نویسنده = پ. ماکوویسکی
تعداد مقالات: 1
1. شدت رشد بره‌ها در طول پرورش شیر مصنوعی وابسته به عوامل غیرژنتیکی انتخاب شده

دوره 9، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 257-263

پ. ماکوویسکی؛ م. گالیسووا کوپیکووا؛ م. مارگتین؛ پ. ماکوویسکی؛ م. ناگی