اکسیدانی و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی تحت تنش‌گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]
 • حاجاتی، ح. تأثیر اسپیرولینا پلاتنسیس بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، صفات تخم و پاسخ ایمنی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 347-357]
 • حاجاتی، ح. بررسی تاثیر یک پری‌بیوتیک مایع بر عملکرد رشد و اندام‌های داخلی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 557-563]
 • حاجاتی، ح. Does Mealworm (Tenebrio molitor) Can be Considered as a Functional Additive in Japanese Quails̓ Diets? [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 835-843]
 • حاج آید، م. آنالیز مقایسه‌ای بین اثرات افزودن خوراک با پودر سیر (Allium sativum) و ریشه زردچوبه (Curcuma longa) روی عملکرد مرغان تخمگذار و کیفیت تخم مرغ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 693-701]
 • حاجیان، م. نقش هورمون FSH در بقا، فعال‌سازی و رشد بیشترکشت آزمایشگاهی فولیکول‌های بدوی گوسفند [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 785-790]
 • حاجتی، ه. تأثیر تزریق داخل تخم‌مرغی نانو‌ذرات کربنات کلسیم بر خصوصیات استخوان و عملکرد جوجه‌های گوشتی بعد از تفریخ [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 663-667]
 • حاجی علیزاده ولیلو، ر. استفاده از چند‌شکلی‌های ریزماهواره‌ای موجود در ژن Ovar-DRB1 جهت تعیین مقاومت ژنتیکی نسبت به نماتودهای دستگاه گوارش در گوسفندان دنبه‌دار قزل [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 879-886]
 • حاجی‪علیزاده ولیلو، ر. روشی جدید برای فعال کردن خارج از فصل سیستم تولید‪مثلی در میش‌های قزل [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 357-361]
 • حاجی محمدی، ا. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • حافظیان، س.ح. پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری برای صفات رشد گوسفند افشاری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 69-74]
 • حافظیان، س.ح. تجزیه و تحلیل مولکولی و بیوانفورماتیک تنوع آللی پروموتر ژن IGFBP2 در گوسفندان بومی نژادهای ماکویی و لری بختیاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 283-289]
 • حامد، اچ. اثر شمارش یاخته‌های پیکری کُل و افتراقی، مرحله شیردهی و تعداد دوره‌های شیردهی بر لیپولیز و ترکیب فیزیکوشیمیایی شیر شتر (Camelus dromedaries) و گاو [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 777-782]
 • حامد، اچ. تأثیر فصل مرطوب و خشک بر ترکیب شیر شتر جماز (Camelus dromedarius) تونس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 163-167]
 • حبیبی، ر. اثرات سطوح مختلف اسانس‌های افسنطین و زیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 395-400]
 • حبیبیان، م. اثرات تغذیه سطح بالای سلنیوم و مس بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و تولید آنتی ‌بادی علیه ویروس بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 707-713]
 • حبیبی‌زاد، ج. چند‌شکلی تک نوکلئوتیدی ژن GDF9 در گوسفندان نژادهای بهمئی و لک قشقایی و ارتباط آنها با چندقلوزایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 427-432]
 • حجت پناه، ع. تأثیر اسانس گیاهان مختلف به عنوان اصلاح کننده میکروبی بر تغییر تخمیر در سیلاژ ذرت و تولید گاز متان در شرایط برون تنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 269-276]
 • حیدری، س. تأثیر تراکم گله و سطح متیونین بر عملکرد رشد و ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 483-489]
 • حیدری، م.ر. اثرات اسیدیفایر و جاذب سم بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی، جمعیت میکروبی و مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 469-476]
 • حیدری ارجلو، ا. اعتبارسنجی ژن‌های خانه‌دار جهت نرمال کردن Real Time PCR در سلول‌های سوماتیکی تلیسه‌ای شیری هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 229-234]
 • حیدریان میری، و. تعیین ساختار جمعیت میکروبی شکمبه در بزهای سانن سازگار یافته به جیرهای با فیبر بالا در شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 271-279]
 • حسن، آ.م. پاسخ انتخاب برای وزن بدن در بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 453-459]
 • حسن، ام.آر. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • حسن، ام.ام. اثر مکمل کولین کلراید بر پارامترهای عملکردی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 373-378]
 • حسن، م.کا. مطالعه مقایسه‌ای عملکرد بلدرچین‌های ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) پرورش یافته روی سیستم بستر و قفس در منطقه سیلهت بنگلادش [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 931-936]
 • حسن، م.م. تأثیر نمره شرایط بدنی بر تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیری آمیخته [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 309-315]
 • حسنی، س. بررسی جایگزینی یونجه با علوفه شنبلیله در جیره‌های غنی از کنسانتره در آزمایشگاه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 291-296]
 • حسنی، س. تأثیر اندازه فیزیکی کلینوپتیلولیت بر میزان بازدهی پروتئین، ریخت‏شناسی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 165-172]
 • حسنی، س. برآورد ضریب همخونی براساس اطلاعات شجره‌ای و نشانگر‌های ریزماهواره‌ای و تأثیر آن بر صفات اقتصادی در گوسفند کردی شیروان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 133-141]
 • حسنی، س. بررسی ارتباط بین چند‌شکلی ژن‌های گیرنده ملاتونین نوع یک و آروماتاز با صفات اقتصادی در گوسفند کردی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-74]
 • حسنی، س. تأثیر نانو و میکرو‌ذرات پوشانی شده عصاره الکلی نعناع فلفلی بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و فعالیت سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی در معرض شرایط تنش گرمایی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 669-677]
 • حسنی، س. ارزیابی ژنتیکی برخی از خصوصیات لاشه ارزیابی شده با اولتراسونوگرافی بلادرنگ در گوسفند بلوچی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 457-468]
 • حسنی، س. پاسخ جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با اسیدهای آلی و نانو نقره پوشش داده شده بر زئولیت تحت تنش گرمایی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 685-691]
 • حسنی، س. ارزیابی نانو و میکروکپسول‌های سیلی‌مارین در شرایط شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش برای رسانش هدفمند در حیوان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 247-255]
 • حسنی، س. بررسی ساختار جامعه و همخونی گوسفند سنگسری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 659-667]
 • حسنی، م. اثرات سطوح مختلف کنجاله گوار و آنزیم بتاماناناز بر عملکرد، غلظت کلسترول زرده و فراسنجه‌های لیپیدی خون مرغ‌های تخمگذار در مرحله دوم تولید [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 309-313]
 • حسین، ام.ای. اثر مکمل کولین کلراید بر پارامترهای عملکردی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 373-378]
 • حسین، ام.ای. اثر روغن های مختلف بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 111-116]
 • حسین، جی. بررسی شاخ و برگ مورینگا (مورینگا اولیفرا) به عنوان خوراک بز [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 865-871]
 • حسین، م.آ. کارآیی جیره‌های مبتنی بر گیاهان بر پتانسیل رشد، مصرف انرژی، قابلیت هضم مواد مغذی، تکامل استخوان پا و کیفیت بستر جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]
 • حسین، م.آ. پتانسیل‌های تولیدی و تولیدمثلی گروه‌های ژنتیکی مختلف گاوهای آمیخته پرورش یافته در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 201-206]
 • حسین، م.آی. پتانسیل‌های تولیدی و تولیدمثلی گروه‌های ژنتیکی مختلف گاوهای آمیخته پرورش یافته در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 201-206]
 • حسین، م.ای. تأثیر نمره شرایط بدنی بر تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیری آمیخته [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 309-315]
 • حسین، م.ای. اثر سطوح مختلف مکمل روغن ماهی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 377-384]
 • حسین، م.ای. فرمولاسیون جیره گاوهای شیری با گرایش حداقل هزینه در گاوداری‌های کوچک با استفاده از Solver Add-Ins در محیط نرم افزار Excel [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 561-567]
 • حسین، م.اس. پتانسیل‌های تولیدی و تولیدمثلی گروه‌های ژنتیکی مختلف گاوهای آمیخته پرورش یافته در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 201-206]
 • حسین، م.م. استفاده از کاه برنج غنی‌ شده با اوره و اوره‌آز در تغذیه گاوهای گوشتی بومی در حال رشد [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 529-535]
 • حسینی، س.ع. اثرات انواع مختلف بنتونیت (مونتموریلونیت) بر فاکتورهای فیزیولوژیک و متابولیک مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 423-430]
 • حسینی، س.ع. عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی بلدرچین ژاپنی تغذیه شده با جیره حاوی سبوس جو دوسر و پودر دانه شوید [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 423-428]
 • حسینی، س. م. نقش هورمون FSH در بقا، فعال‌سازی و رشد بیشترکشت آزمایشگاهی فولیکول‌های بدوی گوسفند [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 785-790]
 • حسینی، س.م. بررسی عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، کیفیت بستر و وقوع جراحات پا در جوجه‌های گوشتی رشد یافته در تراکم‌های بالای پرورش [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 187-194]
 • حسینی، س.م. اثر عصاره آبی الکلی کاسبرگ و برگ چای ترش بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، سامانه ایمنی و تعادل اکسیدانی مرغ های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 317-325]
 • حسینی، ع. تجویز سطوح مختلف آرژنین و لیزین همراه با مس برای تغییرغلظت مس در شیر در میش‌‌های شیرده زندی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 241-246]
 • حسن آبادی، ا. تأثیر عصاره الکلی آویشن و مرزه خوزستانی بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 437-446]
 • حسن آبادی، ا. تأثیر مکمل اسانس میخک و پروبیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 117-122]
 • حسن آبادی، ا. تأثیر مکمل عصاره هسته انگور بر عملکرد، فعالیت آنزیم آنتی‌اکسیدانی و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی تحت تنش‌گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]
 • حسن‌آبادی، ا. تأثیر استفاده از برگ ترخون (Mentha piperita) و برگ نعناع فلفلی (Artemisia dracunculus) در جیره بر عملکرد رشد و پاسخ پادتن جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 403-409]
 • حسن‌آبادی، ا. اثر روش تجویز پروبیوتیک و تراکم مواد مغذی جیره بر عملکرد رشد، سلامت روده و برخی از متغیرهای خونی در جوجه‌های گوشتی سالم یا مبتلا به عفونت ایمری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 473-485]
 • حسنان، م.اس. چندشکلی مرتبط با برخی از صفات گوشت در نژادهای گوسفند مصری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 655-663]
 • حسن‌پور، ک. تحلیل لجیستیک برخی عوامل مؤثر بر وقوع جفت ماندگی در یک گله گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 269-274]
 • حسین پور مشهدی، م. ارتباط بین ژنوتیپ‌های ژن DGAT1 و ارزش ارثی صفات تولید شیر در گاو‌های نر هلشتاین ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 811-815]
 • حسین پور مشهدی، م. تحقیقی بر ارتباط بین ژن‌های SCD1 و OLR1 با صفات تولید شیر در گاو‌های هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 243-248]
 • حسین‌تبار قاسم‌آباد، ب. تأثیر مکمل‌های سولفات مس و آرژنین بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه کنجاله کانولا [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 647-654]
 • حسینی جنگجو، س.ح. اثرات انواع مختلف بنتونیت (مونتموریلونیت) بر فاکتورهای فیزیولوژیک و متابولیک مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 423-430]
 • حسینخانی، ع. The Effect of Bovine Lactoferrin and Probiotic on Performance and Health Status of Ghezel Lambs in Preweaning Phase [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 101-110]
 • حسین خانی، ع. اثر مکمل چربی و طول اندازه ذرات بر ترکیب شیر و تخمیر شکمبه‪ایی گاوهای تغذیه شده از جیره‪های حاوی سیلوی یونجه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 293-301]
 • حسین خانی، ع. تأثیر منابع مختلف پروتئینی در جیره فلاشینگ بر برخی از پارامترهای خونی و عملکرد تولیدمثلی گوسفند قزل [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 629-638]
 • حسین خانی، ع. تعیین ارزش غذایی کمپوست و ساقه قارچ سفید دکمه ‏ای با استفاده از روش‏ های آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 257-263]
 • حسین خانی، ع. مقایسه وزن بدن، فراسنجه‌های بیومتریکی بدن، فراسنجه‌های خونی و غلظت پروژسترون بره میش‌ها و شیشک‌های قزل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 491-500]
 • حسین‌خانی، ع. تاثیر افزودن مکمل سلنیوم آلی و معدنی همراه با ویتامین E در دوره فلاشینگ بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های قزل [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 433-441]
 • حسینی-دولت‌آبادی، ح. اعتبارسنجی ژن‌های خانه‌دار جهت نرمال کردن Real Time PCR در سلول‌های سوماتیکی تلیسه‌ای شیری هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 229-234]
 • حسنس، م.ر. مطالعه مقایسه‌ای عملکرد بلدرچین‌های ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) پرورش یافته روی سیستم بستر و قفس در منطقه سیلهت بنگلادش [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 931-936]
 • حسن ساجدی، ر. اثرات پروبیوتیک روی پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی روده در جوجه های در معرض استرس القاء شده با کورتیکوسترون [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 91-102]
 • حسینی‌مقدم، س.ح. تعیین توالی ترانسکریپتوم گاو بومی گیلان در مقایسه با ژنوم مرجع bosTau4 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 235-241]
 • حسینی‌مقدم، س.ح. اثرات پروبیوتیک روی پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی روده در جوجه های در معرض استرس القاء شده با کورتیکوسترون [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 91-102]
 • حصارکی، س. نوع‌ و مقدار انر‍ژی در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی: اثرات بر عملکرد و مورفولوژی دئودنوم [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 909-915]

خ

 • خاتمی نژاد، ر. آنالیز هورمون رشد در بزهای نژاد آلپاین و سانن با استفاده از روش PCR-SSCP [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 201-203]
 • خاتون، ام.جی. جایگزینی کنجاله سویا با پودر دانه کائوچو روی رشد، خصوصیات لاشه و بازده اقتصادی جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 919-925]
 • خادم، ا.ع تأثیر زود از شیر‪گیری بر عملکرد و شاخص‌های استرس در بره زندی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 981-985]
 • خادم، ع.ا. تأثیر سطوح علوفه مصرفی بر عملکرد، کیفیت گوشت و ارزش اقتصادی گوساله‌های هلشتاین تغذیه شده در سیستم ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 265-272]
 • خادم، ع.ا. تأثیر تزریق کبالت، مس و آهن در انتهای آبستنی بر فراسنجه‌های خونی میش و عملکرد بره‌ها پس از تولد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 285-289]
 • خادم، ع.ا. ارزیابی تأثیر جاذب‌های مختلف سرب بر فراسنجه‌های تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 297-301]
 • خادم، ع.ا. بررسی اثر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و قابلیت هضم جیره در بره‌های نر پرواری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 603-609]
 • خادم، ع.ا. تأثیر سطح تغذیه علوفه بر وزن بدن، نمره وضعیت بدنی، تولید شیر و نیتروژن اوره‌ای شیر در گاوهای هلشتاین در جیره غذایی ارگانیک [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 617-624]
 • خارچ، اس.دی. بررسی انتخاب جنسیت هنگام آبستنی در پستانداران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 463-476]
 • خاکپور ایرانی، ف. ارزیابی خصوصیات شیمیایی و اثرات منابع مختلف منگنز بر کینتیک جذب عنصر منگنز و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 463-471]
 • خاکسار، و. تأثیر افزودنی‌های خوراکی بر صفات بافتی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه ‌شده با جیره گندم-سویا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 725-731]
 • خالداری، م. پاسخ به انتخاب مستقیم و غیرمستقیم برای وزن سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 957-963]
 • خالداری، م. مقایسه شاخص انتخاب معمولی و محدود شده بر پیشرفت ژنتیکی وزن بدن در گوسفند مغانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 369-373]
 • خالداری، م. آنالیز فرود ژنی بنیانگذاران و تنوع آللی در یک جمعیت تحت انتخاب بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 153-160]
 • خالداری، م. تولید شیر و شاخص‌های فراسنجه‌های خونی اواخر آبستنی میش‌های لری دریافت‌کننده جیرهای حاوی منابع پروتئین تجزیه‌ناپذیر [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 643-650]
 • خالقی‏زاده، س. بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن (CAST)Calpastatin در بزهای خلخالی به عنوان یک مارکر بالقوه جهت ارزیابی میزان نرمی گوشت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 605-909]
 • خاموشی، ص. تولید شکمبه‌ای متان، جمعیت میکروبی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای در گوسفند تحت تأثیر عصاره برگ پنیرک قرار می‌گیرد: مطالعه برون‌تنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 259-264]
 • خان، اچ.ام. اثر فلاشینگ روی رشد، نمره وضعیت بدنی و راندمان تولید‌مثلی میشهای کوریدال در طی فصل جفت‌گیری و دوره [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 297-304]
 • خان، اف.آ. بررسی تفاوت‌ها در ترکیب بیوشیمایی و مواد معدنی ادرار بین گاوهای شیری آمیخته آبستن و غیر‌آبستن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 787-792]
 • خان، ام.کا.آی. جایگزینی کنجاله سویا با پودر دانه کائوچو روی رشد، خصوصیات لاشه و بازده اقتصادی جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 919-925]
 • خان، ر. اثر زمان‌های مختلف تغذیه روی عملکرد گاوهای شیری دو‌رگه در طی تنش گرمایی تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 327-334]
 • خان، م.ک.ای. همبستگی بین صفات رشد و تولید در نژادهای مختلف بز [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 465-470]
 • خان، م.کا.آی. صفات عملکرد گاومیش‌ها در سیستم باسان باز و نیمه فشرده [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 823-831]
 • خان، م.م. بررسی تفاوت‌ها در ترکیب بیوشیمایی و مواد معدنی ادرار بین گاوهای شیری آمیخته آبستن و غیر‌آبستن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 787-792]
 • خان، م.م.اچ. ارتباط ازت اوره شیر گاوهای شیری با نژاد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 279-283]
 • خانی، ک. ارزیابی ملکولی ژن میوستاتین در چهار نژاد بومی بز ایران هیچ رابطه و پیوستگی را با نرخ دوقلوزایی نشان نداد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 375-381]
 • خان احمدی، ع.ر. بررسی ارتباط بین چند‌شکلی ژن‌های گیرنده ملاتونین نوع یک و آروماتاز با صفات اقتصادی در گوسفند کردی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-74]
 • خان ‌احمدی، ع.ر. برآورد ضریب همخونی براساس اطلاعات شجره‌ای و نشانگر‌های ریزماهواره‌ای و تأثیر آن بر صفات اقتصادی در گوسفند کردی شیروان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 133-141]
 • خانداکر، ر. همبستگی بین صفات رشد و تولید در نژادهای مختلف بز [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 465-470]
 • خاندوکر، ام.آ.ام.ی. - [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 709-717]
 • خاندوکر، ام.آ.ام.ی. اثر اسپرم تازه و منجمد ذخیره شده روی باروری آزمایشگاهی و توسعه بعدی جنین‌های بز [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 325-330]
 • خاندوکر، ام.آ.ام.ی. فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای خصوصیات منی و رابطه آن با حاشیه اسکروتومی در بز نر سیاه بنگال [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 829-837]
 • خاندوکر، ام.آ.ام.ی. برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی بعضی از صفات تولید‌مثلی بزهای ماده نژاد سیاه بنگالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 845-852]
 • خاندوکر، ام.آ.ام.ی. بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت‌های گاومیش کشت داده شده در محیط کشت غنی ‌شده با آلبومین سرم گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 545-551]
 • خانزاده، ح. مطالعات ارتباطی در سطح کل ژنوم، توالی‌یابی نسل جدید و کاربرد آنها در ژنتیک و اصلاح نژاد حیوانات [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 395-404]
 • خان سفید، م. کاربرد نشانگرهای میکروساتلایت برای آزمون تأیید والدین در گله‌های گوسفند آمیخته [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 637-645]
 • خیاوی، خلیق انتقال قیمت، رفتار آستانه‌ای و تعدیل نامتقارن در بازار مرغ ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 447-452]
 • خبازان، م.ه. ارزیابی معیارهای مدیریتی تلیسه برای بهبود عملکرد شیردهی و کاهش بروز سخت زایی: واکاوی نظام مند وزن بدن، افزایش وزن روزانه و سن به مکمل کروم متیونین در جیره وابسته به سن و وزن [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 469-474]
 • خبیری، ع.ا. ساخت وکتور با دو پروموتور برای بیان همزمان دو ‌ژن با استفاده از تکنیک SOE-PCR [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 853-858]
 • خجسته‪پور، م. بهینه‪سازی انرژی‌ مصرفی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر ترکیب روش‌های تحلیل پوششی‌داده‌ها و تحلیل حساسیت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]
 • خجسته کی، م. تعیین اندازه گل و رنگ پوست بره های زندی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 105-113]
 • خجسته کی، م. امکان سنجی تخمین وزن بدن شترهای کلکوهی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 333-340]
 • خدائی، ح.ر. اثر تزریق داخل تخم مرغ ژل رویال بر جوجه درآوری، کیفیت جوجه‌های یکروزه، عملکرد و بعضی ویژگی‌های ایمنی در جوجه‌های تازه تفریخ شده [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 519-527]
 • خیری، ف. اثر منبع روغن گیاهی و مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 147-153]
 • خیری، ف. اثرات نوع جیره نویسی و سطوح مختلف احتیاجات اسیدآمینه لیزین بر ترکیب شیمیایی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 313-320]
 • خیری، ف. اثر سطوح متفاوت تانیک اسید روی بعضی صفات عملکردی گوساله‌های هلشتاین شیری [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 19-23]
 • خراتی کوپایی، ح. آنالیز ترکیبی ژن‌های DGAT1، OPN و PPARGC1A برای صفات تولید و ترکیب شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 797-803]
 • خراسانی، اچ. اثر تانن استخراجی از محصول فرعی پوسته پسته بر میزان تولید گاز و فراسنجه‌های برآورد‌ شده [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 667-671]
 • خرچه، اس.دی. اثر گونه های اکسیژن فعال بر اسپرم: عملکرد متوازن سودمند و زیانبار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 247-255]
 • خرسند، آ. پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری برای صفات رشد گوسفند افشاری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 69-74]
 • خیرعلی‌پور، ک. ارزیابی اثرات زیست محیطی پرورش بوقلمون در ایران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 507-512]
 • خرمشاهی، م. مسمومیت تتراکلرید کربن در بلدرچین ژاپنی: ارزیابی تأثیر پودر کنگر فرنگی بر عملکرد و پاسخ سیستم ایمنی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 417-422]
 • خزعلی، ه. تجویز سطوح مختلف آرژنین و لیزین همراه با مس برای تغییرغلظت مس در شیر در میش‌‌های شیرده زندی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 241-246]
 • خسروی‪نیا، ح. اثر تیمول و کارواکرول بر عملکرد تولید، فعالیت آنزیم‪های آنتی‪اکسیدانی و متابولیت‪های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 195-202]
 • خضری، ا. تأثیر جایگزینی علوفه یونجه و کاه گندم با سیلاژ محصولات فرعی پسته با خرمای ضایعاتی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون در بره‌های پرواری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 587-593]
 • خضری، ا. اثر دانه‌های سویا و کانولای برشته بر بیان ژن PPARG و خصوصیات شیر گاو [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 635-642]
 • خضری، الف ارتباط ژن PIT1 با درصد چربی شیر در گاو هلشتاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 572-582]
 • خطیبجو، ع. تأثیر عصاره الکلی آویشن و مرزه خوزستانی بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 437-446]
 • خطیبجو، ع. اثر کلسیم، فسفر و روی در جیره پایه گندم بر عملکرد، ایمنی و پارامترهای استخوانی جوجههای گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 723-730]
 • خطیبی شهری، ا. پاسخ تخمیر شکمبه ای در جیره های گاو شیری با تجزیه پذیری مختلف پروتئین و دانه جو فرآوری‌ شده [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 575-582]
 • خطیبی شهری، ا. اثر تغذیه انواع متفاوت کنجاله سویا و دانه جو فرآوری شده متفاوت روی عملکرد گاوهای هلشتاین شیری با تولید بالا [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 625-633]
 • خلجی، س. تأثیر به کارگیری پودر مریم گلی (Salvia officinalis) بر عملکرد، سلول های خون، تیتر ایمنی، فراسنجه های بیوشیمیایی و ریخت شناسی روده باریک در جوجه های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 509-516]
 • خلیق، ف. اثر روش تجویز پروبیوتیک و تراکم مواد مغذی جیره بر عملکرد رشد، سلامت روده و برخی از متغیرهای خونی در جوجه‌های گوشتی سالم یا مبتلا به عفونت ایمری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 473-485]
 • خلیق خیاوی، پ. انتقال قیمت، رفتار آستانه‌ای و تعدیل نامتقارن در بازار مرغ ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 447-452]
 • خلیق قره‌تپه، ف. تأثیر استفاده از برگ ترخون (Mentha piperita) و برگ نعناع فلفلی (Artemisia dracunculus) در جیره بر عملکرد رشد و پاسخ پادتن جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 403-409]
 • خلیلی، ف. تولید گاز و قابلیت هضم هسته‪های انار تحت پرتو تابی در محیط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 25-34]
 • خلیل‌وندی بهروزیار، ح. تأثیرات جاذب‌های مختلف سموم بر میزان دیازینون باقیمانده در تفاله انگور سفید، تولید و ترکیب شیر و بقایای سم در بزهای شیرده مهابادی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 677-685]
 • خمیس آبادی، ح. تأثیر مصرف مکمل بتائین در آخر دوره آبستنی بر غلظت متابولیت های خونی، هموسیستئین و پراکسیداسیون لیپیدی در میش های آبستن و نتاج آن‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 483-489]
 • خورشیدی-جلالی، م. مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی وزن بدن در بز کرکی راینی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 453-461]
 • خوروش، م. اثرات سطوح پروتئین خوراک آغازین و مقادیر شیر مصرفی بر سلامت و تغییرات میکروبی شکمبه در گوساله‌های نر هلشتاین [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 193-200]
 • خوزه ویرا پرز، A.آ. محصولات مرکبات در تغذیه نشخوارکنندگان: مروری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 191-202]
 • خوشبخت، ر. بررسی پروتئین تک یاخته‌ای به عنوان یک خوراک نامتعارف در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 317-324]
 • خوشنویسان، ب. ارزیابی اثرات زیست محیطی پرورش بوقلمون در ایران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 507-512]
 • خومپوت، اس. نوک زدن پر مرغ‌های تخمگذار در تراکم در واحد سطح و نوع قفس متفاوت [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 549-556]

د

 • دادپسند، م. آنالیز ترکیبی ژن‌های DGAT1، OPN و PPARGC1A برای صفات تولید و ترکیب شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 797-803]
 • دادپسند، م. برآورد پارامترهای ژنتیکی تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 559-566]
 • دادپسند، م. رابطه نوع زایش و نوع آبستنی با عملکرد شیردهی و منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 215-220]
 • دادور، پ. تأثیر تغذیه درون تخم مرغی و تغذیه جیره‌ای عصاره خارمریم بر ایمنی و تعادل کاتیون-آنیون خون جوجه‌های گوشتی تحت درجه حرارت‌های بالا [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 697-705]
 • دادور، پ. هضم‌پذیری آزمایشگاهی فیبر، تولید گاز و فعالیت آنزیمی باکتری‌های سلولولیتیک شترهای عربی تغذیه شده با علوفه‌ زراعی و مرتعی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 527-538]
 • دادور، پ. The Effect of in ovo Feeding Compared with Dietary Feeding of Betaine on Performance, Immunity and Liver Activity of Broiler Chickens Exposed to High Temperatures [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 381-390]
 • دارابی قانع، ب. سیر، جایگزینی برای آنتی‌بیوتیک‌ها در پرورش طیور، مقاله مروری [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 9-17]
 • دارابی‌قانع، ب. اثرات نعناع و آلوئه ورا بر جمعیت میکروفلورای ایلئوم و عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک محرک رشد [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 101-108]
 • دارابی‌قانع، ب. اثرات سطوح مختلف نشاسته مقاوم بر عملکرد رشد و مرفولوژی ایلئوم در جوجه‌های گوشتی: در مقایسه با فروکتوالیگوساکارید و زینک باسیتراسین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 315-322]
 • دآرایوجو گابریل، آ.م. امکان سنجی اقتصادی تولید بره‌های پرواری تغذیه شده با تفاله آفتابگردان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 629-634]
 • دایرکس، سی. احتمال وقوع جهش برای رنگ پوششی نقره‌ای در اسب‌های سیاه جنگلی باکتی سالمونلای روده جوجه‌های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 849-861]
 • دارنگ، ا. اثر استفاده از شاخص‌های انتخاب معمولی و محدود شده در زمان بکارگیری صفت تولید مثلی فاصله دو زایش در معادله هدف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 437-443]
 • داریونو، ب.س. چندشکلی ژن‌های پرولاکتین و پروموتر پرولاکتین و ارتباط آن با Broodiness و وزن بدن در لاین‌های جوجه اندونزیایی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 311-316]
 • داس، آ.ک. مطالعه عملکرد تولیدی و تولید‌مثلی جوجه‌های سویه رُد آیلند رِد سفید [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 707-713]
 • داس، آ.کا. ژنتیک ترکیب بدنی و ویژگی‌های کارآیی خوراک در یک لاین کنترل جوجه‌های رود آیلند رِد [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 965-973]
 • داس، جی .ب. فرمولاسیون جیره گاوهای شیری با گرایش حداقل هزینه در گاوداری‌های کوچک با استفاده از Solver Add-Ins در محیط نرم افزار Excel [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 561-567]
 • داس، جی.ب. اثر سطوح مختلف مکمل روغن ماهی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 377-384]
 • داس، جی.ب. جایگزینی کنجاله سویا با پودر دانه کائوچو روی رشد، خصوصیات لاشه و بازده اقتصادی جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 919-925]
 • داس، جی.بی. اثر مکمل کولین کلراید بر پارامترهای عملکردی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 373-378]
 • داس، جی.بی. اثر روغن های مختلف بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 111-116]
 • داسانایاکا، ک.ب. اثرات آنزیم‌های بیرونی تجزیه‌کننده الیاف روی تخمیر شکمبه‌ای علوفه ذرت جارویی وحشی در محیط آزمایشگاه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 303-308]
 • داشاب، غ.ر. مطالعه روابط تکاملی و فیلوژنتیکی جایگاه ژن BMP15 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 197-209]
 • داشاب، غ.ر. مقایسه صحت ارزش های پیش بینی ژنومی درتراکم های مارکری و جمعیت های مرجع مختلف با استفاده از مدل BLUP برپایه اطلاعات شجره ای و ژنومی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 231-239]
 • دآلمیدا ناسیمنتو، ف. امکان سنجی اقتصادی تولید بره‌های پرواری تغذیه شده با تفاله آفتابگردان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 629-634]
 • داُلیویرا، ا.ر. امکان سنجی اقتصادی تولید بره‌های پرواری تغذیه شده با تفاله آفتابگردان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 629-634]
 • د اُلیویرا، ای.آر. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • د اُلیویرا، کا.ام.پی. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • دامیانی، جِی. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • دیانی، ا ترکیب شیمیای، قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری پوست رویی پسته عمل‌آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 543-550]
 • دیانی، ا تأثیر جایگزینی علوفه یونجه و کاه گندم با سیلاژ محصولات فرعی پسته با خرمای ضایعاتی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون در بره‌های پرواری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 587-593]
 • دیانی، ا. ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و قابلیت هضم پوست گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 333-338]
 • دانشیار، م. ارزیابی هورمون‌های تیروئیدی، گازهای خونی، وضعیت آنتی اکسیدانت بدن، فعالیت آنزیم‌های خون و خصوصیات استخوانی در جوجه‌های گوشتی تحت آسیت آلقایی به روش سرما [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-99]
 • دانشیار، م. تأثیر عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis) بر عملکرد، توانایی آنتی‌اکسیدانی و فراسنجه‌های گازهای خونی جوجه‌های گوشتی تحت تیمار نیترات سدیم در آب آشامیدنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 471-477]
 • دانشیار، م. تأثیر مکمل‌سازی بتائین و اسید فولیک بر عملکرد، مقدار فولات تخم و تولید تخم بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 305-315]
 • دانشیار، م. بررسی اثر جایگزینی مکمل سولفات آهن با نانوذرات هیدروژن فسفات آهن بر عملکرد، خصوصیات لاشه و میزان ذخیره آهن بافت جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 709-716]
 • دانش مسگران، n. In vitro Effect of the Inorganic Buffers in the Diets of Holstein Dairy Cow Varying in Forage: Concentrate Ratios on the Rumen Acid Load and Methane Emission [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 485-496]
 • دانش مسگران، م. -اثر سطوح مختلف پروتئین خام بر بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) و بازده نیتروژن در بره‌های در حال رشد بلوچی تغذیه شده با نسبت‌های مختلف علوفه به کنسانتره [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 323-332]
 • دانش مسگران، م. بخش بندی پروتئین خام و تولید گاز در سیلاژهای یونجه عمل‌آوری شده با عصاره محصولات فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 355-360]
 • دانش مسگران، م. تخمین برون تنی تولید نیتروژن میکروبی و واکنش‪های تخمیری شکمبه‪ای به مقادیر و طول زمان استفاده از یک مخلوط تجاری آنزیم [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 87-93]
 • دانش مسگران، م. تأثیر اسانس گیاهان مختلف به عنوان اصلاح کننده میکروبی بر تغییر تخمیر در سیلاژ ذرت و تولید گاز متان در شرایط برون تنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 269-276]
 • دانش مسگران، م. بررسی تجزیه‪پذیری شکمبه‪ای و مدل‪سازی برای پیش‪بینی فراهمی مواد غذایی برای نشخوارکنندگان از منبع سویای فرآوری شده با روش‪های مختلف [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 277-284]
 • دانش مسگران، م. مدل ریاضی هاضم بی‌هوازی برای پیش بینی نرخ تولید متان از فضولات گاو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 525-533]
 • دانش مسگران، م. بررسی اثرات وابسته به مقدار اسانس‌های گیاهی مختلف اصلاح‌کننده فلور میکروبی شکمبه بر تجزیه‌پذیری پروتئین با استفاده از روش نوین برون‌ تنی تولید گاز [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 535-542]
 • دانش مسگران، م. پاسخ‌ بار اسیدی شکمبه و خروج متان به جیره‌های گاوهای شیری شیرده مکمل شده با ترکیبات معدنی حاوی ظرفیت بافری متفاوت در شرایط برون‌تنی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 769-775]
 • دانش مسگران، م. تأثیر اسانس برخی از چاشنی‌ها و دانه گیاهان دارویی بر ویژگی‌های گوارش‌پذیری و جمعیت قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه در شرایط برون تنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 211-220]
 • دانش مسگران، م. تأثیر عصاره بره موم ایرانی بر تخمیر شکمبه، تولید متان و جمعیت میکروبی در شرایط برون‌تنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 33-41]
 • دانش مسگران، م. مقایسه مدل‌های چندبخشی لجستیک و میکائیلیس-منتن برای بررسی تولید گاز در شرایط برون‌تنی از برخی خوراک‌های نشاسته‌ای [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 407-414]
 • دانش مسگران، م. پاسخ تخمیر شکمبه ای در جیره های گاو شیری با تجزیه پذیری مختلف پروتئین و دانه جو فرآوری‌ شده [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 575-582]
 • دانش مسگران، م. بررسی تأثیر جای گزینی بخشی از کنجاله سویا با نخود زراعی پولکی ‌شده بر تولید و ترکیب شیر، و میزان مصرف خوراک گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 45-50]
 • دانش مسگران، م. ارزیابی فرصت‌های جدید بالقوه گیاهان دارویی به عنوان محصولات طبیعی بر فراسنجه‌های تخمیرپذیری شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 205-216]
 • دانش مسگران، م. برآورد برون‌تنی پروتئین خام قابل استفاده در محل دوازدهه گاوهای شیری حاصل از بوم جورهای مختلف گیاه کوشیا اسکوپاریا در شرایط کودهی با کود نیتروژنه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 409-418]
 • دانش مسگران، م. اثر تغذیه انواع متفاوت کنجاله سویا و دانه جو فرآوری شده متفاوت روی عملکرد گاوهای هلشتاین شیری با تولید بالا [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 625-633]
 • دانش-مسگران، م. عملکرد گوساله‌ها ، تلیسه‌ها و گاوهای شکم اول تغذیه شده با جیره‌های آغازین حاوی مقادیر و انواع مختلف پروتئین کنجاله سویا [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 59-67]
 • دانشور آملی، ع. جداسازی و شناسایی نشانگرهای ریزماهواره از ژنوم گونه در معرض انقراض شتر دو کوهانه [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 693-698]
 • داودی، د. بررسی اثر نانو ذرات نقره پوشش ‌داده‌ شده بر کلینوپتیلولیت بر خصوصیات کیفی گوشت جوجه‌های گوشتی در زمان نگهداری در فریزر [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 321-328]
 • داودی، ه. بررسی تغییرات هیستومورفولوژی روده و پاسخ بیوشیمی سرم خون جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با گیاهان دارویی (Euphorbia hirta) و مخلوطی از اسید‌های اُرگانیک [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 95-103]
 • داوری ورانلو، ز. بررسی ارتباط بین چند‌شکلی ژن‌های گیرنده ملاتونین نوع یک و آروماتاز با صفات اقتصادی در گوسفند کردی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-74]
 • داوودی، ز. شناسایی سرولوژیک و مولکولی ویروس آکابان در ایران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 737-740]
 • داوودی، ه. اثر گیاهافوربیا هیرتا و مکمل اُرگانیک اسید بر جوجه­های گوشتی آلوده شده با سالمونلا انتریتیدیس: مدل ﮔﺎﻭﺍژ ﺩﻫﺎﻧﻲ [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 949-956]
 • داوودا، پ.م. اثر تغذیه به سرعت تجزیه نیتروژن بر توسعه تخمدان، فولیکول گاوهای شیرده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 255-261]
 • دائودو، اُ.ام. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • دبیری، ن. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • دبناث، جی.کا. تأثیر نمره شرایط بدنی بر تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیری آمیخته [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 309-315]
 • دبناس، اس. بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت‌های گاومیش کشت داده شده در محیط کشت غنی ‌شده با آلبومین سرم گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 545-551]
 • دِجسوس، ن.جی. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • دیرانده، ع. اثرات فرآوری حرارتی دانه سویا و بذر کتان بر بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب شکمبه به روش in situ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 583-589]
 • دریب، بی. عملکرد تولیدمثلی بزهای نژاد ابرگل پرورش یافته در سیستم مدیریت سنتی منطقه سکوتا در اتیوپی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 59-63]
 • درجی، ان. ارزیابی نگهداری و دما بر کیفیت فیزیکی تخم مرغ برای جوجه ‌های‌ لاین در اوج تولید [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 173-178]
 • درزی لمراسکی، ا. پیش‌بینی تأثیر گروه‌بندی مجدد، تعداد دام و نحوه اختصاص کنستانتره در هر گروه بر سودمندی گاوهای شیرده [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 225-228]
 • درلی فیدان، ا. رابطه کیفیت گوشت سینه جوجه‌های گوشتی و برخی پارامترهای خونی: مفاهیم رنگ‌های متفاوت پوشش‌ها و تماس بصری انسان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 323-328]
 • درلی فیدان، ای. همبستگی‌های فنوتیپی در کیفیت گوشت سینه و برخی از معیارهای آسایش: ملاحظات مدت و شدت روشنایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 511-518]
 • درمانی کوهی، ح. ارتباط منابع چربی جیره‌ای با خصوصیات منی، متابولیت‌های پلاسما و محیط کیسه بیضه در قوچ‌های بالغ [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 623-628]
 • درمانی کوهی، ح. کاربرد توابع سینوسی برای تفکیک مصرف پروتئین خام و انرژی مصرفی بین نگهداری و رشد در هسته والدینی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 299-308]
 • درمانی‌کوهی، ح. اثر ضد اکسیدانی مکمل جیره‌ای عصاره آویشن شیرازی روی حساسیت گوشت جوجه‌های گوشتی به اکسیداسیون لیپیدی در طی ذخیره‌سازی به صورت منجمد [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 175-179]
 • درمانی‌کوهی، ح. اثرات پروبیوتیک روی پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی روده در جوجه های در معرض استرس القاء شده با کورتیکوسترون [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 91-102]
 • دیرنده، ع. اثرات سطوح انرژی و پروتئین جیره مادری در اواخر آبستنی بر رشد، برخی پارامترهای خونی، سلامتی و عملکرد بزغاله‌ها در ماه اول زندگی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 611-620]
 • دیرنده، ع. بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آویشن بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-یخ‌گشایی‌شده قوچ مغانی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 263-269]
 • دریونو، ب.اس. ویژگی‌های صوتی و چندشکلی FoxP2 در جوجه‌های تیپ Crowing (Gallus gallus domesticus) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 131-140]
 • دسای، بی.جی. تأثیرات غنی‌سازی کاه ارزن انگشتی (Eleusine coracana) با جیره‌های مبتنی بر فضولات خشک شده طیور بر عملکرد بزهای کونکان کانیال [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-90]
 • دستار، ب. تأثیر پودر نعناع فلفلی بر پاسخ سیستم ایمنی جوجه‪های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 435-445]
 • دستار، ب. تأثیر پودر نعناع فلفلی بر عملکرد، دمای بدن و مشخصات لاشه جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 943-950]
 • دستار، ب. بررسی اثر نانو ذرات نقره پوشش ‌داده‌ شده بر کلینوپتیلولیت بر خصوصیات کیفی گوشت جوجه‌های گوشتی در زمان نگهداری در فریزر [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 321-328]
 • دیستل، او. احتمال وقوع جهش برای رنگ پوششی نقره‌ای در اسب‌های سیاه جنگلی باکتی سالمونلای روده جوجه‌های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 849-861]
 • دسیلوا، پ.اچ.ج.جی. عملکرد رشد و کیفیت لاشه خروس‌های تیپ تخمگذار و جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 429-433]
 • دفالاه، م.آ. اثرات استفاده از ماهیان دفعی رودخانه نیل سفید بر عملکرد مرغان تخمگذار در منطقه گزیرا سودان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 969-978]
 • دفانگ، اچ.اف. علائم قابل توجه فحلی در بز کوتوله غرب آفریقا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 791-795]
 • دقیق کیا، ح. تأثیر منابع مختلف پروتئینی در جیره فلاشینگ بر برخی از پارامترهای خونی و عملکرد تولیدمثلی گوسفند قزل [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 629-638]
 • دقیق کیا، ح. اثرات آنتی‌اکسیدانی عصاره الکلی مرزنجوش بر روی پارامترهای کنتیکی، میکروسکوپیکی و اکسیداتیوی اسپرم‌های گاو نر هلشتاین [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 783-789]
 • دقیق کیا، ح. مقایسه وزن بدن، فراسنجه‌های بیومتریکی بدن، فراسنجه‌های خونی و غلظت پروژسترون بره میش‌ها و شیشک‌های قزل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 491-500]
 • دقیق‌ کیا، ح. تأثیر آنتی‌اکسیدان D-آسپارتیک اسید و سرعت یخ‌گشایی بر فرآیند انجماد-یخ‌گشایی منی قوچ [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 265-273]
 • دقیق‌کیا، ح. تأثیر افزودن کوآنزیم Q10 و الایژیک اسید در طی حفاظت انجمادی بر کیفیت منی یخ‌گشایی ‌‌شده قوچ [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 445-451]
 • دقیق‌کیا، ح. تأثیر سانتریفیوژ و سطوح مختلف لیسیتین سویا بر کیفیت اسپرم بعد از فرایند انجماد-یخ‌گشایی در قوچ قزل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 257-262]
 • دقیق‌کیا، ح. تاثیر افزودن مکمل سلنیوم آلی و معدنی همراه با ویتامین E در دوره فلاشینگ بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های قزل [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 433-441]
 • د گواِس، آر.اچ. تی.بی. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • دلدار، ح. تأثیر تزریق درون تخم مرغی استات روی بر بیان برخی از ژن های مرتبط با رشد و نمو جنینی و برخی از ویژگی های لاشه جوجه ها [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 135-144]
 • دلدار، ه. اثرات فرآوری حرارتی دانه سویا و بذر کتان بر بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب شکمبه به روش in situ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 583-589]
 • دلوالِ، ت.آ. اثر سیستم جنگل-زراعی روی چرا، نشخوار، و رفتارهای استراحت گاوهای شیری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 45-50]
 • دل واله، تی.آ. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • دمیساش، م.اچ ارزیابی عملکرد تولیدمثلی هلشتاین فریزین و آمیخته‌های آن با گاوهای نژاد بُران در مزرعه پرورش گاو شیری هنرستان کشاورزی ناحیه اورومیا اتیوپی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 805-814]
 • دندکار، وی.اس. تأثیرات غنی‌سازی کاه ارزن انگشتی (Eleusine coracana) با جیره‌های مبتنی بر فضولات خشک شده طیور بر عملکرد بزهای کونکان کانیال [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-90]
 • دنک، ن. مطالعه اثر افزودن سطوح مختلف ملاس روی کیفیت سیلو‌های ضایعات پسته (Pistachio vera) و مخلوط کاه گندم [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 543-548]
 • دنو، س. احتمالاتی برای بهبود ایمنی ذاتی هومورال در بوقلمون‌ها و مرغ‌ها در شرایط استرس دمایی توسط تعدیل‌کننده سیستم ایمنی ®Immunobeta [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 349-354]
 • دهانالاکشمی، ک. اثر عمل‌آوری جیره‌های مبتنی بر پایه علوفه سورگوم بر عملکرد، مقادیر پارامترهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی و پاسخ‌های ایمنی بره‌های در حال رشد نلور [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 679-685]
 • دهقان بنادکی، م. فراتحلیل تأثیر پروبیوتیک بر عملکرد رشد گوساله‌های شیرخوار در ایران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 213-219]
 • دهقان-بنادکی، م. بررسی آزمایشگاهی سطوح مختلف جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله گوار در یک جیره پرواری برای بره‌ها [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 615-621]
 • دیهکاله، جی.اس. تأثیرات غنی‌سازی کاه ارزن انگشتی (Eleusine coracana) با جیره‌های مبتنی بر فضولات خشک شده طیور بر عملکرد بزهای کونکان کانیال [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-90]
 • دوآرت، ای.ر. پروتئین سرم گوساله‌های ماده هلشتاین تغذیه شده با شیر از طریق مرحله پایین (step-down) و روش‌های متداول [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 69-73]
 • دوآن اُرباچ، ان. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • دوبس، ر. س. استفاده از روش رقیق‪سازی با 15N برای تصحیح آلودگی میکروبی در هنگام ارزیابی تجزیه‪پذیری رای‪گراس تازه از طریق کیسه‪های نایلونی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 309-315]
 • دیوید، گ.س.س. رفتار هضم تلیسه‌های تغذیه شده با سیلاژ علوفه‌ای Marandu [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-44]
 • دوستی ایرانی، ا. امکان‌سنجی تشخیص اولیه بیماری ورم پستان در دام‌های شیری با استفاده از پردازش نقشه های گرمایی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 549-557]
 • دوگان داس، ب. مطالعه اثر افزودن سطوح مختلف ملاس روی کیفیت سیلو‌های ضایعات پسته (Pistachio vera) و مخلوط کاه گندم [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 543-548]
 • دولماتووا، ای.ی. تأثیر چندشکلی ژن هورمون رشد روی نرخ رشد گاوهای جوان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 445-451]
 • دونو، ن.ر. پتانسیل استفاده از نانوامولسیون روغن ضروری به عنوان یک جایگزین جدید آنتی‌بیوتیک‌ها در تولید طیور-مروری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 203-212]

ذ

 • ذاکری، ا. تشخیص ژن eaeA در اشریشیاکلی‌های جداسازی شده در جوجه‌های گوشتی با استفاده از PCR [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 417-420]
 • ذاکری، ا. واکنش زنجیره پلیمراز ژن های Mgc2 و 16S rRNA جهت تشخیص مایکوپلاسما گالی‪سپتیکوم [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 59-65]

ر

 • رای، ک. اثر سطوح مختلف زرده تخم‌ مرغ روی خصوصیات ذخیره‪سازی منی بز سیاه بنگال در رقیق‌کننده تریس-زرده تخم ‌مرغ-سیترات-فروکتوز-گلیسرول [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 101-106]
 • راجی، ا. تأثیر افزودنی‌های خوراکی بر صفات بافتی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه ‌شده با جیره گندم-سویا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 725-731]
 • راجی، ا. تأثیر جایگزین‏های آنتی‏بیوتیکی بر فلور میکروبی و صفات بافتی روده جوجه‏های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه گندم [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 135-142]
 • راجاشری، کا. تأثیر منابع سلنیوم غیر‌آلی و آلی روی عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 151-157]
 • ریاحی، م. کارآمدی جیره‌های فرموله شده براساس روش اسید آمینه قابل هضم برپایه گندم در مقایسه با ذرت بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، هیستومورفولوژی ژژنوم، جمعیت میکروبی سکوم و رطوبت فضولات در جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 105-110]
 • رادمنش، آ. ارتباط منابع چربی جیره‌ای با خصوصیات منی، متابولیت‌های پلاسما و محیط کیسه بیضه در قوچ‌های بالغ [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 623-628]
 • رازی، آ. مطالعه مقایسه‌ای عملکرد بلدرچین‌های ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) پرورش یافته روی سیستم بستر و قفس در منطقه سیلهت بنگلادش [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 931-936]
 • راس، ج.ر.م. رفتار هضم تلیسه‌های تغذیه شده با سیلاژ علوفه‌ای Marandu [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-44]
 • ریاسی، آ. ارتباط منابع چربی جیره‌ای با خصوصیات منی، متابولیت‌های پلاسما و محیط کیسه بیضه در قوچ‌های بالغ [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 623-628]
 • راغبیان، ع. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • راغبیان، م. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • رافیا، پ. تغییرات ناحیه D-Loop از رشته DNA میتوکندریایی در نژادهای گوسفند بومی ایران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 363-368]
 • رأفت، س.ع. اثر تراکم نشانگری، تعداد QTL و وراثت‌پذیری صفت بر صحت انتخاب ژنومی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 595-601]
 • رأفت، س.ع. اثر معماری ژنتیکی مختلف بر صحت انتخاب ژنومی به کمک سه روش بیزی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 53-59]
 • رأفت، س.ع. پتانسیل برنامه اصلاح نژادی ژنومی در مرغان بومی ایران [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 519-525]
 • رأفت، ع. مطالعه چند شکلی ژن DGAT1 و ارتباط آن با صفات وزن لاشه و بازده لاشه در گوسفند نژاد مغانی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 331-334]
 • رافت، س. ع. اندازه‪گیری خصوصیات مورفومتریکی پستان در نژادهای گوسفند دورگ و خالص [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 343-348]
 • رافت، س.ع. شیوع و عوامل ایجاد ریسک ورم پستان تحت‌ حاد در گاو‌های هلشتاین ایرانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 569-574]
 • رافت، س.ع. محاسبه اثرات کاهشی هم‌خونی بر ورم پستان تحت بالینی با استفاده از 3 مدل متفاوت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 845-851]
 • رافت، س.ع. اثر جنس و یونیفرها بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه بره‪های نژاد مغانی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 95-99]
 • رافت، س.ع. روشی جدید برای فعال کردن خارج از فصل سیستم تولید‪مثلی در میش‌های قزل [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 357-361]
 • رافت، س.ع. استفاده از چند‌شکلی‌های ریزماهواره‌ای موجود در ژن Ovar-DRB1 جهت تعیین مقاومت ژنتیکی نسبت به نماتودهای دستگاه گوارش در گوسفندان دنبه‌دار قزل [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 879-886]
 • رافت، س.ع. کاربرد نشانگرهای میکروساتلایت برای آزمون تأیید والدین در گله‌های گوسفند آمیخته [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 637-645]
 • رافت، س.ع. اثر اخته‌ قبل از بلوغ جنسی بر روی قطر پشم و هورمون تستوسترون در بره‌‌‌های نر نژاد قزل [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 635-639]
 • رافت، س.ع. مقایسه وزن بدن، فراسنجه‌های بیومتریکی بدن، فراسنجه‌های خونی و غلظت پروژسترون بره میش‌ها و شیشک‌های قزل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 491-500]
 • رافت خفار، ک. بررسی اثرات بهبود دهنده افزودن روغن ضروری گیاه آویشن به جیره بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 509-517]
 • راگکوس، آ. کوچ‌نشینی بخش مزرعه‌ای گوسفند و بز در یونان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 615-622]
 • رامابو، اس.اس. اثرات مکمل کردن پوسته دانه چشم بلبلی (Vigna unguiculataa) و کنسانتره نجاری روی بزهای بویر از شیرگرفته شده [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 583-593]
 • رامیرز کامپاس، یو. تأثیر گیاه مقاوم به شوری Salicornia bigelovii (Torr.) به عنوان مکمل حیوانی در بز در بیابان Sonora، مکزیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 75-79]
 • رامیرز-والورده، گ. شرایط منجر به استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 189-195]
 • راندلین، آ.وی. کمپلکس معدنی-سینبیوتیک جدید در جیره‌های گاوهای شیرده برای بهبود تولید و ترکیب شیر [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 31-43]
 • رانگل-سانتوس، ر. شرایط منجر به استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 189-195]
 • راه چمنی، ر. اثر پودر گیاه شیرین بیان و گزنه بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 95-103]
 • ربراکووا، ت.م. یافته‌ها روی متابولیسم کلسیم در ارگانیسم‌های مرغ‌های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 327-332]
 • ریبرو جی‌آر، و وی. افزودن کنجاله آفتابگردان و آنزیم به جیره جوجه‌های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 695-702]
 • ریتا، و. تأثیر جایگزینی علوفه بومی با استفاده از پودر پوست و برگ Jengkol (Archidendron jiringa) روی تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 421-427]
 • رجائی شریف‌آبادی، ح. فراتحلیل تأثیر پروبیوتیک بر عملکرد رشد گوساله‌های شیرخوار در ایران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 213-219]
 • رحیم، آ. ژنتیک ترکیب بدنی و ویژگی‌های کارآیی خوراک در یک لاین کنترل جوجه‌های رود آیلند رِد [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 965-973]
 • رحیم، آ. مطالعه عملکرد تولیدی و تولید‌مثلی جوجه‌های سویه رُد آیلند رِد سفید [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 707-713]
 • رحیم، آ. مولکول‌های اسپرماتوزوآ مرتبط با باروری گاو نر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 371-375]
 • رحیمی، س. اثر اسیدی فایرها بر ویژگی های دستگاه گوارش و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 143-149]
 • رحیمی، ش. اثر جلبک گونه سارگاسوم و ویتامین E بر ماندگاری گوشت غنی شده با روغن ماهی در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 385-392]
 • رحیمی، ش. اثر پرتوتابی بیم الکترون بر جمعیت میکروبی، مورفولوژی روده، قابلیت هضم ایلیومی و عملکرد جوجههای گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 747-754]
 • رحیمی، ق. چند شکلی‌ در ژن گیرنده شماره یک-A ملاتونین و ارتباط آن با نرخ زایش در گوسفندان نژاد زل و نائینی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 79-87]
 • رحیمی، ق. انتقال ژنتیکی ژن آمیلاز به سویه باکتروئید شکمبه توسط کانژوگاسیون نتیجه آن بهبود آنزیم شکمبه [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 563-570]
 • رحیمی، ق. اثر چندشکلی‏های تک نوکلئوتیدی ژن IGF-1R روی صفات نرخ رشد در گوسفند نژاد ماکویی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 669-675]
 • رحمان، آ. اثر زمان‌های مختلف تغذیه روی عملکرد گاوهای شیری دو‌رگه در طی تنش گرمایی تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 327-334]
 • رحمان، آ.ان.ام.ای. بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت‌های گاومیش کشت داده شده در محیط کشت غنی ‌شده با آلبومین سرم گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 545-551]
 • رحمان، ام.ام. مطالعه مقدماتی روی عملکرد تولیدی و تولیدمثلی بزهای جاموناپاری، سیاه بنگال و آمیخته‌های آن‌ها در منطقه چیتاگنگ بنگلادش [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 89-93]
 • رحیمیان، ح. انتقال ژنتیکی ژن آمیلاز به سویه باکتروئید شکمبه توسط کانژوگاسیون نتیجه آن بهبود آنزیم شکمبه [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 563-570]
 • رحمانی فیروزی، ر. اثرات سطوح انرژی و پروتئین جیره مادری در اواخر آبستنی بر رشد، برخی پارامترهای خونی، سلامتی و عملکرد بزغاله‌ها در ماه اول زندگی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 611-620]
 • رحمت‌ نژاد، ع. سلامت و عملکرد جوجه های گوشتی در پاسخ به شنبلیله و رازیانه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 387-391]
 • رحیمی میانجی، ق. توزیع فراوانی آلل‌ها در ناحیه ′5 ژن‌های CYP19 و ERα در گاوهای سیمنتال و سه نژاد بومی ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 301-307]
 • رحیمی میانجی، ق. بررسی چند شکلی‌های جایگاه‌های ژنی FSHβ و FSHR و ارتباط آنها با عملکرد صفات تولیدی و تولید‌مثلی در گوسفندان نژاد ایران بلک، آرمان و بلوچی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 361-368]
 • رحیمی میانجی، ق. ارتباط چند شکلی‌های ژن گیرنده شماره یک-A ملاتونین با صفات تولیدی و تولید‌مثلی در گوسفند زندی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 75-79]
 • رحیمی میانجی، ق. برآورد اندازه مؤثر جمعیت و ضرایب همخونی ژنومی در گوسفند نژاد بلوچی با استفاده از تراشه های متراکم نشانگری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 287-295]
 • ردا، اف.م. تأثیر جایگزینی نسبی دانه ذرت توسط خرده‌های برنج و تفاله چغندر قند روی عملکرد رشدی، صفات لاشه و اقتصاد بلدرچین‌ها از نوع گوشتی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 715-722]
 • رُدری گواِز فلیکس، اف. تأثیر گیاه مقاوم به شوری Salicornia bigelovii (Torr.) به عنوان مکمل حیوانی در بز در بیابان Sonora، مکزیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 75-79]
 • رُدرگیوس، جی.سی.جی. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 397-405]
 • رزاق-زاده، س. تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و ابعاد بدن در سنین مختلف در گوسفندان نژاد ماکویی ایران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 77-82]
 • رزاق‌زاده، و س. اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی و روش‌های عمل‌‌آوری بر عملکرد تولید و متابولیت‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار بومی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 379-385]
 • رزم‌آذر، و. اثرات سن از شیرگیری روی رشد و پارامترهای خونی گوساله‌های هلشتاین جایگزین تغذیه شده با یک برنامه تغذیه شیر محدود شده بالا و پایین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • رزم‌کبیر، م. ارزیابی ژنتیکی صفات مرتبط با نرخ و کارایی رشد در بز کرکی رائینی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 275-282]
 • رزم‌کبیر، م. اثرات آمیخته‌گری بر پروفایل اسیدهای چرب در بزهای بومی قزوینی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 81-90]
 • رستاگنو، اچ.اس. افزودن کنجاله آفتابگردان و آنزیم به جیره جوجه‌های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 695-702]
 • رستگار، ن. بررسی اثرات بهبود دهنده افزودن روغن ضروری گیاه آویشن به جیره بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 509-517]
 • رستگارنیا، ع. بررسی تأثیر eCG در انتهای برنامه همزمان‌سازی فحلی و تلقیح در زمان ثابت با استفاده از سیدر (CoSynch+CIDR) بر روی شاخص‌های تولید‌مثلی گاوهای شیری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 557-562]
 • رستمی، ط. اثرات تغذیه سطح بالای سلنیوم و مس بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و تولید آنتی ‌بادی علیه ویروس بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 707-713]
 • رشید، آ. اثر فلاشینگ روی رشد، نمره وضعیت بدنی و راندمان تولید‌مثلی میشهای کوریدال در طی فصل جفت‌گیری و دوره [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 297-304]
 • رشیدی، ا. شبیه‌سازی دینامیک گذشته و ارزیابی وضعیت موجود جمعیت بز مرخز در زیستگاه اصلی آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 347-354]
 • رشیدی، ا. اثرات آمیخته‌گری بر پروفایل اسیدهای چرب در بزهای بومی قزوینی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 81-90]
 • رضا، آ.ام.ام.تی. اثر اسپرم تازه و منجمد ذخیره شده روی باروری آزمایشگاهی و توسعه بعدی جنین‌های بز [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 325-330]
 • رضایی، ا. تعیین انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی برخی از مواد خوراکی ‌با روش جدید تغذیه دقیق در جوجه‌‌‌های گوشتی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 103-111]
 • رضایی، ح.ر. ساختار و کاربرد AMELX و AMELY در تعیین جنسیت گوزن مرال ایرانی (Cervus elaphus maral) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 963-968]
 • رضایی، ر. بررسی عملکرد جوجه‌های گوشتی مصرف کننده جیره‌های بر پایه جو و تریتیکاله [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 369-376]
 • رضایی، م. تاثیر سطوح مختلف عصاره رازیانه بر عملکرد، جوجه‌درآوری و ایمنی در مرغ‌های مادر گوشتی پس از تولکبری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 733-745]
 • رضایی، م. اثرات سطوح مختلف کنجاله گوار و آنزیم بتاماناناز بر عملکرد، غلظت کلسترول زرده و فراسنجه‌های لیپیدی خون مرغ‌های تخمگذار در مرحله دوم تولید [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 309-313]
 • رضایی، م. اثرات رنگدانه‌های استخراج شده از گل جعفری بر کیفیت تخم مرغ و پایداری اکسیداتیو زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار تجاری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 541-547]
 • رضایی‌پور، و. اثرات اسیدیفایر و جاذب سم بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی، جمعیت میکروبی و مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 469-476]
 • رضامند، پ. تأثیر افزودن والین به جیره غذایی بر عملکرد، تیتر آنتی‌بادی سرم و استخوان سازی جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 405-409]
 • رضایی‌نیا، آ. ترکیب شیمیایی، پروفیل اسیدهای چرب و ارزش زیستی تانن در هسته‌های خرمای منتخب در ایران [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 517-524]
 • رضائی، ف. پیشرفت های اخیر در احتیاجات مواد معدنی کم نیاز در جوجه های گوشتی، مقاله مروری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • رضوان نژاد، ا. جنبه‪های اقتصادی و ژنتیکی استفاده از تکنیک انتقال جنین در ارزیابی ژنومیک و سنتی در گاوهای شیری هلشتاین ایران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 807-811]
 • رضوان نژاد، ا. بررسی وجود QTL برای برخی از صفات رفتاری و عملکردی بر روی کروموزوم شماره4 در بلدرچین ژاپنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 337-343]
 • رضوی-ششده، س.ع. توزیع فراوانی آلل‌ها در ناحیه ′5 ژن‌های CYP19 و ERα در گاوهای سیمنتال و سه نژاد بومی ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 301-307]
 • رفیعی، ح. ارزیابی معیارهای مدیریتی تلیسه برای بهبود عملکرد شیردهی و کاهش بروز سخت زایی: واکاوی نظام مند وزن بدن، افزایش وزن روزانه و سن به مکمل کروم متیونین در جیره وابسته به سن و وزن [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 469-474]
 • رفیعی، ف. شناسایی جایگاه های صفات کمی مؤثر بر صفات تولید شیر بر روی کروموزوم 14 در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 607-614]
 • رفیعی-طاری، ع. عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی بلدرچین ژاپنی تغذیه شده با جیره حاوی سبوس جو دوسر و پودر دانه شوید [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 423-428]
 • رکنی، ح. تجویز سطوح مختلف آرژنین و لیزین همراه با مس برای تغییرغلظت مس در شیر در میش‌‌های شیرده زندی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 241-246]
 • رکوا، ز. بررسی جنبه‌های انتخاب کیفیت اسپرم در منی تازه و ذخیره-سرد شده نریان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 405-408]
 • رکوعی، م. اثر استفاده از فن آوری های تولیدمثلی در پیشرفت ژنتیکی گاوهای بومی سیستانی ایران: مطالعه شبیه سازی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 59-71]
 • رکوعی، م. مقایسه صحت ارزش های پیش بینی ژنومی درتراکم های مارکری و جمعیت های مرجع مختلف با استفاده از مدل BLUP برپایه اطلاعات شجره ای و ژنومی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 231-239]
 • رکوئنا، ف. انتخاب اسپرم نریان بر مبنای سانتریفیوژ گرادیان چگالی شامل کلویید دو لایه: تأثیرات بر روی اسپرم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 317-321]
 • ریگوریا، جی.پی.اس. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • رگوئیرا، جی.پی.اس. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • رمضانی، م. اثرات سن از شیرگیری روی رشد و پارامترهای خونی گوساله‌های هلشتاین جایگزین تغذیه شده با یک برنامه تغذیه شیر محدود شده بالا و پایین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • رمضانپور، س. تأثیر سین‌بیوتیک بر عملکرد، مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی مدفوع و متابولیت‌های خونی در بره‌های شیرخوار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 621-628]
 • رمضانپور، س. استفاده از روش برون‌تنی تولید گازشکمبه‌ای برای ارزیابی ارزش غذایی پنج نسبت علوفه به کنسانتره [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 249-257]
 • رمضانپور، س. تولید گوشت غنی شده با امگا-3 از طریق تغذیه جوجه‌های گوشتی با نانوامولسیون روغن دانه کتان اولتراسوند شده: عملکرد، ترکیبات سرم، خواص فیزیکوشیمیایی و ثبات اکسیداتیو [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 487-496]
 • رمضان‌پور، س.س. ارزیابی نانو و میکروکپسول‌های سیلی‌مارین در شرایط شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش برای رسانش هدفمند در حیوان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 247-255]
 • رنجان، ر. ارتباط ژن لاکتوفرین گاوی با ورم پستان در گاوهای فریسوال [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 859-863]
 • رنجبری، م بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن (CAST)Calpastatin در بزهای خلخالی به عنوان یک مارکر بالقوه جهت ارزیابی میزان نرمی گوشت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 605-909]
 • رنو، ف.پ. سطح بالای موننسین برای گاوهای شیری در اواسط شیردهی:قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 263-268]
 • رنو، ل.ن. سطح بالای موننسین برای گاوهای شیری در اواسط شیردهی:قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 263-268]
 • رواِدا پواِنتا، ای.اُ. تأثیر گیاه مقاوم به شوری Salicornia bigelovii (Torr.) به عنوان مکمل حیوانی در بز در بیابان Sonora، مکزیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 75-79]
 • رویان، م. مروری بر اثرات متابولیسمی اسیدهای چرب با چند باند دوگانه بر مرغ‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 245-253]
 • رویان، م. اثرات متابولیکی اسیدهای لینولئیک کونژوگه (CLA) در مرغ: مرور منابع [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 517-528]
 • رویان، م. کاربرد انترکوکسی ها به عنوان پروبیوتیک در صنعت طیور [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 559-565]
 • رویان، م. نقش باکتری های پروبیوتیکی اسید لاکتیکی در کنترل کوکسیدیوز، کمپیلوباکتریوزیس و سالمونلوز در جوجه های گوشتی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • روبرت گرنیه، ک. اثر تراکم نشانگری، تعداد QTL و وراثت‌پذیری صفت بر صحت انتخاب ژنومی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 595-601]
 • روبرت گرنیه، ک. اثر معماری ژنتیکی مختلف بر صحت انتخاب ژنومی به کمک سه روش بیزی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 53-59]
 • روچاجونیور، و.ر. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • روچا جونیور، وی.ر. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • روحانی، ع. بهینه‪سازی انرژی‌ مصرفی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر ترکیب روش‌های تحلیل پوششی‌داده‌ها و تحلیل حساسیت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]
 • رودباری، ز. امکان سنجی تخمین وزن بدن شترهای کلکوهی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 333-340]
 • رودباری، ز. آنالیز توالی های تکراری ساده مشتق شده از توالی های بیان شده برچسب دار در شتر تک کوهانه [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 555-565]
 • رودریگز-دلارا، ر. شرایط منجر به استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 189-195]
 • رودیگز، گ.س.گ. امکان سنجی اقتصادی تولید بره‌های پرواری تغذیه شده با تفاله آفتابگردان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 629-634]
 • رودینو سائتنان، ا. متا آنالیز استراتژی‌های کاهش متان: پیش‌بینی‌های بهبود یافته پتانسیل‌های کاهشی و تاثیرات تولید [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 567-573]
 • روزا، گ.جی.ام کاربرد مدل‌های مختلط یک طرفه برای تخمین روابط ژنتیکی و فنوتیپی بین سخت زایی و صفات منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران: مقایسه‌ای با مدل‌های مختلط استاندارد [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 597-605]
 • روسی، ل. کاربرد ایزوتوپ پایدار در علم تغذیه حیوانات [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 409-419]
 • روستایی علی‌مهر، ع. اثرات پروبیوتیک روی پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی روده در جوجه های در معرض استرس القاء شده با کورتیکوسترون [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 91-102]
 • روشدی، اچ.ای. چندشکلی مرتبط با برخی از صفات گوشت در نژادهای گوسفند مصری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 655-663]
 • روشنفکر، ه. بررسی چند شکلی ژن کاپا کازئین با استفاده از تکنیک PCR-RFLP در جمعیت گاوهای نجدی استان خوزستان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 281-284]
 • روشنفکر، ه.ا. بررسی ناحیه تنظیمی ژن GDF8 میوستاتین در گوسفند ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 65-68]
 • روکا جونیور، و. رفتار هضم تلیسه‌های تغذیه شده با سیلاژ علوفه‌ای Marandu [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-44]
 • روکا فرناندز، آ.ال. مروری بر عوامل‌مرتعی مؤثر بر مصرف ماده‌خشک گاوهای شیری در حال چرا [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 629-652]
 • روکا-فرناندز، آ.آی. عوامل حیوانی، شرایط بدنی، عملکرد تولید شیر و کیفیت چرای گاوهای شیری: یک مطالعه مروری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]

ز

 • زارالیس، ک. خصوصیات سیستم های پرورش گوسفند شهری و حومه و میزان مشارکت اقتصادی آن‌ها در مناطق کوهستانی اتیوپی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 341-349]
 • زارعی، ا. تأثیر تغذیه درون تخم مرغی و تغذیه جیره‌ای عصاره خارمریم بر ایمنی و تعادل کاتیون-آنیون خون جوجه‌های گوشتی تحت درجه حرارت‌های بالا [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 697-705]
 • زارعی، ا. اثرات نعناع و آلوئه ورا بر جمعیت میکروفلورای ایلئوم و عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک محرک رشد [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 101-108]
 • زارعی، م. تولید گاز و قابلیت هضم هسته‪های انار تحت پرتو تابی در محیط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 25-34]
 • زارعی، م. پیشرفت های اخیر در احتیاجات مواد معدنی کم نیاز در جوجه های گوشتی، مقاله مروری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • زارعیان جهرمی، ا. بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن (CAST)Calpastatin در بزهای خلخالی به عنوان یک مارکر بالقوه جهت ارزیابی میزان نرمی گوشت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 605-909]
 • زاغری، م. تأثیر اسپیرولینا پلاتنسیس بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، صفات تخم و پاسخ ایمنی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 347-357]
 • زالی، ا. کارآمدی جیره‌های فرموله شده براساس روش اسید آمینه قابل هضم برپایه گندم در مقایسه با ذرت بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، هیستومورفولوژی ژژنوم، جمعیت میکروبی سکوم و رطوبت فضولات در جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 105-110]
 • زاهان شوشه، ن. عملکرد رشدی و راندمان تبدیل خوراک تلیسه‌های آمیخته [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 511-516]
 • زاهدی فر، م. تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم برون تنی و درون تنی ضایعات چای در گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 87-93]
 • زاواریز، کا.سی. منابع بتائین به عنوان دهندگان گروه متیل در جیره‌های جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 325-332]
 • زبرجدی، ع. ارزیابی ملکولی ژن میوستاتین در چهار نژاد بومی بز ایران هیچ رابطه و پیوستگی را با نرخ دوقلوزایی نشان نداد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 375-381]
 • زحمتکش، د. پاسخ تخمیر شکمبه ای در جیره های گاو شیری با تجزیه پذیری مختلف پروتئین و دانه جو فرآوری‌ شده [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 575-582]
 • زحمتکش، د. ارزیابی انرژی تجدید‌پذیر و تجدید‌ناپذیر مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری با اندازه گله متفاوت در ایران [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 419-426]
 • زحمتکش، د. اثر تغذیه انواع متفاوت کنجاله سویا و دانه جو فرآوری شده متفاوت روی عملکرد گاوهای هلشتاین شیری با تولید بالا [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 625-633]
 • زرکاوی، م. آنالیز تحرک اسپرم آواسی در دو محیط در سطوح مختلف دما، pH و اسمولاریته [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 431-438]
 • زرگری، ک. بیان ژن‌های میوجنین و میوستاتین در گوسفند بلوچی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 873-878]
 • زره داران، س. تأثیر پودر نعناع فلفلی بر پاسخ سیستم ایمنی جوجه‪های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 435-445]
 • زره داران، س. تأثیر پودر نعناع فلفلی بر عملکرد، دمای بدن و مشخصات لاشه جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 943-950]
 • زره داران، س. ارزیابی ژنتیکی برخی از خصوصیات لاشه ارزیابی شده با اولتراسونوگرافی بلادرنگ در گوسفند بلوچی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 457-468]
 • زره‌ داران، س. اثر قارچ (پلوروتوس فلوریدا) بر ترکیب شیمایی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 257-261]
 • زیزو، ن. پیامدهای آناتومی-پاتولوژیکی آلودگی مایکوتوکسین‌ها در خوراک خرگوش [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 379-387]
 • زکیزاده، س. اثرات رنگدانه‌های استخراج شده از گل جعفری بر کیفیت تخم مرغ و پایداری اکسیداتیو زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار تجاری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 541-547]
 • زکی‌زاده، س. بررسی ارتباط بین چند‌شکلی ژن‌های گیرنده ملاتونین نوع یک و آروماتاز با صفات اقتصادی در گوسفند کردی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-74]
 • زلوبینا، ای.ی. کمپلکس معدنی-سینبیوتیک جدید در جیره‌های گاوهای شیرده برای بهبود تولید و ترکیب شیر [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 31-43]
 • زمانی، پ. بررسی آزمایشگاهی سطوح مختلف جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله گوار در یک جیره پرواری برای بره‌ها [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 615-621]
 • زمانی، پ. برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مغانی با کمک مدل‌های رگرسیون تصادفی بی–اسپلاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 647-654]
 • زمانی، پ. تأثیر کوتاه کردن موهای بلند انتهای دم بر تمیزی و سلامت پستان گاوهای شیری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 731-735]
 • زمانی زاد، م. عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 127-133]
 • زین، آر.آ. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • زینالی، م. ارزیابی انرژی تجدید‌پذیر و تجدید‌ناپذیر مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری با اندازه گله متفاوت در ایران [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 419-426]
 • زین الدینی، س Effect of Adding Different Levels of Folic Acid to the Culture Medium on Developmental Competence of Bovine Oocytes [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 287-295]
 • زین الدینی، س. Trends in Reproductive Status of Holstein Dairy Herds in Iran [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 497-505]
 • زندی، م. ارتباط بین چندشکلی در جایگاه MnlI از ژن MTNR1A و صفات تولیدی در نژاد شال و آمیخته شال و رومانوف [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 453-459]
 • زهیر، ف.ز. تأثیر بهینه‌سازی سم‌زدایی تفاله پرس شده آرگان (آرگانیا اسپینوسا) روی کیفیت تغذیه‌ای و سطوح ساپونین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 235-246]
 • زو، جی.جی. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • زیو، اس.اچ. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • زوپریزال، ز. پتانسیل استفاده از نانوامولسیون روغن ضروری به عنوان یک جایگزین جدید آنتی‌بیوتیک‌ها در تولید طیور-مروری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 203-212]
 • زورینا، ر. تأثیر جایگزینی علوفه بومی با استفاده از پودر پوست و برگ Jengkol (Archidendron jiringa) روی تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 421-427]
 • زولکیفلی، آ. اثر گیاهافوربیا هیرتا و مکمل اُرگانیک اسید بر جوجه­های گوشتی آلوده شده با سالمونلا انتریتیدیس: مدل ﮔﺎﻭﺍژ ﺩﻫﺎﻧﻲ [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 949-956]
 • زولکیفلی، ا. بررسی تغییرات هیستومورفولوژی روده و پاسخ بیوشیمی سرم خون جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با گیاهان دارویی (Euphorbia hirta) و مخلوطی از اسید‌های اُرگانیک [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 95-103]
 • زونیتا، ز. اثر گیاهافوربیا هیرتا و مکمل اُرگانیک اسید بر جوجه­های گوشتی آلوده شده با سالمونلا انتریتیدیس: مدل ﮔﺎﻭﺍژ ﺩﻫﺎﻧﻲ [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 949-956]

ژ

 • ژلیازکووا، آی. مدل‌های آماری برای ارزیابی رفتار بهداشتی زنبورهای کارگر به روی سطح لیزوزیم و و محتوای پروتئین تام در همولنف آنها [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 365-373]
 • ژندی، م. آنتی‌بادی زرده تخم مرغ علیه اشریشیا ‌کلی انتروتوکسیژنیک K99 در سرم و زرده تخم مرغ مرغان تخمگذار ایمن شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 155-161]
 • ژو، اچ.اس. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]

س

 • ساچان، و. روش‌های تعیین جنسیت جنین در پرورش گاو: مروری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • سیادتی، س.ع. ارزیابی پتانسیل پروبیوتیکی برخی سویه‌های بومی لاکتوباسیلوس بر عملکرد تخمگذاری و پارامترهای کیفی تخم بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 703-712]
 • ساری، آ.پ.ز.ن.ل. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 303-309]
 • ساری، آ.پی.ز.ن.ل. توزیع آللی و ژنوتیپی در چندشکلی تک ‌نوکلئوتیدی (SNP) G.676A>G ژن گیرنده ملانوکورتین-1 (MC1R) در نژادهای بز اندونزی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 687-692]
 • ساری، م. تأثیر سطوح مختلف خارمریم (Silybum Marianum) در جیره‌های حاوی دانه با سرعت تجزیه متفاوت در شکمبه بر باکتری‌های شکمبه گاومیش خوزستان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 401-409]
 • ساری، م. هضم‌پذیری آزمایشگاهی فیبر، تولید گاز و فعالیت آنزیمی باکتری‌های سلولولیتیک شترهای عربی تغذیه شده با علوفه‌ زراعی و مرتعی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 527-538]
 • سارازوات، س. گیرنده‌های استروژن-بازیگران جدید در اسپرماتوژنز [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 503-504]
 • ساراسوات، اس. اثر گونه های اکسیژن فعال بر اسپرم: عملکرد متوازن سودمند و زیانبار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 247-255]
 • سارجنتینی، ک. ویژگی‌های سم اسب Anglo Arabian، Haflinger، Monterufoli و Maremmano [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 341-347]
 • سیاسیو، آ کوچ‌نشینی بخش مزرعه‌ای گوسفند و بز در یونان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 615-622]
 • ساعدی، س. تاثیر افزودن مکمل سلنیوم آلی و معدنی همراه با ویتامین E در دوره فلاشینگ بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های قزل [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 433-441]
 • ساقی، د.ع. برآورد ضریب همخونی براساس اطلاعات شجره‌ای و نشانگر‌های ریزماهواره‌ای و تأثیر آن بر صفات اقتصادی در گوسفند کردی شیروان [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 133-141]
 • ساقی، د.ع. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفند کردی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 657-663]
 • ساکی، ع.1. اثر پری‌بیوتیک و نوع تنظیم خوراک بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و تولید گاز در روده کور مرغان تخمگذار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 487-494]
 • ساکی، ع.ا. سلامت و عملکرد جوجه های گوشتی در پاسخ به شنبلیله و رازیانه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 387-391]
 • ساکی، ع.ا. نانوذرات چیتولیگوساکارید انباشته از آهن وقوع کندرونکروزیس باکتریایی با پوکی استخوان در جوجه‌های گوشتی را کاهش می‌دهد [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 329-336]
 • ساکی، ع.ا. غنی‌سازی تخم‌ مرغ با آهن در پاسخ به سطوح مختلف تفاله انار در جیره مرغ تخمگذار [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 747-754]
 • ساکی، ع.ا. اثر دانه آسیاب شده یا کامل گندم و تریتیکاله بر عملکرد تولیدی، صفات کیفی تخم مرغ، ویژگی های دستگاه گوارش و قابلیت هضم مواد مغذی در بلدرچین‌های ژاپنی تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 355-363]
 • ساکسنا، آ. روش‌های تعیین جنسیت جنین در پرورش گاو: مروری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • سالاری، ج. تأثیر یک مخلوط خوراکی جدید بر هورمون‌های جنسی و دوره پرریزی قناری‌ها و مرغ‌های تخمگذار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 937-942]
 • سالاری، ج. تأثیر تزریق داخل تخم‌مرغی نانو‌ذرات کربنات کلسیم بر خصوصیات استخوان و عملکرد جوجه‌های گوشتی بعد از تفریخ [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 663-667]
 • سالارمعینی، م. کنجاله گردو به عنوان یک ماده خوراکی غنی از انرژی و پروتئین در تغذیه بلدرچین‎های در حال رشد [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 925-930]
 • سالارمعینی، م. بررسی تأثیر عصاره اسطوخدوس در مقایسه با آنتی‌بیوتیک، بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی و جمعیت میکروبی روده، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 717-725]
 • سالاکو، آ.ای. انواع ژنتیکی ترانسفرین در اکوتیپ فولانی و یوروبا جوجه‌های بومی نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 191-196]
 • سالیح، ج.ای. اثرات استفاده از ماهیان دفعی رودخانه نیل سفید بر عملکرد مرغان تخمگذار در منطقه گزیرا سودان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 969-978]
 • سالس، ای.سی.جی. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • سالکووا، د. تغذیه خانواده‌های زنبور عسل با یک افزودنی سولفات کبالت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 343-346]
 • سالمی، آ. تجزیه فنوتیپی و ژنتیکی طول عمر بره‌های لری بختیاری تا سن یک سالگی برای کروموزومهای اتوزومی و جنسی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 37-44]
 • سامپون، پ. تحرک، زنده‌مانی و نابهنجاری اسپرماتوزوآ گاو نر Bali با رقیق کننده‌های Andromed و تریس-زرده تخم ‌مرغ نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 249-256]
 • ساموئل نوکولو، سی. آنالیز ژنتیکی صفات کیفی تخم مرغ در مرغ‌های تخمگذار بوان نرا سیاه در دوره‌های تولیدی پراکنده [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 155-162]
 • سانتانا، پ.ف. رفتار هضم تلیسه‌های تغذیه شده با سیلاژ علوفه‌ای Marandu [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-44]
 • سانیتو، ی. مطالعه موانع مزارع شیری سنتی از طریق بررسی تولیدات بالقوه و عملکردی شیر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 255-264]
 • سانچز-مندوزا، بی. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • ساها، اس. اثر اسپرم تازه و منجمد ذخیره شده روی باروری آزمایشگاهی و توسعه بعدی جنین‌های بز [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 325-330]
 • ساها، اس. بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت‌های گاومیش کشت داده شده در محیط کشت غنی ‌شده با آلبومین سرم گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 545-551]
 • ساورانلو، ام. مطالعه اثر افزودن سطوح مختلف ملاس روی کیفیت سیلو‌های ضایعات پسته (Pistachio vera) و مخلوط کاه گندم [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 543-548]
 • ساور سفلی، س. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی گوسفندان ایرانی بر اساس توالی ژن سیتوکروم b [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 283-287]
 • ساور-سفلی، س. همخونی و پسروی ناشی از همخونی صفات وزن بدن در گوسفندان نژاد شال ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 887-893]
 • سبحانی راد، س. تأثیر اسانس‌های پونه کوهی (Origanum vulgare) و آویشن (Thymus vulgaris) بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونی در گوساله‌های شیرخوار [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 585-593]
 • سبحانی‌راد، س. تأثیر اسانس‌های زنیان (Trachyspermum ammi) و آویشن (Thymus vulgaris) بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های خونی و عملکرد رشد در گوساله‌های نوزاد براون سوئیس [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 387-395]
 • سپوترا، ف. تنوع ژنتیکی بین گاوهای Bali (Bos javanicus) و هیبریدهای آن‌ها با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 453-460]
 • ستایی مختاری، م. ارزیابی دمای سطح بدن در جوجه‌های گوشتی بر اساس سن، دمای هوا و وضعیت پر در طول دوره پرورش [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 499-504]
 • سجادیان، م. تأثیر اسانس برخی از چاشنی‌ها و دانه گیاهان دارویی بر ویژگی‌های گوارش‌پذیری و جمعیت قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه در شرایط برون تنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 211-220]
 • سخاوتی، م.ه. پیش‌بینی اپی توپ‌های سلول‌هایB و Tآنتی‌ژن Omp25 از باکتری بروسلا ملی تنسیس به منظور طراحی واکسن نوترکیب گوسفندی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 629-638]
 • سخاوتی، م.ه. ساخت وکتور با دو پروموتور برای بیان همزمان دو ‌ژن با استفاده از تکنیک SOE-PCR [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 853-858]
 • سخاوتی، م.ه. تعیین توالی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در ناحیه اگزون 4 در شتر‪های تک و دو کوهانه ایران [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 219-224]
 • سخاوتی، م.ه. کلونینگ و بیان ژن پروتئین ۷۰ کیلو دالتون از باکتری بروسلا ملیتنسیس به منظور طراحی واکسن نوترکیب [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 387-392]
 • سید، م.ای. اثرات فرآیند هیدرولیز بازی و اسیدی روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بال‌های جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 529-540]
 • سیدآبادی، ح.ر. تنوع میتوکندری و ساختار فیلوژنتیکی جمعیت بز مرخز [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 679-684]
 • سیدآبادی، ح.ر. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی گوسفندان ایرانی بر اساس توالی ژن سیتوکروم b [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 283-287]
 • سدیخ، ت.ا. تأثیر چندشکلی ژن هورمون رشد روی نرخ رشد گاوهای جوان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 445-451]
 • سید شریفی، ر. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی گوسفندان ایرانی بر اساس توالی ژن سیتوکروم b [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 283-287]
 • سدن، اف. تأثیر تکنیک‌های مختلف برداشت بر بازیابی و کیفیت ساختارهای اووسیت کومولوس گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 741-744]
 • سراج، 1. اثر چهار بافت و دو سطح پروتئین جیره غذایی بر عملکرد رشد و ابعاد بیومتری گوساله‌های هلشتاین [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 423-429]
 • سرایری، م.ت. مطالعه موانع مزارع شیری سنتی از طریق بررسی تولیدات بالقوه و عملکردی شیر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 255-264]
 • سرحدی، ف. ارزیابی خصوصیات عملکردی و پروفیل اسیدهای چرب گوشت شتر تک کوهانه و آمیخته [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 153-162]
 • سرسینهه، ر.ت. اثرات آنزیم‌های بیرونی تجزیه‌کننده الیاف روی تخمیر شکمبه‌ای علوفه ذرت جارویی وحشی در محیط آزمایشگاه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 303-308]
 • سرکار، ب. اثر سطوح مختلف زرده تخم‌ مرغ روی خصوصیات ذخیره‪سازی منی بز سیاه بنگال در رقیق‌کننده تریس-زرده تخم ‌مرغ-سیترات-فروکتوز-گلیسرول [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 101-106]
 • سرکواِیرا، جی.ل. ترکیب اسید چرب داخل عضلانی ماهیچه Longissimus گوساله‌های از شیر گرفته نشده نژاد Minhota در سن کشتار متفاوت [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-24]
 • سعادت شاد، ح. اثر تیمول و کارواکرول بر عملکرد تولید، فعالیت آنزیم‪های آنتی‪اکسیدانی و متابولیت‪های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 195-202]
 • سیفی، س. بررسی پروتئین تک یاخته‌ای به عنوان یک خوراک نامتعارف در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 317-324]
 • سیفی، س. بررسی تاثیر یک پری‌بیوتیک مایع بر عملکرد رشد و اندام‌های داخلی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 557-563]
 • سیفی، ک. بررسی اثر آب تیمار شده با مایکروویو بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی بلدرچین ژاپنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 447-451]
 • سیفتسی، اچ.ب. ساختار، نحوه عمل و بیان GnRH و گیرنده GnRH در اندام‪های تناسلی محیطی و تنظیم آنها توسط استرادیول-17β [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 775-786]
 • سیفتسی، اچ.بی. تنظیم رشد و توسعه فولیکولی در گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 21-31]
 • سفیدپری، پ. ارزیابی انرژی تجدید‌پذیر و تجدید‌ناپذیر مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری با اندازه گله متفاوت در ایران [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 419-426]
 • سیف‌دعوتی، ج. اثرات سن از شیرگیری روی رشد و پارامترهای خونی گوساله‌های هلشتاین جایگزین تغذیه شده با یک برنامه تغذیه شیر محدود شده بالا و پایین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • سیف دواتی، ج. اثر مخلوط گیاه دارویی و پرو بیوتیک بر عملکرد، فعالیت آنتی‪اکسیدانی و سن از شیرگیری گوساله‪های شیر‪خوار هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 285-291]
 • سیف زاده، ص. اثر مخلوط گیاه دارویی و پرو بیوتیک بر عملکرد، فعالیت آنتی‪اکسیدانی و سن از شیرگیری گوساله‪های شیر‪خوار هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 285-291]
 • سیف زاده، ص. اثرات سن از شیرگیری روی رشد و پارامترهای خونی گوساله‌های هلشتاین جایگزین تغذیه شده با یک برنامه تغذیه شیر محدود شده بالا و پایین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • سقانژاد، ف. برآورد پارامترهای ژنتیکی تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 559-566]
 • سگونل، اُ.م. پاسخ جوجه‌های گوشتی برای تغذیه کمی با / یا بدون محدودیت مکمل اسید اسکوربیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 393-401]
 • سلایا میچل، اچ. تأثیر گیاه مقاوم به شوری Salicornia bigelovii (Torr.) به عنوان مکمل حیوانی در بز در بیابان Sonora، مکزیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 75-79]
 • سلاجقه، ا. بررسی تأثیر عصاره اسطوخدوس در مقایسه با آنتی‌بیوتیک، بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی و جمعیت میکروبی روده، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 717-725]
 • سلاجقه، م.ح. بررسی تأثیر عصاره اسطوخدوس در مقایسه با آنتی‌بیوتیک، بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی و جمعیت میکروبی روده، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 717-725]
 • سلامی، اُ.آ. تأثیر کنجاله برگ آلوی سیاه (Vitex doniana) بر عملکرد، هماتولوژی و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم جوجه خروس‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 495-499]
 • سلامت دوست نوبر، ر. توسعه روش تولید گاز آزمایشگاهی تغییر یافته به ‌جای روش کیسه‌های نایلونی برای ارزیابی تجزیه‌پذیری پروتئین یونجه خشک در نشخوارکنندگان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 339-345]
 • سلطانی، ژ. اثر استفاده از عصاره اتری بره موم و روغن زیره سیاه در جیره غذایی جوجه‪های گوشتی بر عملکرد، فراسنجه‪های خونی، پاسخ ایمنی و خصوصیات لاشه [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 911-918]
 • سلطانی، و. مطالعه چندشکلی ژن DGAT1 و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان نژادهای ایرانی لری-بختیاری و زل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 501-507]
 • سلطانعلی، ح. بهینه‪سازی انرژی‌ مصرفی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر ترکیب روش‌های تحلیل پوششی‌داده‌ها و تحلیل حساسیت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]
 • سلطانعلی، ح. امکان‌سنجی تشخیص اولیه بیماری ورم پستان در دام‌های شیری با استفاده از پردازش نقشه های گرمایی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 549-557]
 • سلطانی نژاد، ب. تأثیر جایگزینی علوفه یونجه و کاه گندم با سیلاژ محصولات فرعی پسته با خرمای ضایعاتی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون در بره‌های پرواری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 587-593]
 • سلیمان، آر.اُ. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • سلیمان، پ. اثر سطوح متفاوت تانیک اسید روی بعضی صفات عملکردی گوساله‌های هلشتاین شیری [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 19-23]
 • سلیمانی، ن. بررسی آزمایشگاهی سطوح مختلف جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله گوار در یک جیره پرواری برای بره‌ها [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 615-621]
 • سلمان‌زاده، م. اثرات تزریق داخل تخم‌ مرغی گلوتامین بر جوجه ‌درآوری، عملکردهای بعدی، فعالیت‌های آنزیمی دستگاه گوارش، پاسخ سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 535-545]
 • سلهودین، س. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 303-309]
 • سیلوا، جی.ت. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • سیلوا، جی.تی. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • سیلوا، د.آ. رفتار هضم تلیسه‌های تغذیه شده با سیلاژ علوفه‌ای Marandu [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 39-44]
 • سیلوا، م.سی.آ. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • سیلوا، ن.ب.اس. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • سیلوا جونیور، آ.آ.جی. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • سیلویا جوهن-جایا، ا. آنالیز ژنتیکی صفات کیفی تخم مرغ در مرغ‌های تخمگذار بوان نرا سیاه در دوره‌های تولیدی پراکنده [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 155-162]
 • سیلوا فیلهو، و.اس. اثر سطوح درجه‌بندی شده گلیسرین خام در سیلاژ علوفه: BRS Capiacu پروفایل تخمیر و ترکیب بروماتولوژیکال [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 597-602]
 • سیمایی، ل. ارزیابی ملکولی ژن میوستاتین در چهار نژاد بومی بز ایران هیچ رابطه و پیوستگی را با نرخ دوقلوزایی نشان نداد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 375-381]
 • سیم اٌنوو، م. عملکرد رشد بره‌های پِلِوِن سر سیاه در طی دوره شیرخوارگی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 277-281]
 • سمیع، ع. اثرات اندازه ذرات خوراک و اندازه کرامبل جیره‌های آغازین بر صفات عملکردی، خصوصیات لاشه و بافت‌ شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 669-675]
 • سمنانی ‌نژاد، ح. تأثیر استفاده از برگ ترخون (Mentha piperita) و برگ نعناع فلفلی (Artemisia dracunculus) در جیره بر عملکرد رشد و پاسخ پادتن جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 403-409]
 • سیمنوو، م. تأثیر منبع پروتیین روی رشد بره‌ها [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 581-586]
 • سنجابی، م.ر. ارتباط بین چندشکلی در جایگاه MnlI از ژن MTNR1A و صفات تولیدی در نژاد شال و آمیخته شال و رومانوف [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 453-459]
 • سینق، آ. مولکول‌های اسپرماتوزوآ مرتبط با باروری گاو نر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 371-375]
 • سنگسوپونجیت، اس. اثرات سطح پروتئین خام جیره و تراکم در واحد سطح روی عملکرد رشد، ابقاء مواد تغذیه‌ای، پروفایل‌های خون، و وزن لاشه بلدرچین‌های گوشتی در حال رشد [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 755-762]
 • سینها، ر. مولکول‌های اسپرماتوزوآ مرتبط با باروری گاو نر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 371-375]
 • سهرابی، س.س. تنوع ژنتیکی در ژن هورمون رشد و ارتباط بین الگوهای چند‌شکلی طول قطعه محدود (RFLP) و واریانس کمی صفات وزن زنده، وزن لاشه، رفتار، هتروفیل و لمفوسیت در بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 147-152]
 • سهل، م.اس.اچ. پتانسیل‌های تولیدی و تولیدمثلی گروه‌های ژنتیکی مختلف گاوهای آمیخته پرورش یافته در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 201-206]
 • سهیل، اس. ام اثر زمان‌های مختلف تغذیه روی عملکرد گاوهای شیری دو‌رگه در طی تنش گرمایی تابستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 327-334]
 • سوآرس، آ.سی.اس. پروتئین سرم گوساله‌های ماده هلشتاین تغذیه شده با شیر از طریق مرحله پایین (step-down) و روش‌های متداول [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 69-73]
 • سوتیرو، ل. احتمالاتی برای بهبود ایمنی ذاتی هومورال در بوقلمون‌ها و مرغ‌ها در شرایط استرس دمایی توسط تعدیل‌کننده سیستم ایمنی ®Immunobeta [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 349-354]
 • سوتوپو، س. تنوع ژنتیکی ژن سیتوکروم b در سه نژاد بز بومی در جاوه مرکزی اندونزی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 661-667]
 • سوجانی، اس. اثرات آنزیم‌های بیرونی تجزیه‌کننده الیاف روی تخمیر شکمبه‌ای علوفه ذرت جارویی وحشی در محیط آزمایشگاه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 303-308]
 • سوری، ح. تأثیر عصاره الکلی آویشن و مرزه خوزستانی بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 437-446]
 • سوری، ح. اثر کلسیم، فسفر و روی در جیره پایه گندم بر عملکرد، ایمنی و پارامترهای استخوانی جوجههای گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 723-730]
 • سوری، م. بررسی تأثیر فصل بر مصرف ماده خشک و فعالیت تولید‌مثلی بزهای نر مرغز در غرب ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 317-323]
 • سوری، م. اثر حضور جنس نر بر همزمان‪سازی فحلی و سایر فراسنجه‪های تولید‪مثلی بزهای ماده مرخز در فصل تولید مثل [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 873-881]
 • سورکا، پی. مطالعه اثرات دوره سرمایی بر کیفیت اسپرم بزهای سانن و جاموناپاری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 205-207]
 • سوسیلواتی، س. تأثیر پروتئین خام پلاسمای سمینال گاوی روی انجماد اسپرم بز [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 641-646]
 • سوکارتا جایا، آی.ن. عملکرد تولیدی و توانایی جوجه درآوری اردک‌های Alabio (آناس پلاتیرینکس بورنئو) تحت مدیریت تغذیه‌ای روستایی: مقایسه سطوح متفاوت پروتئین جیره‌ای و نسبت‌های جنسیت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 291-298]
 • سوکما، م. اثرات فرآیند هیدرولیز بازی و اسیدی روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بال‌های جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 529-540]
 • سوگیهارتو، اس. پتانسیل پسماندهای کشاورزی-صنعتی حاره‌ای به عنوان خوراک عملکردی برای طیور [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 375-385]
 • سولا-اُجو، ف.ای. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • سولتانا، ن. بررسی شاخ و برگ مورینگا (مورینگا اولیفرا) به عنوان خوراک بز [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 865-871]
 • سویل کیلیمسی، ف. همبستگی‌های فنوتیپی در کیفیت گوشت سینه و برخی از معیارهای آسایش: ملاحظات مدت و شدت روشنایی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 511-518]
 • سومرلی، م. خصوصیات تجزیه شکمبه‌ای در محل سیلو‌های ذرت، سورگوم و هبریدهای سورگوم-سودان گراس تحت تأثیر مرحله بلوغ [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]
 • سوهارتی، س. تأثیر جایگزینی علوفه بومی با استفاده از پودر پوست و برگ Jengkol (Archidendron jiringa) روی تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 421-427]
 • سوهاردی، ر. تحرک، زنده‌مانی و نابهنجاری اسپرماتوزوآ گاو نر Bali با رقیق کننده‌های Andromed و تریس-زرده تخم ‌مرغ نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 249-256]

ش

 • شی، ایکس.ل. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • شی، ز.پی. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-32]
 • شابونین، س.و. یافته‌ها روی متابولیسم کلسیم در ارگانیسم‌های مرغ‌های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 327-332]
 • شاد، نوید اثرات همبستگی نانو‌سلنیوم و اسید لینولئیک مزدوج بر عملکرد، متابولیسم چربی و سیستم ایمنی بره‌های نر مغانی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 443-451]
 • شادپرور، ع.ا. جنبه‌های ژنتیکی سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-14]
 • شادپرور، ع.ا. برآورد روند ژنتیکی تولید شیر روزآزمون توسط شکل لگاریتمی تابع وود با استفاده از یک مدل تابعیت تصادفی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 43-51]
 • شادپرور، ع.ا. اثر مدیریت مسیر مادران پدر بر پارامترهای ژنتیکی و اقتصادی یک برنامه شبیه‪سازی شده انتخاب ژنوم [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 335-342]
 • شادپرور، ع.ا. صحت پیش‌بینی ژنومی تحت معماری‌های ژنتیکی و روش‌های برآورد متفاوت [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 43-52]
 • شادپرور، ع.ا. آنالیز ژنتیکی صفات تولیدمثلی میش‌ها در گوسفندان بلوچی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 651-657]
 • شادپرور، ع.ا. اثر استفاده از شاخص‌های انتخاب معمولی و محدود شده در زمان بکارگیری صفت تولید مثلی فاصله دو زایش در معادله هدف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 437-443]
 • شارما، پ. ارتباط ژن لاکتوفرین گاوی با ورم پستان در گاوهای فریسوال [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 859-863]
 • شافی، اچ.آی. چندشکلی مرتبط با برخی از صفات گوشت در نژادهای گوسفند مصری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 655-663]
 • شایق، ج. ارزیابی پتانسیل پروبیوتیکی برخی سویه‌های بومی لاکتوباسیلوس بر عملکرد تخمگذاری و پارامترهای کیفی تخم بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 703-712]
 • شایکات، آ.اچ. تأثیر نمره شرایط بدنی بر تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیری آمیخته [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 309-315]
 • شایکات، آ.اچ. اثر مکمل کولین کلراید بر پارامترهای عملکردی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 373-378]
 • شاکرمی، ف. مطالعه مقایسه‌ای قابلیت هضم کاه گندم توسط قارچهای بی هوازی شکمبه گاومیش خوزستان و گاو هلشتاین در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 285-292]
 • شاه، ن. مولکول‌های اسپرماتوزوآ مرتبط با باروری گاو نر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 371-375]
 • شاهانی، ل. ارزیابی شیمیایی و هیستوپاتولوژیکی در کبد جنین جوجه‌های تیمار شده با یک فرمولاسیون دلتامترین تجاری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 673-681]
 • شاهزاده فاضلی، س.ا. جداسازی و شناسایی نشانگرهای ریزماهواره از ژنوم گونه در معرض انقراض شتر دو کوهانه [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 693-698]
 • شاهورانی، ع. اثر چهار بافت و دو سطح پروتئین جیره غذایی بر عملکرد رشد و ابعاد بیومتری گوساله‌های هلشتاین [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 423-429]
 • شجاع، ج. شیوع و عوامل ایجاد ریسک ورم پستان تحت‌ حاد در گاو‌های هلشتاین ایرانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 569-574]
 • شجاع، ج. محاسبه اثرات کاهشی هم‌خونی بر ورم پستان تحت بالینی با استفاده از 3 مدل متفاوت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 845-851]
 • شجاع، ج. اثر جنس و یونیفرها بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه بره‪های نژاد مغانی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 95-99]
 • شجاع، ج. کاربرد نشانگرهای میکروساتلایت برای آزمون تأیید والدین در گله‌های گوسفند آمیخته [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 637-645]
 • شیخی، ا. قابلیت پیش‌بینی مدل‌های آماری پیش‌بینی ژنومی هنگامیکه صفت مورد بررسی تحت تأثیر معماری کاملاً افزایشی است [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 815-822]
 • شیرانی، ع. اثرات اندازه ذرات خوراک و اندازه کرامبل جیره‌های آغازین بر صفات عملکردی، خصوصیات لاشه و بافت‌ شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 669-675]
 • شیرزادگان، ک. اثرات مکمل سازی جیره با ال-ترئونین روی عملکرد و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی در طی تابستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 431-436]
 • شیرزادگان، ک. پاسخ جوجه‌های گوشتی نوین به افزودن پودر دارچین در جیره [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 367-371]
 • شیرزادگان، ک. الیاف نامحلول عملکرد، صفات لاشه و لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم را تحت تأثیر قرار می‌دهند [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 109-117]
 • شرستیوک، ب.آ. کمپلکس معدنی-سینبیوتیک جدید در جیره‌های گاوهای شیرده برای بهبود تولید و ترکیب شیر [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 31-43]
 • شریعتی، ر. مقایسه پروفیل اسید‌های چرب عضله راسته بزغاله، بره و گوساله پرورش‌یافته تحت شرایط سیستم عشایری ایران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 437-443]
 • شریعتی، م.م. مقایسه صحت ارزش های پیش بینی ژنومی درتراکم های مارکری و جمعیت های مرجع مختلف با استفاده از مدل BLUP برپایه اطلاعات شجره ای و ژنومی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 231-239]
 • شریعتمداری، ف. مقایسه منابع مختلف سلنیوم و ویتامین E در جیره مرغ‌های تخمگذار و اثرات آنها بر سلنیوم و کلسترول تخم مرغ، کیفیت و ثبات اکسیداتیو [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 83-89]
 • شریفی، ا.ر. پتانسیل برنامه اصلاح نژادی ژنومی در مرغان بومی ایران [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 519-525]
 • شریفی، ام. اثر تانن استخراجی از محصول فرعی پوسته پسته بر میزان تولید گاز و فراسنجه‌های برآورد‌ شده [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 667-671]
 • شریفی، س.د. ترکیب اسیدهای چرب در چربی دنبه و احشایی بره های خالص نژادهای شال و زندی و آمیخته آنها با نژاد زل (سه نژاد ایرانی) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 107-112]
 • شریفی، م. تأثیر سطوح علوفه مصرفی بر عملکرد، کیفیت گوشت و ارزش اقتصادی گوساله‌های هلشتاین تغذیه شده در سیستم ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 265-272]
 • شریفی، م. اثر عمل‌آوری مکمل‌های پروتئینی با تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد گاو‌های شیرده هلشتاین در ابتدای شیردهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 537-544]
 • شریفی، م. اثر مکمل چربی و طول اندازه ذرات بر ترکیب شیر و تخمیر شکمبه‪ایی گاوهای تغذیه شده از جیره‪های حاوی سیلوی یونجه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 293-301]
 • شریفی، م. ارزش اقتصادی و کیفیت شیر تولید شده در گاوهای شیرده هلشتاین در سیستم سبز (ارگانیک) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 27-35]
 • شریفی، م. تأثیر سطح تغذیه علوفه بر وزن بدن، نمره وضعیت بدنی، تولید شیر و نیتروژن اوره‌ای شیر در گاوهای هلشتاین در جیره غذایی ارگانیک [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 617-624]
 • شریفی، م.ر. تأثیر سطوح جیره‏ای متفاوت انرژی و پروتئین بر عملکرد تولید‌مثلی و رشد پس از تفریخ در بلدرچین‏های ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 137-145]
 • شیرمحمد، ف. اثرات استفاده از پروبیوتیک پروتکسین وآنتی‌بادی آکوآبلند بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 951-956]
 • شیرمحمد، ف. اثرات سطوح مختلف اسانس‌های زردچوبه و رزماری بر عملکرد و ثبات اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 655-662]
 • شعبان‌پور، آ. کاربرد توابع سینوسی برای تفکیک مصرف پروتئین خام و انرژی مصرفی بین نگهداری و رشد در هسته والدینی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 299-308]
 • شفیع نادری، ع. تعیین ضرایب اقتصادی صفات مهم شترهای یک کوهانه در سیستم پرورش مناطق کویری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 145-152]
 • شکاری، ع ساخت وکتور با دو پروموتور برای بیان همزمان دو ‌ژن با استفاده از تکنیک SOE-PCR [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 853-858]
 • شکرالهی، ب. موقعیت‌یابی گرلین در بیضه گاو [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 551-555]
 • شکری-سنگری، ف. برآورد پارامترهای ژنتیکی تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 559-566]
 • شمیزی، ج. تأثیر سطوح مختلف مخمر زنده در خوراک با کنسانتره زیاد بر روی عملکرد، ترکیبات خونی و وضعیت سیستم ایمنی بره‌های زندی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 833-840]
 • شمس‌الله، ت. غنی‌سازی تخم‌ مرغ با آهن در پاسخ به سطوح مختلف تفاله انار در جیره مرغ تخمگذار [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 747-754]
 • شمس‌الهی، م. تأثیر سانتریفیوژ و سطوح مختلف لیسیتین سویا بر کیفیت اسپرم بعد از فرایند انجماد-یخ‌گشایی در قوچ قزل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 257-262]
 • شمس شرق، م. تأثیر اندازه فیزیکی کلینوپتیلولیت بر میزان بازدهی پروتئین، ریخت‏شناسی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 165-172]
 • شمس شرق، م. تولید گوشت غنی شده با امگا-3 از طریق تغذیه جوجه‌های گوشتی با نانوامولسیون روغن دانه کتان اولتراسوند شده: عملکرد، ترکیبات سرم، خواص فیزیکوشیمیایی و ثبات اکسیداتیو [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 487-496]
 • شهابی، ح. عملکرد و پاسخ های متابولیکی گاوهای تازه زا به استفاده از منبع پیش ساز قندی به صورت روزانه و یا به صورت یک روز در میان [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 31-38]
 • شهجلال، م. پتانسیل‌های تولیدی و تولیدمثلی گروه‌های ژنتیکی مختلف گاوهای آمیخته پرورش یافته در شرایط مختلف [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 201-206]
 • شهدادی، ع.ر. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفند کردی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 657-663]
 • شهیر، م.ح. ارزیابی هورمون‌های تیروئیدی، گازهای خونی، وضعیت آنتی اکسیدانت بدن، فعالیت آنزیم‌های خون و خصوصیات استخوانی در جوجه‌های گوشتی تحت آسیت آلقایی به روش سرما [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-99]
 • شیوازاد، م. کارآمدی جیره‌های فرموله شده براساس روش اسید آمینه قابل هضم برپایه گندم در مقایسه با ذرت بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، هیستومورفولوژی ژژنوم، جمعیت میکروبی سکوم و رطوبت فضولات در جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 105-110]
 • شیوازاد، م. اثرات اندازه ذرات خوراک و اندازه کرامبل جیره‌های آغازین بر صفات عملکردی، خصوصیات لاشه و بافت‌ شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 669-675]
 • شورنگ، پ. اثر پرتوتابی بیم الکترون بر جمعیت میکروبی، مورفولوژی روده، قابلیت هضم ایلیومی و عملکرد جوجههای گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 747-754]
 • شورنگ، پ. مقایسه اثرات افزودن پودر زنجبیل و آویلامایسین به جیره بر عملکرد و شمارش باکتری سالمونلای روده جوجه های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 769-775]
 • شورنگ، پ. اثر اسیدی فایرها بر ویژگی های دستگاه گوارش و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 143-149]
 • شورنگ، پ. تولید گاز و قابلیت هضم هسته‪های انار تحت پرتو تابی در محیط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 25-34]
 • شورنگ، پ. نوع‌ و مقدار انر‍ژی در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی: اثرات بر عملکرد و مورفولوژی دئودنوم [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 909-915]
 • شورنگ، پ. اثر سطح و منبع انرژی بر عملکرد و ترکیب آمینو اسیدهای ماهیچه سینه جوجه‌های گوشتی سویه کاپ 500 [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-137]
 • شومکُوا، ر. نتایج عملکرد دئوکسی‌سایکلین روی کلنی‌های زنبور عسل [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 163-169]

ص

 • صادقی، س. اثر جنس و یونیفرها بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه بره‪های نژاد مغانی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 95-99]
 • صادقی، س. اندازه‪گیری خصوصیات مورفومتریکی پستان در نژادهای گوسفند دورگ و خالص [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 343-348]
 • صادقی، ع.ا. مقایسه اثرات افزودن پودر زنجبیل و آویلامایسین به جیره بر عملکرد و شمارش باکتری سالمونلای روده جوجه های گوشتی در معرض چالش سالمونلایی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 769-775]
 • صادقی، ع.ا. تأثیر تغذیه درون تخم مرغی و تغذیه جیره‌ای عصاره خارمریم بر ایمنی و تعادل کاتیون-آنیون خون جوجه‌های گوشتی تحت درجه حرارت‌های بالا [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 697-705]
 • صادقی، ع.ا. نوع‌ و مقدار انر‍ژی در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی: اثرات بر عملکرد و مورفولوژی دئودنوم [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 909-915]
 • صادقی، ع.ا. اثر سطح و منبع انرژی بر عملکرد و ترکیب آمینو اسیدهای ماهیچه سینه جوجه‌های گوشتی سویه کاپ 500 [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-137]
 • صادقی، ع.ا. اثرات تغذیه زردچوبه، دارچین، زنجبیل و پودر سیر بر وضعیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و هورمون‌های مؤثر بر متابولیسم انرژی در جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 125-130]
 • صادقی، ع.ا. اثرات اسیدیفایر و جاذب سم بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی، جمعیت میکروبی و مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 469-476]
 • صادقی، ع.ا. اثرات اندازه ذرات خوراک و اندازه کرامبل جیره‌های آغازین بر صفات عملکردی، خصوصیات لاشه و بافت‌ شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 669-675]
 • صادقی، ع.ا. اثر دمای پلت، پروبیوتیک و دانه گندم بر عملکرد رشد، متغیرهای بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و بیان ژن موسین 2 در جوجه های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 517-524]
 • صادقی، م. مطالعه چندشکلی ژن DGAT1 و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان نژادهای ایرانی لری-بختیاری و زل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 501-507]
 • صادقی پناه، ح. اثرات انواع مختلف بنتونیت (مونتموریلونیت) بر فاکتورهای فیزیولوژیک و متابولیک مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 423-430]
 • صادقی پناه، ح. امکان سنجی تخمین وزن بدن شترهای کلکوهی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 333-340]
 • صادقی سفید مزگی، ع. برآورد ضرایب اقتصادی صفات باروری، تولید شیر و مرده‌زایی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 791-795]
 • صادقی مجرد، ر. تأثیر مکمل‌سازی بتائین و اسید فولیک بر عملکرد، مقدار فولات تخم و تولید تخم بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 305-315]
 • صالحی، م. صفات الیاف پشم و ویژگی‎های مهم فیزیکی الیاف مو در بز لری [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 797-801]
 • صالحی، م. بررسی کیفیت پوست و ویژگی‎های فیزیکی چرم براساس سن، جنس و محل قرار‌ گرفتن در بدن در بزهای پرورش داده‌شده در مناطق نیمه‌مرطوب و مرتفع [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 853-857]
 • صالحی جوزانی، غ. ارزیابی پتانسیل پروبیوتیکی برخی سویه‌های بومی لاکتوباسیلوس بر عملکرد تخمگذاری و پارامترهای کیفی تخم بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 703-712]
 • صحرائی، ح.ر. تأثیر مصرف مکمل بتائین در آخر دوره آبستنی بر غلظت متابولیت های خونی، هموسیستئین و پراکسیداسیون لیپیدی در میش های آبستن و نتاج آن‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 483-489]
 • صحرائی، م. ارزیابی خصوصیات شیمیایی و اثرات منابع مختلف منگنز بر کینتیک جذب عنصر منگنز و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 463-471]
 • صدر، آ.س. بررسی ناحیه تنظیمی ژن GDF8 میوستاتین در گوسفند ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 65-68]
 • صدقی، م. تنظیم جیره‌ی جوجه های گوشتی بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم به دست آمده با آزمایشات حیوانی و روش‌های تخمینی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 361-366]
 • صیرفی، ح. تأثیر اسانس‌های پونه کوهی (Origanum vulgare) و آویشن (Thymus vulgaris) بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونی در گوساله‌های شیرخوار [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 585-593]
 • صفا، س. تأثیر دو منبع تانن بر عملکرد، مصرف نیتروژن و راندمان سنتز نیتروژن میکروبی در بزهای شیری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 61-68]
 • صفایی، ا.ر. اثر قارچ (پلوروتوس فلوریدا) بر ترکیب شیمایی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 257-261]
 • صفایی، ا.ر. تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم برون تنی و درون تنی ضایعات چای در گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 87-93]
 • صیفی آباد شاپوری، م.ر. تولید آنتی ‏بادی مونوکلونال علیه پروتئین G1 بیان شده پروکاریوتی از ویروس تب بی‏دوام گاوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 51-57]
 • صفا مهر، ع.ر. اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر و عصاره گیاه دارویی شاه اسپرم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 665-671]
 • صفدری، م. تأثیر سطح تغذیه علوفه بر وزن بدن، نمره وضعیت بدنی، تولید شیر و نیتروژن اوره‌ای شیر در گاوهای هلشتاین در جیره غذایی ارگانیک [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 617-624]
 • صفدری شاهرودی، م. توزیع فراوانی آلل‌ها در ناحیه ′5 ژن‌های CYP19 و ERα در گاوهای سیمنتال و سه نژاد بومی ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 301-307]
 • صفری، ع. آنالیز ژنتیکی صفات تولیدمثلی میش‌ها در گوسفندان بلوچی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 651-657]
 • صفری، ع. Comparison of Breeding Scenarios in Open Nucleus Breeding System for Genetic Improvement of Iranian Native Buffaloes (Bubalus bubalis) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 725-732]
 • صمدی، ش. اثرات سطوح مختلف اسانس‌های افسنطین و زیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 395-400]
 • صمدی، ص. تأثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد و خواص فیزیکوشیمیایی گوشت فریز شده بلدرچین ژاپنی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 933-940]
 • صمدی، ف. مسمومیت تتراکلرید کربن در بلدرچین ژاپنی: ارزیابی تأثیر پودر کنگر فرنگی بر عملکرد و پاسخ سیستم ایمنی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 417-422]
 • صمدی، ف. تأثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد و خواص فیزیکوشیمیایی گوشت فریز شده بلدرچین ژاپنی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 933-940]
 • صمدی، ف. تأثیر پودر نعناع فلفلی بر پاسخ سیستم ایمنی جوجه‪های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 435-445]
 • صمدی، ف. تأثیر پودر نعناع فلفلی بر عملکرد، دمای بدن و مشخصات لاشه جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 943-950]
 • صمدی، ف. بررسی ارتباط بین چند‌شکلی ژن‌های گیرنده ملاتونین نوع یک و آروماتاز با صفات اقتصادی در گوسفند کردی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-74]
 • صمدی، ف. تأثیر نانو و میکرو‌ذرات پوشانی شده عصاره الکلی نعناع فلفلی بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و فعالیت سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی در معرض شرایط تنش گرمایی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 669-677]
 • صمدی، ف. ارزیابی نانو و میکروکپسول‌های سیلی‌مارین در شرایط شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش برای رسانش هدفمند در حیوان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 247-255]
 • صمدی، ف. تولید گوشت غنی شده با امگا-3 از طریق تغذیه جوجه‌های گوشتی با نانوامولسیون روغن دانه کتان اولتراسوند شده: عملکرد، ترکیبات سرم، خواص فیزیکوشیمیایی و ثبات اکسیداتیو [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 487-496]
 • صمدی، م.س. اثرات فرآوری حرارتی دانه سویا و بذر کتان بر بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب شکمبه به روش in situ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 583-589]
 • صمدیان، ف. اثرات پودر کاسنی همراه با اسید بوتیریک بر صفات لاشه و برخی از فراسنجه‎های خونی در جوجه‎های گوشتی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 139-145]
 • صوفی زاده، م. تأثیر سطوح علوفه مصرفی بر عملکرد، کیفیت گوشت و ارزش اقتصادی گوساله‌های هلشتاین تغذیه شده در سیستم ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 265-272]
 • صوفی زاده، م. اثر مکمل چربی و طول اندازه ذرات بر ترکیب شیر و تخمیر شکمبه‪ایی گاوهای تغذیه شده از جیره‪های حاوی سیلوی یونجه [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 293-301]

ض

 • ضمیری، م.ج. برآورد پارامترهای ژنتیکی تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 559-566]
 • ضمیری، م.ج. شناسایی جهش‌های جدید در دو ژن کاندیدای تخمک‌گذاری BMP15, GDF9 و ارتباط آن با چند‌قلوزایی در بز مرخز [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 91-99]
 • ضمیری، م.ج. رابطه نوع زایش و نوع آبستنی با عملکرد شیردهی و منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 215-220]

ط

 • طالبی، ر. بررسی چندشکلی ژن‌های GDF9 و BMP15 در گوسفند مهربان برای یافتن جهش‌های تأثیرگذار روی پروتیئن [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 863-872]
 • طالبی، م. تنوع ژنتیکی در ژن هورمون رشد و ارتباط بین الگوهای چند‌شکلی طول قطعه محدود (RFLP) و واریانس کمی صفات وزن زنده، وزن لاشه، رفتار، هتروفیل و لمفوسیت در بلدرچین ژاپنی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 147-152]
 • طاهری، ح.ر. الیاف نامحلول عملکرد، صفات لاشه و لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم را تحت تأثیر قرار می‌دهند [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 109-117]
 • طاهرپور، ک. تأثیر عصاره الکلی آویشن و مرزه خوزستانی بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 437-446]
 • طاهرپور، ک. اثر کلسیم، فسفر و روی در جیره پایه گندم بر عملکرد، ایمنی و پارامترهای استخوانی جوجههای گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 723-730]
 • طاهر خانی، ر. مقایسه شاخص انتخاب معمولی و محدود شده بر پیشرفت ژنتیکی وزن بدن در گوسفند مغانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 369-373]
 • طباطبایی، ص. بررسی اثرات پروتوکل‌های مختلف پروژسترونی و سطح پایین هورمون eCG بر همزمان‌سازی فحلی در میش‌های عربی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 855-861]
 • طباطبائی، ص. سیمای هورمونی مایع فولیکولی تخمدان و پلاسمای خون [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 263-268]
 • طرح ساز، م. بررسی تحقیقی تنوع ژنتیکی سارگپه معمولی ایرانی (Buteo buteo) با استفاده از شناساگرهای ریزماهواره ای [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 163-167]
 • طغیانی، م. عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 127-133]
 • طغیانی، م. تأثیر مکمل تریپتوفان در جیره‌های با کمبود پروتئین بر عملکرد، توسعه دستگاه گوارش و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 101-108]
 • طغیانی، م. مقایسه تولید گاز آزمایشگاهی، ارزش تغذیه‌ای، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی برخی از واریته‌های نخود [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-136]
 • طغیانی، م. تأثیر تراکم گله و سطح متیونین بر عملکرد رشد و ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 483-489]
 • طغیانی، م. اثر تزریق داخل تخم مرغ ژل رویال بر جوجه درآوری، کیفیت جوجه‌های یکروزه، عملکرد و بعضی ویژگی‌های ایمنی در جوجه‌های تازه تفریخ شده [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 519-527]
 • طهماسبی، ر. ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و قابلیت هضم پوست گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 333-338]
 • طهماسبی، ر. روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید‪مثلی گاوهای هلشتاین ایران در استان اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 819-825]
 • طهماسبی، ر. استفاده از روش رقیق‪سازی با 15N برای تصحیح آلودگی میکروبی در هنگام ارزیابی تجزیه‪پذیری رای‪گراس تازه از طریق کیسه‪های نایلونی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 309-315]
 • طهماسبی، ر. تأثیر جایگزینی علوفه یونجه و کاه گندم با سیلاژ محصولات فرعی پسته با خرمای ضایعاتی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون در بره‌های پرواری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 587-593]
 • طهماسبی، ع. ارزیابی شاخص های خونی و ایمنی هومورال مرغ های تخمگذار تجاری تغذیه شده با جیره های حاوی کنجاله پنبه دانه و بنتونیت سدیم [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 803-809]
 • طهماسبی، ع. بررسی اثر محدودیت و شوری آب مصرفی روی عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم ظاهری خوراک در بره‌های نر بلوچی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 445-456]
 • طهماسبی، ع.م. -اثر سطوح مختلف پروتئین خام بر بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) و بازده نیتروژن در بره‌های در حال رشد بلوچی تغذیه شده با نسبت‌های مختلف علوفه به کنسانتره [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 323-332]
 • طهماسبی، ع.م. اثر عمل‌آوری مکمل‌های پروتئینی با تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد گاو‌های شیرده هلشتاین در ابتدای شیردهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 537-544]
 • طهماسبی، ع.م. تأثیر اسانس گیاهان مختلف به عنوان اصلاح کننده میکروبی بر تغییر تخمیر در سیلاژ ذرت و تولید گاز متان در شرایط برون تنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 269-276]
 • طهماسبی، ع.م. تأثیر بنتونیت سدیم بر فراسنجه‌های خونی، قابلیت هضم خوراک و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه گوسفندان نر بلوچی تغذیه شده با جیره آلوده به دیازینون [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 421-428]
 • طهمورث‌پور، م. شبیه‌سازی دینامیک گذشته و ارزیابی وضعیت موجود جمعیت بز مرخز در زیستگاه اصلی آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 347-354]
 • طهمورث‌پور، م. کشف نحوه بکارگیری مدل‌های تابعیت تصادفی چند جمله‌ای لژاندر در تجزیه و تحلیل اندازه کلاچ [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 453-458]
 • طهمورث‌پور، م. پیش‌بینی اپی توپ‌های سلول‌هایB و Tآنتی‌ژن Omp25 از باکتری بروسلا ملی تنسیس به منظور طراحی واکسن نوترکیب گوسفندی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 629-638]
 • طهمورث‌پور، م. پیش‌بینی نواحی اپیتوپی سلول‌هایB و T آنتی‌ژن حفاظتی در باکتری Bacillus anthracis [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 429-436]
 • طهمورث‪پور، م. ساخت وکتور با دو پروموتور برای بیان همزمان دو ‌ژن با استفاده از تکنیک SOE-PCR [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 853-858]
 • طهمورث‪پور، م. تعیین توالی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در ناحیه اگزون 4 در شتر‪های تک و دو کوهانه ایران [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 219-224]

ع

 • عابدپور، ع. اثر منبع روغن گیاهی و مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 147-153]
 • عابد درگاهی، ف. اثرات پروبیوتیک روی پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی روده در جوجه های در معرض استرس القاء شده با کورتیکوسترون [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 91-102]
 • عارف نژاد، ب. شناسایی چند‪شکلی در ناحیه‪ای از ژن MC1R در نژادهای بز: یک ابزار مناسب برای درک سیستم و مکانیزم کنترل رنگ پوشش بدن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 889-895]
 • عارف‌نژاد، ب. شناسایی جهش‌های جدید در دو ژن کاندیدای تخمک‌گذاری BMP15, GDF9 و ارتباط آن با چند‌قلوزایی در بز مرخز [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 91-99]
 • عاشور، ای. آ. تأثیر جایگزینی نسبی دانه ذرت توسط خرده‌های برنج و تفاله چغندر قند روی عملکرد رشدی، صفات لاشه و اقتصاد بلدرچین‌ها از نوع گوشتی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 715-722]
 • عاشوری، ع. غنی‌سازی تخم‌ مرغ با آهن در پاسخ به سطوح مختلف تفاله انار در جیره مرغ تخمگذار [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 747-754]
 • عاطفی، ع. صحت پیش‌بینی ژنومی تحت معماری‌های ژنتیکی و روش‌های برآورد متفاوت [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 43-52]
 • عامی ازغدی، م. تأثیر جیره های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 185-190]
 • عبادی، ز. ارزیابی خصوصیات عملکردی و پروفیل اسیدهای چرب گوشت شتر تک کوهانه و آمیخته [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 153-162]
 • عبادی تبریزی، ع. کشف نحوه بکارگیری مدل‌های تابعیت تصادفی چند جمله‌ای لژاندر در تجزیه و تحلیل اندازه کلاچ [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 453-458]
 • عباسی، ا. پاسخ جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با اسیدهای آلی و نانو نقره پوشش داده شده بر زئولیت تحت تنش گرمایی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 685-691]
 • عباسی، س. بررسی اثر آب تیمار شده با مایکروویو بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی بلدرچین ژاپنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 447-451]
 • عباسی، ف. تأثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد و خواص فیزیکوشیمیایی گوشت فریز شده بلدرچین ژاپنی [دوره 5، شم