نویسنده = B. Navidshad
تعداد مقالات: 12
1. The Effects of Dietary Saponins on Ruminal Methane Production and Fermentation Parameters in Sheep: A Meta Analysis

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 15-21

B. Darabighane؛ A. Mahdavi؛ F. Mirzaei Aghjehgheshlagh؛ B. Navidshad؛ M.H. Yousefi؛ M.R.F. Lee


2. Identification of Single Nucleotide Polymorphism (SNP) in β-Lactoglobulin Gene and Its Association with Milk Composition in Iranian Indigenous Khalkhali Goats

دوره 10، شماره 4، آذر 1399، صفحه 687-692

ن. هدایت-ایوریق؛ S. Zalpour؛ R. Seyed Sharifi؛ R. Khalkhali-Evrigh؛ B. Navidshad؛ K. Pourasad؛ H. Shirzadi


3. اثرات همبستگی نانو‌سلنیوم و اسید لینولئیک مزدوج بر عملکرد، متابولیسم چربی و سیستم ایمنی بره‌های نر مغانی

دوره 9، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 443-451

ش. قادرزاده؛ ف. میرزایی آقجه قشلاق؛ س. نیک‌بین؛ نوید شاد


4. تأثیردوره‌های نوری مختلف بر عملکرد مرغ مادر گوشتی در دوره تخمگذاری

دوره 8، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 505-510

ت. مکرمی؛ ن. هدایت ایوریق؛ ب. نویدشاد


5. مروری بر بیوهیدروژناسیون و اثرات تانن بر آن

دوره 8، شماره 2، بهار 1397، صفحه 181-192

ر. ولی‌زاده یونجالی؛ ف. میرزایی آقجه قشلاق؛ ب. نویدشاد؛ س. کرامتی جبه‌دار


6. اثرات نعناع و آلوئه ورا بر جمعیت میکروفلورای ایلئوم و عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک محرک رشد

دوره 7، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 101-108

ب. دارابی‌قانع؛ ف. میرزایی آقچه قشلاق؛ ب. نوید شاد؛ ع. مهدوی؛ ا. زارعی؛ س. ناهاشون


7. مروری بر خواص سلنیوم در تغذیه دام

دوره 6، شماره 4، آذر 1395، صفحه 753-761

ش. قادرزاده؛ ف. میرزایی آقجه قشلاق؛ س. نیک بین؛ ب. نوید شاد


8. اثر مخلوط گیاه دارویی و پرو بیوتیک بر عملکرد، فعالیت آنتی‪اکسیدانی و سن از شیرگیری گوساله‪های شیر‪خوار هلشتاین

دوره 6، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 285-291

ص. سیف زاده؛ ف. میرزایی آقجه؛ ح. عبدی بنمار؛ ج. سیف دواتی؛ ب. نوید شاد


10. تعیین ارزش غذایی گیاه مرتعی پوآ با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی، تولید گاز و کیسه‌های نایلونی

دوره 5، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 601-606

ف. میرزائی آقجه قشلاق؛ ا. قربانی؛ ع. مهدوی؛ ب. نویدشاد؛ س. کرامتی جبه‌دار