نویسنده = F. Mirzaei Aghjehgheshlagh
تعداد مقالات: 3
1. The Effects of Dietary Saponins on Ruminal Methane Production and Fermentation Parameters in Sheep: A Meta Analysis

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 15-21

B. Darabighane؛ A. Mahdavi؛ F. Mirzaei Aghjehgheshlagh؛ B. Navidshad؛ M.H. Yousefi؛ M.R.F. Lee


2. اثر تزریق درون تخم مرغی مهارکننده های آروماتاز بر بازدهی تولیدی جوجه های

دوره 10، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 113-118

ت. مکرمی؛ ب. نویدشاد؛ ن. هدایت ایوریق؛ ف. میرزائی آقجه قشلاق


3. محتوی انرژی متابولیسمی و اثرات تفاله انگور با و بدون آنزیم تانناز در جوجه‌های گوشتی

دوره 7، شماره 3، مهر 1396، صفحه 479-486

س.ک. ابراهیم‌زاده؛ ب. نویدشاد؛ پ. فرهومند؛ ف. میرزائی ‌آقجه‌قشلاق